De Opperdienaar stelt voor het bestaande volkslied over het eren van de koning van Hispanje  nog even te veranderen voordat de Nederiglandse belastingslaaf verdere terkorten van zuid europese heersers gaat dekken. Dit omdat ‘De heersers van Griekenland, Spanje, Portugal , Ierland en Italie heb ik altijd geëerd.’ ritmisch te lang zou worden.

Het nieuwe volkslied is op de melodie van het nummer ’15 miljoen mensen’ van Fluitsma & Van Tijn. De tekst is afkomstig van de mysterieuze P.D.  in samenwerking met de Opperdienaar.

Land van 15 miljoen slaven

Land van 1000 leningen
Het land van overheid
Met z`n allen in bijstand
Volkskrant bij het ontbijt
Het land waar niemand meer iets doet
Behalve als we stelen
Dan breekt acuut de passie los
De overheid kan helen
Een land vol van betutteling
De cameras zijn heilig
Zonder ID opstandeling
Een fiets staat nergens veilig

refrein:
15 Miljoen slaven
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je duizend wetten voor
dat zullen ze aanvaarden
15 miljoen slaven
Op dat hele kleine stukje aarde
Die stemmen zichzelf `t keurslijf in
Ze zullen het aanvaarden

Het land vol special interest groups
Geen chef die echt de baas is
Want arbeidsrecht verbiedt zodat
zij dus altijd de haas is.
Het land vol onverdraagzaamheid
Met name voor de buurman
De grote vraag die blijft altijd
Waar subsidieert hij toch de huur van?
`t Land dat steelt van iedereen
Maar netjes volgens regels
Zolang het is voor ’t algemeen
Tot iedereen plakt zegels

25 REACTIES

 1. Mooi lied, mooie tekst.
  Dat komt ervan als het afschuiven van schuld en politieke verantwoordelijkheid een internationale topsport is geworden en belastingverhogingen onder het mom van solidariteit worden doorgedrukt ten behoeve van het sanctioneren van andermans wangedrag.

 2. kotsen moet ik van de hele nederlandse politiek de wereld staat bijna op z,n kop en geld uitgeven is geen enkel probleem.

  en maar wijzen met het vingertje naar andere landen.

 3. Hieruit blijkt voor de zoveelste maal dat libertariers als pcrs het vooral van stevige karikaturen moeten hebben om hun utopisch geloof te slijten.

  Ik lees momenteel het boek ‘De utopie van de vrije markt’, door Hans Achterhuis. Aan te bevelen! Het toont hoezeer libertarische volgelingen van Rand vooral gelovigen zijn. Gelovigen met een fictieve bijbel, en een fictief paradijs. Het paradijs van de hebzucht.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 4. i.v.m banken crisis en ook ons aangedaan ongewild toestemmen van hulp aan corrupte landen en banken .
  In China executeren ze dit soort mensen die alles in gevaar brengen hier krijgen ze na een fatale les niet geleerd te hebben bloemen en een bonus toe en niemand zegt wat en we vinden alles nog goed ook,,, een partij kiezen op beloftes wordt nog steeds geslikt , waarom geen garantie van waarheid of anders wegwezen tot er een is die nakomt wat hij beloofd en zo kan ik nog wel een uur doorgaan maar het uur van de waarheid en verdoemenis ligt niet ver van ons en het getal 5 mnd is ook niet ver verwijdert tot de ondergang van ons systeem en dat hebben we te danken aan een handje vol mensen waar we nog steeds niets aan doen en deze toespreken “oh u wilt ons de waarheid niet vertellen , nou dat is dan jammer en u stelt ons teleur “zoals bij de bankiers in Amerika het ging bij het verhoor .

