Onlangs kwam ik op een blog een artikel tegen waarin één alinea voorkwam, bestaande uit slechts drie zinnen waarin een hele reeks misvattingen verwerkt waren:

De Staat der Nederlanden dient de belangen van haar staatsburgers te dienen, te behartigen en te verdedigen, wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld door de inning van belastinggelden ter financiering van dat geheel. Via de democratisering van de rechtsstaat kan de burger controleren en corrigeren. Althans zo moet het zijn.

Het laatste, onjuiste, zinnetje impliceert correct dat van het daarvoor gestelde geen sprake is, maar dat daarvoor gestelde is op zichzelf ook onjuist, hoewel zeer vaak als feit gepresenteerd, als kapstok om allerlei verdedigende drogredenen voor de staat aan op te hangen.

Het abstracte begrip ‘Staat der Nederlanden’ is een fictieve entiteit, die geen enkele handeling kan verrichten. Deze worden verricht door mensen die De Staat der Nederlanden (zeggen te) vertegenwoordigen. Echter: de regering zweert trouw aan ‘de koning’, niet aan ‘het volk’ dat zo dom was haar te kiezen, en dient, behartigt en verdedigt dus niet de belangen van dat volk, maar die van de koning(in).

Belastinggelden worden niet geïnd ter financiering van de belangen van ‘het volk’, maar met geweld onder dwang afgeperst van de productieven ter financiering van zaken die lijnrecht tegen de belangen van die productieven ingaan, nog los van het feit dat de afpersing zelf die belangen schaadt. Dit hangt nauw samen met de volgende onjuistheid:

Door democratisering heeft de burger bij uitstek niets te zeggen. Bij democratisering kan een meerderheid van burgers ‘controleren en corrigeren’; de minderheid heeft maar te accepteren wat de meerderheid voorstaat, of te verrekken; die minderheid heeft NIETS in te brengen. ‘De burger’, als ultieme eenpersoons-minderheid, dus al helemaal niet.

En dat laatste faciliteert dus de afpersing van ‘de burger’ door de meerderheid, die het wel zo prettig vindt de buurman te laten betalen voor haar doelstellingen, waarbij de leden van die meerderheid eraan voorbijgaan zelf ook iemands buurman te zijn. Democratie is twee wolven en een schaap die gaan stemmen wat er op tafel komt. Waarbij die wolven zich niet afvragen op wiens menu zij zelf eigenlijk staan.

Maar goed: dat is theorie, die niets met NL van doen heeft; NL is geen democratie, maar een fascistische oligarchie, waar eigendomsrechten structureel geschonden worden door een kleine zelfbenoemde elite die de macht heeft, ongeacht de toneelstukjes die de illusie van democratie aan het volk moeten verschaffen, gekoppeld aan de illusie dat democratie goed zou zijn (twee zinsbegoochelingen tegelijk, dus).

Vuistregel: vergeet nooit wie het pistool vasthoudt.

Who is John Galt?

26 REACTIES

 1. “de minderheid heeft maar te accepteren wat de meerderheid voorstaat, of te verrekken; die minderheid heeft NIETS in te brengen”

  Precies. Soms hoor ik wel dat minderheden ook rechten hebben, ook inspraak hebben. Maar de enige reden dat wij geen homo’s van flatgebouwen gooien of Joden naar concentratiekampen sturen is dat de MEERDERHEID dit geen goed idee vindt.
  Als democratie een morele maatstaf is, dan zouden de acties van Nazi-Duitsland geen probleem moeten zijn mits de meerderheid erachter stond.
  “WAT! Joden vervolgen? Zijn jullie gek geworden??”
  “Maar de meerderheid is het ermee eens hoor!”
  “Oh gelukkig, dan is er niets aan de hand….”

