In een vrije samenleving is geweldsinitiatie niet goedgekeurd en dus kunnen monopolies op bepaalde dienstverlening niet verdedigd worden tegen nieuwkomers middels bedreigen met wet en geweld.  Als er ergens veel vraag naar iets is, stijgen de prijzen en investeerders, arbeiders en ondernemers die de markt afspeuren naar winstkansen, zullen een gelijke dienst gaan verlenen. Zelfs met wet en geweld is toevloed haast al niet te stoppen.

In een vrije samenleving staan alle diensten op gelijke voet. Mensen hebben behoefte aan schoenen en ze hebben behoefte aan veiligheid. Als de behoefte aan schoenen het best bevredigd kan worden door vrije competitie tussen ondernemers, dan is dit ook het geval voor de bevrediging van de behoefte aan veiligheid. Objectivisten zijn hierin inconsistent aangezien ze een aantal behoeftes van de mens alleen via het monopolie overheid geregeld willen zien. Ze definieeren daarvoor een totaal willekeurig teritorium zonder basis in een consistente theorie van eigendomsrechten.

Hoe zou veiligheid geregeld kunnen zijn in een vrije samenleving? De mensen die menen dat ze hier goed in zijn zullen een bedrijf op zetten om dat voor je te regelen net zo als de produktie van schoenen. Laten we zo’n bedrijf een DRO noemen (dispute resolution agency) naar Molyneux (die overigens niet de eerste was die dit bedacht) Die mensen moeten investeringen zien los te peuteren van mensen die veel geld hebben en dus (in een vrije samenleving) veel dringende behoeftes van mensen hebben bevredigd tegen lage kosten. Dat zijn mensen met ervaring en geld (bewezen succes in efficiente behoeftebevrediging). Die investeerders hebben een neus voor goede ondernemers. Minkukels die denken dat ze alles tot een goed einde kunnen brengen, zullen hierdoor vaak door de mand vallen.

Als je dit naar voren brengt, vliegen over het algemeen de stromannen  je om de oren. Dit zijn projecties en dat weet je als de reaktie instantaan is, met veel emotie wordt uitgebraakt en alleen een conclusie behelst, maar geen argumentatie. Ik zal er een paar noemen.

 • Dat betekent dat mijn omaatje zichzelf moet verdedigen met een geweer
 • Dat betekent dat recht er alleen voor de  rijken is
 • Dat betekent het recht van de sterkste
 • Dat betekent dat iedereen die een conflict heeft elkaar gaat beschieten in de straat

Het is mijn claim dat net als met allen behoeftes, competitie tussen verschillende aanbieders de prijs van rechtszekerheid verlaagt en de kwaliteit verhoogt. Het monopolie weert immers alleen competitie met geweld, omdat ze weten dat ze onder de maat produceren en ze zonder deze afschrikking het haasje zouden zijn. Daarnaast dringen ze hun ondermaatse produkten ook aan hun klanten op, wat aangeeft dat de burger niet veel waarde in het produkt ziet, anders zouden ook de kosten van die dwang uitgespaard kunnen worden.

De genoemde stromannen moeten dan ook vergeleken worden met die van een DDR burger die voor de val van de muur in paniek zou roepen: “Maar als we geen overheids schoenenproduktiemonopolie meer hebben, zullen er alleen schoenen voor de rijken/sterken zijn, zit mijn oma zonder schoenen en zal iedereen elkaar de schoenen van het lijf trekken”

Mijn claim is zelfs dat rechtsspraak nu in feite voor de gewone man en zelfs voor kleine en middelgrote bedrijven  al onbereikbaar is. Zelfs als je een videoband met de inbreker erop bij de politie inlevert, krijg je een brief waarin staat dat het een bekende van de politie is, maar dat er verder geen aktie zal worden ondernomen.

Hoe zou het produkt van een echte rechtsorganisatie eruit kunnen zien? Er zullen verschillende prijs/kwaliteitscatagorieen zijn net als bij andere produkten. Sommige mensen met veel bezittingen zullen een dure full time beveiliging inhuren met backup beschikbaar als er problemen dreigen. Daar hoeven sloebers niet aan mee te betalen. Er zullen ook goedkope produkten zijn, voor de budget bezitter, die alleen tegen geweldsmidrijven beschermd wil worden. Om vertrouwen te wekken, zal er misschien in het contract met de DRO staan dat als je wat overkomt, dat je dan gelijk van de DRO vergoeding krijgt met een lijst vergoedingen. De DRO zal dan zorgen dat het verhaald wordt op de aggressor en daar heb je als klant dan verder geen omkijken naar. Als de agressor niet gepakt kan worden, komt de vergoeding uit de verzekering die er optioneel bij zit. Als je die niet wilt en de aggressor wordt niet gepakt, moet je de vergoeding terugbetalen.

