“Campagne tegen roken krachtiger”.

“De Nederlandse overheid doet veel te weinig om mensen te bewegen te stoppen met roken.”

Dat zegt de net benoemde hoogleraar “Tabaksontmoediging” van de Universiteit Maastricht Marc Willemsen.

Volgens hem moeten de campagnes veel harder en confronterender en moet het rijk ook meer geld uittrekken voor hulp en voorlichting.

“Dertien procent van alle ziektelasten in ons land is terug te voeren op roken. En het tast onze arbeidsproductiviteit aan. Daar valt heel wat winst te behalen.”

Volgens Willemsen is in Nederland zijn voorloperspositie in Europa al lang kwijt als het gaat om het aantal stoppers.

“Dat aantal daalt heel langzaam. 10 jaar geleden rookte 33 procent van onze bevolking.

Nu is dat 28 procent.

Maar landen als Polen en Roemenië zijn bezig ons voorbij te gaan als het gaat om de inspanningen om het aantal rokers te laten dalen. Denk daarbij aan geld, campagnes en hulpverlening. We zijn afgezakt naar de Europese middenmoot. Terwijl het gaat om een ernstige verslaving.”

De nieuwe hoogleraar, zelf ex-roker, erkent dat er wel maatregelen zijn genomen zoals het rookverbod in de horeca en openbare ruimtes.

“Klopt, dat gevoel heerst dan ook bij veel mensen. We doen er toch genoeg tegen? Maar de opvatting is hier toch ook dat rokers het zelf moeten weten dat ze het doen en dat we dat moeten respecteren. En dat is een fout uitgangspunt. Het merendeel van de rokers ziet het zelf ook als een probleem en wil er vanaf. Ze weten rationeel wel dat het heel slecht is, maar ja. Al die doden en zieken, dat zijn maar statistieken. Maar roken is geen vrije keuze voor veel mensen. Er moet dus echt meer hulp en voorlichting komen. De overheid int veel geld aan accijnzen, maar per jaar wordt maar een paar miljoen euro uitgegeven aan preventie.”

Willemsen pleit ervoor een paar procent van de opbrengst uit de accijnzen extra aan te wenden voor hulp en voorlichting.

“Vroeger veel harder campagnes. Laat zien wat een sigaret met je doet. Confronteer mensen met hun persoonlijke kwetsbaarheid, want statistieken zeggen mensen niets. Dat gaat niet over mij, denken veel rokers en daar moet verandering in komen “, aldus hoogleraar Tabaksontmoediging Willemsen.

(Bron: de Telegraaf.)

Het lijkt wel een onderlinge Europese competitiestrijd van overheden om als eerste te kunnen melden, dat zij mensen gedwongen hebben om een in hun ogen verdorven levensstijl aan te passen. En wat is dan het volgende dat overheden vinden dat mensen aan hun levensstijl moeten veranderen? (Vult U zelf maar in!)

Laat ik eerst even de cijfers zoals deze in dit stukje genoemd worden nader bekijken.

Willemsen stelt dus: dat 28 procent van de bevolking, 13 procent van alle ziektelasten veroorzaken. Als ik dus de ziektelasten voor het gemak op 100 Euro stel (het gaat natuurlijk om miljarden), en de bevolking op 100, dan ziet het rekensommetje tussen rokers en niet-rokers er als volgt uit.

Rokers: 13 procent van 100 Euro = 13 Euro gedeeld door 28 personen dan is dat 0.46 eurocent per persoon.

Niet-rokers: 87 procent van 100 euro = 87 Euro gedeeld door 72 personen dan is dat 1.20 eurocent per persoon.

Ik wil hier überhaupt niet mee aantonen dat roken “gezonder” zou zijn dan niet roken, maar een argument van de “betuttelaars” dat rokers de maatschappij in verhouding meer geld kosten dan niet-rokers wordt hiermee weerlegd.

Ook het argument om rokers meer premie te laten betalen lijkt mij op basis van deze getallen niet geheel juist.