  R. Hofkamp [2] reageerde op deze reactie.
  Charles [18] reageerde op deze reactie.

 2. @Frenkelfrank [1]:
  Inderdaad, democratie is de dictatuur van de meerderheid en het verleden heeft bewezen dat dat geen fijne uitwerking heeft op de betrokken minderheden. Als we nou spreken over Joden in Nazi-Duitsland, over ondernemers in de Sovjet-Unie, over Oeigoeren en Tibetanen in China, over moslims in Srebrenica: Elke genocide vindt zijn basis via democratisch genomen besluiten, gesteund door een meerderheid van de desbetreffende bevolking. Het schokkende hierbij is dat de wil van die meerderheid totaal onbegrensd is: ondanks alle tienduizenden regeltjes die overheden weten te bedenken, is de wil van de meerderheid heilig en is deze in het verleden dan ook nog nooit beperkt geweest middels 1 van die tienduizenden regeltjes, zelfs niet als de meerderheid koos voor massamoord.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 3. Jorritsma stelde voor om voortaan nog maar eens per 6 jaar verkiezingen te houden. Dat zou de regering meer tijd geven om het beleid af te maken.

  Je kan ook dagelijks verkiezingen houden (veel websites hebben een dagelijkse poll) maar dat lijkt dan weer teveel op directe democratie. Dat is bedreigend voor de vertegenwoordigende politici. Die hebben natuurlijk liever eens per 50 jaar een verkiezing (het werkzame leven van een politicus). Dat geeft meer baanzekerheid.

  ===
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7376745/__Jorritsma__zes_jaar_regeren__.html?p=27,1

  Tony [12] reageerde op deze reactie.

 4. Lik de laarzen van uw meesters!
  Vertrouw dus politici, aangezien zij wel in staat zijn hun eigenbelang ondergeschikt te maken aan het collectieve belang.
  Nog 1 wagonlading wapens extra en alles zal goed komen. Echt waar!

  Wanneer zal etatisme op dezelfde manier bekeken worden als alcoholisme?
  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 5. @R. Hofkamp [2]: Het paradoxale aan het geheel is dat hoewel officieel democratie meerderheidsdwang tov de minderheid is, in de meeste gevallen een elite een hele bevolking dwingt. Alleen in naam is het meerderheidsdwang, in praktijk is een staat noodzakerlijkerwijs een kleine club die via media en propaganda de massas bestuurt als ware het een radiografisch vliegtuigje.
  De genoemde afslachtingen zijn meestal de coverup van uit de hand gelopen uitbuiting door deze elite. De moderne verzorgingsstaat werd uitgevonden door Bismark in Duitsland en na failliessement, hyperinflatie middels twee wereldoorlogen zijn de brokstukken daarvan onder het tapijtgeveegd.
  Ik heb zo’n onbestemd voorgevoel dat de brokstukken van onze ‘verzorgingsstaat’ via moslims onder het tapijt geschoven gaan worden.

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.

 6. Goed artikel. Democratie en meerderheid zijn hier niet meer van toepassing: we krijgen een minderheidskabinet met een uit de hoek schreeuwende PVV in de coulissen. Dus “niks meerderheid”.

  Over controle: ik ben bezig geweest om een particulier initiatief op te stellen om kostencontrole op te zetten voor overheidsprojecten. Gefinancierd door de burger, dus expliciet NIET de overheid, zoals de huidige Rekenkamer. En échte kostencontrole, niet het amateurgedoe waarbij budgetten aangepast, gefraudeerd en gemanipuleerd worden zoals nu gedaan wordt. Dit houdt o.a. in een tijdige signalering dat meerwerken de begroting doen overschrijden, en daarop tijdig te kunnen bijsturen. De voorbeelden dat dit niet of minstens te laat gebeurt zijn legio; volg de media maar.

  Drempel 1 was het feit dat je dus als burger (individu uit “het volk”) absoluut geen volledige (extra nadruk = volledige) inzage krijgt in de besluitvorming van projecten en de financiële opvolging daarvan. Daarvoor moet je de politiek in en dan nog krijg je (bijvoorbeeld als wethouder) geen volledige inzage in alle projecten. Als toehoorder tijdens de gemeenteraadsvergaderingen krijg je alleen de presentaties te zien die ze publiekelijk kwijt willen. Zware censuur op de waarheid, aldus.

  Drempel 2 was het feit dat de meeste burgers geen enkel benul/interesse hebben in die controle.

