De sluiting van Organon, Nederlandse dochter van het Amerikaanse MSD waarbij 2175 mensen op straat worden gezet, waarvan de helft hooggekwalificeerd personeel, is niets meer of minder dan de doodslag van een hele innovatieve bedrijfstak in Nederland. Het is het laatste innovatieve farmaceutische bedrijf. Het heeft de stekker eruit gehaald.  Dit herinnert aan andere grote sluitingen zoals RSV, DAF en Fokker. Maar er is nog iets heel anders, iets veel ernstigers aan de hand. Wat is het GROTE verschil?

Hoe kon het zover komen? Nefarma, de branche organisatie van de Farmaceutische Industrie zet op de site van Medical Facts, een site van Nederlandse zorgprofessionals, de feiten op een rijtje:

“Nefarma ziet een achteruitgang van het innovatieve klimaat in Nederland door het continu bezuinigen op zorginnovaties en het uitblijven van concrete acties in (zorg-) innovatieplatforms. De sluiting van Organon als een van de belangrijkste centra in Nederland voor onderzoek en ontwikkeling is slechts het begin. Alle activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling verdwijnen bij Organon. 2175 mensen raken hun baan kwijt waarvan de helft hoogopgeleide onderzoekers.

Voor de kenniseconomie waarover zo hoog wordt opgegeven in ons land, is een gezond innovatief bedrijfsleven noodzakelijk. De overheid moet hiervoor gunstige voorwaarden scheppen. In de afgelopen jaren heeft Nefarma bij overheid en politiek veel aandacht gevraagd voor de achteruitgang van het innovatieve klimaat in Nederland. Daarbij is het behoud van Organon als een van de belangrijkste centra in Nederland voor onderzoek en ontwikkeling regelmatig onderwerp van gesprek. Nederland is echter niet trots op zijn industrie en voert geen goede industriepolitiek. Politici en ministers reageren allemaal lauw op de lange termijn effecten voor de werkgelegenheid, economie, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap. Recent nog heeft het kabinet het Topinstituut Pharma (TIP, samenwerkingsverband tussen overheid, universiteiten en industrie) slechts enkele miljoenen ter overbrugging gegeven. Dit is een tijdelijk lapmiddel dat geen zekerheid geeft voor continuering van de langjarige onderzoekslijnen. Hierdoor zal de opgedane kennis weer snel uit Nederland vertrekken.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling die innovatie wegjaagt uit Nederland is dat autoriteiten veel langer nodig hebben om een nieuw innovatief geneesmiddel te registreren en een vergoedingsbedrag dan in het buitenland het geval is. Vervolgens duurt het ook nog veel langer voordat het nieuwe middel in de behandelrichtlijnen is opgenomen. Tot slot zijn er nog de veelal louter op kostenbesparing georiënteerde zorgverzekeraars die weinig geïnteresseerd zijn in innovatieve middelen. Dat geheel maakt Nederland steeds minder aantrekkelijk als investeringsland voor de innovatieve geneesmiddelenindustrie. De investeringen zijn eenvoudigweg niet meer terug te verdienen.”

Nefarma vertolkt hier geen mening, maar zegt onomwonden waar het op staat. Sterker nog dit is nog maar een deel van de werkelijkheid. De sluiting is geen gevolg van marktontwikkelingen, mismanagement of internationale concurrentie. Integendeel. Organon was jarenlang een door en door gezond bedrijf.  De sluiting is het gevolg van mateloos arrogant, doelbewust Haags politiek beleid, dat rechtstreeks voortvloeit uit de socialistische filosofie van de “maakbare samenleving, van “social engineering”, van maatschappelijke hervorming.

Politieke klimaatverandering?

Het is het zoveelste bewijs, dat Nederland met zijn decennialange socialistische beleid verpaupert. Het is evenzoveel bewijs van de loze praatjes van politici en van de totale mislukking van het “Innovatieplatform”.

Dat betekent met zoveel woorden, dat om dit proces te stoppen, er een totale politieke klimaatverandering zal moeten plaatsvinden.

Dat betekent niet minder dan een hele cultuuromslag, die onmogelijk door de huidige politieke elite kan worden bewerkstelligd.