Willemsen zegt zelf; “confronteer mensen met hun persoonlijke kwetsbaarheid, want statistieken zeggen mensen niets.” Wat de statistieken betreft heeft hij gelijk, want deze kunnen gemanipuleerd worden om een resultaat te krijgen waardoor een actie gerechtvaardigd lijkt. Want hoe bereken je de ziektelasten van rokers? Welke specifieke aandoening komt alleen voor bij mensen die roken? Dus waar niet-rokers geen last van hebben en daarom ook nooit zullen krijgen.

Maar wat wil Willemsen en de overheid die 72 procent niet rokers gaan verbieden vanwege de hogere kosten die deze groep veroorzaakt?

Krijgen we nu ook hoogleraren die het eten van bijvoorbeeld drop, kroketten, frikadellen, en andere in de ogen van “betuttelaars” ongezond voedsel consumeren wilde verbieden of ontmoedigen? En natuurlijk, ik was het bijna vergeten, een hoogleraar “Alcoholontmoediging” want alcohol doet ook meer kwaad dan goed voor je is.

Willemsen heeft het ook over; ” confronteer mensen met hun persoonlijke kwetsbaarheid”.

Maar Willemsen schijnt zich niet te realiseren dat “persoonlijke kwetsbaarheid” inherent is aan het leven en daardoor voor niet-rokers en rokers geldt.

Maar waarschijnlijk heeft hij het gezegd om de illusie te wekken dat alleen rokers persoonlijk kwetsbaar zijn, in verband met hun verslaving, en niet-rokers hiervan gevrijwaard zijn.

Stop de betutteling en geldverspilling!

Laat iemand zelf bepalen hoe hij zijn/haar leven inricht.

Om een illusie te verbreken het volgende: roken is dodelijk, maar niet roken ook.

15 REACTIES

 1. Er staat niet bij hoeveel mensen rookten maar volgens mij moeten we ook stoppen met werken en scheiden, is dodelijk namelijk…

  Onderzoekers van de University of Pittsburgh School of Medicine bekeken de gegevens van 12.366 patiënten die deelnamen aan een 7 jaar durend Multiple Risk Factor Intervention Trial. De resultaten worden deze week gepubliceerd in the Archives of Internal Medicine. Van de ruim 10.000 mannen die aan het begin van het onderzoek getrouwd waren bleek dat diegenen die ook getrouwd bleven veel minder kans hadden om te overlijden aan een aantal verschillende oorzaken dan diegenen die gingen scheiden. In de 9 jaar durende follow-up van het onderzoek bleken 1505 mannen te zijn overleden welke werk-gerelateerde stress hadden, waarvan 771 aan hart- en vaatziekten. 1332 mannen overleden die gedurende het onderzoek door een echtscheiding gingen, waarvan 663 aan hart- en vaatziekten.

  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=911

 2. Zoals het er nu naar uit ziet, stopt de betutteling als:
  1.Er voor de politici helemaal niets meer te halen valt. (direct of indirect)
  2.Als voldoende slachtoffers door krijgen hoe ze worden uitgemolken. (en daarna in verzet komen)

 3. Ik pleit voor een verbod op leven. Zonder leven zal de dood in no-time niet meer bestaan. En dat zou heel veel geld schelen.

 4. Ik wil wel hoogleraar “overheidsontmoediging” worden. Voor 5 dagen per week een jaarsalaris van een half miljoen uit de overheidspot (jaja, uw belastinggeld) ontvangen, om diezelfde overheid aan het kruis te nagelen. Haha, van hun eigen subsidie-pot. Heerlijke baan lijkt me dat: jonge studenten elke dag uitleggen hoe verrot de overheid en haar moraal is.

  Maar on-topic en als antwoord op de vraag uit de titel van dit artikel: waarschijnlijk nooit.

 5. Het merendeel van de rokers ziet het zelf ook als een probleem en wil er vanaf. Ze weten rationeel wel dat het heel slecht is, maar ja. Al die doden en zieken, dat zijn maar statistieken. Maar roken is geen vrije keuze voor veel mensen.

  Twee grote denkfouten vlak achter elkaar.
  Denkfout 1: het merendeel van de rokers ziet het zelf ook als een probleem en wil er vanaf. Dit is onzin. Als je er vanaf wil, dan stop je. Als je, na even gestopt te zijn, toch weer een sigaret opsteekt, wilde je er blijkbaar niet vanaf. Of wil je er in elk geval liever niet vanaf dan wel vanaf. Dus elke roker, geen enkele uitgezonderd, wil liever niet stoppen dan wel stoppen. Anders zou hij namelijk direct en definitief stoppen.