  Jammer. Want als inwoner van Zeeland had ik met een jaarlijkse bijdrage van € 1,- per inwoner (en dat zijn er totaal zo’n 300.000) een riant inkomen kunnen genereren waarvoor ik me uit de naad zou werken om die controles uit te voeren.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.
  beek [15] reageerde op deze reactie.
  Jhon [21] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [6]: “Alleen in naam is het meerderheidsdwang, in praktijk is een staat noodzakelijkerwijs een kleine club die via media en propaganda de massa’s bestuurt als ware het een radiografisch vliegtuigje”

  Klopt (en mooie beeldspraak pcrs!) maar dat is toch iets anders dan een oligarchische dictatuur.

  In feite is het politieke bedrijf ook een vrije markt met volop concurrentie. Belangenclubs (milieu, bedrijfsleven, uitkeringstrekkers, etc) kopen hun eigen politici. Die strijden in de politieke arena voor een zo groot mogelijk marktaandeel om hun eigen agenda te kunnen doordrukken.

  Dat zou niet anders zijn als iedere individuele burger zijn eigen vertegenwoordiger naar Den Haag kon sturen om daar zijn belangen te verdedigen. Ook dan zouden er de meest opportunistische coalities ontstaan.

  Bij iedere verkiezing komen de krachtsverhoudingen iets anders te liggen. Daarna gaan de politici hun eigen gang om zowel hun kiezers en financiers als zichzelf te plezieren.

  Het probleem daarbij is dat hun macht en invloed maar zeer beperkt is. Die ligt in de praktijk bijna geheel bij het ambtelijk apparaat (kon je fraai zien in de Britse comedy Yes, Minister).

  ===

  “A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves money from the Public Treasury. From that moment on, the majority always votes for the demagogue promising the most benefits from the Public Treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy always followed by dictatorship.”

  ~ Alexander Fraser Tyler in The Decline and Fall of the Athenian Republic.

 8. @Paul Martens [7]: Mensen interesseren zich niet voor hoe dat geld wordt uitgegeven, omdat ze weten dat het allemaal schurken zijn en ze ook weten dat de kennis van verspilling ze niet de mogelijkheid geeft om hun geld aan de verspiller te ontrekken.
  Net als met ontwikkelingshulp, het zal mensen worst wezen dat in Iraq gloednieuwe spullen en trucks met alleen een lekke band in ‘burning pits’ worden opgestookt, om weer nieuwe te bestellen. Ze kunnen er toch niets aan doen.

  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [10]:
  Klopt.
  Als we al die gestolen euro’s bij elkaar optellen die een burger per maand betaalt kun je je voorstellen hoeveel van die grote subsidiepotten er zijn waar alle parasieten naar proberen te dingen.
  De prikkels zijn aan de ene kant van het hek heel hoog om subsidies proberen te krijgen. 16 miljoen x €1 is een pot van €16.000.000.
  Aan de andere kant is de prikkel van de burger laag om voor die €1 in het verweer te gaan aangezien hij dit niet echt voelt in de portemonnee.
  Wij zijn net kikkers die langzaam aan worden gekookt.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [3]:

  Juist.

  En als beleid niet werkt zal men na zes jaar stellen dat het niet werkte omdat men nog meer tijd nodig had.

  Immers, is er ooit een politicus die toegeeft dat zijn beleid gebaseerd is op fabeltjes?

  Met welk rekensommetje is Jorritsma eigenlijk tot die conclusie gekomen, dat vier jaar te weinig is en zes jaar genoeg?

  En zouden we na vier jaar niet op zijn minst moeten kunnen zien of het een beetje de goede kant opgaat met bepaald beleid?

  En zegt zij hiermee niet per definitie dat elk beleid na zes jaar succesvol is? Want hoe weten we anders dat zes jaar wel genoeg is en vier jaar niet?
  Als het dus per definitie geldt, waarom dan uberhaupt nog stemmen? Want je stemt dus omdat iets wellicht juist niet lukt?

  En als het slechts voor goed beleid geldt, maar niet voor het verkeerde beleid, is het dan niet zo dat zes jaar verkeerd beleid alleen maar nog meer schade zal veroorzaken? Wie wil er immers zes jaar ruim baan geven aan mogelijk destructief beleid?

