MachiavelliHet is voor een zelfstandig denkend volwassen individu schokkend te zien, hoe moderne politici en consorten telkens hun rampzalige ideeën kunnen verwezenlijken zonder noemenswaardige weerstand te ontmoeten van de oppositie of vanuit de “democratische” platforms, zoals de media. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat onze Westerse samenleving sinds vele decennia inmiddels diep doordrenkt is geraakt met neo-marxistische (of zo u wilt cultuurmarxistisch) gedachtegoed.

Een van de recente voorbeelden is het doordrukken van het verdrag van Lissabon ondanks de uitslag van het referendum over het grondwettelijk verdrag, waarmee Nederland een zeer belangrijk, zo niet het grootste, deel van zijn duur bevochten nationale soevereiniteit aan Brusselse bureaucraten en buitenlandse politici heeft afgestaan.

De meeste Nederlanders zullen waarschijnlijk wel eens van Nicolo Machiavelli gehoord hebben. Maar daar zal het, naar ik vermoed, snel mee ophouden.

Ik vraag me af, in hoeverre zij zich realiseren, dat deze invloedrijke 16e eeuws Italiaans politiek filosoof tot op de huidige dag een zeer belangrijke bijdrage aan het machtsdenken van politici levert.

De reden van die m.i. betrekkelijke onbekendheid ligt voor de hand: Machiavelli (1469-1527) vertolkte de kern van politieke machtsvorming, het machiavellisme. Het past immers niet in het straatje van politici en bureaucraten, als grote groepen in de samenleving zich van de feitelijke rol en de wezenlijke betekenis van het machiavellisme bewust zouden zijn.

Omgekeerd zou men op goede gronden kunnen stellen, dat machiavellistische politiek in de moderne samenleving wordt beoefend door neo-marxisten en crypto-marxisten. Dat zij zichzelf wellicht niet bewust zijn van hun maatschappelijke ideologische rol staat daaraan niet in de weg, integendeel. Dat laatste zou slechts de ernst van het hier besproken maatschappelijk euvel, de geleidelijke dehumanisering van de samenleving door het neomarxisme, onderstrepen.

Het is bijvoorbeeld opvallend, dat terwijl het machiavellistisch denken zich in de volgende eeuwen verder ontwikkelt en voortdurend uitgebreide praktische toepassing vindt, zijn invloed via het neo-marxisme door de gevestigde media niet of nauwelijks aan de orde gesteld en bekritiseerd wordt.

Machiavelli mag dan wel op scholen en universiteiten worden genoemd, over zijn leer wordt veelal niet noemenswaardig uitgeweid. Maar Machiavelli heeft daadwerkelijk school gemaakt en zijn adepten, zijn vandaag de dag springlevend: het neo-marxisme is inmiddels daadwerkelijk stevig in de Westerse samenleving verankerd.

Er is nauwelijks een regering op de wereld die de beginselen van het machiavellisme en hun uitwerking niet toepast. Zo zijn de machtige corporatistische (supranationale) instellingen (V.N. en de instellingen van de V.N., IMF, Wereldbank, EU, Bank voor Internationale Betalingen) schoolvoorbeelden van machiavellisme-in-de-praktijk. Er is wereldwijd sprake van een machiavellistische gedragscode.

Machiavellisme houdt een soort ethiek in, die ook wel teleologische ethiek genoemd wordt, d.w.z. “het doel heiligt de middelen”, in tegenstelling tot een deontologische ethiek, waarbij de middelen normatief zijn. Zo kan men zeggen, dat moderne oorlogvoering in de praktijk neerkomt op een vorm van imperialistische d.w.z. machiavellistische politiek.

Weliswaar wordt de leerling in het onderwijs (zowel openbaar als bijzonder) deontologische ethiek aangeleerd, omdat dat past bij de Westerse burgerlijke cultuur. In de politiek en de staatkunde daarentegen gelden heel andere -de zojuist genoemde teleologische- waarden. Sinds Machiavelli is de politieke cultuur machiavellistisch.

Dat verklaart ook, waarom het volk geacht wordt de centrale politieke macht te dienen en zich daaraan dient te onderwerpen. Ook die ethiek  past geheel in het (neo-)marxistische model v.v. , evenzo als het past in het middeleeuwse, in het islamitische en in het socialistische mensbeeld. Maar het staat haaks op het klassiek-liberale, libertarische mensbeeld, dat aan de staat slechts een dienstbare rol toekent ter bescherming van de rechten van het individu.

Machiavellistische test

Om te illustreren door welke criteria het machiavellisme wordt bepaald, vond ik een psychologische test, de z.g. MACH-IV test (20 vragen), die u zou kunnen vertellen, hoeveel u van het politieke denken hebt begrepen.

