In een vrije samenleving is geweldsinitiatie niet goedgekeurd en dus kunnen monopolies op bepaalde dienstverlening niet verdedigd worden tegen nieuwkomers middels bedreigen met wet en geweld.  Als er ergens veel vraag naar iets is, stijgen de prijzen en investeerders, arbeiders en ondernemers die de markt afspeuren naar winstkansen, zullen een gelijke dienst gaan verlenen. Zelfs met wet en geweld is toevloed haast al niet te stoppen.

In een vrije samenleving staan alle diensten op gelijke voet. Mensen hebben behoefte aan schoenen en ze hebben behoefte aan veiligheid. Als de behoefte aan schoenen het best bevredigd kan worden door vrije competitie tussen ondernemers, dan is dit ook het geval voor de bevrediging van de behoefte aan veiligheid. Objectivisten zijn hierin inconsistent aangezien ze een aantal behoeftes van de mens alleen via het monopolie overheid geregeld willen zien. Ze definieeren daarvoor een totaal willekeurig teritorium zonder basis in een consistente theorie van eigendomsrechten.

Hoe zou veiligheid geregeld kunnen zijn in een vrije samenleving? De mensen die menen dat ze hier goed in zijn zullen een bedrijf op zetten om dat voor je te regelen net zo als de produktie van schoenen. Laten we zo’n bedrijf een DRO noemen (dispute resolution agency) naar Molyneux (die overigens niet de eerste was die dit bedacht) Die mensen moeten investeringen zien los te peuteren van mensen die veel geld hebben en dus (in een vrije samenleving) veel dringende behoeftes van mensen hebben bevredigd tegen lage kosten. Dat zijn mensen met ervaring en geld (bewezen succes in efficiente behoeftebevrediging). Die investeerders hebben een neus voor goede ondernemers. Minkukels die denken dat ze alles tot een goed einde kunnen brengen, zullen hierdoor vaak door de mand vallen.

Als je dit naar voren brengt, vliegen over het algemeen de stromannen  je om de oren. Dit zijn projecties en dat weet je als de reaktie instantaan is, met veel emotie wordt uitgebraakt en alleen een conclusie behelst, maar geen argumentatie. Ik zal er een paar noemen.

 • Dat betekent dat mijn omaatje zichzelf moet verdedigen met een geweer
 • Dat betekent dat recht er alleen voor de  rijken is
 • Dat betekent het recht van de sterkste
 • Dat betekent dat iedereen die een conflict heeft elkaar gaat beschieten in de straat

Het is mijn claim dat net als met allen behoeftes, competitie tussen verschillende aanbieders de prijs van rechtszekerheid verlaagt en de kwaliteit verhoogt. Het monopolie weert immers alleen competitie met geweld, omdat ze weten dat ze onder de maat produceren en ze zonder deze afschrikking het haasje zouden zijn. Daarnaast dringen ze hun ondermaatse produkten ook aan hun klanten op, wat aangeeft dat de burger niet veel waarde in het produkt ziet, anders zouden ook de kosten van die dwang uitgespaard kunnen worden.

De genoemde stromannen moeten dan ook vergeleken worden met die van een DDR burger die voor de val van de muur in paniek zou roepen: “Maar als we geen overheids schoenenproduktiemonopolie meer hebben, zullen er alleen schoenen voor de rijken/sterken zijn, zit mijn oma zonder schoenen en zal iedereen elkaar de schoenen van het lijf trekken”

Mijn claim is zelfs dat rechtsspraak nu in feite voor de gewone man en zelfs voor kleine en middelgrote bedrijven  al onbereikbaar is. Zelfs als je een videoband met de inbreker erop bij de politie inlevert, krijg je een brief waarin staat dat het een bekende van de politie is, maar dat er verder geen aktie zal worden ondernomen.

Hoe zou het produkt van een echte rechtsorganisatie eruit kunnen zien? Er zullen verschillende prijs/kwaliteitscatagorieen zijn net als bij andere produkten. Sommige mensen met veel bezittingen zullen een dure full time beveiliging inhuren met backup beschikbaar als er problemen dreigen. Daar hoeven sloebers niet aan mee te betalen. Er zullen ook goedkope produkten zijn, voor de budget bezitter, die alleen tegen geweldsmidrijven beschermd wil worden. Om vertrouwen te wekken, zal er misschien in het contract met de DRO staan dat als je wat overkomt, dat je dan gelijk van de DRO vergoeding krijgt met een lijst vergoedingen. De DRO zal dan zorgen dat het verhaald wordt op de aggressor en daar heb je als klant dan verder geen omkijken naar. Als de agressor niet gepakt kan worden, komt de vergoeding uit de verzekering die er optioneel bij zit. Als je die niet wilt en de aggressor wordt niet gepakt, moet je de vergoeding terugbetalen.