  En wordt het hiermee een klein beetje duidelijk hoe Jorritsma een kakelende kip zonder kop is?

 11. @Liberty 5-3000 [5]:

  Alcoholisten vinden nooit dat ze alcoholist zijn.
  En de niet-alcoholisten geven nu al toe dat alcoholisme een probleem is.

  Het probleem is dat het merendeel der mensen op aarde politieke “alcoholisten” zijn.

 12. @Liberty 5-3000 [11]: “De prikkels zijn aan de ene kant van het hek heel hoog om subsidies proberen te krijgen. 16 miljoen x €1 is een pot van €16.000.000. Aan de andere kant is de prikkel van de burger laag om voor die €1 in het verweer te gaan aangezien hij dit niet echt voelt in de portemonnee.”

  Spijker op de kop! Dit is de belangrijkste oorzaak waarom je de burger niet in beweging krijgt.

  Overigens gaan de beste bankrovers ook zo te werk. Die hebben een baan als accountant of ICTer bij een grote bank en romen van iedere transactie een miniem bedrag (cijfers achter de komma) af.

  Een miljard maal een tiende cent is ook 1 miljoen euro. Boek je dit bedrag in 1 keer af dan staat gelijk de recherche voor je deur, maar heb je enkele jaren geduld dan kraait er geen haan naar.

 13. @Paul Martens [7]:

  Toch zou ik zeggen dat dit een uitstekend initiatief is. Geen enkele belastingbetalende burger wil dat zijn geld over de balk wordt gesmeten.
  Daar hoeft men niet eens libertarier voor te zijn.

 14. Weet je wat ik nou jammer vind aan het verder prima artikeltje? De auteur valt ook in de valkuil door termen als “met geweld onder dwang afgeperst” te gebruiken.

  Jan Modaal ervaart dit niet zo: hij ziet het geweld niet.

  Als we als Libertariërs ooit voet aan de politieke grond willen krijgen, zal het taalgebruik toch anders moeten worden. Gelijk krijgen is namelijk heel wat anders dan gelijk hebben.

  Maar goed, dat is mijn bescheiden mening die ik even kwijt wilde.
  Tony [17] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Frenkelfrank [1]:

  Uhmmmmm Hitler was democratisch gekozen door het Duitse volk…….
  Er zit nog een stapje voor dat democratisch staatsbestel, wanneer zijn de inwoners van Nederland voor de keuze gesteld of zij hen eigen verantwoordelijkheid af wensen te geven aan een staatsbestel geheten democratie ?

  En dan nog wat de koningin bepaald hoe de regering wordt vorm gegeven. Het is geheel irrelevant hoeveel mensen op welke partij gestemd hebben hoor.

  beek [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Charles [18]:

  Ehhh… Hitler schafte de democratie af zodra hij de macht had. En kon vervolgens tegenstanders gewoon vermoorden of opsluiten en verder z’n misdadige gang gaan.
  Was de democratie gewoon gebleven, had hij die kansen zeer waarschijnlijk niet gekregen.

 17. HOE LOS JE DE CRISIS VAN BELGIE DEFINITIEF OP?

  oftewel een

  ULTIEM BEWIJS om eens iets HEEL POSITIEF TE FORMULEREN…

  bvb. ivm de ontknoping van de patsituatie waarin Belgie verzeild is geraakt… bedoeld voor eerstdaags te worden gepubliceerd ergens op één of andere politieke website met reactie-mogelijkheid

  Deze tekst was bedoeld als reactietekst op de website van Rassemblement Wallonie-France… maar ik ventilleer de gedachte eventjes via de Vrijspreker waar je ronduit mag zeggen wat je denkt.

  Ziehier dan de fameuze tekst dito Voorstel ter Ontstopping:

  LECTURE ou ANALYSE D’UNE CRISE CONSTITUTIONEL et RESOLU POUR TOUJOURS PAR UNE SOLUTION CHARMANTE DANS LEQUELS TOUS LES DIFFERENTES PARTIS GAGNENT

  Faite traduire cette solution svp :

  Etappe 1

  1 Brussel als (hoofd)stad van Onafhankelijk Vlaanderen én van Onafhankelijk Wallonie.
  2 In Vlaanderen kan elke inwoner kiezen voor lidmaatschap bij Vlaanderen of bij Wallonie.
  3 Elk huis of woonruimte in Brussel krijgt het statuut van ”Klein-ambassade” van één van de Onafhankelijke Republieken ”Vlaanderen” en ”Wallonie”.
  4 Brussel wordt een autonoom Europees District, betaald door Europa, zoals Washington DC.
  Wallonie, Brussel, Vlaanderen en het Koningshuis moeten financiele hulp krijgen van Europa.