Dat betekent, dat de bestaande politieke instellingen moeten worden ontmanteld en dat dodelijk wurgende wetgeving moet worden afgeschaft, niet morgen, maar vandaag. Zoniet, dan zal de verpaupering onvermijdelijk steeds harder toeslaan met alle catastrofale sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen van dien.

32 REACTIES

 1. KAn niet meer zeggen dan …. Ja! klopt!

  Wat mij wel een beetje bang maakt is deze zin;.

  “Nefarma ziet een achteruitgang van het innovatieve klimaat in Nederland door het continu bezuinigen op zorginnovaties en het uitblijven van concrete acties in (zorg-) innovatieplatforms”

  Dat de overheid daarop bezuinigt is dus de schuld… omgedraaid willen ze dus dat de overheid blijft investeren.
  Als je de eerste zin zo leest als ik hem las krijgt het gehele artikel ineens een andere smaak, namelijk dat het gesloten is omdat de overheid niet wil investeren.

  Laten we hopen dat halsema er niet aan gaat staan, want dan krijgen we investeringen (eufemisme voor gedwongen herverdeling) van de overheid uit. en dat wil niemand.
  Ik zie hun niet echt praten over restricties in de markt, maar wel over overheid herverdelingen.

  Had hun reactie liever gezien in de vorm van “Leave us alone” “Dont thread on me”
  🙂

  Spy-Nose [2] reageerde op deze reactie.

 2. @hoc voluerunt [1]:

  “Had hun reactie liever gezien in de vorm van “Leave us alone” “Dont thread on me”
  🙂 “

  Precies. Maar het grote probleem is, dat de Farma Industrie net zo goed boter op het hoofd heeft, omdat het jarenlang heeft geprofiteerd van gesubsidieerde projecten.

  Men ziet nog steeds niet in, of geeft niet toe, dat de overheid nooit een investeringspartner kán zijn. De staat is incompatibel met ondernemerschap en economie.

  http://www.youtube.com/watch?v=VPADFNKDhGM

 3. “Recent nog heeft het kabinet …slechts enkele miljoenen ter overbrugging gegeven. Dit is een tijdelijk lapmiddel dat geen zekerheid geeft voor continuering van de langjarige onderzoekslijnen. Hierdoor zal de opgedane kennis weer snel uit Nederland vertrekken….Organon was jarenlang een door en door gezond bedrijf. De sluiting is het gevolg van mateloos arrogant, doelbewust Haags politiek beleid”

  Dit lijkt me een contradictie?
  Voor de rest zeer voorspelbaar. Van een kale kip kan men niet plukken. Het einde van een tijdperk is aangebroken.
  Begin van de totale dictatuur of begin van echte vrijheid ligt bij mensen zelf.

  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 4. Wat mij ook op valt dat het taalgebruik zo verwarrend is gemaakt. Zo is er een wbso subsidie voor innovatieve bedrijven. Dat wordt gezien als subsidie, maar is in feite een iets lager loonbelastingtarief, omdat met de normale belastingtarieven je geen enkel research bedrijf kan aantrekken. Research kan immers overal ter wereld gebeuren en waarom zou je het dan doen in een omgeving waar je de helft van het loon gelijk door het toilet moet trekken?
  Maar veel mensen in NL zien dit werkelijk als een subsidie en een kadootje van uncle Staat.

 5. teneur: “de overheid moet er iets aan doen”.
  Trekken zich terug in de USSA? En verder het goedkope handwerk laten doen in China.

 6. Sinds wanneer zou een overheid, welke vorm van ondernemerschap dan ook, moeten subsidieren? Zorg liever dat bedrijven als deze in een gunstig (of liever: geen) belastingklimaat verkeren dan dat je ze afhankelijk maakt van overheidssteun.

 7. @Liberty 5-3000 [3]:
  Nefarma schrijft:
  “Recent nog heeft het kabinet het Topinstituut Pharma (TIP, samenwerkingsverband tussen overheid, universiteiten en industrie) slechts enkele miljoenen ter overbrugging gegeven.”

  TIP is een halfbakken “innovatief” researchinstituut, dat aan de tieten hangt van de overheid.

  Mijn commentaar: “Organon was jarenlang een door en door gezond bedrijf. De sluiting is het gevolg van mateloos arrogant, doelbewust Haags politiek beleid, dat rechtstreeks voortvloeit uit de socialistische filosofie van de “maakbare samenleving, van “social engineering”, van maatschappelijke hervorming.”

