Caroline sprak met Joost over de intenties van links. Joost opperde om ‘linkse’ mensen eens te bekijken als mensen die oprecht goede intenties hebben en werkelijk het beste met hun medemens voor hebben. Hoewel dat Caroline wat moeite kost doet ze haar best in het navolgende artikel, dat wat mij betreft een must read is. Maar uiteraard maakt u dat zelf uit.

———————————————

Joost monterde me bij onze tweede kennismaking op om er eens van uit te gaan dat mensen met linkse denkbeelden werkelijk geloven wat zij zeggen te geloven, en te goeder trouw zijn bij het proberen te bewerkstelligen van de doelen die zij voor zich zien. Nu was ik op dat moment, geheel te goeder trouw bezig, hele andere dingen aan te dragen en hele andere vermoedens te uiten, maar dat was omdat Joost me eerder had verteld dat hij vaak wat te relaxed was voor een media-optreden, als niet alle mensen dan broeders zijn, dan toch in ieder geval de journalisten. Mijn niet ongemeende uitingen toen waren derhalve ook bedoeld om dat relaxte er een beetje af te halen bij Joost, wat me wonderwel gelukt leek, maar wie weet was het daarzonder -na de demonstratie die we net achter de rug hadden- ook wel gelukt.

Maar ach, het voorstel van Joost bleef natuurlijk knagen, zou het werkelijk zo zijn dat ik -zo vertaal ik het maar even-  zo verblind ben door mij eigen gedachten dat het me gewoon niet lukt, mensen met linkse overtuigingen als te goeder trouw te beschouwen?

Eerlijk gezegd wist ik amper dat ik dat deed, het veronderstellen van die kwade trouw.

En als ik de gang van zaken zo bezie, de afgelopen weken, dan lukt het me nog minder dan gebruikelijk, om de goede trouw van links aan te nemen. Want wat hebben we niet gehad, een kabinetscrisis, de verkiezingen en de misstanden daarbij -die in het geheel niet opgelost zijn door hertelling van stemmen van welke op diverse beelden te zien was dat die in strijd met de Kieswet waren uitgebracht, het onderzoek naar ronselpraktijken door het OM bij Leefbaar Rotterdam naar aanleiding van opmerkingen van de vanwege zijn goede trouw bekend staande Peter van Heemst daarover, de als luierlust vermomde vaandelvlucht van Bos, en de komst van Job Cohen, die vandaag meldde zijn vrouwvriendelijke voornemens nog eens extra aan te zetten door het meenemen naar Den Haag van de erkende islamitische splijtzwam Marcouch. En ik wil er natuurlijk van uit gaan dat een en ander geheel te goeder trouw gebeurt, en alles met het oog strak gericht op het paradijs op aarde, maar enige hersengymnastiek, dat kost het me natuurlijk wel. Gelukkig word ik daarbij geholpen door de staatsmedia, die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat de blijde boodschap verkondingen: Waarlijk, waarlijk, Hij is opgestaan!

Als sinds de val van het kabinet heb ik voortdurend het gevoel naar herhalingen te kijken, als ik de moeite al neem om de tv nog eens aan te zetten. Hoe vaak mijn voormalig burgervader in de weken voorafgaand aan zijn overhaaste vertrek uit Amsterdam op tv gezien en gehoord heb, ik zou het niet meer weten, en was hij het niet, dan was er wel Wouter Bos die zijn enorme successen bij de gemeenteraadsverkiezingen aan het uitventen was. En Felix Rottenberg, die was zo vaak te zien dat ik meende dat er iets mis was met mijn beeldbuis, daar hij overal opdook waar ik meende hem nu juist niet te hoeven verwachten. Hoewel, niet overdrijven, uitwijken naar Amerikaanse series bood wat dat betreft enige soelaas, want de schurk daar, dat was nooit Felix Rottenberg, dus dat er met mijn beeldbuis iets niet in orde zou zijn, dat was een gedachte die weer eens door mijn achterdocht was ingegeven, weg ermee dus.

Kortom, de goede trouw van links, daar zou ik het over hebben. En dan moet ik misschien de leiders van die stroming niet verwarren met de volgers ervan, want Joost, hoe hard ik het ook probeer, de gedachten aan goede trouw en de leiding van de PvdA, die krijg ik op dit moment niet samen in één idee.

Dan maar bekijken wat het gedachtegoed van links is, volgens mij dan natuurlijk, maar aangezien ik nooit iemand heb horen tegenspreken, zal het wel kloppen.

