kabouterDoor Guido voor Anarchiel.com

Politiek is een spelletje waarvan ik het nut al tijden niet meer zie. Ministers liegen er schroomloos op los en volksvertegenwoordigers zijn niet capabel genoeg om leugens op te sporen. Zo was er enige tijd geleden al ophef om de woorden van Jan Peter B. die de oorlog in Afghanistan een nieuw leven wilde inblazen.  Jan Peter B. had immers niet gezegd dat we uit Afghanistan weg zouden gaan, maar enkel uit Uruzgan.

Wouter zijn narcistische persoonlijkheidsstoornis
Maar Jan Peter B. is niet de enige huichelaar in Den Haag, want wat schetst mijn verbazing: Wouter B speelt het spelletje ook zeer goed mee. Zo zei Wouter B. begin dit jaar “De Nederlandse Staat moest maandag wel ingrijpen bij bankverzekeraar ING omdat ‘het risico te groot was dat ING anders zou omvallen’”.1 Ik weet niet welk nieuws B. gevolgd heeft, maar het risico dat DSB zou omvallen was de afgelopen weken ook aardig groot. Zo groot zelfs, dat de bank echt is omgevallen.

Strikt genomen is dit natuurlijk geen leugen van Wouter B. Het is slechts een flinke inconsistentie in het beleid. De argumentatie voor deze inconsistentie is dat de ING een “to big to fail” bank is en DSB niet. Die zelfde Wouter B. pleitte in Mei nog voor kleine, gespecialiseerde banken. Dat om te voorkomen dat banken te groot worden.

Juist, Wouter B. pleit voor kleine(re) banken en laat vervolgens bij de eerste mogelijkheid daartoe een dergelijke kleine bank omvallen. Dat noem ik nog eens een goed voorbeeld geven. Laten we de banken allemaal zo klein maken, dat ze als dominosteentjes kunnen omvallen. Immers als één bank valt, staan de andere banken garant voor de tegoeden die aldaar aanwezig zijn. Dat is de consequentie van het depositogarantiestelsel.2

Toch heeft Wouter B. nog wel wat uitspraken gedaan. Zo kan ik mij herinneren dat Wouter ooit eens heeft gezegd “dat er geen banken zullen omvallen”.3 Ook in andere media is hierover bericht: “De Nederlandse overheid zal ook andere banken redden als die door de kredietcrisis in de problemen komen. Dat heeft minister van Financiën Wouter Bos verklaard.”4 Tevens verklaarde de Nederlandse bank (DNB) op 2 oktober 2009 dat DSB nog steeds solvabel was.5

Kan iemand mij wellicht vertellen waarom Wouter B. er nu toch voor kiest om een bank te laten omvallen? Wil Wouter B. soms beweren dat de ondergang van DSB niets te maken heeft met de kredietcrisis? Daar geloof ik namelijk helemaal niets van. Een zogenaamde “Run on the bank” is iets dat normaliter enkel voorkomt in tijden van crisis of economische tegenspoed.

Fractionele reserve
Daarbij ging het om een bankrun van 316 miljoen euro in de dagen na de opmerking van Lakeman dat DSB wellicht beter failliet zou kunnen gaan. Daar bovenop werd in de periode tot zondag 11 oktober 2009 nog eens 623 miljoen euro aan spaartegoeden opgenomen bij DSB. Dit brengt het totaal van de bankrun op 939 miljoen.

DSB heeft dus in totaal minimaal 939 miljoen uitgekeerd in de laatste twee weken van het bestaan. Ten tijde van het faillissement had DSB voor ruim 3,5 miljard aan banktegoeden in beheer.6 Een simpele optelsom maakt dat er dus voor de bankrun 4,5 miljard aan banktegoeden waren, waarvan minimaal 939 miljoen in kas was bij DSB. Anders zou men immers die bedragen niet hebben kunnen uitkeren.