  Het was oorspronkelijk een oergezond Nederlands bedrijf. Maar gaandeweg heeft staatsinmenging geleid tot afkalving ervan. Zie o.a. ook reacties van pcrs en R. Hofkamp.
  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.

 8. Dit “uitverkoop”-proces is reeds lang geleden, willens en wetens, ingezet.
  Met alle respect voor Friesland en haar bewoners;
  Nederland wordt uiteindelijk het “Friesland” van Europa.

 9. Een farmaceutisch bedrijf?

  Tegenwoordig is impotentie (of erectieproblemen) op hogere leeftijd een serieus probleem dat tot hartstoornis kan leiden. “Daarom moet het worden aangepakt”, aldus het farmacollectief.

  Maar kan het ook niet veel logischer andersom zijn? Dat hartfalen tot erectiestoornis leidt op hogere leeftijd? En moeten die 80-jarigen opnieuw de jonge bloempjes gaan bespringen?

  Wat is dit voor een KUL bedrijfstak? Is dat nu “innovatie”? Het verdraaien van werkelijkheden? Het opnieuw ‘uitvinden’ van het aspirientje onder een andere en duurdere naam omdat de eigendomsclaims van het oude aspirientje verlopen zijn?

  Hou toch een eind op zeg.

  Ik durf hier met grootste stelligheid te poneren dat ‘de farmaceuten’ na de overheid, de grootste waarheidverdraaiers en zakkenvullers ooit zijn.

  Tony [11] reageerde op deze reactie.

 10. Ik ben met sommigen hier eens dat het een beetje warrig is.

  Het verhaal lijkt te stellen dat de overheid een gezond bedrijf de nek omdraait vanwege een soort anti-bedrijfsleven houding, terwijl iemand vervolgens loopt te huilen dat ze niet zoveel geld van de belastingbetaler meer toe krijgen gestopt om hun werk te kunnen doen.

  Warrig, omdat men zich dus in wezen beklaagt dat de overheid eens wat minder doet, van wat men sowieso helemaal NIET behoort te doen.
  Dacht ik eerst dat iemand zich beklaagde over de socialistische mentaliteit in Nederland, blijkt dat meneer juist vindt dat het niet socialistisch genoeg is.

  Opkomen voor de overheid is een fenomeen waarmee ik eigenlijk liever niet geconfronteerd wordt. :p

  Spy-Nose (NI) [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Sander [9]:

  Cynisch gezien zou je kunnen zeggen, dat de farmaceutische industrie er natuurlijk helemaal geen belang bij heeft dat ziektes en aandoeningen verdwijnen, en er alle belang bij heeft dat er juist meerder nieuwe “ziektes” en “aandoeningen” bijkomen.

  Mensen die geld verdienen met het oplossen van problemen moet je toch behoorlijk in de gaten houden.
  Dat geld zowel voor het bedrijfsleven als de politiek.

  Geen enkele bedrijfstak heeft er baat bij hun eigen noodzaak op te heffen.
  Een bedrijfstak dat met steeds nieuwe “problemen” komt (noem het overgewicht als voorbeeld van nieuw “probleem”) en geld wil voor de daarbij behorende nieuwe “oplossingen” moet je vooral met argusogen beschouwen.

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Spy-Nose [7]:
  “Het was oorspronkelijk een oergezond Nederlands bedrijf. Maar gaandeweg heeft staatsinmenging geleid tot afkalving ervan.”

  Maar is dit niet het logische gevolg van het vermengen met de overheid?
  Is dit bedrijf bijvoorbeeld een eenmanszaak?
  oergezond in deze betekent dus in feite 100% ok stempel van de staat.
  Nu de staat geen geld meer heeft kunnen dit soort bedrijven die te lang afhankelijk waren van diezelfde staat niet meer overleven.
  En ja ik begrijp dat dit “bedrijf” de historie heeft van een echt bedrijf in de enigszins libertarische zin , maar wat ik tot nu toe lees was dat van voor de 2e wereldoorlog.

  Spy-Nose (NI) [14] reageerde op deze reactie.