  En dan de laurel en hardy figuur nu Minister de Jager met zijn stotterbeleid als je deze man in beeld ziet moet ik gelijk lachen net laurel en hardy het ontbreekt er nog maar aan dat hij aan zijn stropdas gaat draaien als hij in het nauw wordt gedreven door bijvoorbeeld witteman pauw laatst 7-5-10 duidelijk was dat hij het een en ander te verbergen heeft en dat we de zogenaamde lening aan een corrupt land en de terugbetaling ervan toch echt kunnen vergeten toch echt , deze man moet het bolhoedje opzetten met de tekst “ik ben een draaikontfaker”

  Mensen wees wijzer laat je niet meer foppen door verkiezings beloften of wat , lees de berichten op internet en trek een wijze conclusie en eis voordat er maar ook een partij gekozen wordt een referendum naar het reilen en zijlen van deze ondoorzichtige praktijken en anders gewoon een referendum wat wij als burger willen m.b.t op toekomstige partijbeloften en willen wij wel of niet met de eu ,,,ha ha ha doorgaan .

 5. @beek [3]: he Beek, ben je weer van de partij? Lijkt me idd een goed boek van Hans Achterlijk, spekkie naar het bekkie voor de Partij van de Slavernij. Altijd een gouden argument om de ander utopisch te noemen. Dan hoef je verder niet te veel na te denken.
  Ik hoor de Opperdienaar zeggen dat hij zelf ook aan een boek zit te denken getiteld “De utopie van vrijheid, de realiteit van slavernij”. Daarin doet hij uit de doeken dat mensen eigenlijk willen wat ze niet willen. Daaruit volgt dan logisch gezien dat ze gedwongen moeten worden voor hun eigen bestwil. Zal ik je vast op de reservering zetten?

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [7]:

  Het is natuurlijk een enorme karikatuur, om niet te zeggen een gigantische blunder, te beweren dat Hans Achterhuis (de man heet niet Achterlijk) niet heeft nagedacht. Hij heeft zich grondig verdiept in de fictieve bijbel van mevrouw Rand. Hij heeft zich tevens in andere utopieen verdiept, en weet er dus een utopie (dystopie) goed te herkennen.
  Ook ik praat niet zomaar wat. Was ik aanvankelijk enthousiast Vrijspreker-bezoeker, heb ik in toenemende mate gezien hoe vrijsprekers zich van illusies en zwarte karikaturen bedienen. Tevens heb ik gezien hoe lieden die zich op hun rationele vermogens beroepen, rationeel regelmatig de plank misslaan, en dan toch ook maar op schelden en ridiculiseren overgaan, zoals pcrs hier nu ook weer doet.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [8]:
  Iets slechts een utopie noemen is niets anders dan schelden. Zo kan ik het een utopie noemen om te denken dat als je een groepje mensen in de samenleving maar een berg wapens geeft en de rest ontwapent, dat dit groepje gewapenden dan allerlei problemen voor de ontwapenden op gaat lossen.

  Maar dat zul je nooit zien als je voor je 7de gebrainwashed bent door mensen die beweerden dat andersdenkenden voor alle eeuwigheid gemarteld moeten worden in een hels vuur met stempel van goedkeuring:onzichtbare almachtige vriend. Als je opgroeit met een verhaal over een god die 10 geboden geeft, met als eerste gij zult niet doden en als Mozes dan van de berg komt, smijt hij die stenen tafelen stuk en vermoordt gelijk 3000 mensen. Als je daar in opgegroeid bent, dan ga je nooit zien dat geweld niets oplost. Dan ga je maar verder in je utopistische droombeelden van geweldsverheerlijking, terwijl de politici de miljarden onder je kont vandaan jatten. Gewoon blijven denken dat het goed is. Wat kan er mis zijn met de almachtigen?

 8. @beek [3]:

  “Het paradijs van de hebzucht.”

  Liever het paradijs van de hebzucht dan de hel van het agressieve geweld (en een vorm van [veel extremere] hebzucht die levensgevaarlijk is).

  Remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? *
  Sint Augustinus, De Civitate Dei (IV, 4)

  * Als er geen gerechtigheid meer is, wat zijn (konink)rijken anders dan grote roversbenden?

