“met Job Cohen”

ah, mooi, u spreekt met de Opperdienaar, lijsttrekker van de Partij van de Slavernij. Ik zie dat veel van de standpunten van uw en mijn partij overeenkomen dus ik dacht dat we misschien een lijstverbinding kunnen aangaan. De neuzen dezelfde kant uit, samen de schouders eronder, een win-win situatie creëeren, zeg maar.

“Ik heb laatst wat over de Partij van de Slavernij gehoord. Wel een heel nieuw concept dat eerlijke. Welke standpunten komen volgens u overeen?”

Nou, de partij van de Slavernij wil zo veel mogeljik verbieden en verplichten en heeft tot doel het leven van de onderdanen zoveel mogelijk vanuit Den Haag centraal te plannen door middel van dreigementen met boetes en kidnapping. We hebben ook tot doel de onderdanen hun hele inkomen door de politiek te laten aanwenden.

“Dat komt inderdaad aardig overeen met ons programma, al verwoorden wij het wat anders”

Ik las alleen wel met enige bezorgdheid over bezuinigingen en de broekriem aanhalen e.d.. Dat is niet iets waar ik naar uitzie als we straks aan de macht zijn.

“Oh, maak je geen zorgen, zoals laatst nog uit cijfers van het CBS bleek, loopt het aantal banen in het bedrijsleven wel terug, maar in de overheid loopt het nog steeds op. Of zoals CBS-econoom Michiel Vergeer het zei: ‘Al die verhalen over ambtenaren die hun baan verliezen. Dat gaat waarschijnlijk over de toekomst’. Recessies zijn alleen voor de onderdanen, zoals u ze geloof ik noemt, die toekomst van Vergeer komt er niet.”

U wilde trouwens niet vergeleken worden met Obama, waarom is dat?

“Oh, dat komt uit het campagne team die ook die t-shirts bedachten met ‘Yes, we Cohen’ en de enquetes die zeggen dat allerlei groepen de voorkeur geven aan mij, als er 1 schaap over de dam is volgen er meer. Het idee achter niet vergeleken willen worden met Obama, is dat het onderbewuste het woord ‘niet’ niet hoort.”

Dat snap ik niet.

“Nou, kijk, wat gebeurt er als een piloot in het vliegtuig omroept: ‘de rechter motor staat niet in brand’ ?”

‘Dan breekt er waarschijnlijk paniek uit’ zei de Opperdienaar onmiddelijk

Inderdaad, vervolgde Cohen rustig, omdat het onderbewuste het woord ‘niet’, niet oppikt. Als je dus maar vaak genoeg zegt dat je niet met Obama vergeleken wilt worden, dan gaan onderdanen vanzelf jou aan Obama koppelen. Ze zijn er daarnaast toch aan gewend dat politici alleen maar leugens vertellen, maar in principe is dit gewoon conditioneren zoals met de hond van Pavlov. Verder is het zo dat als Obama onderuit gaat, dat je dan altijd tegen de onderdanen kunt zeggen: ‘jullie moeten wel goed lezen’.

Dat is geniaal, die kende ik nog niet, kraaide de Opperdienaar iets te enthousiast

“Als je er op let wordt hij heel vaak gebruikt. Hypotheekrenteaftrek afschaffen, wat nog al een pittige kluif wordt, doe je gewoon door vaak te zeggen:”De hypotheekrenteaftrek staat niet ter discussie” en dan schaf je het af.”

“Jaja, briljant”, stamelde de Opperdienaar bewonderend

“Maar nog even over die lijstverbinding, ik wil daar best over nadenken, maar ik krijg de indruk dat je nog een beetje een groentje bent. Niet om het een of ander, maar zelfs Eimert [Middelkoop] had deze techniek nog wel door gehad.”

‘De Partij van de Slavernij heeft echt ook wel een aantal innovatieve technieken’ haastte de Opperdienaar zich te zeggen.

Als je me daar nu later nog een keer over terugbelt, dan zal ik kijken of er wat mee te doen valt. Ik moet nu naar Den Haag om mijn regeerkamer in te richten.