Volgens het stelsel van fractionele reserve, wat praktisch alle banken –ook in Nederland- hanteren, zou de DSB-bank op basis van die 939 miljoen maximaal 9,39 miljard aan tegoeden hebben uitstaan. Volgens de cijfers (zie noot 6), was dit feitelijk ‘slechts’ 4,5 miljard. De DSB-bank had dus meer dan voldoende geld in kas om aan haar wettelijke verplichting te voldoen. Dit systeem van fractionele reserve is onder andere gebaseerd op de afspraak dat banken elkaar steunen in geval van een bankrun. Die taak wordt in de regel toegeschreven aan de centrale bank (DNB/ECB).

Nog meer inconsistenties
Ook vind ik de koersstijging van het aandeel ING gedurende dit hele DSB-debacle uiterst opmerkelijk. Steeg het aandeel ING omdat Wouter B. de bank heeft laten vallen? Of steeg het aandeel onafhankelijk van die ontwikkeling? Feit is dat Wouter B. tegenwoordig groot aandeelhouder in ING is en zodoende belang heeft bij een koersstijging van dat aandeel.

Ondanks de eerder genoemde uitspraak van DNB op 2 oktober dat DSB nog steeds solvabel was, wist Wouter B. binnen 3 weken te melden dat DSB een ongezond bedrijf is.7 Vindt je het gek Wouter, dat een bank na een bankrun minder gezond is dan daarvoor? Daarvoor is nu juist die centrale bank bedacht, zodat tekorten ten tijde van een bankrun kunnen worden aangevuld.8

Ondertussen ziet een meerderheid van de Tweede Kamer helemaal niets in een parlementaire enquête.9 Begin dit jaar liep iedereen nog te schreeuwen om een parlementaire enquête inzake de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. Het lijkt er een beetje op dat parlementaire enquêtes wellicht iets teveel waarheid aan het licht zullen brengen en dat men er daardoor maar voor kiest geen onderzoek te doen.

Net als dat de NS altijd roept dat treinen op tijd zullen rijden waarbij dat vervolgens in veel gevallen een leugen blijkt, is dat met onze overheid niet anders. “We laten geen banken omvallen” en een jaartje later is de ondergang van de eerste Nederlandse bank een voldongen feit. Ik zou zeggen: “opeens heb je het, je wordt minister”.

1 http://www.ed.nl/algemeen/edbinnenland/4408797/Bos-risico-was-te-groot-dat-ING-zou-omvallen.ece

2 http://www.trouw.nl/krantenarchief/2009/05/25/2768417/Minister_Bos_pleit_voor__kleine__gespecialiseerde_banken.html

3 http://actualiteitspsycholoog.web-log.nl/actualiteitspsycholoog/2008/10/bos-minister-va.html

4 http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/433724/2008/09/29/Nederland-wil-ook-andere-banken-redden-indien-nodig.dhtml

5 http://www.nhp.nl/nieuws_bericht.php?nieuwsid=241

6 http://www.nrc.nl/economie/article2384696.ece/Bankrun_werd_DSB_fataal

7 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/248691/Bos-DSB-heeft-faillissement-aan-zichzelf-te-wijten.htm

8 http://www.anarchiel.com/library/read/money_as_debt

9 http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/10/kamer_wil_geen_parlementaire_e.html#more

13 REACTIES

 1. Dat Wouter Boslim DSB niet heeft geholpen vind ik prima, maar hij had ING en Fortis ook geen geld mogen geven. Blijkbaar hoort Dirk Scheringa niet tot de kliek van “Ons Soort Menschen”, hetgeen voor hem pleit, maar wel bijdroeg aan zijn faillissement.

  Wat Balkenende en zijn uitspraken betreft; wat had je anders verwacht van deze deurmat die uitblinkt in de rol van anderman’s nuttige idioot?