Links zo meen ik, streeft naar sociale rechtvaardigheid binnen en buiten de grenzen, naar mensen die onbeledigd door het leven kunnen gaan (mits zij behoren tot de groepen met wie solidariteit betracht dient te worden), naar invloeden van ideologieën van allerlei soort mits die de aanhangers een warm gevoel bezorgen en niet tot de verboden overtuigingen zijn verklaard, naar onderwijs dat iedereen gelijke kansen geeft (tenzij het onderwijs aan meisjes met moslimouders betreft natuurlijk), naar een grote overheid met macht over alles en iedereen, dit in het kader van het bereiken van de sociale rechtvaardigheid, naar een strafrechtstelsel en uitvoering dat recht doet aan de ongelukkigen die daarmee als dader of verdachte in aanmerking komen, en het aanwijzen van de sterkste schouders die de lasten dragen. Ook is men natuurlijk zeer begaan met het milieu en de volksgezondheid, dit met alle gevolgen van dien, van rook- tot zoutverboden, van hoe je moet vrijen en met wie en dergelijke meer. Dat het hierbij voor de hand ligt de burger op alle manieren naar dit aards paradijs te willen begeleiden, is logisch, daar het de staat, de partij is, die weet wat goed voor de burger is, is het niet nu dan toch wel in de toekomst. Links is hierbij onfeilbaar op een manier die we verder alleen van de Paus kennen, dat wil zeggen dat er wel vergissingen gemaakt kunnen worden, maar dat die altijd weer -door het herroepen van eerdere standpunten en overtuigingen- rechtgetrokken kunnen worden. En niet alleen dat, het geeft ook de mogelijkheid zichzelf als het werkelijke slachtoffer te presenteren van eerdere dwalingen, zoals de Paus laatst deed door zijn medeleven met al die slachtoffers van seksueel misbruik te uiten met de mededeling dat hij, als hun Herder, daaronder net zo leed als de slachtoffers zelf hadden gedaan. Het zal dus wel niet lang meer duren voor de slachtoffers om schadevergoeding wordt gevraagd, kan ik dan -geheel te goeder trouw, niet nalaten te denken.  En die vorm van onfeilbaarheid, die heeft links dus ook, men maakt wel fouten en geeft dat als ontkennen niet meer baat, ook toe, maar dit alles verandert niets aan de vaste overtuiging dat de onfeilbaarheid van de eigen inzichten na een dergelijke belijdenis weer even fris en ferm overeind staat als dogma, als de dag dat Das Kapital voor het eerst van de persen rolde.

Tja, dergelijke ideeën kan een mens natuurlijk aanhangen, en wellicht zelfs wel te goeder trouw, want wie weet zijn er wel mensen die de gedachte zelf het eigen leven te leiden en dat anderen ook zo veel mogelijk te laten doen, met afgrijzen vervult. Mensen die werkelijk menen dat het goed voor een mens is niet helemaal volwassen te worden en dus Vadertje Staat als surrogaatouder nodig hebben. En natuurlijk mag Vadertje dan de een niet voortrekken boven de ander, en als Vadertje opeens allerlei buitenechtelijke kinderen mee naar huis brengt, dan moet wij, de kinderen, natuurlijk ook met die kinderen in lieve vrede leven en er ons speelgoed mee delen. En als die kinderen wel eens wat vreemde dingen doen, dingen die we niet zo gewend waren in ons gezinnetje, en ons zo af en toe eens met ons eigen speelgoed op het hoofd timmeren, dat moeten we maar zien als gewenningsproblemen, en er niet te veel over zeuren, want bij ons was ook echt niet altijd alles pluis, dus dat dat het nu ook niet is, dat kan je die kinderen niet verwijten. En bovendien, laten we niet vergeten dat Vader het nog veel bruiner had kunnen bakken als hij dat had gewild, want dat iemand het laatste woord moet hebben, dat is alle kinderen wel duidelijk. Kortom, de gedachte dat wat Vader doet is welgedaan, dat is er natuurlijk één die je in eer en geweten mag koesteren. Links is lief, toch?

Alleen, en daar komt mijn vermoeden van kwade trouw dan toch weer om de hoek kijken, het wil er gewoon bij mij niet in, dat mensen graag anderen regels willen opleggen en ontdoen van een niet onaanzienlijk deel van hun inkomen, niet om wat die mensen zelf willen (volwassen en zelfstandig in het leven staan), maar omdat jij nu eenmaal vindt dat ze dat niet zouden moeten willen, al is het maar omdat het hier vaak de sterke schouders betreft die nodig zijn om het paradijs zoals jij dat voor je ziet, te kunnen realiseren. En dat nogal wat schouders niet meer sterk worden omdat Vader ze op de nek zit en ook nog eens geld uit hun spaarpotjes haalt om er vreemde vrouwen elders mee te fêteren, dat leidt hoogtuit tot meer rechtvaardigheid want Vader weet heus wel wie hij waarom fêteert, en aan Vaders nieuwe kinderen zijn we inmiddels zo gewend, dat daar best nog wel een paar bij kunnen natuurlijk. En wij moeten dat accepteren want zijn wij niet allen kinderen van één Vader, en moeten we niet alleen daarom al gelijk zijn? En dat Vader inmiddels besloten heeft dat Opa ook wel wat financiële ondersteuning kan gebruiken, dat is toch alleen maar mooi? Want Vader, die is is het hoofd van onze extended family natuurlijk, maar Opa -hoewel die in Brussel is gaan wonen- die is ook belangrijk, want die zorgt er voor dat we de regels die wij hier krijgen in ieder geval ook voor andere gezinnen in de buurt gelden.