Na een inbraak leest een medewerker van de DRO de videocamera uit die je gratis bij een abonnement krijgt en gaat op zoek naar de dader die daar op prijkt. Voor hen die uit privacy overwegingen liever geen camera hebben, is dat ook mogelijk, maar dan is je premie hoger en de DRO heeft gegarandeerd dat er niets met de beelden kan gebeuren zonder jouw toestemming middels een technisch encryptie foefje.

Heeft een DRO genoeg macht om de dader te pakken? Als een DRO dat niet goed geregeld zou hebben, krijgen ze geen klanten Waarschijnlijk hebben ze contracten met allerlei andere DRO’s net zo als nu Vodafone contracten heeft met Egypt telecom, zodat je als abbonnee van Vodafone ook op vakantie in Egypte kunt bellen. Vanwege efficiency redenen zullen er fusies zijn om de reikwijdte te vergroten zonder de kosten op te laten lopen . Er zullen waarschijnlijk ook lokale kleine DRO’s zijn die je niet beschermen tegen diefstal op vakantie in Timboektoe, maar alleen tegen 95% van de problemen die toch lokaal zijn. Verder zijn alle regels van de DRO verschillend, zodat er bij conflicten tussen DROs een soort super DRO is afgesproken waar ze conflicten aan voorleggen die niet in hun onderlinge contracten waren voorzien. Ze gaan het natuurlijk nooit uitschieten, want dat kost handen vol geld en dat doen alleen overheden die de kosten van oorlog kunnen dumpen op de kinderen van de belastinghorigen middels enorme schulden.

Medewerkers van een DRO hebben geen speciale rechten. Als ze ergens de deur inrammen omdat ze vermoeden dat iemand daar een gestolen TV heeft en dit blijkt niet zo te zijn, zijn ze zelf schuldig aan inbraak. Dit resulteert erin dat DRO medewerkers beleeft moeten optreden en toch effectief moeten zijn.  De DRO kan een verzoek bij de verdachte indienen om een kijkje in zijn huis te nemen. Als hij dat weigert, maken ze bekend dat persoon X niet aan een verzoek tot medewerking gehoor geeft van respectabele DRO Y. Dat is vervelend voor persoon X, zijn werkgever begint zich bijvoorbeeld zorgen te maken dat X wat te verbergen heeft,  zijn leveranciers van internet, water, electriciteit en gas zijn bang dat X kan stoppen met betalen en dan niet aan een DRO oproep gehoor geeft. X  zijn eigen DRO heeft een contract met DRO Y en heeft in het onctract met haar klanten staan dat de beschermingsplicht komt te vervallen als geen gehoor wordt gegeven aan verzoek van DRO X.  In een vrije samenleving is niets eigendom van ‘geuniformeerde eigendomsrecht schenders’. Als X de straat opgaat zal zijn mobileitsprovider zich zorgen maken. Wat als X een aanrijding op zijn weg krijgt met 1 van zijn klanten en niet ter verantwoording te roepen is?  Hij kan besluiten zijn eigen DRO in te schakelen om klant X van zijn wegen te bannen. Dit alleen als DRO Y inderdaad zo respectabel is dat iedereen weet dat ze niet over 1 nacht ijs gaan met beschuldigingen en verzoeken om een kijkje te nemen. Misschien heeft DRO Y contracten met waterleveranciers zodat in erstige gevallen van verdenking de waterleverantie wordt stop gezet.  Kortom X laat het wel uit zijn hoofd om geen medewerking te verlenen.

Kun je bij de misnte geringste verdenking in je huis opgesloten worden zonder water, stroom, gas en riolering? Als dat zo zou zijn, zijn de huizen niet te verkopen en niet te verhuren. Er moet zowel voldoende garantie zijn dat criminelen bestreden kunnen worden als dat onschuldigen met rust gelaten worden. Alleen voldoende garantie voor beiden kan zorgen dat er mensen gaan wonen en iedereen fijn leeft.