 2. Prima artikel, echter de kritieken op de opmerkingen over solvabiliteit zijn niet helemaal terecht.

  De solvabiliteit van een bedrijf is één van de criteria op de gezondheid van een bedrijf aan te tonen. Het is een verhoudingsgetal dat aangeeft of het bedrijf alle betalingsverplichtingen kan nakomen aan de verschaffers van vreemd vermogen door haar eigen activa.
  Simpel gezegd: als de verhouding tussen (verstrekte leningen plus vaste activa plus vlottende activa) en geleend geld groter is dan “1” dan is er niets mis met de solvabiliteit.
  Dus als alle aangegane leningen gedekt zijn door de vaste active PLUS de vorderingen die uitstaan op uitgeleend geld is een bedrijf prima gezond op dat punt.

  Het probleem van DSB was echter de liquiditeit. Hoe snel kon DSB aan haar lopende verplichtingen voldoen. Normaal gesproken geen probleem, maar bij een bank is een bankrun nooit direct af te dekken met liquide middelen. De bank is “wel goed voor haar centen”, maar het duurt te lang om deze direct opeisbaar te maken om snel aan haar verplichtingen te voldoen. Veel van haar tegoeden staan uit als leningen/hypotheken, e.d. aan anderen en die kan een bank nu eenmaal niet direct terug opeisen. Terwijl dit uitgeleende geld wél tot het vermogen van de bank behoort en dus ook meetelt voor de solvabiliteit.

  Dit om een veelgehoorde misvatting te verduidelijken.

  Guido [10] reageerde op deze reactie.

 3. De DSB moest omvallen, omdat ze hun klanten tegemoet wilden komen inzake de buitensporige provisies. Nu blijkt achteraf dat alle banken dezelfde buitensporige provisies opstreken.

  Als de klanten gecompenseerd zouden worden, dan schept dat een precedent waar alle andere banken heel erg bang van werden.

  DSB moest om.

  Fluminis [13] reageerde op deze reactie.

 4. Wouter Bos reageerde op vragen van Vara Kassa wat hij vond van de exorbitante rente opslag die de banken berekenen, óók bij hypotheken met Hyp. Garantie,aan de particulier………’Daar ga ik niet over’! Wat een crimineel!

 5. Daarnaast is het volgende ook vrij merkwaardig. Socialistische Wouter heeft 21 miljard aan overheidsschuld gecreëerd om de Alt-A porto van ING over te nemen met enkel en alleen amerikaanse hypotheekellende. De zelfbenoemde socialist heeft in nederland nog geen euro over om de DSB ellende op te kopen om zijn tokkie-achterban een sterk schoudertje aan te bieden.
  Natuurlijk is het van de zotte om gestolen geld te gebruiken voor dit soort lapmiddelen en schijnoplossingen maar het laat wel schaamteloos zien hoeveel ton boter onze minister en socialistische arbeidersvoorman op het hoofd heeft.

 6. Een van de voornaamste redenen dat de PvdA momenteel afbrandt is diezelfde “socialistische arbeidersvoorman” Wouter. Het is wonderlijk dat de partijleden en achterban achter zo’n salonsocialist aan blijven lopen. Hierdoor verloochent de PvdA zijn principes. De enige manier voor die partij is rigoureus dit soort Shell-klonen eruit te schoppen of gewoon uit de regering stappen; men heeft niets meer te verliezen. Milieu-activistjes als Samson (de kiezer snapt het niet) kunnen ook maar beter weer verder hobbyen met Greenpeace. Als hij met zijn verdediging van de AOW-perikelen ten opzichte van Jongerius niet verder komt dan: wij kunnen er ook niets aan doen dat er crisis is”, dan is fuseren nog de enige overlevingsmogelijkheid. De partij zal het roer om moeten gooien en oude principes in ere moeten herstellen, dan maar vanuit de underdog-positie, maar met een hoog Van Traa of Troelstra gehalte.

  Derrick [7] reageerde op deze reactie.

 7. @peter [6]:

  Van mij mogen ze zich allemaal ter plekke onbelangrijk maken. Allemaal als in alle politici en hun partijtjes. De meesten zijn uitvreters die nog nooit ook maar 1 cent hebben verdiend met productieve arbeid, noch weten waar het over gaat en wat daar bij komt kijken. Deze piepels lopen productieven voor de voeten. Het wordt tijd dat ze onder de voet worden gelopen.