  Besef goed, Beek, dat ‘regna’ niets anders zijn dan overheden. Wat zijn overheden anders dan georganiseerde dieven, vraagt Augustinus zich af.

  Maar u, als etatist, zal Sint Augustinus vast verschrikkelijk vinden.

  Lucas 18:13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig!

  Lucas 5: 30-31 En de Farizeeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt Gij met de tollenaars en zondaars? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.

  Besef goed, Beek, dat een tollenaar niets anders is dan een archaïsche term voor een belastingsambtenaar. De belastingsambtenaar uit Lucas 18:13 heeft God zij dank nog een inzicht die de meeste hedendaagse belastingambtenaren ontberen. Jezus noemt belastingambtenaren ziek.

  Maar u, als voorstander van agressief geweld, zal het evangelie en Jezus Christus vast verschrikkelijk vinden.

  De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid (II Corinthïers 3:17).

  beek [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [10]:

  Ook hier zien we weer hoe een libertarier zich niet schaamt om voor een ander te denken. Er worden doodleuk zaken in de schoenen geschoven; dit, om een eigen gelijk stralender te doen lijken.
  Augustinus stelt een voorwaarde, die hier, voor het effect natuurlijk, gewoon wordt genegeerd. De voorwaarde is deze, dat een overheid de grechtigheid hoog in het vaandel dient te houden. Wanneer de gerechtigheid verdwijnt, dan wordt een overheid een roversbende, dat kan een eenvoudig burger ook gewoon constateren.

  De tollenaar was een belastingontvanger, inderdaad, en wel, voor de bezettende macht, de Romeinen. Daarbij verdween veel in eigen zakken. Corruptie noemen we dat tegenwoordig. Corruptie waarvoor een ambtenaar anno 2010 gestraft zal worden.

  De poging van deze libertarier om de tollenaar uit het NT gelijk te stellen met de belastingontvanger in Nederland anno 2010, is een jammerlijke poging de christen op een libertarisch spoor te willen brengen.
  Daarnaast staan nog de woorden van Jezus himself (DE persoon voor de kerk), dat men aan de keizer dient te geven wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Waarna Jezus zorgde voor wat geld dat Petrus aan de belastingontvanger kon geven.

  Wie hier de bijbel misbruikt, dat is Oscar. In de voetsporen van Martens.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.
  pcrs [15] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [11]:

  “De voorwaarde is deze, dat een overheid de grechtigheid hoog in het vaandel dient te houden. Wanneer de gerechtigheid verdwijnt, dan wordt een overheid een roversbende, dat kan een eenvoudig burger ook gewoon constateren.”

  Gerechtigheid = geen roof. Gerechtigheid = het respecteren van eigendomsrechten. Gerechtigheid is lex naturalis , om met Sint Thomas van Aquino te spreken.

  “De poging van deze libertarier om de tollenaar uit het NT gelijk te stellen met de belastingontvanger in Nederland anno 2010, is een jammerlijke poging de christen op een libertarisch spoor te willen brengen.”

  Agressief geweld is abject, Beek. Gij zult niet stelen, Beek. Het christendom is gefundeerd op lex naturalis, Beek.

  “Daarnaast staan nog de woorden van Jezus himself (DE persoon voor de kerk), dat men aan de keizer dient te geven wat van de keizer is, en aan God wat van God is.”

  Het is godslasterlijk om hiermee te beweren dat God zelf een voorstander van diefstal is. Is u eigenlijk wel een christen of wil u het christendom op een geraffineerde wijze schade berokkenen door Christus en christenen af te schilderen als dieven?

