De “Weekend Financial Times” van afgelopen week meldt, dat de Duitse premier Angela Merkel na haar bezoek op 5 maart j.l. aan de Griekse president George Papandreou pleit om: “alles in het werk te stellen om de euro, onze gemeenschappelijke munt, te stabiliseren.”  Maar ze verzuimt om financiële toezeggingen aan Griekenland te doen.

De “European Voice” citeert de Franse president Nicolas Sarkozy: “Als Griekenland ons nodig heeft, zullen we er voor haar zijn.” Sarkozy voegt daaraan toe: “De Griekse regering heeft de maatregelen getroffen die wij van haar verwachtten, de leden van de eurozone moeten bereid zijn hetzelfde te doen… Frankrijk zal doen wat nodig is.”

Nu gaan de gedachten uit naar een Europees Monetair Fonds, naar het voorbeeld van het reeds bestaande IMF. Dit alles om drama’s als het Griekse begrotingstekort in de toekomst beter op te kunnen vangen. Hiervoor dient, volgens Angela Merkel, het Verraad van Lissabon gewijzigd te worden; iets waar alle 27 lidstaten het mee eens moeten zijn.

Hoe moeten we bovenstaande nieuwsflitsen nu interpreteren? Propaganda voor het bereiken van die Ene Nieuwe Wereldregering? Gaan we weer een rondje referenda doen, waarna de politici de resultaten weer kunnen negeren? Gaan de rijkere landen alweer, maar nu op Europees niveau, de problemen van armere lidstaten financieren?

Bronnen: www.nrc.nl , www.openeurope.org.uk , www.fd.nl

10 REACTIES

 1. @R. Hartman (NI) [1]: Ben bang dat je gelijk hebt. Eigenlijk maar goed ook, want stel dat we alles volgens dat verfoeide demo(n)cratische systeem zouden moeten oplossen. Of demo(n)cratische besluiten steeds m=aar in de prullenbak moeten gooien. Je zou er als burger ontevreden en opstandig van kunnen worden. 😉

 2. Hulp aan het noodlijdende Griekse “volk” gaat het helemaal worden in de Europeese Unie van Solidaire Socialistische Republieken.

  De creatie van een EMF is natuurlijk een nieuw bureaucratisch rookgordijn opwerpen.
  De leningen worden dan gegeven via het EMF maar wie gaat de buffers voor die EMF volstorten? Juist; de lidstaten en dus wij met zijn allen.
  Betere controle en meer bevoegdheden vanuit zo’n (naast de ECB)nieuw op te richten instituut?
  Lazer toch op! Het probleem moet bij de kern worden aangepakt en dat is de EUSSR zelf!

  surfer [4] reageerde op deze reactie.

 3. @GB [3]: Zoiets ving ik ook op ja, een EMF.
  Er is al wel iets als de EIB, die mij tot voor kort ook onbekend was.
  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Investment_Bank

  Recente kop:
  ‘Griekenland zoekt hulp EU als leningkosten niet dalen’
  Griekenland zal mogelijk een formeel verzoek om financiële hulp indienen bij de Europese Unie indien de leningskosten voor het land niet scherp dalen in de komende weken.

  bron: http://www.tijd.be/nieuws/buitenland/-Griekenland_zoekt_hulp_EU_als_leningkosten_niet_dalen-.8890250-439.art

  GB [5] reageerde op deze reactie.

 4. @surfer [4]:

  Er is al wel iets als de EIB, die mij tot voor kort ook onbekend was.

  Kun je nagaan. Ze gooien er met de EMF gewoon nog een bureancratisch instituut tegen aan.

  ‘Griekenland zoekt hulp EU als leningkosten niet dalen’

  De leningkosten zullen niet dalen omdat het er niet op lijkt dat Griekenland financeel orde op zaken wil stellen. De markt vraagt dan een hogere renteopslag voor de toenemende risico’s.
  Een vrije markt mechanisme dat door de EUSSR als een ongeoorloofde speculatie op een faillisement op Griekenland wordt vertaald.
  Nu wil men via garanties vanuit Duitsland en Frankrijk Griekenland aan goedkopere leningen helpen.
  Dit is weer een domme socialistische ingreep in het vrije marktmechanisme waarbij de terminale junk (Griekenland) aan een forse nieuwe hoeveelheid heroine wordt geholpen.
  En die junk zegt dat ie zijn leven zal beteren……..sure!

 5. De achtergrond is dat de banken die de meeste Griekse staatsobligaties hebben, Franse en Duitse zijn.

  Bij de start van de euro is afgesproken dat landen niet elkaars schulden zouden kopen omdat die juist hervormingen in andere lidstaten zouden afremmen (en machtsverhoudingen zouden kunnen beinvloeden). Landen moeten zelf op de markt hun kapitaal halen.

  Duitsland omzeilt dit nu omdat ze enkeel banken genationaliseerd hebben. Deze banken zijn op papier privaat maar dus verlengstukken van de staat.

  Wij in de EU betalen dus via:
  1) staatssteun aan die banken (Duitse en Franse inwoners)
  2) de inzet van monetair beleid door Duitsland en Frankrijk zal mede ingegeven zijn door hun belangen
  3) hogere rente voor de hele eurozone omdat meer geld opgeharkt wordt dan anders het geval was via een kunstatig lage rente (verschil wat de ‘private’ banken betalen en wat Griekenland zelf zou moeten betalen op de vrije markt)

  GB [8] reageerde op deze reactie.