Als uw score 60% of hoger is, zoudt u gemakkelijk in staat moeten zijn het machiavellisme in de politiek en daarbuiten te ontmaskeren. Ongetwijfeld zult u andere voorbeelden van machiavellisme in onze samenleving herkennen en van daaruit kunnen verklaren.

Mocht u lager scoren dan 60% dan zou ik willen suggereren zich wat verder te oriënteren in het machiavellisme, waarbij u zou kunnen beginnen onderstaande referenties te lezen.

Bij een volgende gelegenheid zal ik op de Vrijspreker vermelden, wat mijn score was.

http://www.salon.com/books/it/1999/09/13/machtest/

Referenties:

Nicolo Machiavelli, http://nl.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli

Machiavellisme, http://nl.wikipedia.org/wiki/Machiavellisme

22 REACTIES

 1. 77 punten, “high Mach”. Ik had hoger verwacht…

  Sun Tzu’s “kunst van oorlogvoeren” en Robert Greene’s “48 Laws of Power” zijn ook niet te versmaden voor iedereen die Machiavellist wil zijn, of deze (inderdaad) wil kunnen doorzien.

  Overigens hoef je geen weet te hebben van machtspolitiek om te doorzien hoe familieverbanden, geloofs/beroepsgemeenschappen, dorps/buurtgemeenschappen e.d. doelbewust kapot gemaakt worden door de Multikulti gelovigen. Het wachten is op hun oorlog tegen internet, die overigens als in gang gezet is.

  paul moezel [15] reageerde op deze reactie.

 2. Interessante tekst Spy-Nose en leuke vragenlijst.
  Het nadeel met zo’n vragen vind ik wel dat je afhankelijk van je eigen ‘ja maar’ die je erin legt, soms volledig akkoord kan gaan, ofwel volledig niet akkoord.
  Zo is er de stelling: Most people are basically good and kind.

  Tja, de meeste mensen willen m’n kop niet inslaan en zeggen hoi terug. Maar ze stemmen wel voor de partijen die een rooftocht onder het volk gewenst vinden.
  Zijn ze dan basically good?

  Ik kwam uit op 58%

 3. @Bon Vivant [5]:

  Dan kom ik, in een niet al te cynische bui, uit op 65. Maar het is me al gelukt om 99 en 20 te halen.

  Inderdaad, surfer. Die nuance is er niet. Daarmee lijkt de test op die testjes in tijdschriften.

 4. @Bon Vivant [3]:

  Spy-Nose gaf te test om te ontdekken hoeveel men van het machiavellisme snapt. Het waarlijke doel van de test nam ik dus niet in acht.

  52 was op mij van toepassing. Maar er staan een aantal dingen in die gewoon feiten zijn, en niets te maken hebben met persoonlijke instelling. Aan onderstaande zaken valt volgens mij niet veel te vinden.

  – “The best way to handle people is to tell them what they want to hear.”
  – “Anyone who completely trusts anyone else is asking for trouble.”
  – “It is wise to flatter important people.”
  – “It is hard to get ahead without cutting corners here and there.”
  Bon Vivant [12] reageerde op deze reactie.

 5. Met liegen en bedriegen schijn je tegenwoordig aardig ver te komen en wordt men op handen gedragen (zie alle politieke leiders, niemand uitgezonderd). Dus waarom niet de kluit belazeren? Een eerste vereiste is wel dat men beschikt over een goed geheugen of juist een heel slecht geheugen en dat je een goede spindoctor in dienst hebt.

  Niet mijn wereld, maar goed het kan tegenwoordig schijnbaar niet anders. Maar een wereld bouwen op leugens is m.i. bouwen op los zand….”we zijn er bijna, maar nog niet helemaal” …”en van je hela hola houd de moed’r maar in”

 6. @LvM [8]:

  Inderdaad. Om je lijstje te completeren, mijn favoriet uit de 48 Laws of Power: “Never outshine the master”.

  Oftewel, laat je klant, chef, nuttige-idioot in de waan dat hij de mooiste, sterkste en/of slimste is.

 7. @Oscar [13]:

  Heb ‘m nog eens gedaan, nu 100 gehaald.

  De oplossing(spoiler):

  5-5-1-1-5-1-1-5-1-1-1-5-5-1-5-1-1-5-5-5

  Als ik ze omdraai krijg ik 20.

  @SieS [9]:

  Als amateur-pseudo-psycholoog ben ik toch benieuwd naar uw antwoorden.

 8. @Bon Vivant [1]:

  Ik zat er op te wachten waar men het Multi culti verhaal er weeer bij zou gaan halen.