  Denkfout 2: roken is geen vrije keuze voor veel mensen. Dat is het wel. Roken of niet-roken is een keuze voor iedereen. Hij kan niet uitleggen waarom een roker niet de keuze zou hebben om te stoppen.

  Het grootste probleem van deze man zit hem denk ik hierin: De nieuwe hoogleraar, zelf ex-roker,
  Ex-rokers zijn vaak de ergste niet-rokers. Omdat ze zelf gestopt zijn, moet de hele wereld ineens stoppen.

 6. Het tegenargument van 13% is leuk gevonden, maar ik vermoed dat de bijzonder hoogleraar bedoelt dat die 13% een zodanig beslag op de gelden legt dat er voor die andere 72% weinig overblijft. Dus die 13% krijgt in jouw voorbeeld bijvoorbeeld 87 euro van de 100. Dat maakt 3.10 voor de 28% en 18 euro blijft over voor de 72%.
  Dat maakt 0.18 eurocent voor die 72%
  Blijft overeind je argument van betutteling. Stond gisteren ook een leuk stukje in de Nrcnext, misschien helpt praten beter dan deze van bovenaf opgelegde maatregelen.

 7. Wie heeft de nieuwe, briljante campagne al voorbij horen komen?

  De overheid helpt u door het regeldoolhof!! Postbus 51 reclame, als ik me niet vergis.

 8. Toeval of niet, een paar dagen eerder plaatste ik het volgende stuk op Metropoly:

  http://www.metropoly.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=696:popartiesten-in-zwaar-weer-door-rookverboden&catid=44:nieuws

  Zodat we allemaal goed en precies gaan begrijpen wat ook (dwangmatig) niet-roken kapot kan maken.

  Iemand anders plaatste het stukje weer op Ekudos, en momenteel prijkt aldaar op de voorpagina het bericht dat het inmiddels ‘het meest besproken artikel’ op Ekudos is.

  Lijkt me daarom goed het ook hier te linken.

  http://www.ekudos.nl/artikel/240853/popartiesten_in_zwaar_weer_door_rookverboden

 9. De berekening van 13% en 87% klopt niet. Willemsen zegt dat 13% van de ziektekosten wordt veroorzaakt door roken. Deze 13% wordt dus veroorzaakt door het roken maar rokers hebben ook andere, niet aan roken gerelateerde ziektekosten. Met andere woorden, die 13% komt bovenop alle andere ziektekosten.

  Willy [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Hans [9]

  Laten we het plaatje eens wat verbreden van ziektekosten naar zorgkosten.

  Roken & zorgkosten

  Minister Klink moest ernstig gaan bezuinigen op de gezondheidszorg. De Geestelijke gezondheid zou het in 2010 met 119 miljoen minder moeten doen, en minister Klink vindt ook dat de dure EHBO-posten in ziekenhuizen teveel mensen helpen die eigenlijk naar de goedkopere huisartsen moeten. EHBO-posten die deze mensen toch helpen krijgen deze kosten niet meer vergoed en dat scheelt Klink honderden miljoenen. Er zal ook rekening gehouden moeten worden op ingrijpende verlagingen in subsidies van instellingen en organisaties in de gezondheidszorg. Hier zal ruim 200 miljoen op bezuinigd worden, en ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet zelf op de kleintjes gaan letten. Zij moet ruim 12 miljoen bezuinigen.

  Maar als je ernstige bezuinigingen in de gezondheidszorg invoert vanwege de betaalbaarheid, dan is het toch bijzonder curieus dat je dan tegelijk het rookgedrag van de Nederlanders als een geobsedeerd bezetene gaat bestrijden.