En Opa, die let niet alleen daarop, die overlegt ook nog eens met andere Opa’s over hoe er moet omgegaan worden met andere gezinnen wat verder uit de buurt. Wat Opa allemaal doet en waarom hij dat allemaal mag, dat weten wij als kinderen natuurlijk niet precies, maar Vader zegt gelukkig dat het goed is, en dat we Opa best zijn gang kunnen laten gaan. Zo weten we in ieder geval zeker dat, wat er in ons gezin ook gebeurt, dit ook andere gezinnen overkomt, en dat is fijn en sociaal rechtvaardig op een manier die we ons nog niet konden voorstellen toen alleen Vader hier nog de scepter zwaaide. En als een ander het anders wil, dat is dan jammer, want zo heeft Vader nu eenmaal de regels gemaakt hier, en dat niet alleen, hij heeft alle kinderen er ook nog enigszins inspraak bij gegeven, dus ook de kinderen die zeggen het zo niet te willen, die moeten de mond houden, want dat is democratie en tegen de uitslag daarvan, daartegen iets brengen, dat zou niet sociaal zijn. Ook van dit standpunt, de meerderheid beslist en dat hebben we nu eenmaal zo afgesproken, kan ik de redelijkheid nog wel inzien. Tenminste dat zou ik kunnen, als ik iets had afgesproken over de meeste stemmen gelden, en dat nu, dat heb ik nooit gedaan, die regel gold al toen ik werd geboren. En daar komt dan nog bij dat er over een heleboel dingen niet eens gestemd wordt, maar alleen maar gestemd wordt over de mensen die mogen beslissen, niet alleen over wat er in hun partijprogramma’s staat, maar letterlijk over alles, want wat Vader doet is altijd goed, ook al hebben de kinderen zich er nooit over mogen uitlaten. Hup, gewoon doen wat Vader zegt dus en niet zeuren, en al helemaal geen onzin kletsen als ‘wat heb ik er mee te maken wat de meerderheid wil, wat heeft de meerderheid te maken met wat ik wil en hoe ik moet leven, en waarom zou die meerderheid daar iets over te zeggen moeten hebben?’

Dat standpunt wordt als asociaal en ondemocratisch gezien door linkse mensen, want in naam van het collectieve ideaal moeten mensen die het daar niet mee eens zijn, toch maar doen wat de meerderheid wil, althans zoals Vader met het mandaat van een deel van de kinderen op zak om te doen wat hem goeddunkt, wil dat het gebeurt in het gezin. En hoe lief Vader ook is, als het nodig is dan haalt hij echt de riem wel uit de broek, om er de ongehoorzame kinderen mee in het gareel te slaan, ook dat mag hij namelijk van de sociale kinderen.

En gezien dat laatste feit, anderen dwingend willen opleggen wat zij niet willen en waarvoor zij ook geen enkele reden hebben het wel te willen, kan ik het gewoon niet, de goede trouw aannemen van mensen die door roeien, ruiten en verkiezingshokjes heengaan om hun versie van het aards paradijs dwingend aan anderen op te leggen. Onderdrukking uit welk motief dan ook, verdraagt zich in mijn paradigma eenvoudigweg niet met goede trouw, want elke vorm van trouw vereist tenminste dat je de ander niet dwingt te doen wat hij niet wil, met geen andere reden en rechtvaardiging dat dat nu eenmaal strookt met jouw idealen.

Dus Joost, ik probeer het wel, maar het lukt me gewoon niet. Even goede vrienden?

———————————————

Dit artikel verscheen eerder op de site van Joost Niemöller onder de titel Vader Cohen waakt over jou.
Overgenomen met toestemming van Caroline en Joost.

109 REACTIES

 1. Kenmerkend voor links is de morele superioriteit die men altijd luidkeels claimt. Men wil een ‘fatsoenlijke’ en ‘beschaafde’ samenleving. Geen ‘Amerikaanse toestanden’. Linkse mantra’s als ‘solidariteit’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ horen daar steevast bij. Tegenstanders worden dan weggezet als asocialen en egoïsten, zonder een greintje moreel besef.

  In werkelijkheid pleit links voor gedwongen herverdeling van de welvaart. Dat is een ernstige inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van mensen en feitelijk de herinvoering van slavernij. De linkse solidariteit heeft daardoor met echte solidariteit niets te maken. Dit linkse pleiten voor diefstal, geweld en onderdrukking is verre van moreel hoogstaand. Vreemd genoeg slikt het publiek de linkse leugen al jaren voor zoete koek.

  Gerrit Komrij gaf in de Pauw & WItteman uitzending van 16 mrt 2010 een geweldig goede analyse van links. Hij kwam er zijn nieuwe boek ‘Morgen heten we allemaal Ali’ promoten. Die titel komt van kritiek die hij 20 jaar geleden al uitte (ten tijde van Janmaat) mbt het immigratiebeleid.

  Komrij spreekt van ‘het verraad van links’. Hij stelt, dat de babyboomer generatie haar linkse idealen heeft verkwanseld uitsluitend om er zelf beter van te worden. Grappig was dat hij dit in het gezicht zei van drie typische vertegenwoordigers van links: Bussemaker (PvdA), Remkes (VVD) en Vendrik (GL). Een goed voorbeeld vond hij D66 dat de gevestigde orde zou omverwerpen, maar daar al snel een gezapig onderdeel van werd. Dit linkse opportunisme heeft er toe geleid dat de maatschappelijke onvrede in al die jaren alleen maar groter is geworden. Men heeft de PVV dus zelf over zich afgeroepen.

  Video:
  http://tiny.cc/KomrijbijPW

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 2. Onderdrukking uit welk motief dan ook, verdraagt zich in mijn paradigma eenvoudigweg niet met goede trouw, want elke vorm van trouw vereist tenminste dat je de ander niet dwingt te doen wat hij niet wil, met geen andere reden en rechtvaardiging dat dat nu eenmaal strookt met jouw idealen

  Indien mensen misleid zijn kunnen ze wel degelijk te goeder trouw overgaan tot dwang. Hebben we vaak genoeg gezien in de geschiedenis. Mensen verblind door een ideaal, wensdenkers, dromers, die het licht gezien hebben en hun ideaal de medemens door de strot zullen duwen. Uit naam van het hogere ideaal. In hun eigen ogen handelen deze mensen te goeder trouw, sterker nog, ze zouden het juist fout vinden als ze hun idealen niet anderen door de strot duwen. Want ze zien het ideaal als hogere plicht. Dus de linksmens kan wel zeker te goeder trouw zijn. Dat de acties van deze personen immoreel zijn staat nog steeds vast, ondanks dat ze deze eventueel te goeder trouw uitvoeren.

