Hoe jonger de mens, hoe vatbaarder voor indoctrinatie. De ECB weet dit en probeert via een spannende tekenfilm jonge tieners bang te laten worden voor het inflatiemonster en vertrouwen te hebben in de ECB. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Ouders hebben de verantwoordelijkheid een kind op te voeden. In Nederland word je als ouder al snel gedwongen te kiezen voor staatsonderwijs. Privaat onderwijs betekent immers dubbele lasten: die van de private school en de reguliere belasting. Thuisonderwijs lijkt ook mogelijk in Nederland, maar zal in de praktijk vermoedelijk aan willekeurige ambtelijke argumenten ten onder gaan.

Over indoctrinatie maken wij ons bij Vrijspreker vaker zorgen, zoals Paul Martens hier en hier. Het is een belangrijk instrument van de staat om (jonge) mensen te sturen.

In het 8 minuten durende filmpje van de ECB wordt verteld waarom prijsstabiliteit belangrijk is. Prijsstabiliteit wordt bereikt als de inflatie dichtbij maar onder de 2% blijft. Inflatie wordt omschreven als een jaar op jaar prijsstijging van een breed mandje met consumptiegoederen. Dat inflatie feitelijk het verruimen van de geldhoeveelheid betekent (Mises, Rothbard) en de ECB zich hier, in haar hoedanigheid als monopolist in het Eurogebied, per definitie aan schuldig maakt, wordt achterwege gelaten. De ECB houdt het inflatiemonster in bedwang, zien we in het filmpje. Dat in de afgelopen jaren de prijzen eigenlijk hadden moeten dalen als gevolg van grootschalige Aziatische productie en er dus werkelijk meer prijsinflatie was dan de ECB cijfers laten zien, blijft onbesproken. Dat het prijsinflatiecijfer van de ECB talloze zaken niet meeneemt, blijft onbesproken. Dat we zonder de ECB en met vrije marktgeld als goud ook nauwelijks prijsinflatie zouden hebben, wordt natuurlijk niet vermeld. En passant wordt in de blessuretijd ook nog kort het deflatiemonster in een afgesloten wekpot getoond. Want ja lieve kijkbuiskinderen, ook deflatie is slecht. Als de prijzen naar beneden gaan, kopen we namelijk niks meer. Toch vreemd dat ik die alsmaar goedkoper wordende tv’s, computers en telefoons maar blijf aanschaffen, wetende dat ze volgend jaar weer goedkoper zijn. Stom, stom. Ook wordt de kijker niet verteld dat er weliswaar een deflatie kan zijn van de overmatig opgeblazen geldhoeveelheid, hetgeen inderdaad kan leiden tot een deflationaire depressie, maar dat dit nog altijd het gevolg is van het verruimen van de geldhoeveelheid door de centrale bank in eerste instantie.

En het belangrijkste. De ECB gaat niet in op de immoraliteit van haar monopolie op de productie van geld en het feit dat zij vrijwillige geldcreatie door burgers blokkeert en de belangrijkste prijs in de samenleving, die van individuele tijdspreferentie, de rente, manipuleert.

Vergeet ook niet het lesmaterieel voor de docent te bekijken. Indoctrinatie voor gevorderden, geschreven door ene Dieter Gerdesmeier, hogepriester bij de ECB. Iemand die er geen belang bij heeft objectief te zijn, want anders verliest hij zijn goede en door ons betaalde baan in Frankfurt.

Tijd om leerlingen te bestoken met andere tekenfilmpjes, wat te denken van deze.

6 REACTIES

 1. Goed verhaal.
  Maar:
  “De ECB weet dit en probeert via een spannende tekenfilm jonge tieners bang te laten worden voor het inflatiemonster en vertrouwen te hebben in de ECB.”
  jk kan me niet goed voorstellen dat met een dergelijk flmpje tieners bang te maken of te overtuigen zijn.
  Ik kan me nog voorstellen dat het heel wat vragen oproept.

  Zacharias [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]:
  Filmpje is met name gericht op jonge tieners, schat in de leeftijd tussen 11-14. Die zouden de boodschap in het filmpje best voor waar aan kunnen nemen. Maar laten wij hopen dat het veel vragen oproept.

  Misschien dat Marcel Meijer hier meer over kan vertellen. Over de nieuwsgierigheid van bijvoorbeeld HAVO/VWO’ers in die leeftijd aangaande dit specifieke onderwerp.

 3. De leugens zijn evident. Want de drukker bepaald de hoeveelheid geld die in omloop is. Dus ook de inflatie. Desnoods ook deflatie. Ik ken geen enkel historisch moment waarin er deflatie was. Maar in principe kan je dus zeggen, de drukkerij van het geld is het inflatie monster. Hoeveel briefjes de drukkerij drukt, is afhankelijk van de sofisten die beweren dat ze machthebbers zijn, maar daarin gesteunt worden door iedereen die hun retorisch geplaatste propaganda gelooft.

  100% Propaganda.

  Ook is geld niet uitgevonden, maar veroorzaakt met militaire middelen. Tempeliers is een bekend voorbeeld van militair bankieren [Openbaring 14:9~12] En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

  Goud en Zilvergeld was een ruilmiddel.
  Banbiljetten die gedekt waren door een kluis met goud of zilver, dat kan men nog serieus nemen als ruilmiddel.
  Maar dit systeem wat we nu hebben, is de tyrannie van de schaduw regering, die opzettelijk propaganda maakt zoals hier, door geld gebaseert op “geloof” bruikbaar te maken.

  Grootste angst van de filmmakers van de gelinkt filmpjes schijnt te zijn, dat mensen de betrouwbaarheid van de ondemocratische maar 100% altijd liegende politicus die alleen maar over geld praat, Herman van Rompuy, als geloofwaardig neer te zetten. Gelooft u in bedrukt papier, of het feit dat de Goudprijs en de Zilverprijs geen inflatie kennen. Hun waarde blijft gelijk, de Inflatie is pas begonnen in de jaren 1950 in Nederland. Met Goud en Zilvergeld is er ongeveer 0% inflatie/”Deflatie”.

 4. Denk dat de ECB zich beter druk kan maken over deflatie en dan die indoctrinatie ff uitbreiden naar alle inwoners tot een jaartje of 75 want die hebben daar in hun leven ook nog nooit mee te maken gehad, meesten hebben waarschijnlijk geen idee van wat dat inhoudt.
  En dat vertrouwen n de ECB kun je dan gelijk afschieten, want deflatie kan de ECB helemaal niets mee.

Comments are closed.