  Immers :

  argument 1

  straks is ook Vlaanderen bankroet als de grote, internationale recessie toeslaat (en is het sprookje van de nonstop-geldstroom-kraan – die dan plots droog staat – ook gedaan( en dan moeten noodgedwongen Wallonie en Vlaanderen en Brussel alle drie samen bij Europa gaan aankloppen voor financiele steun).

  argument 2

  Belgie is gecreeerd geworden door Europa die Belgie als Bufferstaat nodig had.
  In de nieuwe politieke werkelijkheid van Europa is deze functie totaal uitgehold en ovetrbodig geworden.

  Belgie is ons als constructie allen ooit historisch opgelegd geworden.

  Europa – en vooral de grote landen die door deze bufferstaat Belgie oorlogen hebben vermeden – dienen nu smartgeld te betalen voor een syndromatische verzieking dito finale ontknoping van een sinds de geboorte ongelijk verzorgde tweeling en zulks door een opgedrongen stiefmoeder die één van haar beide kinderen favoriseerde en het andere kind benadeelde en zodoende van dat misprezen kind een ”enfant terrible” heeft gemaakt dat die staat steeds naar het leven heeft gestaan. DE flamignant is het enfant terrible, door de Belgische staat ooit zelf gebaard en gecultiveerd. Het was zo. Het is zo. Het weze zo.

  Daarom zal Europa voortaan Wallonie helpen, alsook het koningshuis betalen en Brussel financieren en Vlaanderen ook een groot deel – of alles – van de financiele transferten van Vlaanderen aan Wallonie terugbetalen.

  Dit koningshuis – en haar leden – blijven financieel en ordentelijk goed vergoed tot ze allemaal ooit op hun goede oude dag ”de geest geven”.

  Ook zij zijn immers steeds het slachtoffer van een situatie geweest.

  Ze krijgen na de Grote Scheiding allemaal de nieuwe taak om de twee onafhankelijk geworden republieken te vertegenwoordigen in de wereld en als ambasasdeur op te treden van charmante en vreedzame oplossingen want ”waar een wil is, is een weg”…

  De koning wordt een soort koning-ambassadeur van de twee onafhankelijk geworden staten en heeft zijn zetel in Brussel.

  Het Koningshuis wordt door Europa betaald.

  Het lot van het Koningshuis ligt volledig in handen van Europa.

  ”Nooit meer oorlog”’ is een monument met een enorme symboolwaarde waar ook de koning dan eens – als vrijgeworden mens – op bezoek kan gaan om voorgoed te beseffen welke rol hij – en al zijn voorgangers – heeft moeten spelen in een film en met een rol die hem door ”de machten” om en rond hem werden opgelegd.

  Ik zou er als mens ook niet vrolijk zijn door geworden.

  Zij dienen met respect te worden behandeld en in hun nieuw rol toegejuigd.

  Zij verdienen nu voorgoed onze achting en waardering voor al hetgeen hen werd aangedaan in de afgelopen 180 jaar.

  Laat nu maar enige dagen deze idee marineren in de harten en geesten van alle landsgenoten.

  In deze gezamelijke en constructieve oplossingssfeer dient voorgoed een Historische Pagina te worden omgedraaid.

  Etappe 2

  Goede relaties aanknopen met de Noorderburen ”Nederland” (Vlaanderen)
  Goede relaties aanknopen met de Zuiderburen ”La France” (Wallonie)
  Goede relaties aanknoipen met lotsgenoten ”Washington DC en andere gelijkaardige disgenoten(Brussel/Bruxelles of misschien nieuw genoemd ”Bruxel”)

  Etappe 3

  Rassemblement Flandre-Pays Bas
  Rassemblement Wallonie-France

  Et par cette fait accompli. Crise Constitutionel Resolu !