  Verder overigens een leuk artikel.

  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 3. De eerste mythe die met veel tam tam moet worden doorgeprikt is dat sociaal beleid en socialisme bij elkaar horen.

  Veel mensen willen wel een sociaal vangnet, maar geen socialistische multiculti dwangstaat. Met wil ook orde en regelmaat, geen chaos. (In elk geval de meeste mensen die ik spreek). Zie ook de draai die Wilders heeft gemaakt met zijn opvattingen over sociale voorzieningen.

  Zo lang het libertarisme de mensen niet overtuigen kan dat er ook sociale bescherming kan zijn zonder socialistische dwangstaat, zal de grote massa er nooit in geinteresseerd zijn.

  Ik ben opgegroeid in een links milieu en ben sindsdien van mening dat ‘links’ een pseudo-religie is. Onvoorwaardelijk geloven en vooral niet zelf nadenken. Hoewel dit in tegenstrijd is met de leerstelling van “tegen kroeg, kerk en kapitaal” zijn.
  Oscar [9] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 4. @Bon Vivant [7]:

  “Hoewel dit in tegenstrijd is met de leerstelling van “tegen kroeg, kerk en kapitaal” zijn.”

  Dat is daar niet mee in tegenstrijd, dunkt me.

 5. @Peter Siebelt [2]: Inderdaad. Gisteren “toevallig” de boel op mijn werk even proberen wakker te schudden.

  Ik kreeg te horen, dat ik blij moest zijn dat ik in Nederland woonde, waar het sociale stelsel zo mooi en perfect was. Oh ja: “de rest vand e wereld is jaloers op ons sociale stelsel.” Dat ze graag wat extra belasting betaalden, om het anderen ook naar de zin te maken. Of ik wel wist dat ik bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering nooit zonder overheid zou kunnen bekostigen.

  En dat vertelden mij mensen met minstens 4 x modaal. Die stemmen aanstaande 9 juni zo links als ze maar kunnen.

  Het is niet alleen een genetische afwijking, het is een vorm van geestelijke beperking. Met vooral de bijwerking anderen dit ook op te dringen. Zijn daar al pilletjes voor in de handel?

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [10]:

  “Of ik wel wist dat ik bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering nooit zonder overheid zou kunnen bekostigen.”

  De West-Europese variant van de Oost-Europese gedachte dat zonder de overheid er geen brood meer gebakken zal worden. Het principe blijft hetzelfde.

 7. @Oscar [8]:

  Komrij heeft altijd een goede neus voor maatschappelijke ontwikkelingen gehad. Hoewel hij dat waarschijnlijk niet zou waarderen, kan je hem naadloos in het rijtje Hans Janmaat, Van Kooten & De Bie, Hans Gruijters, Frits Bolkestein, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Pim Fortuyn en Wilders plaatsen.

  “Grappig was dat hij dit in het gezicht zei van drie typische vertegenwoordigers van links: Bussemaker (PvdA), Remkes (VVD) en Vendrik (GL).”

  Die net hadden aangekondigd gebruik te gaan maken van hun riante wachtgeldregeling. 😉

  Job Cohen is ook zo’n typische verrader van de linkse idealen.

  Moeten we niet veel meer een voorbeeld nemen aan de echte socialisten en Cohen c.s. (van Marcel van Dam, Rosenmuller, Kok, Van Mierlo, Bos, Wellink, etc tot de CDA en VVD zakkenvullers) vanwege wanprestatie en miljardenschade voor het vuurpeleton zetten?
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/6315361/__Executie_na_economische_blunder__.html

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [12]:

  Ik zou hem liever in het rijtje Willem Frederik Hermans, Gerard Reve, Karel van het Reve willen plaatsen.

  Het is overigens nog maar de vraag of het gaat om een verraad aan linkse idealen. Ik krijg sterk de indruk dat links vooral anti-westers was en is. Vandaar dat het mogelijk is dat feministes pleiten voor vrouwenbesnijdens.

  Nog een stukje Komrij, uit ‘Lof der Simpelheid’ (1988):

  Wanneer een Overijssels-Surinaamse moslim – wat een potentieel voor een Buro Racismebestrijding! – dan over homoseksuelen beweert dat ‘ze moeten worden afgemaakt, gestenigd, onthoofd of van de berg afgegooid’, betekent dat plotseling niets meer dan dat zo iemand ‘het volstrekt met de ander oneens is.’ Dan is het anti-discriminatiefront ineens danig in de war. Discriminatie heet in de kringen van professionele bestrijders alleen discriminatie als het de professionele discriminatiebestrijding niet benadeelt.

 9. @HJ [5]:

  “Dat de acties van deze personen immoreel zijn staat nog steeds vast, ondanks dat ze deze eventueel te goeder trouw uitvoeren.”

  Een interessante gedachte. Maar hoe kan dat?
  Hoe kan ik een immorele daad doen en toch te goeder trouw zijn?
  Hoe zit die goeder trouw dan in elkaar?