  Jesus on Taxation and Sound Money

  Statists who argue that Jesus supported taxation and/or the state ignore the many passages relating to sinful tax collectors and Jesus’ unjust execution by the Roman secular authority and instead point to the “Render unto Caesar” passage in Matthew, chapter 22 as evidence that Jesus was pro-state. In the story, Pharisees and other “spies” attempt to goad Jesus, a middle-class Jewish tradesman surrounded by Roman centurions, into foolishly fomenting a tax revolt.
  The story begins with Jesus’ Pharisee inquisitor asking him whether or not the local Jews should pay the taxes demanded by Caesar. Jesus responds by asking him to produce a coin that Caesar would accept as a tax. After the Pharisee produces the coin, Jesus asks him whose image is on the coin and the Pharisee responds “Caesar’s.” Jesus then commends: “Render unto Caesar the things that are Caesar’s, and unto God the things that are God’s.”
  While this story offers many wonderful, nuanced and insightful lessons, the story in no way offers moral support for taxation or the state. Taken in context, the story sheds much more light on Jesus’ views on the role of money and pragmatic, non-violent civil disobedience in response to overwhelming secular power.
  To fully understand the story, one must know a little about money and currency in first century Iudaea. The story of the moneychangers at the Temple shows that more than one currency was in circulation at the time. History indicates that at least four currencies, Greek, Roman, Jewish and Tyrian, were used as media of exchange. Because only Jewish shekels and Tyrian coins were allowed in Temple ceremonies, the entrepreneurial moneychangers opened shop outside the Temple so that that the faithful could exchange their Roman denarii for Jewish shekels in order to offer their sacrifices and meaningfully participate in Temple ceremonies.
  In this context, with at least four separate currencies circulating in Iudaea, Jesus’ response to the Pharisee: “Whose image is on the coin?” says a lot about what was going through his mind. Jesus wants to know what authority issued the coin; that is, who “made” it and who, therefore, accepts or demands it as currency? When the Pharisee responds “Caesar’s,” Jesus learns that the money in question is that of the occupying imperial forces, is not allowed in Temple ceremonies and carries the craven image of Caesar, declaring him a “God.” Given this context, Jesus’ response, “[r]ender unto Caesar the things that are Caesar’s and render unto God the things that are God’s,” in no way sanctions taxation as moral or justified. Nor do Jesus’ statements support capitulation to the occupying Roman army or secular authority. Jesus’ response actually evades the question entirely and instead provides a powerful statement in support of private property, for Jesus clearly recommends that, notwithstanding Caesar’s confiscatory and illegal taxation, Caesar remains entitled to the things that Caesar owns.
  Jesus’ sage recommendation expresses contempt for the imperial currency and at the same time subtly and paradoxically suggests that cooperation and rebellion are not necessarily mutually exclusive.
  The implication of the story, in the context of the voluminous anti-state and anti-tax gospel evidence, is that Jesus seems to be saying, “thank you for telling me that the coin is that of empire’s, minted from ore taken from seized mines and debased to satisfy the empire’s military ambitions; I say cooperate and pay the tribute the empire demands, as it is prudent and may save your life, but do not materially support the empire and the occupying forces by giving them anything of real value; things of real value, like shekels, belong to God.”

  Bill Butler

  Hoe stelt u zich eigenlijk naastenliefde voor mét agressief geweld? Mijns inziens gaan naastenliefde en agressief geweld niet samen. En derhalve behoren christenen ook libertarisch te zijn. Zelf ben ik christen én libertariër.

  Agressief geweld is niet compatibel met naastenliefde.

  beek [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [12]:

  U bent degene die belasting gelijk stelt met diefstel. In het NT lezen we nergens zo’n simplisme. Het klopt natuurlijk ook niet. De heffing die de Vereniging van Eigenaren oplegt aan de eigenaren is geen diefstel. De heffing komt elke eigenaar ten goede, want is in eerste instantie bedoeld om allerlei noodzakelijke kosten te dekken.
  Als de straatverlichting, het leger, de justitie, en de riolering geld kosten, dan is het heffen van belasting hiervoor niet als diefstal te beschouwen.
  Kortom: het begrip gerechtigheid blijkt anders te worden ingevuld door de libertarier.
  Zelfs de meest eminente volgeling van Rand, Greenspan, was het niet eens met het simplisme dat alle belasting als diefstal moet worden beschouwd.