Ik verwacht dat een DRO zich veel meer richt op compensatie dan op vergelding. Ze zullen ook onderzoek doen waar de meeste criminaliteit vandaan komt en als dit bijvoorbeeld blijkt van kinderen van alcoholische ouders te zijn, zullen ze specifieke preventieprogrammas daar op richten. Hoe minder criminaliteit, hoe minder kosten, hoe gelukkiger de klant en de DRO aandeelhouders. Succes maakt het overnemen en herstructureren van slecht opererende DRO’s mogelijk.

Kan een DRO uitgroeien tot een staat? Als mensen zich daar zorgen over maken, is dat de eerste angst die ze weg  moeten nemen. Misschien zetten ze in het contract:”‘Als blijkt dat wij gevechtshelicopters aan het aanschaffen zijn, dan krijgt iedereen 1 miljoen. Geverifieerd door onze concurrent of een concurrent van uw keuze”

Laten we eens kijken wat er met een DRO gebeurt die door een religieuze beweging opgericht wordt die willen dat iedereen een blauwe muts draagt op de heilige woensdag om hun god Zotran te eren (positief recht). Ten eerste heeft die DRO veel meer kosten dan een DRO die alleen beschermt tegen diefstal en moord(negatief recht). Deze laatste DRO kan namelijk de hele dag niets doen, todat er een slachtoffer zich komt melden. De DRO van de religieuze beweging moet echter aktief op zoek gaan naar zondaars die geen blauwe muts dragen op woensdagen. Die mensen moeten ze ook overtuigen om een blauwe muts op te zetten. Om dat gewapender hand te toen levert ze een snelle dood op in een gewapende samenleving, dus ze moeten de zondaar omkopen. Ze gaan naar een aantal zondaar DRO’s en vragen wat hun leden zouden willen hebben om met een blauwe muts rond te lopen op woensdagen. De DRO’s doen markt onderzoek. Hier komt uit dat de grootste DRO verwacht dat als haar leden gratis gezondheidszorg wordt aangeboden 90% akkoord gaat. Dit levert een heleboel blauwe mutsen op, maar kost de Zotranisten veel geld. Voor zuinige mensen natuurlijk een bonanza. Bij iedere malloot die wil dat je geen rokers in je cafe toestaat, geen alcohol drinkt, niet vloekt, geen geweldadige videospelletjes speelt,  geen minirok draagt en3x per dag tot Zotran bidt, is het kassa. Dit resulteert er in dat voorstanders van negatief recht slapend rijk worden, of dat mensen die zich met het leven van anderen willen bemoeien straatarm worden en waarschijnlijk snel genezen zijn van hun bemoeizucht.

Vergelijk dat eens met de roverheid. Je moet een beetje gericht lobbyen en de kosten van het positief recht worden afgewenteld op de slachtoffers. De cafehouder moet verplicht betalen voor de handhaving van een rookverbod waar hij tegen is.

Over de details zijn natuurlijk boeken vol te schrijven en zijn ook boeken volgeschreven, maar dit artikel is nu al lang genoeg.

63 REACTIES

 1. @beek [30]:

  “In principe zou een overheid kostendekkend belastingen kunnen heffen over gemeenschappelijke voorzieningen.”

  In principe? Over alle gemeenschappelijke voorzieningen heft de overheid kostendekkende belastingen. De kosten zijn alleen hoger, en de voorzieningen van slechtere kwaliteit, dan het geval zal zijn in een economie waarin agressief geweld niet als legitiem wordt beschouwd. Zo gaat dat met monopolies. De kosten stijgen, terwijl de kwaliteit daalt. Vandaar dat staatsvoorzieningen onnodig duur en onnodig van matige kwaliteit zijn.

  beek [35] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [31]:

  Dat moet echt hard worden gemaakt.
  De huidige democratie biedt alle ruimte zoiets werkelijk hard te maken. Als b.v. een groot deel van de wegenbelasting in de pot ‘algemene middelen’ verdwijnt, dan is in mijn optiek al geen sprake meer van een kostendekkende belastingheffing. Zelfs als er een pot voor toekomstig onderhoud en/of uitbreiding wordt gereserveerd.
  De belastingbetaler moet weten waar zijn geld naartoe gaat.
  ‘Algemene middelen’ is een vorm van publieke misleiding.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.
  pcrs [37] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [32]:

  Ik ken goede voorzieningen in Nederland die allerminst van slechte kwaliteit zijn. Wij hebben uitstekende wegen die de vergelijking met de Franse tolwegen meer dan prima doorstaan.
  Onze landbouw en veeteelt is van zeer hoog niveau. Onze waterwerken staan aan de wereldtop. Onze sociale voorzieningen zijn tevens wereldtop.
  En als u over slechte kwaliteit spreekt: hoeveel rotzooi heb ik niet gekocht op die vrije markt.

  pcrs [38] reageerde op deze reactie.
  Oscar [39] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [33]: Ik kan de kosten voor het plukken van die appel best wel tot 100 euro opvoeren en dat hard maken met een assistente, masseuses, derving alternatieve gebruiken van de grond, millieu extranalities. Maar de methode waarmee ik bij discussie daarover, de zaak het hardst hard maak is met het koude staal van mijn geweer loop. Allemaal niet anders dan nu.

 5. @beek [35]: onze wegen staan helemaal vol met files en zijn permanent opgebroken. Onze sociale uitkeringen hebben ongeveer 20% van de beroepsbevolking van een uitkering afhankelijk gemaakt. In Rotterdam zijn er geslachten die nu al voor de derde generatie hun hele leven in een uitkering zitten. Een soort bijstandsdynastie. Landbouwsubsidies maken 40% van de begroting van de EU uit, er worden boeren gesubsidieerd om niets te produceren. Overschotten worden geumpt in de derde wereld, waar ze lokale produktie omzeep helpen.
  wereldklasse.

  beek [40] reageerde op deze reactie.
  Oscar [41] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [38]:

  ‘Wegen permanent opgebroken’? Jij ziet liever dat er helemaal niets wordt verbeterd aan die wegen??
  Volle wegen; maar ik heb het over de kwaliteit van die wegen: die is zeer goed.
  Uitkeringsfraude is niet hetzelfde als goede sociale voorzieningen.
  Ik heb het niet over landbouwsubsidies. Maar het is een onloochenbaar feit dat onze landbouw en veeteelt op wereldschaal op zeer hoog niveau staat. Dit was bedoeld als reactie op het ‘principe’ dat ‘de’ overheid slechts mislukkingen realiseert.
  Ik heb grote bewondering voor wat Waterstaat realiseert.
  Wereldtop, echt waar.

  pcrs [44] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [38]:

  Precies! Waar je geld naar smijt daar zul je meer van krijgen. Subsidie aan werkelozen leidt tot meer werkelozen. Subsidie aan onrendabele energieprojecten leidt tot verliesgevende energiebronnen. Subsidie aan criminele allochtone jongeren leidt tot meer criminele allochtone jongeren. Subsidie aan slecht presterende scholen en verzorgingstehuizen leidt tot meer slecht presterende scholen en verzorgingstehuizen.

 8. @beek [12]: “Dat kun je echt niet volhouden: dat de gestrafte krijgt wat hij wil. Wat wil hij namelijk ECHT? NIET gestraft worden.”

  Nee, het rekenvoorbeeld van Friedman geeft duidelijk aan wat mensen willen. Ook een dief of een moordenaar wil zelf niet worden bestolen of vermoord.

  Dat is precies wat de vrije markt hem aanbiedt. De onderhandeling bepaalt dan de prijs.

  Dit systeem is 100x efficiënter, duurzamer en met meer waarborgen omgeven dan wat een monopolistisch staats justitie-apparaat ooit kan bieden.

  beek [45] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [39]:

  In de democratie heb je die keuze wel. In een gemeente kun je al zien hoe je als particulier invloed hebt.
  Als u een homohuwelijk wenst: ziedaar, de democratie verschaft u een homohuwelijk. Maar democratie betekent ook dat andere belangen een woordje mee willen spreken. Wie bent u dat u hen dit zou willen verhinderen?
  Bovendien heb ik in de vrije markt zelden een echte keuze: dat ik rotzooi kocht blijkt altijd achteraf. Zo werd ik verplicht CD’s te gaan kopen, hoewel ik mij lang verzet heb. Graag had ik veel houten huizen gezien met mooie veranda’s. Zijn die te koop in Nederland? Nauwelijks.
  Vrije markt EN overheid hebben nadelen en voordelen.
  Maar het is hier zeker geen USSR; ondanks pogingen van libertsarische fundi’s dit land als een USSR te willen voorstellen.

  pcrs [46] reageerde op deze reactie.
  Oscar [47] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [40]: Ze zijn al 5 jaar aan de A12 bezig en ik doe de voorspelling dat hij noiot meer afkomt. Er zullen mensen komen die hun hele leven aan de A12 gewerkt hebben.
  Als er uitkersingfraude is, werk die sociale voorziening kennelijk niet goed en is het dus geen goed sociale voorziening.
  ALs me er aan herrinert dat financiering van dijken onder dwang gebeurt, lopen de rillingen me over de rug. Misschien kan ik nog net een opblaasboot kopen voor de winkels sluiten.
  Als je mij 40% van de EU begroting geeft, kan ik dingen produceren op topniveau. Echt super, je zult trots op me zijn, ik concurreer iedereen er uit.