 13. Farmaceutische industrie???
  Wat wordt er geproduceerd?
  De eed van Hippocrates?
  Pillen”bio”boerderijen die gezondmakende chemicaliën maken?? voor/door/met/van de overheid???
  Het is een hopeloze misvatting om te geloven in zoiets. (net zoals het geld/schulden/bank-systeem)

  De gezondheid van mensen is al duizenden jaren een agendapunt. Ziektes zijn er altijd al geweest en de oplossingen ook. De planten en de dieren bieden ons die oplossingen. De discussie zou semantisch moeten zijn; WAT is gezondheid? HOE kunnen we dat bereiken? Dan spreken we over echte kennis. Innovatie is een leuke term, maar wat wordt ermee bedoeld???

  Zulke pillenboertjes als Ab Klink (mexicaanse griepzwendel, HPV, etc.), Osterhuis en Organon zeggen en denken “hoogopgeleid” te zijn, maar in feite zijn zij het hardste geïndoctrineerd/gehypnotiseerd in misvattingen. Combineer dat met het salonsocialisme van de PvdA en de blasfemie van het CDA dan heb je de dictatuur van vandaag de dag.

  Nu nog veilingmeester Pechtold erbij om de rest te verkopen/weg te geven. Halsema erbij voor een milieuBTWtje. Gedoogsteun van CU/SGP om oorlogje “met gods zegen” te spelen.

  Spy-Nose (NI) [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Liberty 5-3000 [12]:

  “oergezond in deze betekent dus in feite 100% ok stempel van de staat.”

  Met “oergezond” bedoel ik winstmakend en groeiend, en investeringen doende voor de toekomst.

  Organon heeft zeker in het begin een aanmerkelijke bijdrage geleverd aan de gezondheidszorg.
  Het bedrijf was één van de eersten die een anticonceptiepil op de markt bracht. Maar in de loop der jaren ging de fut eruit.

  Voor de geschiedenis van het bedrijf klik:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Organon_%28multinational%29

  De activiteiten vinden plaats op verschillende medische gebieden: diabetes, gynaecologie, psychiatrie, reuma en trombose.

  Bekende merknamen zijn bijv.: Lyndiol®, Implanon®, Ministat®, Nuvaring®, Oradexon®, Orgametril®, Remeron®.

  Zie ook artikel:
  http://www.fd.nl/artikel/16907075/dreigend-banenverlies-organon
  Liberty 5-3000 [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Tony [10]:

  Voor het juiste begrip: Ik zou je zeer nadrukkelijk willen verwijzen naar de link, die ik in reactie #2 heb genoemd.

  Dit betreft een voordracht van Milton Friedman over “socialized medical care” voor een gehoor van de Mayo Clinic (N.Y.) in 1978.

  Daarin wordt gedocumenteerd uiteengezet wat de gevolgen zijn van overheidsinterventie in het algemeen en in het bijzonder in de gezondheidszorg.

 16. @Tony [11]:
  “Cynisch gezien zou je kunnen zeggen, dat de farmaceutische industrie er natuurlijk helemaal geen belang bij heeft dat ziektes en aandoeningen verdwijnen, en er alle belang bij heeft dat er juist meerder nieuwe “ziektes” en “aandoeningen” bijkomen.”

  Ik geloof hier niet zo in. Het lijkt op het argument dat Philips gloeilampen extra slecht zou maken om de verkoop op te voeren. Dat lijkt verleidelijk, maar ik denk dat dit zelfs bij de huidige centraal gedicteerde economie maar beperkt mogelijk is. Als de consument vrij kan kiezen tussen een oplossing die hem even helpt en dan stuk gaat en een oplossing die permanent helpt, dan zal hij voor de laatste kiezen.
  Er hoeft maar 1 ondernemer te zijn die een betere gloeilamp maakt of een werkend medicijn en het oude bedrijf is snel failliet. Natuurlijk goochelen ze een hoop met patenten en complexe regelgeving, belasting en complexe belastingreductie maatregelen die voordelig zijn voor grote bedrijven en nadelig voor kleine nieuwkomers, maar echte innovatie houd je maar beperkt tegen.
  In een vrije markt situatie ben je met een inferieur product waarvoor een duurzaam alternatief mogelijk is, natuurlijk onmiddelijk de sigaar.
  (de details over waar Organon stond, ben ik niet bekend)

 17. Paralel aan dit verhaal is er nu ook de ontwikkeling dat de politiek het inkomen van artsen wil reguleren. Naast al het andere gereguleer. Ik ben benieuwd hoe veel getalenteerde specialisten dit over de grens jaagt. Met alle gevolgen van dien.