  Wees nu eens heel helder want u heeft ongetwijfeld een hogere score dan mij.

  Iedere vorm van samenleving is in feite een grote spelronde mens erger je niet.Er is in iedere samenlevingsvorm een rollenspel waarin de een voor de ander betaald of werkt tegen een beloning die altijd minder is dan wat je aan diensten uitvoerd.

  Dus of het nou multi of mono cultuur is er wordt altijd iemand voor het lapje gehouden.Machtsspelletjes worden er altijd gespeeld of je nu bij die man met die rare snor,Putin og Obama kijkt.

  Zet 100 mensen bij elkaar en je krijgt na 10 minuten de eerste groepjes.Als je een paar dagen wacht delen die groepen zich alsof het om stamcellen zou gaan.

  Op het eerste gezicht selecteerd men elkaar op overeenkomsten.Naarmate men langer elkaar heeft kunnen obeserveren ziet men steeds meer min of pluspunten.

  Simpel voorbeeld je bent in donker afrika en daar staat een surinaamse neger die net als u uit rotterdam komt.U heeft beide een feynoord sjaal en shirt aan dus een borrel of pils is zo gepakt.
  Aangezien u weinig opheeft thuis met de multi culti zal de band naarmate men dichter bij huis komen weer in oude patronen vervallen waarbij u uiteindelijk tegen uw vrouw zegt kijk daar heb je er weer een de hele dag vakantie houden ik zie hem altijd als ik thuis ben.

  Maar misschien is het gewoon een collega die bij u in het bedrijf werkt met dezelfde werk en rusttijden.Dus niet raar dat u hem zo nu en dan tegen komt.

  Bij de volgende ontmoeting verloopt het weer zo.Ssmen juichen voor Feynoord maar eenmaal thuis staat de een te juichen voor Geert en de ander voor Wouter Boss nee geen Wouter Bush

  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.
  Bon Vivant [18] reageerde op deze reactie.

 9. @paul moezel [15]:

  “…de een voor de ander betaald of werkt tegen een beloning die altijd minder is dan wat je aan diensten uitvoert”

  Paul, doel je hier op uitbuiting? In een corporatistische economie waarin bedrijven de politiek gebruiken om concurrenten buiten hun markten te houden (zie bijv. de meeste ontwikkelingslanden met hun corrupte regimes, en de grote handelsblokken met hun tariefmuren en interne subsidies) komt dit vaak voor.

  In een vrije markt met volop concurrentie is dit echter niet mogelijk. Als de arbeidsvoorwaarden bij de ene werkgever je niet bevallen ga je gewoon naar een ander met een beter aanbod.

 10. @paul moezel [15]: “Maar misschien is het gewoon een collega die bij u in het bedrijf werkt met dezelfde werk en rusttijden.”

  Dit is een ernstig misverstand over de maatschappelijke veenbrand die er al decennialang in NL, en eigenlijk in heel West-Europa, woedt. Het gaat niet om de allochtonen die al dan niet zijn geïntegreerd, maar om de allochtonen die overlast veroorzaken en iedereen op kosten jagen (meer uitkeringen, meer criminaliteit, etc).

  Dit blijkt in hoge mate cultureel bepaald: Marokkanen en Antillianen zijn veel vaker criminelen en werkschuwe profiteurs dan bijv. Chinezen. Chinezen, hoewel nauwelijks geïntegreerd en zeker niet eens met de NL normen en waarden, blijken daardoor een aanwinst voor de NL samenleving en Marokkanen niet.

  Als NL een vrijere samenleving zou zijn, zoals bijv. New York City waar iedereen moet werken voor zijn levensonderhoud en waar mensen uit de hele wereld naar toe komen om een beter bestaan op te bouwen, dan was er niets aan de hand. Immers, heb je dan als immigrant geen werk en kan je geen positieve bijdrage leveren dan zit er niets anders op weer te vertrekken. Daar is geen Wilders voor nodig.

  Maar NL is geen vrije samenleving, maar een verzorgingsstaat. Je moet dan opeens een immigratiebeleid gaan voeren, iets dat in een vrije samenleving helemaal niet nodig is.

  Doe je dat niet goed, zoals de sociaal-democraten die de afgelopen 40 jaar bovenmatig veel mensen hebben binnengelaten die helemaal geen positieve bijdrage willen of kunnen leveren, dan bezwijkt je verzorgingsstaat onder het groeiende aantal criminelen en niet-productieven. Die voorzieningen moeten dan noodgedwongen worden afgebouwd. Daar heeft echter iedereen last van. Wilders heeft niet voor niets zo’n grote aanhang.