  Is die “goeder trouw” dan niet een vorm van zelfsuggestie? Vaak genoeg tegen mezelf zeggen dat het goed was, dat het mocht, dat het beter is voor het algemeen belang dat boven mijn eigen belang gaat? En meer van die vergoelijkingen? Dus feitelijk een verdraaiing van de werkelijkheid?

  Of is de goeder trouw een misvorming in de hersenen die veroorzaakt is door vanaf de geboorte blootgesteld te zijn aan die immorele slogans en vergoelijkingen? Zijn die hersens zo misvormd dat die mensen niet anders kunnen denken?
  Net als de misvormde lichamen van kinderen van de “comprachicos” van Victor Hugo?

  Stel dat die er zijn. Wat kan dan een aanpak zijn om die mensen weer rationeel te laten denken en moreel te worden?

  HJ [35] reageerde op deze reactie.

 10. @Bon Vivant [7]:

  “Zo lang het libertarisme de mensen niet overtuigen kan dat er ook sociale bescherming kan zijn zonder socialistische dwangstaat, zal de grote massa er nooit in geinteresseerd zijn.

  Goed punt.
  HOE overtuigen we hen dat sociale bescherming, (en ook veel andere zaken) in een vrije maatschappij zelfs BETER zullen zijn?

  Wij hebben behoefte aan artikelen voor de Vrijspreker die dit aantonen, of minstens plausibel maken, of desnoods er een discussie over uitlokken.

  Wie kan op dit gebied iets leveren?

 11. @Ben [15]:
  In de eerste (!!) zin van het artikel waar je naar verwijst staat het begrip “Capitalist Authoritarianism” – een duidelijke tegenspraak. Net zo onlogisch als “maagdelijke prostitutie” of “pacifistisch geweld”.

  Als Bush et. al. het woord “Kapitalisme” of “Vrijheid” gebruiken bedoelen ze in feite “socialisme voor de rijken”. Ik hoop dat je kan (of wil) inzien dat dit iets heel anders is dan wat libertariers/anarchisten bedoelen met “vrijheid”.

  Je kan libertariers niet over 1 kam scheren met Bush, Reagan, etc. Net zoals je iemand als Chomsky niet op dezelfde hoop kan gooien als Stalin of Castro.

  Ben [18] reageerde op deze reactie.
  Tony [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter Siebelt [2]:

  Ik vind dat we ons niet moeten verlagen tot het niveau van de totalitaire idioten die een hang naar een bepaalde ideologie of wereldbeeld wegzetten als geestelijke of zelfs genetische afwijking.

  Zeker niet in een tijdperk waar de wetenschap zo overduidelijk wordt gepolitiseerd om tot bepaalde gewenste conclusies te komen (global warming, iemand?). Of is het prima zolang rechts de wetenschap maar politiseert ten koste van links?

  Laten we het gewoon over argumenten houden, en desnoods of iemand moreel of immoreel is in zijn wereldbeeld.
  Bovendien is het niet eens duidelijk vast te stellen wat “links” nu precies is, aangezien dit verandert met de tijd en de cultuur.

  Is een linksmens genetisch afwijkend als hij voor de multiculturele samenleving is? En zo ja, hoe verklaart dat de critische linksen, zoals Carel Brendel en Eddy Terstal? Ben je genetisch afwijkend als je voor gelijkheid hetero/homo bent? Zo ja hoe verklaart dat rechtsen die dat ook zijn, en linksen die dat – als het om de islam gaat – opeens minder belangrijk vinden?

  Het “links” zijn kun je wel globaal aangeven, maar nooit specifiek en niet door alle tijden heen omdat het zichzelf aanpast. Datzelfde geldt voor rechts. Misschien dat een genetische afwijking het mogelijk maakt dat sommigen niet logisch kunnen redeneren, maar ook dat is niet beperkt tot “links”. Misschien dat een genetische afwijking iemand compulsief dwingt zich met anderen te willen bemoeien of te onderdrukken, maar ook dat is niet beperkt tot “links”.

  Ik vind het “pyschologiseren” of “genetiseren” van “links” of WELKE stroming dan ook veel te makkelijk, onsmakelijk, en bovendien gevaarlijk.
  Daar is linkse politieke correctheid op gebaseerd. Iemand makkelijk weg kunnen zetten als hij een andere mening is toegedaan.

  Dat soort praktijken hoort thuis in de Sovjet Unie, of zelfs in het huidige Amerika waar kinderen Ritalin krijgen om ze lekker ‘rustig’ te maken in de klas, en waar politici hebben opgeroepen tot het criminaliseren van scepsis over klimaatverandering.

  Mensen die een andere mening hebben, hoe verachtelijk die mening ook is, wegzetten als geestelijk in de war of genetisch afwijkend is iets wat rechtsen zelf ook tot in het bot zouden verachten. Spreekwoordelijk gezien kan het nog, maar het werkelijk tot in de ‘wetenschap’ doorvoeren is levensgevaarlijk.

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.
  Peter Siebelt [24] reageerde op deze reactie.

 13. Caroline heeft het behoorlijk in de gaten, maar ik weet dankzij haar reacties en andere stukken op websites als die van Joost Niemoller, dat ze nog steeds die volgende logische stap niet heeft gezet.

  In principe schrijft en denkt ze als libertarier, en ik was positief verrast dat ze democratie ook geen warm hart toedraagt.

