Marnix Norder, u weet wel, de Brigadegeneraal van de Haagse Pandbrigades, vindt dat hij nog steeds te weinig macht heeft. Dit zei hij tijdens het Haags Vastgoedsymposium op de Haagse Hogeschool, zo’n twee weken geleden. Huurders, gemeenten en het Rijk moeten weer een grotere rol krijgen in het beleid van de woningcorporaties en -stichtingen, volgens deze wethouder.

Hij wil het systeem van woningcorporaties niet kapot maken, want “in vergelijking met andere Europese landen is de sociale woningbouw in Nederland een van de beste” en ook zijn “de woningen beter geïsoleerd, vaak groter en met meer voorzieningen.” Ironisch genoeg heeft Norder bezwaar tegen de beperkte huurverhogingen en de afdracht van vennootschapsbelastingen, omdat de corporaties daardoor worden leeggezogen. “Daardoor is er geen ruimte meer om te investeren, terwijl dat nu juist nodig is in vooral de achterstandswijken”, aldus Norder. Voor het gemak vergeet Norder ons aller Ella “Knettergek” Vogelaar, die pas echt liet zien wat leegzuigen is en de corporaties dwong honderden miljoenen door haar te laten verspillen.

Vreemd genoeg ziet Norder meer zeggenschap van de huurders als oplossing, terwijl die huurders nu net waarschijnlijk de mensen zijn die wel blij zijn met de beperkte mogelijkheden tot huurverhoging, die nota bene door de staat worden afgedwongen. “Eigenlijk zouden we weer terug moeten naar de tijd waarin huurders meer invloed hadden op toenmalige woningbouwverenigingen”, zegt Norder. Hij denkt dat er voldoende mensen zijn die nog graag willen meepraten, maar vooral ook meedenken over inrichting van bijvoorbeeld de omgeving.

Maar dan komt, zonder enig logisch verband met de voorgaande beweringen, de aap uit de mouw: “De invloed van gemeenten op de corporaties moet toenemen,” vindt Norder, “door de conceptbegrotingen en jaarverslagen te voorzien van een advies, voordat deze worden vastgesteld.” Dat zou volgens de wethouder leiden tot een groter maatschappelijk besef, ook gezien de opdracht die ze van gemeenten krijgen. “Nu zit ik altijd in een onderhandelingspositie met de corporaties. Als ze iets niet willen, heb ik geen instrumenten om ze enigszins te sturen.” Met ‘sturen’ bedoelt Norder hier overduidelijk ‘dwingen’. Norder wil graag dat het Rijk de marktmeester wordt. Alsof die markt nu vrij is.

Het blijkt ook hier dat de staat een Rupsje Nooitgenoeg is. Machtswellust is regenten eigen. Op alle gebieden willen zij strak de teugels in handen hebben, want als het rijk het niet ‘stuurt’, dan wordt het toch een zootje? Of is het nu juist andersom?

Who is John Galt?

Bron: De Telegraaf (20100128)

8 REACTIES

 1. Dat ben ik! Zegt u het maar…

  Marnix Norder -al ken ik hem alleen uit de media- lijkt mijn zo’n typisch geval van kneusje uit de schoolklas van vroeger. Zo’n rare kwibus met wie niemand bevriend wilde zijn en altijd werd gepasseerd bij verjaardagsfeestjes.

  De PVDA lijkt er in te grossieren. De ene prutser na de andere trekpop wordt omhoog geparachuteerd met als enig doel dictatortje te spelen. Hoe verknipt moet je zijn om je hiervoor te laten gebruiken? En hoe verknipt ben je om er op te stemmen?

 2. Het probleem met de sociale huursector is dat de huren meestal te laag zijn en dat niet iedereen hetzelfde betaalt voor eenzelfde woning. Het is niet prettig om € 655,– per maand te moeten betalen terwijl de ‘arme’ buren voor eenzelfde huis € 240,– betalen.

  Mensen moeten gewoon betalen wat het kost. Weg met oude afspraken voor zittende huurders, weg met huursubsidie etc.