 8. Laatst toen de AOW vehoging was goedgekeurd kwam Bos met een statement dat de PVDA ter verdediging van de welvaarts stond. Dezelfde vent heeft de staatschuld van 220 naar 380 miljard laten oplopen… Private winsten en gesocialiseerde verliezen voor de To Big to Succeed, het nieuwe Solidair!

 9. Als klap op de vuurpijl bleek (was eigenlijk al oud nieuws) ook al dat gesubsidieerde bedrijven als ING en ABN/Fortis vrijwel geen of helemaal geen belastingen betalen. Leuk voor deze bedrijven maar als het een beetje tegen zit staat zij voor in de rij te janken om subsidie.

  Je zou het beleid van de pvda omgekeerd communisme kunnen noemen.

 10. @Paul Martens [2]:
  Ik heb de liquiditeit en de solvabiliteit volgens mij niet door elkaar gehaald. De solvabiliteit betrof een opmerking om de contradictie tussen Wouter B. en DNB aan te tonen. Het fractionele reserve stukje was een verdere onderbouwing van Wouter’s leugen dat DSB niet gezond zou zijn.
  Maar goed, ik heb in mijn 3 jaar economie studie niet heel goed opgelet, dus ik zou eea doorelkaar kunnen halen 😉

  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Guido [10]: 🙂 Ik twijfel in het geheel niet aan jouw oplettendheid tijdens je studie.

  Maar het is een misvatting die ik erg veel hoor: “De DSB was solvabel en is nu toch omgevallen.” Vandaar mijn bemoeizuchtige reactie.

  De contradictie die je wilt aangeven is me nu duidelijk.

 12. Voor alle banken in een fractioneel reserve banken systeem is de centrale bank de lender of last resort, daar in dit systeem alle banken over onvoldoende liquiditeiten beschikken om alle rekeningouders uit te betalen, derhalve dient de centrale bank liquiditeiten te verschaffen aan alle banken, meestal met als onderpand de bij de banken uitstaande leningen.

  In de uitspraak van de gesloten zitting op
  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BJ9939&u_ljn=BJ9939

  is te lezen dat de DNB dit niet wenste te doen :

  2. DSB heeft tegen het verzoek verweer gevoerd. Zij betwist dat er sprake is van onvoldoende liquiditeit. Er zijn nog voldoende middelen in kas om de crediteuren te voldoen. Wel is sprake van een liquiditeitskrapte mar deze is nu juist veroorzaakt door DNB die een `haircut` heeft toegepast van EUR 800 miljoen. Hierdoor is de mogelijkheid voor aanvullende belening afgenomen van EUR 1,8 miljard naar EUR 1 miljard. De door DNB hiervoor genoemde reden is onzekerheid. …

  en daarna deze zelfde DNB om de rechtszaak omtrent de noodregeling heeft verzocht. En in tweede instantie heeft doen toewijzen.

  Gisteren hoor je dan de de regeling met de stichting misschien niet doorgaat omdat daar een precendentwerking vanuit gaat, waardoor andere banken vergelijkbare regelingen zouden moeten gaan treffen.

  Vandaag in het nieuws dat de DNB de leiding van de DSB bank wilde doen veranderen.

  Methode, Motief, Mogelijkheid.

  Inderdaad Private winsten en gesocialiseerde verliezen .

  Duke

 13. @Talleyrand [3]:

  Tot deze conclusie ben ik ook gekomen, de DSB moest vallen omdat zij tegoed voor hun klanten zorgden door een fatsoenlijke regeling te treffen.
  Verder vind ik het vreemd dat er geen enkele andere ‘prominente’ Nederlander een oproep heeft gedaan om een bankrun te initieren op een van de andere Nederlandse banken. De werkwijze van de DSB scheelt niet expliciet van alle andere banken evenals hun producten.

Comments are closed.