2 REACTIES

 1. Politici op leeftijd moeten de klus klaren (Trouw 3/4/10/p23)
  Ingezonden brief

  Welke klus moet er geklaard worden?

  Geachte heer Bram Peper,
  Velen zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt nu ze eindelijk door u, als intellectueel met een publiek domein, enige erkenning krijgen als het om de misstanden van de instituties gaat. Hierbij noemt u met name: financiën, ondernemingsbestuur, openbaarbestuur, de zorginstellingen, het onderwijs, de woningbouwcorporaties het vastgoed en de rechterlijke macht tot de Rooms katholieke kerk toe. Uw conclusie: ‘wantrouwen regeert’.
  Jammer, dat u in dit rijtje het politieke instituut het koningshuis overslaat, terwijl juist daar de schoen wringt en de belastingbetaler het meeste geld kost. Wetten dienen niet bekrachtigd te worden bij de gratie Gods maar dienen te steunen op de plichten van de rechtsinstellingen die voortvloeien uit de afgedwongen Grondrechten van 1848.
  De koppenschrijver van uw artikel zegt weliswaar dat politici op leeftijd de klus moeten klaren maar welke klus, zegt u niet. Alleen bestuurlijk Nederland van de door u eerder genoemde ‘falende’ instituties zijn geïnformeerd over de nieuwe normen (plichten) en waarden (wet-en regelgeving) die door koningin Beatrix in haar kersttoespraak 1992 op de politieke agenda zijn geplaatst. Zij handelen dienovereenkomstig. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden.’ Einde citaat (Normen betekenen plichten; regels betekent waarden).
  Omdat niemand weet welke nieuwe normen en waarden dat zijn zal het inderdaad voor de potentiële premier Job Cohen en andere 60 plussers een hele klus zijn om deze nieuwe normen en waarden door de bevolking klakloos geaccepteerd te krijgen. Zeg maar rustig, onuitvoerbaar.
  Dat mensen boven de 60 in de uitvoerende politiek gaan lijkt mij een goede zaak. Ik meen ergens gelezen te hebben dat het Spinoza was die hier al eerder voor pleitte. Wat gèèn goede zaak is dat u meent dat ook in andere partijen mensen voorhanden zijn die over bijzondere eigenschappen beschikken. Het moge misschien wel zo zijn maar daarmee houdt u wel het huidige systeem van ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ in stand. Een systeem waar we echt van af moeten.
  Vooral het feit dat, in strijd met de Grondrechten uit 1848, er geen politieke ruimte is voor nieuwe politieke groepering is debet aan de maatschappelijke crisis. Dit komt tot uiting bij verkiezingen. Telkens zien wij dat zij worden gediscrimineerd en door de media worden doodgezwegen, zoals http://www.lijst11.nl en http://www.lijst14.nl en vele anderen is gebeurd.
  Hier moeten we van af. Alleen politiek apathische mensen, die zich als stemvee door opiniepeilingen laten opjutten, gaan dan ook op 9 juni stemmen. Want alle onderzoeksrapporten over bestuurlijke vernieuwingen ten spijt, voor politiek bewuste mensen is er nu nog maar een oplossing en dat is een ratificatie van de grondrechten uit 1848. Hierbij gaat het vooral om de plicht van het staatshoofd om de bevolking, via de besturen die voortvloeien uit het recht op verenigen, vooraf te raadplegen over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties.
  Immers, het gaat om onze vrijheid en niet alleen om de vrijheid van de leden van het politieke instituut het koningshuis en haar onderkoning Herman Wijffels en overige elite. De komende weken is er voor politiek bewuste mensen een mooie gelegenheid, om in de vrijheidstrein van de NS die tot en met 5 mei door het gehele land rijdt, hierbij stil te staan.
  U dankend voor uw verhelderen bijdrage in Trouw verblijf ik met vriendelijke groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
  Robert A. Verlinden http://www.lijst11.nl

 2. Ik geloof wel dat men straks een hele hoop verassingen te wachten staat, ik geloof niet dat Cohen zomaar een of andere meneer die zichzelf Opperdienaar noemt uit de doeken gaat doen wat hij allemaal van plan is.

Comments are closed.