  Ook het puntensysteem dat een verhuurder beperkingen oplegt in de huurprijs moet verdwijnen. Het puntensysteem heeft er namelijk voor gezorgd dat er in de afgelopen 30 jaar geen commerciële bouw van woningen bestemd voor verhuur heeft plaatsgehad. Leuke huizen bouwen op leuke locaties door bijvoorbeeld pensioenfondsen en deze vervolgens verhuren werd daardoor onmogelijk omdat de overheid een onrealistische verhuurprijs dicteerde.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. Mooi stuk.
  Het volk pikt alles zolang ze brood én spelen hebben. Staatsbemoeienis in de energiemarkt (peak oil) en de geldmarkt (opdroging leningen aan boeren) zorgt ervoor dat we over max. enkele jaren fors meer moeten gaan betalen voor voedsel.
  De vraag is dan natuurlijk of de kudde schapen (het volk) ook genoegen neemt met ALLEEN spelen.
  Zie je het al voor je, honderduizenden vermagerde en verpauperde Nederlanders, die het toch vertikken om ook meer een beetje protest te voeren vanwege hun verslaving aan “dancing with the stars” – pulp.

 4. @Hub Jongen [3]:

  Ja, dat zie je ook aan het verbod om permanent in je recreatiewoning te verblijven.

  Die woningen zijn vaak kleiner en van mindere kwaliteit dan een ‘normaal’ huis, maar vanwege de fraaie ligging en de lage kosten nemen de bewoners dat verschil graag voor lief.

  Maar ja, dat verstoort natuurlijk de (overheids)markt, dus worden die mensen met hoge dwangsommen (en een restschuld!) uit hun huisje gejaagd en moeten dan een beroep doen op de subsidie in de sociale verhuur en op de schuldsanering van de gemeente.

  Lekker efficient… 🙁

 5. Hij wil het systeem van woningcorporaties niet kapot maken, want “in vergelijking met andere Europese landen is de sociale woningbouw in Nederland een van de beste

  De sociale woningbouw heeft de hurusector voor de laere inkomens geheel kapot gemaakt. Probeer maar eens een woning te vinden in het onderste prisjsegment.

  Je zult zien dat bij de woningcorporaties er wachtlijsten zijn en vooral restricties. Maar buiten de corporaties is het aanboed zo goed als nihil.

  De oorzaakl is simpel:
  – Stelt je bouwt een huis en je witl de kostprijs terugverdienen met huur over 30 a 40 jaar. De minimale kostrijs ligt boven de huurprijzen die corporaties vragen. Ofwel, zonder subsidies en ander ingrijpen van gemeenten wordt er in Nederland niets meer gebouwt voor lagere inkomens voor de verhuur.
  – Stel je hebt een woning en wilt deze verhuren. Je neemt enkel de belastingen en rente op hypotheek. Zelfde verhaal, kostprijs is boven de huurprijs die je kunt vragen.

  Ikzelf heb met mijn emigratie dat probleem gehad. Ik maake de rekensom en kwam tot die conclusie. Dus verkopen. Al snel een koper die wilde verhuren. Alles OK, maar toen die de financiele rkensom maakte, ontdekte die dat het niet haalbaar was. later een tweede koper, die reeds een huurder had. Alles in kannen en kruiken, totdat ook die de financiele rekensom maakte. Niet haalbaar. Alleen kopers me rentaftrek – ofwel zij die er zelf wonen – kunnen het betalen.

  Huurprijzen in Nederland zijn kunstmatig laag. Dat lijkt leuk voor een huurder, maar zoals met elke ander product, haken aanbieders dus af en ontstaat een inzaken van het aanbod. Ofwel een tekort voor vragers, aka huurders.

  Norder heeft dus terrecht bezwaar tegen de beperkte huurverhogingen. Inderdaad juist omdat de mogelijkheid tot investeringen beperkt is. Alleen beft Norder niet, dat het probleem niet is de corporaties te dwingen, maar het antworod juist uit de private sector moet komen. De private sector die nu niet investeert omdat het onrendabel is. De woningbouwcorporaties zijn enkel ‘nodig’ omdat de private sector kapot gemaakt is door decenia ingrijpen in de markt.

 6. Nico de Geit.
  Ik heb 2 kamers en een keukentje als ik daar 655 euro voor moet gaan betalen,van mijn kleine inkomen hoef ik alleen maar huur gas en licht en ziekenfonds e z v dan is het op.
  Kan ik alleen nog naar de voedselbank om eten.
  Reken dat eens om in guldens,dan is het nog duurder dan in Zwitserland en daar is het duurheb ik me laten vertellen al een paar jaar terug.

  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 7. @alidas [7]: Ik heb 2 kamers en een keukentje als ik daar 655 euro voor moet gaan betalen

  Het vervelende is echter dat die woning meer dan 665 euro kost voor de eigenaar … Die draait dus verlies op die 665 euro.

  Let wel, wonen is duur, maar de correcte weg is niet de huurprijzen kunstmatig laag houden, maar het netto besteedbaar inkomen uit werk verhogen.

Comments are closed.