Na een inbraak leest een medewerker van de DRO de videocamera uit die je gratis bij een abonnement krijgt en gaat op zoek naar de dader die daar op prijkt. Voor hen die uit privacy overwegingen liever geen camera hebben, is dat ook mogelijk, maar dan is je premie hoger en de DRO heeft gegarandeerd dat er niets met de beelden kan gebeuren zonder jouw toestemming middels een technisch encryptie foefje.

Heeft een DRO genoeg macht om de dader te pakken? Als een DRO dat niet goed geregeld zou hebben, krijgen ze geen klanten Waarschijnlijk hebben ze contracten met allerlei andere DRO’s net zo als nu Vodafone contracten heeft met Egypt telecom, zodat je als abbonnee van Vodafone ook op vakantie in Egypte kunt bellen. Vanwege efficiency redenen zullen er fusies zijn om de reikwijdte te vergroten zonder de kosten op te laten lopen . Er zullen waarschijnlijk ook lokale kleine DRO’s zijn die je niet beschermen tegen diefstal op vakantie in Timboektoe, maar alleen tegen 95% van de problemen die toch lokaal zijn. Verder zijn alle regels van de DRO verschillend, zodat er bij conflicten tussen DROs een soort super DRO is afgesproken waar ze conflicten aan voorleggen die niet in hun onderlinge contracten waren voorzien. Ze gaan het natuurlijk nooit uitschieten, want dat kost handen vol geld en dat doen alleen overheden die de kosten van oorlog kunnen dumpen op de kinderen van de belastinghorigen middels enorme schulden.

Medewerkers van een DRO hebben geen speciale rechten. Als ze ergens de deur inrammen omdat ze vermoeden dat iemand daar een gestolen TV heeft en dit blijkt niet zo te zijn, zijn ze zelf schuldig aan inbraak. Dit resulteert erin dat DRO medewerkers beleeft moeten optreden en toch effectief moeten zijn.  De DRO kan een verzoek bij de verdachte indienen om een kijkje in zijn huis te nemen. Als hij dat weigert, maken ze bekend dat persoon X niet aan een verzoek tot medewerking gehoor geeft van respectabele DRO Y. Dat is vervelend voor persoon X, zijn werkgever begint zich bijvoorbeeld zorgen te maken dat X wat te verbergen heeft,  zijn leveranciers van internet, water, electriciteit en gas zijn bang dat X kan stoppen met betalen en dan niet aan een DRO oproep gehoor geeft. X  zijn eigen DRO heeft een contract met DRO Y en heeft in het onctract met haar klanten staan dat de beschermingsplicht komt te vervallen als geen gehoor wordt gegeven aan verzoek van DRO X.  In een vrije samenleving is niets eigendom van ‘geuniformeerde eigendomsrecht schenders’. Als X de straat opgaat zal zijn mobileitsprovider zich zorgen maken. Wat als X een aanrijding op zijn weg krijgt met 1 van zijn klanten en niet ter verantwoording te roepen is?  Hij kan besluiten zijn eigen DRO in te schakelen om klant X van zijn wegen te bannen. Dit alleen als DRO Y inderdaad zo respectabel is dat iedereen weet dat ze niet over 1 nacht ijs gaan met beschuldigingen en verzoeken om een kijkje te nemen. Misschien heeft DRO Y contracten met waterleveranciers zodat in erstige gevallen van verdenking de waterleverantie wordt stop gezet.  Kortom X laat het wel uit zijn hoofd om geen medewerking te verlenen.

Kun je bij de misnte geringste verdenking in je huis opgesloten worden zonder water, stroom, gas en riolering? Als dat zo zou zijn, zijn de huizen niet te verkopen en niet te verhuren. Er moet zowel voldoende garantie zijn dat criminelen bestreden kunnen worden als dat onschuldigen met rust gelaten worden. Alleen voldoende garantie voor beiden kan zorgen dat er mensen gaan wonen en iedereen fijn leeft.

Ik verwacht dat een DRO zich veel meer richt op compensatie dan op vergelding. Ze zullen ook onderzoek doen waar de meeste criminaliteit vandaan komt en als dit bijvoorbeeld blijkt van kinderen van alcoholische ouders te zijn, zullen ze specifieke preventieprogrammas daar op richten. Hoe minder criminaliteit, hoe minder kosten, hoe gelukkiger de klant en de DRO aandeelhouders. Succes maakt het overnemen en herstructureren van slecht opererende DRO’s mogelijk.