  In retoriek van de overheid leven niet-rokers 7 jaren langer. Maar laten de allerhoogste zorgkosten nu juist ook op het einde van ieders leven plaatsvinden. En hoe hoger die eindleeftijd, hoe hoger ook weer de kosten. We worden immers doof, blind, incontinent, dement, en ga zo maar door, totdat we uiteindelijk totaal hulpbehoevend van derden afhankelijk zijn. En reken maar dat christelijke Klink er persoonlijk voor zal zorgdragen dat de burger als kasplantje nog zeker voor decennia mee kan! Bovendien zullen de gestopte rokers 7 jaren langer AOW en pensioenuitkering ontvangen: kassa! Nog compleet voorbij gegaan aan het feit dat een gestopte roker eveneens stopt met zijn levenslange gigantische bijdrage aan de Staatskas middels de buitenproportionele belastingen op de rookwaar.

  Maar daarmee zijn we er nog steeds niet, want nog weer wat verder doorgedacht in overheidspropaganda:

  Al de gestopte rokers zullen de overige Nederlanders ook niet meer dodelijk kunnen vergiftigen met hun meerook. Gevolg: ook alle niet-rokers zullen massief en massaal langer blijven leven. KASSA!

 11. Wat is dit nu weer voor een mallotige leerstoel, ’tabaksontmoediging’? Ik wist niet dat deze studierichting bestond. En als je voor deze richting kiest, wat word je dan, anti-tabakslobbyist of zo? En wat doe je dan, nieuwe teksten bedenken voor op sigarettenpakjes of in kroegen de goede boodschap verkondigen, gelijk een heilssoldaat? Wat een ongelooflijke onzin. Er moest zeker weer iemand een baantje krijgen toegespeeld.

 12. Ik zie zojuist dan meneer de hoogleraar op TV.

  En ja, consequent spreekt de man plotseling over een winst van 13% aan ‘ziektekosten’. Eerder sprak ‘de beweging’ altijd over de kosten aan gezondheidsZORG in relatie tot roken. Over die overige kosten die worden veroorzaakt door het nietroken -zoals door mij genoemd- spreekt hij nu plots maar even zo consequent niet. Hem wordt daar ook niet naar gevraagd op de staatsomroep(!)

  Hij is dus in elk geval ook een hoogleraar waarheidsvervalsing.

 13. Ik ben inmiddels 42 jaar als verpleegkundige nog steeds “ aan bed” werkzaam. Ik ben er van overtuigd dat het onmogelijk is te berekenen wat roken de maatschappij kost omdat nog steeds onbekend is wat roken allemaal aanricht. Je kunt, als je wilt, elke week meerdere berichten lezen over aandoeningen waarbij roken een verergerde of oorzakelijke factor heeft.
  Bijvoorbeeld rokende ouders en ADHD ,roken en posttraumatische stress, roken en nierziekten. Zo kan ik beslist nog zeer veel andere aandoeningen benoemen. Dat hoge leeftijd automatisch met ziekte gerelateerd word is m.i. onzin. Je kunt gewoon oud worden en dood gaan zonder dat je gezondheidszorg nodig hebt. Alleen zijn er bijna geen oudere die nooit gerookt hebben waardoor oude mensen (die 50 jaar gerookt hebben) op hun 80 ste (10 jaar gestopt) toch met veel problemen overlijden. Je kunt stellen als iemand 250.000 sigaretten heeft gerookt er gegarandeerd ernstige gezondheidsproblemen ontstaan met hoge kosten veelal. Als wij allemaal zouden stoppen met roken en geen alternatieve verslaving er voor in de plaats komt dan kun je over 30 jaar de helft van de ziekenhuizen sluiten. Groetjes Frank.

  flap [14] reageerde op deze reactie.

 14. @Frank [13]:
  Hmm dus als we stoppen kunnen de helft van de ziekenhuizen sluiten?
  Geen kans.. Als we stoppen met roken zijn we helemaal niet meer dood te knuppelen.

  Een steeds groter deel van de gezondheidszorg wordt juist opgeeist door overbejaarden die het leven zat zijn maar niet mogen uitstappen.

 15. Beste Flap, evolutionair gezien hebben wij een sterke overlevingsdrift waardoor , ook bejaarden, uiteindelijk een sterke drang hebben te overleven. Mijn ervaring is dat er verhoudingsgewijs maar weinig ,ook ernstig zieken, mensen zijn die dood willen. Echt we moeten af van verslaving aan chemische troep zoals alcohol, nicotine (en wat ze erbij stoppen) , suiker!!, Wiet. Gr. Frank

Comments are closed.