  Tegelijkertijd heeft ze zoals de meeste democraten nog steeds een onzichtbare ‘navelstreng’ met de politiek, want ze ziet het blijkbaar nog steeds als noodzakelijk om te stemmen, en stemt dan ook VVD.

  Nou zou ik zelf, ALS ik zou stemmen, stemmen op Wilders als tegenwicht aan types als Cohen die alles kapot zullen maken wat je lief is.
  Maar stemmen op de VVD? Die mede-veroorzaker is van alles wat er mis is met Nederland? Die voorstander is van de EUSSR? Die het onthouden van referendum over grondwet/verdrag van Lissabon een goede zaak vindt? Die net zo makkelijk een Wilders als een Dijkstal kan voortbrengen? Die net zo graag van wachtgeld gebruik maken als PVDA-ers? Die uiteindelijk gewoon voor de STAAT zijn, maar het verpakken in zogenaamde “vrijheid”? Die meebuigt met de politieke wind van het moment om maar kans te kunnen maken op het pluche?

  Als je dan TOCH vindt dat je MOET stemmen, dan is een stem op de VVD wel zo verschrikkelijk irrelevant. Zo verschrikkelijk weggegooid aan iets dat zo nutteloos is, zo nietszeggend, vrijblijvend, en makkelijk te manipuleren door de collectieve mening van het moment.

  Ik weet dat de kritiek niet echt ingaat op het stuk, maar ik vind het moeilijk iemand echt serieus te nemen die ondanks het feit dat ze “het” lijkt te begrijpen, nog steeds de noodzaak voelt te stemmen, en dat ook nog eens op de VVD doet.

  Dan vraag ik me af of ze eigen inzichten eigenlijk wel goed begrijpt.
  Inzichten die zelf overigens redelijk goed zijn, edoch nog een beetje lief voor links en zij die daar ‘goede trouw’ in zien.

 14. @Jonatan [17]:

  Jonatan,

  ten eerste is het maar de vraag of “Capitalist Authoritarianism” tegenstrijdig is.
  Je stelt dat hier slechts “socialisme voor de rijken” bedoelt wordt, maar wie zegt dat kapitalisme niet hetzelfde IS als socialisme voor de rijken?

  Er zijn libertariers die warm voorstander zijn van de vrije markt, die kapitalisme wel degelijk zien als “socialisme voor de rijken”, als economisch fascisme.

  http://www.youtube.com/watch?v=zSvoj76NRLM

  Volgens schrijver Gabriel Kolko (een socialist) heeft Amerika al sinds eind van de 19e eeuw geen vrije markt (“The Triumph of Conservatism”), maar wat als het “kapitalisme” van vandaag de dag wordt gezien door de meesten. Het was de zakenwereld zelf die bij de overheid aanklopte voor bescherming tegen de “verschrikkingen” van competitie in de markt.
  Als een VVD-er het woord kapitalisme gebruikt, en een positieve lading geeft, heeft hij het dan werkelijk over de vrije markt?

  Met “socialisme voor de rijken” schiet je niets op omdat het niet een letterlijke omschrijving van het fenomeen is, maar een omschrijving gebaseerd op een libertarische meing over het socialisme.

  Maar zelfs al zou een vrije markt de ware betekenis van het woord ‘kapitalisme’ zijn, schiet je er niets mee op dit keer op keer te benadrukken. Hoe dan ook is het woord hopeloos vereenzelvigd met corporatisme, met bailouts, met lobby’s, met “socialisme voor de rijken”.

  P.S. Ben is fan van Che Guevera. Denk niet dat je tot hem door zal dringen over het verschil tussen Noam Chomsky en Castro.

 15. @Tony [19]:

  Zoals je mss weet zaten de conservatieven rechts van de koning en de liberalen links. De liberalen verkondigden toen het progressieve gedachtengoed (vrijheid, gelijkheid, broederschap + emancipatie van het individu). De conservatieven waren toen juist voor behoud van de traditionele structuren met hun ongelijkheid en onvrijheid voor de meeste individuen. Pas in de loop van de 19e eeuw toen het socialisme opkwam en de arbeidersbelangen begon te verdedigen kwamen de liberalen, die de klassenstrijd afwezen, juist meer op voor de burgerij (bourgeoisie). Hierdoor werden de liberalen conservatiever en namen de socialisten het progressieve gedachtengoed over. Liberalen zijn daar nog altijd pissig over. 😉

  Hier is dus HET GROTE MISVERSTAND ontstaan. Je ziet dit nog terug in de anarchistische beweging (linkse en rechtse anarchisten) en bij de libertariërs (gedachtengoed werd eerst geclaimd door links, later door rechts).

  Nadat Femke Halsema haar beroemde visie op de vrijheid had geschreven probeerden PvdA-er Marcel Duyvestein en zij de sociaal-liberale beweging in NL nieuw leven in te blazen (samen met Eddy Terstall en Paul Scheffer). Dit had kunnen leiden tot een vernieuwing van de PvdA. GL, D66 en delen van VVD en CDA hadden daar dan in op kunnen gaan. Dit initiatief is nooit van de grond gekomen, omdat er gewoon te veel van die linkse opportunisten in de PvdA zitten, waar Komrij zich zo druk over maakt, die een principiële keuze principieel uit de weg gaan. 😉