  Ik kan het artikel niet helemaal op juiste waarde schatten, maar als een bedrijf weggaat omdat het “te weinig” subsidies krijgt dan kan ik dat toch niet heel erg vinden. De onderzoekers kunnen desgewenst meeverhuizen naar een land met een vriendelijker economisch klimaat.

  Overigens verdwijnt ook ‘gewone’ industrie op deze wijze. En wat resteert is grotendeels in buitenlandse handen. Wat Nederland tot de facto wingewest maakt. Tot de koek op is.

  Een volk krijgt de leiders dat het gekozen heeft. Evenals de consequenties van die keuzes.
  Spy-Nose (NI) [22] reageerde op deze reactie.

 18. Ik heb gelezen dat de wetenschappers uit Oss mogelijk rondom Nijmegen eigen bedrijfjes gaan opstarten, zodat de kennis niet verloren gaat. Dit zou dan middels krediet gefinancieerd worden.

  Dat is zou een goed teken zijn. Krijgen we mogelijk weer een goed Nederlands bedrijf.

 19. @Bon Vivant [19]:
  Dit artikel laat zien, hoe verrot het systeem zelf is, omdat de branchevereniging Nefarma zelf namens zijn leden om subsidie pleegt te vragen en bedrijfssubsidies kennelijk al jarenlang gebruikelijk zijn.

  Ik wil juist in dit verband nogmaals wijzen op de video van Milton Friedman, die haarscherp uiteenzet, waarom dit soort overheidsbemoeiing (afhankelijkheid van staatsfooien, etc.) in wezen funest is voor elke maatschappelijke activiteit en waarom dit op termijn haast onvermijdelijk tot volledige afhankelijkheid van de branche moet leiden.

  http://www.youtube.com/watch?v=VPADFNKDhGM

  Ik heb er zelf een transcriptie van gemaakt, die ik een volgende keer hier hoop te publiceren.

 20. Waarom is deze actie een gevolg van het socialisme? Dat wordt nergens goed duidelijk gemaakt. Deze actie kan net zo gemakkelijk worden aangewezen als een gevolg van een vrij ondernemerschap dat gaat bezuinigen en daarom maling heeft aan nodige ontslagen.
  Het verband tussen deze ontslagen en het socialisme is alleen maar gezegd en niet duidelijk aangetoond. Het schijnt te willen suggereren dat in een vrije markt dergelijke acties niet zouden plaatsvinden. Daarmee wil de vrije-markt-fundamentalist zijn eigen heilige huisje als van-smetten-vrij voorstellen.
  Deze emotie blijkt ook hier. Een duidelijk oorzakelijk verband tussen socialisme en deze gebeurtenis, blijft achterwege. Er wordt alleen maar geroepen dat het er is.
  Slechte beurt voor iemand die ratio zo belangrijk schijnt te vinden.

 21. Beek: hmmm. goed punt wel.Misschien stelde “socialisme” de sanering alleen maar uit.Meestal draaien dat soort firma’s op 1 individu -of 2 of 3- dat gaat dan goed voor een tijd. Maar dan gaat de “overheid” zich er mee bemoeien in de zin van allerlei restricties -(milieu,groen)- zo een firma past zich daar dan aan aan, de research -“innovatie”- wordt dan te duur, ook geen nog geen nood want dat gaat die overheid in de persoon van van het ministerie van onderwijs er een “kennisnetwerk” om heen weven met een berg papier en een lingo en hoogleraren in dubbelfuncties, dan is iedereen weer een tijdje blij , de EU -nog een grotere overheid- kan er dan nog aan te pas komen en voor je het weet heb je een flatgebouw Pakistani, Chinezen, Koreanen,etc., die gesubsidieerd de “innovatie” plegen, in de keuken kijken en dan de hele keuken naar Azie exporteren.Waar de lonen veel lager zijn, er geen “groene”,etc., burocratische restricties zijn en dan is het daar spekkoken.Wordt de hele tent onder je kont weggeconcurreerd.
  Vijftig-zestig procent van de academische-industriele AIO’s/promovendi in NL komen uit Azie.
  Het zal mij een zorg zijn,de zuivere wetenschap lijdt er onder, bestaat eigenlijk niet meer, en uit Azie komt DAT niet. Een “socialistische” overheid “helpt” de corporatie NIET. Ja, naar de kl…t..n.
  Een goede “socialistische” overheid investeert in onderwijs. Een liberale wellicht ook, maar dat is nog geen ervaringsfeit nu in NL.