  Daar komt nog bij, dat m.n. de PvdA haar traditionele achterban volkomen van zich heeft vervreemd door de invasie van profiterende en criminele allochtonen in de oude stadswijken te bevorderen. Deze arbeiderswijken en -scholen zijn daardoor zo erg verloederd dat de oorspronkelijke bewoners met pijn in het hart zijn gevlucht. Zij zullen dit de PvdA nooit vergeven.

  Het is van 2en 1: a) open grenzen en iedereen toelaten, maar dan wel werken voor je bestaan, of b) een verzorgingsstaat, maar dan wel een heel stringent toelatingsbeleid.

  ===
  Heaven is where the chefs are French, the mechanics German, the police British, the lovers Italian, and it’s all organized by the Swiss.
  Hell is where the chefs are British, the mechanics French, the police German, the lovers Swiss, and it’s all organized by the Italians.

 11. @paul moezel [15]:

  “…Aangezien u weinig opheeft thuis met de multi culti…”
  Spreek voor jezelf. Wanneer heb ik u gemachtigd om namens mij te spreken?

  Over multikulti kan ik heel kort zijn:
  – Als het van onderaf (“bottom up”) ontstaat is het (wat mij betreft) evolutie en dat vind ik prima.
  – Als het van bovenaf wordt opgelegd en opgedrongen (zoals in NL) is het machtspolitiek en dat vind ik niet prima.

  Wie met wie omgaat, moet men zelf weten, zo lang het maar op basis van vrijwilligheid gebeurt.

 12. Score in eerste instantie 86. Nog eens gedaan en kwam toen uit op 96. Nog eens gedaan en kwam toen uit op 100. It is just finding the solution to the game as LvM already showed.

 13. @Bon Vivant. “Ken uw vijand” was een belkende uitspraak van Sun Tzu. Maar hoeveel “machiavellisten” – en welke- kennen “hun” vijand? En -zo vraag ik mijzelf soms schuchter af- misschien ben ikzelf in sommige gevallen ook een beetje “machiavellist”…

  @LvM. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Ik probeer alleen enigszins aan te geven, waarom de wereld zo is, zoals hij is. Veel mensen begrijpen dit niet. De meeste mensen komen niet aan dit soort zelfreflectie toe.

  @surfer. Dat nadeel geeft aan, hoe dualistisch het menselijk bestaan eigenlijk is. Ik ken geen mensen zonder dubbele moraal. Wil je ueberhaupt overleven, dan komt er een moment, dat je moet buigen. Je zou kunnen zeggen, dat 100% deontologische ethiek inconsistent is met het menselijk bestaan.

  @Oscar: zie @surfer

  @LvM. Dat was inderdaad mijn bedoeling. Je zou de test dus twee keer kunnen doen: alweer dualisme.

  @SieS. Maar ken uw vijand (Sun Tzu).

  @IIS. Dat is precies het hellende vlak waarop de machiavellist zijn ethiek baseert. Ik wil hierop in een later artikeltje terugkomen.

  @Andre. Je vindt het vast niet erg, dat ik daar nou toch echt enige twijfel over heb, Andre. Hoe een 100% libertarier zijn Pappenheimers kent… 🙂
  Mijn score was 5-5-1-1-5-1-5-5-1-1-1-5-5-1-5-1-5-5-5-5. Score 92.

  @Paul Moezel:
  “Als je een paar dagen wacht delen die groepen zich alsof het om stamcellen zou gaan.”
  Dat is interessant. Als je daarmee sociale evolutie bedoelt, ben ik het met je eens. En dat heeft onvoorstelbare gevolgen.

  @Peter de Jong. Inderdaad. Anders gezegd: In het “vrije” Westen bestaan geen onbelaste vrije arbeidsmarkten meer.

  @Bon Vivant. Vrijwilligheid? Maar daar beginnen de problemen, want wanneer is iets nog “vrijwillig”, zeker, wanneer je moet vaststellen, dat het begrip “vrije markt” in het Westen zinledig is.

  Andre [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Spy-Nose [20]:

  “Je vindt het vast niet erg, dat ik daar nou toch echt enige twijfel over heb, Andre.”

  Nee hoor, Spy-Nose. Zolang ik er zélf maar geen twijfel over heb.. 🙂

 15. Ik had meteen de eerste keer 100. Moet ik nu de politiek in? 🙂

  Nee, maar ik had de vragen dus beantwoord met in het achterhoofd de gedachte dat ik hem zo zou invullen als de Machiavellist het zou doen (althans zoals die dat in mijn beleving zou doen). Ik bleek dus (voorzover de test accuraat is) de Machiavellist goed te (her)kennen.

Comments are closed.