Kan een DRO uitgroeien tot een staat? Als mensen zich daar zorgen over maken, is dat de eerste angst die ze weg  moeten nemen. Misschien zetten ze in het contract:”‘Als blijkt dat wij gevechtshelicopters aan het aanschaffen zijn, dan krijgt iedereen 1 miljoen. Geverifieerd door onze concurrent of een concurrent van uw keuze”

Laten we eens kijken wat er met een DRO gebeurt die door een religieuze beweging opgericht wordt die willen dat iedereen een blauwe muts draagt op de heilige woensdag om hun god Zotran te eren (positief recht). Ten eerste heeft die DRO veel meer kosten dan een DRO die alleen beschermt tegen diefstal en moord(negatief recht). Deze laatste DRO kan namelijk de hele dag niets doen, todat er een slachtoffer zich komt melden. De DRO van de religieuze beweging moet echter aktief op zoek gaan naar zondaars die geen blauwe muts dragen op woensdagen. Die mensen moeten ze ook overtuigen om een blauwe muts op te zetten. Om dat gewapender hand te toen levert ze een snelle dood op in een gewapende samenleving, dus ze moeten de zondaar omkopen. Ze gaan naar een aantal zondaar DRO’s en vragen wat hun leden zouden willen hebben om met een blauwe muts rond te lopen op woensdagen. De DRO’s doen markt onderzoek. Hier komt uit dat de grootste DRO verwacht dat als haar leden gratis gezondheidszorg wordt aangeboden 90% akkoord gaat. Dit levert een heleboel blauwe mutsen op, maar kost de Zotranisten veel geld. Voor zuinige mensen natuurlijk een bonanza. Bij iedere malloot die wil dat je geen rokers in je cafe toestaat, geen alcohol drinkt, niet vloekt, geen geweldadige videospelletjes speelt,  geen minirok draagt en3x per dag tot Zotran bidt, is het kassa. Dit resulteert er in dat voorstanders van negatief recht slapend rijk worden, of dat mensen die zich met het leven van anderen willen bemoeien straatarm worden en waarschijnlijk snel genezen zijn van hun bemoeizucht.

Vergelijk dat eens met de roverheid. Je moet een beetje gericht lobbyen en de kosten van het positief recht worden afgewenteld op de slachtoffers. De cafehouder moet verplicht betalen voor de handhaving van een rookverbod waar hij tegen is.

Over de details zijn natuurlijk boeken vol te schrijven en zijn ook boeken volgeschreven, maar dit artikel is nu al lang genoeg.

63 REACTIES

 1. Blauwe muts op Woensdag en bidden tot Zotran? Hahaha.
  Sommigen willen dat mensen een Oranje t-shirt dragen op 30 April en de kwien vereren!

 2. dank voor dit artikel. als je mensen kunt overtuigen dat je zelfs voor rechtspraak /veiligheid geen overheid/gewelddadig monopolie nodig hebt dan volgt de rest vanzelf.

 3. Een uitstekend artikel waarnaar terecht vaak verwezen kan worden als “Rechtsbescherming” ter discussie komt.

  Een kleine opmerking over objectivisten:
  “Ze definiëren daarvoor een totaal willekeurig territorium zonder basis in een consistente theorie van eigendomsrechten. ”
  Hun criterium is niet totaal willekeurig; het is uitsluitend gebaseerd op bescherming voor gevallen waarin geweld, dwang of fraude wordt geïnitieerd. Dat is niet het geval met producten als schoenen.

  Het gaat dan om politie, rechtspraak (en leger)zoals ook wel door minarchisten aangehangen wordt.

  Ik ben het overigens helemaal met het artikel eens, al zou ik al vreselijk blij zijn als de staat gedurende mijn leven teruggedrongen werd tot de minarchistische positie.

  pcrs [15] reageerde op deze reactie.

 4. Anarchism Vs. Objectivism
  by Harry Binswanger
  Zie http://www.hblist.com/anarchy.htm

  Let wel, op 1 punt verschil ik van mening met Binswanger: ik ben het er mee eens dat er eerst gestreeft moet worden naar een minarchie, maar ookal is die gevestigd de mogelijkheid tot secessie moet er blijven. Met secessie bedoel ik dan afscheiding, waarbij een stuk land gekocht of gehuurd wordt en waar gelijkgestemden kunnen gaan wonen. Op het overgebleven minarchistische land wordt vind dus geen machtsconcurrentie plaats, ook een “DRO” zal zich daar uiteindelijk moeten verantwoorden aan de staat.