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 12. Bovendien kan het aanleggen van een gemeenschappelijke riolering als een groter daad van naastenliefde worden beschouwd, dan het maar aan laten modderen in onhygienische toestanden van elke burger afzonderlijk. Hetzelfde kan gelden voor het onderhouden van een goed justitie-apparaat en een defensie.
  Er is geen noodzakelijke tegenstelling tussen dwang en naastenliefde. Als ik iemand dwing niet verder het moeras in te lopen (het moeras kennende), bega ik een daad van naastenliefde, bijvoorbeeld.
  Maar daar gaan we weer: het voorbeeld zal weer eindeloos uitgemolken gaan worden, net zolang tot de lezer vergeet waar het hier om gaat.

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [11]:
  “Corruptie waarvoor een ambtenaar anno 2010 gestraft zal worden.”
  Dit zeggen op de dag dat ze 700 miljard pegels uit hun hoed toveren om hun corrupte vriendjes te redden.
  Ben benieuwd wat jij onder rationaliteit verstaat. Heeft at nog iets met de feiten te maken?

 14. @beek [13]:

  Gerechtigheid met lex naturalis gelijk stellen dat hebben libertariërs niet bedacht, dat komt bij Thomas van Aquino vandaan. En wat meer impliciet bij Sint Augustinus. Een rijk dat natuurrechten schendt is een roversbende. De definitie van zoals een rijk behoort te zijn is volkomen contradictoir met de idee van een rijk als agressiemonopolist. Zo, en niet anders, dient men het citaat Remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? op te vatten. Maar leest u vooral eens het stukje van Bill Butler in mijn reactie no. 12.

  “Als de straatverlichting, het leger, de justitie, en de riolering geld kosten, dan is het heffen van belasting hiervoor niet als diefstal te beschouwen.”

  Dat brengt me dan toch weer terug bij de tollenaar. De straatverlichting, het leger, de justitie en de riolering van het Romeinse Rijk kostten geld. Maar toch werden de tollenaars gezien als ziek en zondig. Er in in het evangelie zelfs te lezen over boetvaardige tollenaars die alle belastingen die zij ooit hadden opgelegd tot de laatste cent terug betaalden aan de mensen van wie zij het hadden afgenomen. Waren onze bestuurders en ambtenaren ook maar zo boetvaardig. Maar neen, men is compleet van God los. En degene die zich christen-democraten durven noemen niet minder dan degenen die zich sociaal-democraten of liberalen noemen. Ik wil graag meer ethiek en ethisch bewustzijn in de samenleving.

  Rand was een objectiviste die een nachtwakerstaat voor stond (minarchiste). Greenspan is geen libertariër. En ook al lang objectivist meer. Mensen kunnen ook ten kwade veranderen. Sommige mensen zijn bereid hun ziel te verkopen.

  Men kan niet tegelijkertijd God en de staat dienen, Beek.

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [14]: Als ik jou dan dwing om je salaris aan mij te overhandigen omdat dat beter voor je is, zal ik wel weer niet thuis krijgen. Alleen de pipos met de magische hoedjes mogen dat doen onder het uitspreken van de toverspreuken (algemeen belang naastenliefde, offensie, Als ze vervolgens hun zakken vullen en die diensten laten versloffen, heb jij daar ook wel weer een verlkaring voor.
  Als voorbeeld zou ik trouwens noemen: vuilophalen
  Als je toch aktueel wilt zijn, komt dat leuk van pas op de dag dat de ratten door Amsterdam en Utrecht snuffelen en een prive persoon die een vrachtwagentje gehuurd had om in de straat het vuil op te halen beboet werd.
  Tje, want je mag niet het monopolie van de overheid breken. Monopolies zijn goed, monopolies zijn slecht, monopolies zijn goed, ehh alleen als de pipos met de magische hoedjes ze bestieren, maar slecht als andere mensen dat doen.