  Misschien ben je bekend met de affaire rond de criminoloog Wouter Buikhuisen (eind jaren 70). Links wijtte criminaliteit altijd aan het milieu waaruit iemand voortkwam (kansarm, dus politiek op te lossen). Buikhuisen daarentegen dacht, dat er een sterke erfelijke component was. Hij kreeg nauwelijks kans dit aan te tonen, want heel links NL met columnist Piet Grijs (Hugo Brandt Cortius) voorop, viel over hem heen (net zoals ze later hebben gedaan met de klimaatsceptici). Later bleek echter, dat Buikhuisen toch op het goede spoor zat en pas vorig jaar erkende de linkse universitaire wereld haar onwetenschappelijke houding.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Buikhuisen

  ===
  “Dus u slaat uw vrouw en u steelt af en toe een auto?“
  “Ja, ik ben nu eenmaal erg gemakkelijk te beïnvloeden.”
  “Bent u dan ook gemakkelijk te beïnvloeden om eens een taalcursus te volgen of om te leren een muurtje te metselen, zodat u dan niet meer hoeft te stelen?“

  ~ Theodore Dalrymple (aka Anthony Daniels, Britse gevangenispsychiater)

  R. Hartman (NI) [25] reageerde op deze reactie.
  Tony [28] reageerde op deze reactie.

 16. (Wat hersenspinsels…)

  Huidige machtsposities van bedrijven en families zijn in het verleden veelal op oneerlijke wijze tot stand gekomen, als we naar een eerlijke libertarische maatschappij willen, zal er een herstart moeten komen. Anders zal er altijd een legitieme reden blijven voor crimineel gedrag in een maatschappij die eerlijk claimt te zijn. Dit is een eenmalige herverdeling van de welvaart, maar is deze herverdeling links te noemen?

  Een fractie van je maandloon afstaan, zodat een sociaal vangnet gehandhaafd kan worden is ook links, maar lang niet hetzelfde als wat we nu hebben, in de huidige constructie worden mensen compleet leeggemelkt voor dingen als de betuwelijn, de HSL en de JSF. Maar ook vele subsidies en de oorlogen.

  De meeste mensen zijn gewoon te geconditioneerd en naief om in te zien dat het huidige bestel er toe dient om ons uit te melken, in plaats van het creeëren van een sociale constructie waarin bijvoorbeeld de Nederlander die niet langer kan vanwege ziekte of een ongeluk, ontzien wordt en er een kans gegeven wordt er bovenop te komen.

  Een (r)evolutie van links/rechts naar ethisch/onethisch zou volgens mij niet verkeerd zijn.

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 17. @Tony [19]:

  “Ik vind dat we ons niet moeten verlagen tot het niveau van de totalitaire idioten”

  Wat een geneuzel. De eeuwige linkse dooddoener: “niet verlagen” (…) “totalitaire idioten”.

  De oude Romeinen wisten het al, links is Sinistra (sinister).

  De linkse ideologie is dromen najagen, zelfvernietigend, parasiterend. Met de vinger naar anderen wijzen terwijl ze zelf bergen boter op hun hoofd hebben. Onschuldige of andersdenkenden burgers martelen of de dood in jagen.

  Over “totalitaire idioten” gesproken: Stalin 22 miljoen doden, Mao 55 miljoen, Pol Pot?, ANC, SWAPO, NDF/CPP etc.

  En dan de trendsetters in het asielbeleid, de PvdA of GroenLinks. Met hun corrupte asielactiviteiten (kweekvijver voor nieuw stemvee) hebben ze de Nederlandse sluisdeuren wagenwijd opengezet en daarmee de Nederlandse maatschappij opgezadeld met grote groepen kansarmen. Gevolg: de belastingbetalende burger wordt generaties lang opgezadeld met een steeds maar groeiende lastenverzwaring. Om maar te zwijgen over de vernietigende Derde Wereld toestanden die steeds meer binnen alle gelederen van onze maatschappij zijn terug te vinden.

  En dan nog maar niet te spreken over hun bedriegende ontwikkelingshulp of klimaathysterie voor eigen glorie, voor linkse werkgelegenheid.

  Tony [30] reageerde op deze reactie.

 18. @TaLoN.NL [23]: “Dit is een eenmalige herverdeling van de welvaart, maar is deze herverdeling links te noemen?”

  Jazeker wel. Dat is precies wat de klassenstrijd voorstaat. 😉

  Het libertarische homesteading principe gaat uit van het idee ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Dit is een uiterst rechtvaardig principe, want iemand die ergens het eerste komt heeft daar meer moeite voor moeten doen dan de achterblijvers. En zelfs al heeft men er geen enkele moeite voor gedaan, bijv. door verwerving via erfenis/loterij e.d., dan nog is het volkomen rechtvaardig verkregen eigendom waar niemand anders aanspraak op kan maken (links denkt daar uiteraard anders over met hun hoge belasting op erfenissen e.d.).

  Natuurlijk is er ook bezit dat via (corporatistische) afpersing en diefstal is verkregen, maar dat dien je als gedupeerde dan via een onafhankelijke rechter aan te vechten. Bij voorkeur niet via moord en doodslag (Oktober-revolutie), want dan betrek je er ook onschuldigen bij.

  Gedwongen inkomensherverdeling is kenmerkend voor linkse politieke partijen. Het miskent het fundamentele alleenrecht van het individu om vrijelijk te kunnen beschikken over het eigen lichaam en de vruchten van de daarmee geleverde arbeid. Door anderen (de gemeenschap) daar eveneens een recht op toe te kennen introduceert de linkse politiek opnieuw het begrip slavernij in de samenleving.