  Et dans cette scenario tous gagne : La Wallonie, Bruxelles, la Flandre et La Maison Royale…

  Est-ce pas une solution charmante?

  Tournés svp pour une fois et pour toujours – apres cette acte poetique – la Page et continue avec Une Page Blanche dans une Nouvelle Route.

  Het is geschreven deels in mijn eigen moedertaal deels in ”fluitjes”-Frans. Ze moeten het maar nemen zoals het komt.

  Gedaan te H. op dinsdag 24 augustus 2010.

  X of Nobody Land

  Without Name Without Face
  Zonder Naam Zonder Gezicht
  Sans Nom Sans Visage

  of

  ”een Fantast”

  geinspireerd door archiefbescheiden, daterend van uit 1829… i.v.m. het Voorlopig Bewind… door het lot en omstandigheden in Ons Bezit…

  Werner van Nuffel [26] reageerde op deze reactie.

 18. Dit lijkt wel een Volle Maan Revelatie…. geschreven in het holst van de nacht…

  Het ”Volle Maan Akkoord”….

  n. x.

 19. Dit lijkt welk iets in de trend van die sprookschrijvers-site

  http://www.Black.Swan.Solutions.com

  in hun steeds nauwe samenwerking met de VrijArchitecten van de Platina Zwanen Galaxi

  m.a.w. die zaken ontwikkelen die enorm lijken op wat ”Black Swan Theorieen” worden genoemd, alluderend op ”Zwarte Zwanen” waarvan eertijds werd aangenomen dat ze niet bestonden of niet konden bestaan…

  Voor alles bestaat blijkbaar dan toch een oplossing, niet?

  Tot uw dienst en tot in dienst van het volk.

  n.x.

 20. @Zonder Naam Zonder Gezicht [23]:

  CORRECTIE

  Er staat foutief :

  2 In Vlaanderen kan elke inwoner kiezen voor lidmaatschap bij Vlaanderen of bij Wallonie. Dat moet worden
  IN BRUSSEL KAN ELKE INWONER KIEZEN VOOR LIDMAATSCHAP BIJ VLAANDEREN OF WALLONIE

  AANVULLING

  Bij etappe 3 :

  – de Duitse Oostkantons gaan terug naar Duitsland
  – de Britten krijgen het voorrecht dat Brussel een Engelstalig District wordt

  Op die manier krijgen Nederland, Frankrijk, Duitsland en het UK als afsluitings-cadeau van ”180 jaar Bufferstaat Belgie” een stuk grondgebied erbij dat in feite maar heel klein is en nooit aanleiding kan worden tot een enorme machtsverschuivinbg in Europa, en dus al evenmin een waarlijk conflict kan veroorzaken.

  Europa en/of de Europese Gemeenschap staat immers garant voor de vrijwaring van zo’n mogelijke escalatie van onvrede.

  Doorheen de aard van het voorstel wordt er – integendeel – een win-win-situatie gecreeerd. En het feit dat Brussel dan een Europees District wodt met Engels als officiele voertaal laat daarmee indirect een soort ”vredesmacht” lanceren in het knelpunt-gebied Brussel. Als de twee expansionistische strekkingen binnen die twee landsgedeelten de gehele zaak blijven verzieken en waarbij ze als twee honden vechten om datzelfde been dan gaat finaal ”de derde hond er mee heen”.
  Maar ik opteer voor een gebaar dat vanuit dat land zelf wordt voorgesteld ipv een ”interventie vanuit Europa”…

  Deze grote landen nml. Nederland, Frankrijk, Duitsland en UK0 moeten dan wel – als een soort smartgeld voor het geleden leed van haar inwonders gedurende 180 jaren – de verkregen gronden ”betalen” (zonder het in feite af te kopen)… De twee nieuwe Republieken vormen als overgangsfase eerder een soort Voorlopig Bewind, met het Europees District Brussels als garant van het vreedzaam verder verloop van de historische hereniging van Vlaanderen met Nederland en van Wallonie met Frankrijk en van de Oostkantons met Duitsland.