  R. Hartman (NI) [18] reageerde op deze reactie.

 16. @pcrs [17]: Had het gelezen van die diender. Moest meteen weer denken aan zijn voorgangers, je weet wel, die dienstkloppers in WOII, die aan de hand van de fantastisch gedetailleerde registratie door de fijne overheidsdienaren feilloos de geelgesterden aan de bezetter konden uitleveren…

  Bevelsorganisaties en moraal gaan nu eenmaal niet samen. Daarom zitten er ook geen zelfstandige denkers, maar louter dienstkloppers. Uitzonderingen, zoals zo vaak, bevestigen uiteraard de regel. Je vraagt je alleen af waarom die uitzonderingen dan geen echte baan zoeken, waar zij nog wel gewaardeerd worden…

 17. @Oscar [16]:

  Waarom zou Rand niet degene zijn geweest die haar ziel had verkocht, als anti-christelijk propagandiste? En alweer: er is geen principieel verschil tussen het aanvaarden van een kleine overheid en het aanvaarden van de macht die ook een kleine overheid gedelegeerd heeft gekregen. Per definitie heeft de overheid in een democratie macht gedelegeerd gekregen, omdat mensen inzien dat dit onontkoombaar is bij een samenleving. Zonder de zwaardmacht (Paulus) zou het recht van de sterkste bij allerlei conflicterende belangen gaan gelden. Het wilde westen noemt men dat, of de wet van de jungle. Zouden mensen vanzelf een hoge moraal in hun leven willen toepassen, zou de zwaardmacht van een overheid misschien niet nodig zijn. Maar dat is wensdenken zonder goede grond.

  En als iemand stelt dat de gedelegeerden magische hoedjes dragen, dan vergeet hij bewust een heel stelsel van afspraken die mensen hebben gemaakt. Dat is een vorm van misleiding. De rechter heeft geen magisch hoedje: hij heeft na studie de bevoegdheid gekregen te oordelen over overtreders van de wet. De rechter is in de plaats gekomen van al te directe onderlinge afrekeningen.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 18. Dan hebben we nog de woorden van Jezus: ‘Wacht u voor alle hebzucht’.
  Dat is volledig tegengesteld aan het paradijs van de hebzucht van Rand. Zo gemakkelijk is de bijbel niet voor het libertarische karretje te spannen.

  Over Greenspan schrijft Hans Achterhuis:
  Grreenspan beschrijft uitvoerig hoe Ayn Rand een stabiliserende factor in zijn leven werd.

  Later zwakt hij naar eigen zeggen de radicaliteit van deze nieuwe idee-en wel enigszins af. Dat het immoreel zou zijn voor een overheid om belastingen te heffen, omdat die overheid zich zo op gewelddadige wijze prive-eigendom zou toe-eigenen, ging hem bijvoorbeeld iets te ver. Hij kom niet geloven in vrijwillige, op rationeel inzicht gebaseerde bijdragen waardoor de overheid gefinancierd zou moeten worden. Wel bleef hij er steeds van overtuigd dat de belastingen zo laag mogelijk en de overheid zo klein mogelijk moetsen zijn.

  Zo dacht iemand die als een van de belangrijkste kon worden beschouwd in de kringen rond Rand, en die zeer actief heeft bijgedragen aan allerlei publicaties van Rand. Kennelijk gezien dat principes ook maar uit de lucht worden geplukt.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 19. @beek [19]:

  Ik ben geen Randiaan en ik zie Ayn Rand ook niet als exemplarisch voor het libertarisme. Ik ben libertariër en, zoals u weet, christen. Rand heeft met veel dingen gelijk, dunkt me, maar haar anti-religieuze, anti-mystieke houding heb ik niet met haar gemeen.