 5. Prima artikel! 5*

  Wetten en regels zijn afspraken die mensen onderling maken. Die afspraken zijn sterk economisch bepaald. Een eigenaar kan op eigen grondgebied wel eenzijdig voorwaarden stellen, maar als hij zich daarmee economisch in de vingers snijdt zal hij die voorwaarden net zo lang aanpassen tot deze voor voldoende mensen waar hij mee te maken heeft acceptabel zijn.

  Rechtszekerheid is als mensen zich aan hun afspraken houden. Het is een product als ieder ander en wordt in een vrije samenleving geheel bepaald door de vrije markt. Net zoals er een markt is voor witte en blauwe auto’s, is er ook een markt voor de doodstraf of juist geen doodstraf (zie http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/08/op-weg-naar-een-volledige-politiestaat/comment-page-4/#comment-279723 ).

  Je kan op voorhand niet zeggen welke principes zullen gaan gelden, net zo min als je weet welke kleur auto’s mensen gaan prefereren, maar aangezien de meeste mensen er niet voor zullen kiezen om vermoord of beroofd te worden, mag je gevoeglijk aannemen dat de vrije markt die mogelijkheid niet breeduit zal adverteren.

  De essentie is dat het individu steeds de vrijheid heeft om die wetten en regels te overtreden (mensen zullen kunnen blijven moorden en stelen als zij dat werkelijk willen). Maar daar staan dan represailles door de gedupeerden tegenover. Als die ernstig genoeg zijn zullen criminelen in spee uiteraard eieren voor hun geld kiezen.

  Let wel, je hebt geen ‘recht’ op een bepaald product. Dus als wat je wil niet wordt aangeboden, of niet voor een prijs die je kan betalen, dan heb je eenvoudig pech gehad. Maar het moet wel heel vreemd lopen als jij de enige bent met een bepaalde wens. De vrije markt blijkt basisvoorzieningen zeer goedkoop te kunnen verstrekken dus niemand hoeft in principe zonder te zitten.

  Verschoond blijven van maffiapraktijken is ook niet bepaald een nichemarkt, dus dat bescherming daartegen niet of niet betaalbaar zal worden aangeboden als de overheid haar biezen pakt lijkt me sterk. Al was het alleen maar omdat in een sterk geïnstitutionaliseerde samenleving als de onze de economische belangen van particulieren en hun organisaties veel te groot zijn.

  ===
  “You are free to do whatever you like. You need only face the consequences.”
  – Sheldon Kopp

  beek [8] reageerde op deze reactie.
  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [7]:

  Een MARKT voor doodstraf?? Je praat helemaal vanuit de gedachte dat een algemeen erkende overheid die doodstraf zal uitvoeren.
  Want je denkt toch niet ECHT dat de ‘klanten’ voor de doodstraf op de doodstraf zitten te wachten?
  En je denkt toch ook niet dat de ‘klanten’ voor de gevangenisstraf op hun straf zitten te wachten alsof zij worden voorzien in HUN behoeften??!

  Koop en verkoop verloopt per definitie tussen twee partijen die elk hun eigen belang gerealiseerd zien worden.
  Maar straf is altijd eenzijdig! De gestrafte zal ALLESBEHALVE menen dat in ZIJN behoefte wordt voorzien.
  Degene die sancties moet ondergaan, ondergaat deze bijna PER DEFINITIE NIET vrijwillig!
  Is echt helemaal een andere situatie dan bij twee partijen waarbij zowel koper als verkoper tevreden zijn met een deal

  Recht kan aldus niet vergeleken worden met koop en verkoop van producten. Bij ‘recht’ is per definitie 1 partij ALTIJD gewoon de klos!

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.
  Devidas [10] reageerde op deze reactie.
  Devidas [13] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [8]: “Bij ‘recht’ is per definitie 1 partij ALTIJD gewoon de klos!”

  Dit is onjuist. Het rekenvoorbeeld van Friedman toont aan dat BEIDE partijen krijgen wat zij willen.

  Dit is de essentie van de vrije markt. Je maakt vrijwillig een deal omdat je er beter van denkt te worden. Anders zou je die deal helemaal niet maken.

  Let wel, er wordt niemand gedwongen. Zoals pcrs al aangaf, vechten is veel duurder dan praten.

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [3]: Ik zie wel de onderwerpen waarvoor ze een uitzondering maken, maar niet de grenzen van het territorium waarbinnen dat monopolie geldt. Die koninkrijksgrenzen zijn nergens op gebaseerd bij mijn weten.