  Spy-Nose (NI) [27] reageerde op deze reactie.

 22. @chemalot [26]:
  “Een goede “socialistische” overheid investeert in onderwijs. Een liberale wellicht ook, maar dat is nog geen ervaringsfeit nu in NL.”

  Wat bedoel je met “Een goede “socialistische” overheid”?

  Ik zou het anders willen stellen. Net zomin als de overheid iets te zoeken heeft in de gezondheidszorg of welke andere sociaal-economische activiteit dan ook, net zomin heeft zij bij het onderwijs iets te zoeken.

  Waarom? Kijk naar haar motieven. Die kunnen alleen te maken hebben met machtspolitiek: controle op de processen in en om de betrokken sector enerzijds en behalen van de gunst van de belanghebbende kiezer anderzijds.

  Aanvankelijk lijkt in het concrete geval overheidsinterventie succesvol, omdat het bestaande talent zich zal blijven inzetten. Maar na verloop van tijd wordt de bezetting vervangen door nieuw personeel, dat niet meer gemotiveerd wordt door teamwork prestaties, maar door carrièreperspectieven: er vindt bureaucratisering van de organisatie en van de bedrijfsprocessen plaats. Dat brengt extra personele bezetting en kosten met zich mee, terwijl de kwaliteit van het produkt en de dienstverlening afneemt.

  Bovendien valt er voor de overheid na verloop van tijd geen extra macht meer uit te halen.

  Kort gezegd: Input goes up, output goes down.

  Dat is geen theorie, maar dat is haast onweerlegbaar wetenschappelijk in de praktijk aangetoond.

  http://www.youtube.com/watch?v=VPADFNKDhGM

 23. 1.Ik heb “sociaal-democratisch” onderwijs “genoten”, leerplicht, etc., en onder dat “regime” geleefd,nu 60+ jaar en daarom is het moeilijk voor me voor te stellen hoe een maatschappij er uit ziet zonder dat de “overheid” zich met onderwijs bemoeit.-Bovendien heb ik er veel aan te danken in de tijd dat het naar mijn mening nog goed was pre-mammoet, en natuurlijk pre 2de- fase-. Dat het systeem “brainwashed” is duidelijk. Zeker voor wat betreft het geschiedenis onderwijs.

  2.Wat ik uit de praktijk ken is, dat zodra de “overheid” zich met een bedrijf bemoeit, c.q. het bedrijf de research -“innovatie”- uitbesteed op overheids-universiteiten, er hele rare doelen gesteld worden in een rare lingo en er veel te VEEL geld vrijkomt (zeker via de EU) zodat onderzoeksplaatsen “cosmopolitisch” MOETEN worden opgevuld.
  Die “overheid” investeert dan dus in een wat heet “kenniseconomie” NIET in NL maar in -vooral- Azie of het Oostblok.
  Het “bedrijf” incasseert die subsidies trouwens maar al te graag. En het leger burokraten er om heen de “overhead”.

  Het oude systeem berustte op “tycoons”/entrepreneurs. Maar zijn die er nog wel?

  Spy-Nose (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 24. Het gros van de reacties richt zich op het misplaatste belang van subsidies, die inderdaad nooit gegeven zou moeten worden. De andere kant is echter dat subsisdies voor een bedrijf nuttig kunnen zijn omdat de regelgeving zoveel branche-vreemde ambtelijke handelingen, waartoe men wel verplicht wordt maar geen compensatie voor krijgt, noodzakelijk maakt. Subsidie elpt i.i.g. om de daartoe gemaakte kosten te dekken (om over de kosten van een subsidie-aanvraag zelf nog maar te zwijgen).