 11. @beek [43]: houten huizen mag je niet eens bouwen van de schoonheidscommissies voor verandas is geen plaats, grond wordt schaars gehouden dmv bestemmingsplannnen van onze heersers.

 12. Het verschil tussen een vrijwillig gefinancieerde secessie-toelatende minarchie en a-kapitalisme in zo een vroeg stadium tot in de eeuwigheid bediscussiëren is vrij kansloos, zeker als er continue langs elkaar heen gepraat wordt. Mijn voorlopige motto is niet teveel l*llen en focusen op het kopen van vrijheid (geld).

 13. @Oscar [47]:

  Du moment dat er geen LP’s meer te koop waren. Maar je wilt zeggen: ik HOEF toch geen afspeelmuziek te kopen?
  Natuurlijk, dat is zo.
  Het hoeft niet. Ik had daarna kunnen besluiten geen afspeelmuziek meer te kopen. Vindt u dat een vrije keus? Ik betwijfel het.
  Mijn voorbeelden dienden om te laten zien dat zowel overheid als vrije markt niet van smetten vrij zijn. En dat ‘vrije’ keus in beide gevallen toch erg veel restricties blijkt te hebben.
  Ik houd niet van commercie, in een gelijke mate als waarin ik niet van een overheid houd. Beide domineren veel te veel.

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [52] reageerde op deze reactie.
  pcrs [57] reageerde op deze reactie.
  Oscar [59] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [60] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [49]:

  “Ik had daarna kunnen besluiten geen afspeelmuziek meer te kopen. Vindt u dat een vrije keus? Ik betwijfel het.”

  Ja, dat vind ik een vrije keus. U heeft namelijk geen positief recht, het recht om van een fabricant een productielijn met een bepaalde geluidsdrager te eisen. Als u persé uw favoriete muziek op vinyl wil hebben dan dient u daar een prijs voor te betalen. Namelijk: de marktprijs.

  Als ik mijn favoriete muziek alleen op een lakplaat zou willen, gesteld dat ik bakeliet veel te modern zou vinden, dan zou er geen sprake zijn van beperking in vrije keuze als er nauwelijks nog lakplaten uit komen. Niemand zou mij dwingen om zulk een hypermoderne bakelieten plaat te kopen. Ik zou ook niet gaan janken dat ik nu geen afspeelmuziek meer kan kopen omdat er bijna geen lakplaten meer zijn.

  Niemand dwingt u om een CD te kopen.
  Niemand houdt u ervan af om voor vinyl te kiezen.
  Niemand dwingt mij om bakeliet te kopen.
  Niemand houdt mij ervan af om voor een lakplaat te kiezen.
  Niemand dwingt u om een CD-speler te kopen.
  Niemand houdt u ervan af om voor een fonograaf te kiezen.
  Niemand dwingt u om op papier te schrijven.
  Niemand houdt u ervan af op perkament te schrijven.
  Niemand dwingt u een computer aan te schaffen.
  Niemand houdt u ervan af om een tekst in een platte steen te beitelen.

  Er worden overigens nog steeds platen van vinyl verkocht. En ook de apparatuur waarmee je deze platen kunt afspelen worden nog verkocht. En wel nieuw. De tweedehands markt laat ik nog buiten beschouwing.

 15. @beek [45]: “Ook in huidig Nederland wil een dief niet bestolen worden. Deze wens weerhoudt hem er echter niet van toch uit stelen te gaan. Libertarie lost zo’n neiging echt niet op door DRO’s, b.v.”

  Juist wel. Hij moet immers de tv die hij gestolen heeft weer teruggeven. Als dat vaak genoeg gebeurt kan hij zijn tijd beter besteden door gewoon eerlijk te gaan werken. Daar houdt hij dan meer aan over. Vooral nu zo’n DRO zijn eerlijk verkregen bezit beschermt. Het is zelfs mogelijk dat de sancties zo streng zijn (oiv de marktwerking) dat hij niet eens meer aan stelen denkt.