  En bepaalde verziekende krachten uit dat land moeten eens heel dringend op systeemtherapie gaan en op de sofa van de psychiater gaan liggen en dit om hun hun superioriteitsgevoelens eens terdege en voorgoed te gaan afleggen t.w. :
  1. de expansistisch-koloniale machten die Brussel als een uitdijnend gewingebied zien waarbij ze gradueel het enclave-gebied van ”Brussel in Vlaanderen” (de landkaart onthult deze realiteit) steeds willen uitbreiden en intussen met een haat voor Vlamingen en die het normaal vinden dat Vlaanderen blijft investeren in Wallonie en Brussel (om zich dus te laten koeioneren)
  2. vlaamse-nationale expansistische ijldromers die van allerlei wanen doordrongen zijn ivm grootheidswanen en die denken vanuit het groots mogelijke historische gebied dat ”Vlaanderen” of de ”Nederlanden” ooit hebben bezeten. Als morgen alle regio’s in de oude atlassen en kaarten gaan duiken en van daaruit nationale rechten aan claimen op ”ooit gewezen landsgronden” dan staat morgen Europa in brand. Dat wil ik nooit op mijn geweten hebben.

  Deze twee groepen houden immers heel het land in een wurggreep en moeten beiden genoodzaakt op therapie.
  Ze zijn immers elkaars’ zogenaamde tegenpolen maar voor wie goed toekijkt ziet direct in dat ze aan één en dezelfde kwaal lijken, en dus aan elkaar ”gewaagd zijn” en vooral in één en hetzelfde bedje ziek zijn…

  Minderwaardigheidscomplexen – die door eeuwenlange ”inferieur-zijn”-opgedrongen gevoelens geinduceerd werden omdat te lang de Vlamingen als stalknechten en keukenmeiden werden versleten – hebben geleid tot overcompensatie-reflexen die bij een deel van de Vlamingen enorm ontaard zijn in ”superioriteitsgevoelens’-reacties dito -gevoelens en moeten nu eens voor eens en voorgoed geremedieerd worden maar wel met de inachtname van de liefde voor de patient maar met tezelfdertijd gerichtheid op het neutraliseren van dat kankergezwel.

  En de expansionistische francofone bourgeoisie om en rond Brussel moet eens leren inzien welk aandeel ze hebben gehad in dat – sinds 180 jaren geinduceerde – verziekingsproces. Ze hebben de flamingant als enfant terrible van de Belgische staat doen geboren worden en steeds gecultiveerd en ze moeten voor niets onderdoen wat betreft hun superioriteitsgevoelens.

  Nazistische en cryptonaziale chauvinistisch-koloniale gevoelens moeten geneutraliseerd worden en tezamen op therapie gaan.

  Ook het koningshuis moet op zelfbeeld- en trauma-therapie en moet ook eens leren om niet steeds de kaart te trekken van slechts steeds maar één van die twee groepen.

  ”Inzicht”-therapie en herdefiniering van haar rol lijken me ook geinduceerd voor een psychiatrische behandeling. Mensen op hoog niveau en in hoge kringen blijken niet voldoende hun waarlijke toedracht in dit alles te begrijpen. ZE menen van zichzelf de grote voorvechters te zijn van solidariteit en verdraagzaamheid maar zijn ze wel in staat om zichzelf in dit alles juist te kunnen percipieren?

  Samen op therapie, die twee !

  En die laatste kan ook al op therapie gaan, want ze ”steunt” expliciet en impliciet ”en van de twee groepen en die houden heel het land in de ban en zorgen voor een enorme verzieking van de gemoederen.

  Ik wens VREDE in mijn woongebied en als dat de amputatie van Belgie vereist omdat het zich nooit heeft gedragen zoals Zwitserland – waarin verschillende regios wel vreedzaam kunnen overleven – dan moet dat maar gebeuren.

  De daardoor wat invalide gewordenen moeten dan finaal goed opgevangen worden door vier verschillende landen en heeft recht op een mindervalide-uitkering…

  En intussen. Vreedzaam leven en laten leven.

  Zie hier het basismotto dat ten grondslag ligt van deze voorgestelde oplossing.

  Reacties, graag !!!!!!!!!

Comments are closed.