  Gewoonlijk gebruikt men hiervoor versluierende termen als ‘solidariteit’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, daarmee de indruk wekkend dat de herverdeling vrijwillig gebeurt en een morele basis zou hebben. Bij vrijwillige liefdadigheid is dit zeker het geval, maar bij de gedwongen herverdeling die de overheid de burgers oplegt is zoiets uiteraard uitgesloten.

  ===
  “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”

  – Henry Grady Weaver, author of a classic book on freedom, The Mainspring of Human Progress

  TaLoN.NL [33] reageerde op deze reactie.

 19. @R. Hartman (NI) [25]: “Links/Rechts zijn nu eenmaal gangbare, zij het achterhaalde begrippen (-) Ik probeer dan ook vaak van collectivistisch vs. individualistisch te spreken.”

  Dat is een prima onderscheid, maar helaas nog niet erg gangbaar.

  Je vind het ook terug in de cultuurverschillen tussen de typische wij-culturen (Japan, China, India) van (voormalige) ontwikkelingslanden en de typische ik-culturen (VS, UK, NL) uit het Westen. Het blijkt, dat mensen die in ik-culturen leven (veel) gelukkiger zijn dan mensen uit wij-culturen (zie research Ruut Veenhoven: http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/ ). Die laatsten ervaren de grote sociale druk als zeer beklemmend.

  Ook Ayaan Hirsi Ali wijst daar voortdurend op in relatie tot de integratieproblemen (zie haar nieuwste boek Nomade: http://boeken.blog.nl/actueel/2010/03/17/ayaan-hirsi-ali-over-nomade ). Het is een clash tussen de vrijgevochten NL ik-cultuur die het individu hoog acht en de islamitische wij-cultuur met haar familieclans die het individu met geld, geweld en sex ondergeschikt maken aan het collectief.

  ===
  http://freedomkeys.com/collectivism.htm

 20. @Peter de Jong [22]:

  Mag ik dan aannemen dat als een “wetenschapper”, bijvoorbeeld in Amerika, tot de conclusie komt dat Ron Paul en zijn achterban lijden aan een genetische of psychologische aandoening die te maken heeft met bijvoorbeeld “wantrouwen” jegens overheid, je dit zult accepteren en dus accepteert dat je waarschijnlijk ook aan een genetische of psychologische aandoening lijdt?

  Nogmaals, de wetenschap wordt gepolitiseerd. Daarmee wil ik niet zeggen dat alle wetenschap subjectief zou zijn, maar dat ik per definitie wantrouw wanneer niet slechts ‘gedrag’ zoals criminaliteit, maar ook zaken als politieke voorkeur of mening als een afwijking wordt gezien.

  Er is hoe dan ook altijd variatie in wat “links” is afhankelijk van de tijd, hoe je dat ook wil uitleggen. Aan iets subjectiefs, en afhankelijk van tijd en omstandigheid een ‘wetenschappelijke’ verklaring hangen vind ik gevaarlijk.

  Wat “wij” kunnen, kunnen “zij” ook.

  Ik ben geen wetenschappelijk genie, maar statistische waarschijnlijkheid is volgens mij niet hetzelfde als wetenschappelijk “feit”, een resultaat dat je altijd kunt reproduceren.

 21. @ Tony

  Waarom vind je het niet aannemelijk, dat linkse mensen met hun kinderlijke filantropie een afwijking hebben? Zij hebben een onnatuurlijke drang tot zelfvernietiging. Bij rechts heb ik dat nooit kunnen ontdekken, integendeel zelfs.

  Hier nog een paar recente gevolgen van het rampzalige linkse beleid. Theedrinkende Cohen c.s. past werkelijk slechts het vuurpeleton.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6320481/___Niet_alleen_over_straat_Veenendaal__.html?p=1,1
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6316225/__Bende_kleedt_slachtoffers_uit__.html?p=2,1
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6317133/__Moskee__zoek_mee_naar_overvallers__.html?p=2,1
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6319075/__CDA_wil_geen_Turkse_inmenging__.html?p=8,1
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6319386/__Aantal_allochtonen_gestegen__.html?p=10,2

  Tony [31] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter Siebelt [24]:

  Ach beste Peter,

  Het feit dat jij mij blijkbaar aanziet voor “links” en vervolgens een riedel zaken opnoemt waar ik allang van op de hoogte ben, enkel omdat ik mijn bedenkingen heb bij tactieken die gebruikt worden om linkse idioten aan te pakken, is voor jouw rekening.

  Had je nog een reactie op mijn argument? Of denk je dat het opnoemen van linkse daden ook maar iets zegt over de validiteit of invaliditeit van mijn vraag of het “psychologiseren” of “genetiseren” van links nou wel zo handig is?

  Ga jij ook braaf je mond houden en je genetische of psychologische tekortkomingen accepteren als een “wetenschapper” straks tot de conclusie komt dat rechtse mensen gestoord zijn en daarom in het oogje gehouden moeten worden?

  Of had ik gelijk en is hier slechts sprake van vuur met vuur verspreiden, ook al eindig je zelf uiteindelijk ook levend verbrand?

  Dus hoezo “dooddoener”?

  Is het soms ook een dooddoener als ik zeg dat we links niet moeten na-apen in hun collectivisme?

  Of poneer ik dan slechts dat de manier van doen van links IMMOREEL is, en dat we het om die reden niet moeten na-apen?

  Tony [32] reageerde op deze reactie.
  Peter Siebelt [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.