 16. @beek [49]: “Ik houd niet van commercie, in een gelijke mate als waarin ik niet van een overheid houd. Beide domineren veel te veel.”

  Ik ruik hier een klant voor het nieuwste model replicator (moestuintje mag ook) geïnstalleerd op een eigen eilandje in de Pacific. 😉

  Dan ben je geheel zelfvoorzienend en heb je met niemand meer iets te maken als je dat niet zelf wil.

  ===
  “Self-reliance is the only road to true freedom, and being one’s own person is its ultimate reward.”
  – Patricia Sampson

  Oscar [53] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [53]:

  Ik mis de inspirerende hoezen. Zo’n CD boekje is daar maar een slap aftreksel van. En ook het turen naar de naald die zijn spoor trekt over de draaiende plaat, terwijl je opgaat in het warme geluid van de buizenversterker. Heerlijk! 🙂

  Ik heb ook nog een opwindbare koffergrammofoon van voor de oorlog met schellak platen (veel opera). Dat is meer curieus dan mooi (hoewel de mensen uit die tijd er ongetwijfeld heel blij mee waren).

  Dan waren de platenspelers vlak voor de CD toch wel het beste. Het toppunt van een technologie vind je altijd net voordat hij door een nieuwe wordt afgelost.

  Peter de Jong [58] reageerde op deze reactie.
  Oscar [59] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [28]:

  “Een VVE steelt niet als zij verplicht laat bijdragen aan gemeenschappelijke voorzieningen.”

  VvE is groot verschil met NL waarin een overheid beweert de macht over mij te hebben.
  In de VvE waarin ik zit, ben ik VRIJWILLIG toegetreden en daar is een reglement waaraan bestuurders zich moeten houden.

  Heel anders in NL waarin de bestuurders al decennialang het reglement (grondwet) tot een waardeloos vod gemaakt hebben en geen beroep/bezwaar op mogelijk is.

 19. @beek [49]: wel vreemd, Beek propageert keihard fysiek geweld tegen markt anarchisten als die geen belasting betalen aan instanties en doelen die hij verzint en weigert dat dwang te noemen, terwijl als niemand hem geen langspeelplaten wil verkopen, dan noemt hij dat dwang.Ook als een aantal mensen met rust gelaten willen worden door zijn vrienden, ‘dringen ze hem markt anarchisme op’
  Als zijn vrouw een keer niet met hem naar bed wil is dat waarschijnlijk ook dwang. Heel subjectief allemaal:als het vervelend voor Beek is, is het dwang, als Beek iemand een pistool tegen het hoofd zet om te doen wat hij wil, dan is het een produkt/dienst waarvoor deze dient te betalen.

  The Red Pill [61] reageerde op deze reactie.

 20. @Peter de Jong [55]:

  Ik heb alleen vinyl. Ik heb de overgang van LP naar CD bewust meegemaakt en nog veel elpees gekocht. Ineens stonden in de platenwinkels een rekje met CD’s, die destijds meer dan 40 gulden kostten.

  Als het aan beek had gelegen dan zouden beek zijn favoriete musici gedwongen worden door de overheid om elk nieuw album op grammofoonplaat uit te brengen.

  @beek [49]:

  Begrijpt u het verschil tussen negatief recht en positief recht?

 21. @beek [49]:

  Het nlijkt wel erg moeilijk te zijn om het begrip “VRIJ” over te brengen.
  Als we hier vrijheid verkondigen, promoten, hebben we het uitsluitend en alleen over het ONTBREKEN VAN GEWELD VAN ANDERE PERSONEN. Dus ook geweld geïnitieerd door de overheid.

  Een vrije markt het helemaal geen geweld.

  Ik begrijp echt niet dat mensen als Beek na zolang hier te gast zijn, nog steeds niet kunnen/willen begrijpen waar libertariers het over hebben.

  Vrijheid in maatschappelijke zin is echt niet “doen waar je zin in hebt, of krijgen wat je graag zou willen hebben

  Probeer nog eens goed de paar minuten “Filosofie van de Vrijheid”te beluisteren en te begrijpen.

  Als je eerlijk, open luistert en leest, is het helemaal niet zo moeilijk!!

  Em het zou je leven eenvoudiger en gelukkiger kunnen maken.

Comments are closed.