 6. Merkel geeft aan dat het zo niet langer gaat. ‘Ondanks dat de medewerkers van de ECB 6 uur per dag werken kunnen ze maar niet genoeg geld bijdrukken. Ik heb een revolutionair plan. Een ieder EU burger krijgt thuis zijn eigen Euro drukkerij. Dat is goed voor de printerindustrie, werkgelegenheid en de rijkdom van Europa’.

  Balkenende reageert enthausiast. ‘Wij steunen dit plan van harte dit is goed voor Oce & de werkgelegenheid in Nederland. Het is achterhaald dat een overheid in de EU zonder geld komt te zitten. Mochten de drukkers in Straatsburg het niet bij kunnen houden kan een land altijd een beroep doen op de vaderlandsliefde van haar burgers. Wel is het volgens hem nodig een begrenser op de printer te zetten. ‘Het kan niet zo zijn dat degene welke sneller kan printen rijker zal zijn dan bijvoorbeeld een gehandicapte of bejaarde.

  Balkenende gaf geen commentaar op de vraag of hij verwachtte beroep te doen op de vaderlandsliefde van de Nederlandse bevolking.

 7. @Armin [6]:

  Juiste constatering Armin. Die rentevoet onder de marktprijzen voor Griekenland worden automatisch verdisconteerd naar hogere rentes voor de rest die meer risico gaan lopen door die riskante garantstellingen.
  Op zich zou een gezamenlijke euro nog kunnen werken als men de markt haar vrije gang liet gaan vwb die rentepercentages voor nieuwe staatsobligaties. Je wordt dan wel gedwongen om je huishoudboekje op orde te houden omdat je anders geconfroteerd wordt met torenhoge rentepercentages. Dit in combinatie met het feit dat niemand je wettelijke mag bailouten zou een forse stok achter de deur kunnen zijn.
  Je kon echter op je klompen aanvoelen dat dit in de Europeese Unie van Solidaire Socialistische Republieken niet ging gebeuren.
  Een verschillende cultuur in combinatie met vrijblijvende (niet bindende) afspraken omtrent het monetaire beleid heeft Griekenland ertoe gebracht om het laissez faire beleid omtrent de nieuwe eenheidsmunt gewoon door te zetten.
  In Spanje, Portugal en Italië is het niet anders vrees ik.

 8. Ik kan helaas de link niet meer vinden, maar ik heb zeer recent een artikel gelezen waarin Duitsland steld dat het mogellijk moet worden voor de EURO-landen om zwakke broeders subiet de EURO uit te gooien.

 9. Hieronder vinden jullie een lijstje met bestuurders van goede doelen en hun daarbij passende salarissen!!!

  Want die personen moeten er keihard voor werken nietwaar??

  Ik hoop dan ook dat jullie niet zullen verzaken en dat de bestuurders op jullie broodnodige gulle giften kunnen blijven rekenen!!!!!!!

  Fijne dag nog!!

  Instelling

  Naam

  Salaris in €

  Unicef

  Henk Franken

  371.459

  Rode Kruis

  Cees Breederveld

  198.000

  Hartstichting

  Hans Stam

  181.119

  Nierstichting

  Paul Beerkens

  177.249

  Kerk in actie

  Haaije Feenstra

  176.000

  KWF Kankerbestrijding

  Ton Hanselaar

  175.135

  Artsen zonder Grenzen

  Hans van de Weerd

  174.000

  Prins Bernard cult. fonds

  Adriana Esmeijer

  160.400

  Natuurmonumenten

  Jan Jaap de Graeff

  154.000

  Plan Nederland

  Tjipke Bergsma

  136.000

  Wereld Natuur Fonds

  Johan van de Gronden

  129.498

  Cordaid

  René Grotenhuis

  128.514

  Greenpeace

  Liesbeth van Tongeren

  126.901

  Woord en Daad

  Jan Lock

  125.361

  Astma fonds

  Michael Rutgers

  125.000

  Zonnebloem

  Marijke van Eck

  122.416

  Terres des Hommes

  Ron van Huizen

  117.440

  Amnesty

  Eduard Nazarski

  115.955

  Oxfam/Novib

  Farah Karimi

  115.769

  SOS Kinderdorp

  Albert Jaap van Santbrink

  103.164

  Cliniclowns Nederland

  Hans Geels

  94.577

  Liliane fonds

  Kees van den Broek

  92.016

  War Child

  Mark Vogt

  87.600

  Leger des Heils

  geen jaarverslag

  Reumafonds

  geen jaarverslag

  De balkenendenorm (ook JP-norm, minister-presidentnorm of premiernorm) is het voorstel dat openbare bestuurders in Nederland niet meer zouden mogen verdienen dan de minister-president.
  Het normbedrag bedroeg in 2005 158.000 euro. Deze norm is vernoemd naar Jan Peter Balkenende, de huidige minister-president van Nederland.
  In september 2007 meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat Balkenende ongeveer 128.000 euro verdient, net zoveel als zijn collega’s.
  In de toekomst gaat het salaris van de minister-president omhoog en komt op ongeveer 181.000 euro.

  Begrijp je nu waarom hij voor de 5e maal een mislukte minister president wil zijn????

  Stuur dit A.U.B. door aan al uw bekenden, zodat het gegraai eens een keer afgelopen zal zijn!!!!!!

Comments are closed.