  Dat toont dan meteen mooi aan hoe absurd het regels-subsidie-verhaal in elkaar steekt. Want ook de voorwaarden voor de subsidie moeten weer woren gecontroleerd (ambtenaren, =belastinggeld) en de naleving worden aangetoond (bedrijf, =winstderving). Pure kapitaalvernietiging.

  Wat een weinig of niet genoemde, maar belangrijke factor zal zijn geweest in de teloorgang van Organon wordt in het artikel slechts haast achteloos aangestipt: Tot slot zijn er nog de veelal louter op kostenbesparing georiënteerde zorgverzekeraars die weinig geïnteresseerd zijn in innovatieve middelen.

  En in wiens handen zijn de zorg’verzekeraars’, met dank aan nota bene de VVD (de tandem Wiegel-Hoogervorst)? Precies.

  Ik onderschrijf de conclusie van Spy-Nose dan ook volledig: De sluiting is het gevolg van mateloos arrogant, doelbewust Haags politiek beleid, dat rechtstreeks voortvloeit uit de socialistische filosofie van de “maakbare samenleving, van “social engineering”, van maatschappelijke hervorming.

  Waaraan ik nog wil toevoegen: “en fascisme”.
  Spy-Nose (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 25. @chemalot [28]:

  Uit de praktijk blijkt, dat de overheid in het algemeen de sterke neiging heeft, naast politieke programma’s (bijv. nationalisering van energiewinning en – distributie, van de gezondheidszorg, volkshuisvesting en family planning en onderwijs) bijna uitsluitend in prestige-projecten te investeren. Dat blijkt in NL uit bouw-, uit infrastructurele en wetenschappelijke projecten.

  Omdat duurzame overheidsubsidie altijd leidt tot structurele scheefgroei, wordt de samenleving op al deze terreinen en markten op de duur onvermijdelijk ontwricht.

  Als bijvoorbeeld in een sector door overheidsingrijpen jaarlijks gemiddeld 5% scheefgroei optreedt, leidt dat over ln2/0.05 = 13,9 jaar tot 100% scheefgroei in die sector. En op dat moment kun je langzamerhand wel zeggen, dat er sprake is van ontwrichting.

  Ook kortlopende subsidies zetten geen zoden aan de dijk, want daarop wil een sector niet investeren, zodat die subsidie, economisch gezien, verspilling van belastinggeld is.

  @R. Hartman (NI) [29]:

  Precies, R.Hartman.

  “De andere kant is echter dat subsisdies voor een bedrijf nuttig kunnen zijn omdat de regelgeving zoveel branche-vreemde ambtelijke handelingen, waartoe men wel verplicht wordt maar geen compensatie voor krijgt, noodzakelijk maakt. Subsidie elpt i.i.g. om de daartoe gemaakte kosten te dekken…

  …Pure kapitaalvernietiging.”

  Die subsidies zijn dus per saldo improductief en dan neem je als bedrijf vroeg of laat gewoon de benen. En dat is precies, wat bij Organon gebeurt.

  “Tot slot zijn er nog de veelal louter op kostenbesparing georiënteerde zorgverzekeraars die weinig geïnteresseerd zijn in innovatieve middelen.”

  Die z.g. zorgverzekeraars (= verkapte belastingkantoren) voegen dus ook geen economische waarde toe aan de farmaceutische activiteit.

  “En in wiens handen zijn de zorg’verzekeraars’, met dank aan nota bene de VVD (de tandem Wiegel-Hoogervorst)? Precies.”

  Hear, hear! Zorgverzekeraars zijn geen verzekeraars, omdat er door de nationalisatie van het zorgverzekeringsbedrijf en de invoering van een “verplichte verzekering” geen sprake meer is van een risico-element, een kernbegrip van het verzekeringswezen.

  De patient (= burger, aka “zorgconsument”(sic!)) heeft nu alleen een zorgabonnement i.e. een dure strippenkaart met beperkte geldigheid.

  Wiegel (VVD) en Hogervorst (VVD) hebben binnen tien jaar tijd twee dingen tegelijk gerealiseerd: De staat zet de zorgverzekeraar niet alleen in als invorderaar, maar zet hem tegelijk ook op de stoel van de zorgverlener, welke laatste dan ook in steeds toenemende mate in zijn professioneel handelen wordt beknot.

  Dat is corporatisme (=fascisme) pur sang.

Comments are closed.