  “Zonder de zwaardmacht (Paulus) zou het recht van de sterkste bij allerlei conflicterende belangen gaan gelden. Het wilde westen noemt men dat, of de wet van de jungle.”

  Dat is onzin. Het recht van de sterkste geldt altijd. Ook in communistische landen gold het recht van de sterkste. Ook in democratische. Als homo homini lupus est, zoals Thomas Hobbes stelt, dan dient men te beseffen dat de ambtenaar geen beter of ander soort mens is dan een niet-ambtenaar. Een monopolie op het uitoefenen van agressie houdt in dat de sterksten conflicten gaan uitlokken. Het is immers makkelijk een conflict te winnen als je jezelf een monopolie op het uitoefenen van agressief geweld aangematigd hebt.

 20. @beek [20]:

  Ik ga uit van natuurrechten en ik zie natuurrechten, non-agressie, als de ethische basis. Ik ben van mening dat naastenliefde en de legitimatie van agressie niet samen kunnen gaan. Ik ben van mening dat christenen natuurrechten dienen te respecteren en dat de schending van natuurrechten tegen het grote gebod in gaat. Liefde is enkel vrijwillig. Wie liefde het belangrijkste vindt zal vrijheid van essentieel belang vinden. Wie vrijheid haat, haat ook liefde…en daarmee God.

  En nogmaals, ik ben geen randiaan. Wat Rand heeft gezegd heeft en heeft gedaan en wat aanhangers van Rand hebben gezegd en gedaan is niet relevant wanneer het gaat om de ethiek van de natuurrechten.

  beek [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [22]:

  Daar is theologisch beslist het een en ander aan af te dingen. Zo is in het NT gehoorzaamheid een deugd (binnen de regel dat gij de meerderheid in het kwade niet zult volgen). Gehoorzaamheid, ook van een slaaf, lijkt me niet het type vrijheid dat hier wordt beleden.
  Vrijheid is dan ook geen eenduidig begrip. Je kunt een gevangene lijken, maar je innerlijk vrij voelen. Je kunt een vrije lijken, maar toch geketend zijn door verplichtingen, verslavingen, hartstochten en wat niet al. Een schoon geweten kan maken dat men zich innerlijk vrij voelt, hoewel men in de verdrukking zit. Een overspelig geweten kan het gevolg zijn van geclaimde vrijheid, maar maken dat men zich een geketende voelt.
  Zo’n gecompliceerd begrip is eigenlijk niet bruikbaar voor een politieke filosofie.
  Of men zou die vrijheid duidelijk dienen te omschrijven, maar dan steeds weer, want het begrip verleidt te gemakkelijk. Zo was ik als jeugdige helemaal in de ban van de boeken van Erich Fromm, ook al vanwege die ‘vrijheid’. Illusies waren het, achteraf natuurlijk. En ook communisten opereerden in naam van ‘de’ vrijheid, waardoor ook zij veel jeugdig enthousiasme hebben ontmoet.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [23]:

  Gehoorzaamheid aan het goede. Niet gehoorzaamheid aan een criminele organisatie. Niet gehoorzaamheid aan het kwade. Tu ne cede malis.

  Vrijheid in de betekenissen die u opsomt staan in principe los van politiek. Vrijheid is in libertarische zin is heel eenvoudig. De afwezigheid van agressief geweld.

  Over marxisten die het woord ‘vrijheid’ gebruiken ga ik maar niet in. Dat heeft niets met vrijheid te maken.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [24]:

  ‘Marx en zijn volgelingen voorzagen een uiteindelijk afsterven van de staat, in de loop waarvan alle dwanginstituties op de een of andere manier zouden verdwijnen en de mensen hun zaken zelf zouden regelen zonder het gezag van de staat nodig te hebben.’

  (uit: De opkomst en ondergang van het communisme, door Archie Brown)

  Herkenbaar, nietwaar? Vrijheid!
  Vandaar mijn enorme cynisme als het om menselijke ideologieen gaat.

Comments are closed.