 9. @Peter de Jong [7]: “Wetten en regels zijn afspraken die mensen onderling maken.”

  Wetten zijn afspraken die mensen onderling maken over anderen

  Onderlingen afspraken worden contracten genoemd

 10. @Devidas [13]:
  Die link begint met
  “Can an Anarchist explain how two people who have different conceptions of property rights, and a dispute involving property rights, might ~justly, reasonably, and logically~ settle their dispute in their Anarchic utopia?”

  De schrijver heeft het eigelijk over 2 alternatieven: 1 met 2 MENSEN met verschillende ideeen over eigendomsrechten die er niet uitkomen en 1 over 2 mensen en een onzichtbare vliegende eenhoorn die eenheid schept. Hij vraagt nu de anarchisten uit te leggen, hoe je eenheid schept zonder de aanwezigheid van niet menselijke elementen.
  Ik neem aan dat hij het niet over 3 MENSEN heeft, waarbij de 3de MENS de eenheid aan de andere 2 oplegt. Dan zou hij namelijk zeggen: Je krijgt nooit een vredige oplossing bij 2 MENSEN met verschillende ideeen, maar het is wel mogelijk met 3 MENSEN met verschillende ideeen over eigendomsrechten.

  De filosofische waanzin!!!
  Devidas [19] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [18]:
  De derde partij legt het inderdaad op, in het alternatief wat ik in reactie 6 schets bestaat de mogelijkheid om los te breken van deze machtsmonopolie d.m.v. territoriale secessie. In reactie 13 verwees ik overigens niet naar de link van solopassion, maar naar de wiki link.

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 12. @pcrs [17]:

  En dan kom ik met dit debiele, maar filosofisch zeer correcte antwoord: Jij bent helemaal niet gedwongen mee te doen aan het spelletje ‘Nederland’. Jij mag je gerust onttrekken aan het spelletje ‘Nederland’.
  Dat dit onttrekken als gevolg heeft dat je je ook in de ruimte gaat verplaatsen, is een noodzakelijk gevolg aangezien het spelletje ‘Nederland’ zich afspeelt binnen duidelijk omschreven krijtlijnen. Zoals een experiment in de Markerwaard zich ook zal afspelen binnen duidelijk omschreven krijtlijnen.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.
  pcrs [23] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [21]:

  Van mij mag je je inspannen om af te scheiden. Bedenk echter wel dat binnen 1 grondgebied er ook mensen zullen wonen die zich niet willen afscheiden. Als je principieel niet gelooft in de het recht van de meerderheid van stemmen, heb je dus geen enkel recht de niet-willers te dwingen zich af te scheiden.
  Daarom is het het beste als libertarische fundamentalisten als anarcho-kapitalisten een totaal nieuw grondgebied gaan kopen dat nog niet bewoond was. Dan kan een echt zuiver experiment gaan beginnen.
  Vermoedelijk zal het al snel de trekken krijgen van USSR-verdedigers bij mislukken: het was dan allemaal de schuld van ‘de’ anderen die niet mee wilden doen of ’tegen’ werkten; en daar betrok men zonder pardon de hele wereld bij.
  Maar als de hele wereld tegen je is, laad je toch echt de verdenking op je dat jij degene bent die iets aanhangt wat niet helemaal klopt.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [20]: Beek je kunt altijd je dwangspelletje territoriumafpersing gaan doen zonder door markt anarchisten ‘gedwongen te worden aan vrijheid mee te doen’, laten we zegggen in de Markerwaard of zo, maar laat ons dan even met rust en wonen waar we wonen.

 15. @Devidas [19]:
  in die wiki link staan als bezwaren alleen onzin zoals dit
  “there are very limited avenues for appeal, which means that an erroneous decision cannot be easily overturned”
  “although grounds for attacking an arbitration award in court are limited, efforts to confirm the award can be fiercely fought[”
  Geen enkel steekhoudend bewijs kom ik daar tegen. Waarom zou je met niet door afpersing gefinancierde zelfverklaarde arbiters, meer mogelijkheden tot appeal hebben? Ik heb nu al niets aan de hele rechtswinkel, laat staan dat ik wat aan een appeal zou kunnen hebben.

  #13 Binswanger
  “Once such a government, or anything approaching it, has been established, there is no such thing as a “right” to “compete” with the government—i.e., to act as judge, jury, and executioner.”
  Wat een stelling uit het niets. Natuurlijk is dat er wel. Elke behoefte van mensen die door andere mensen bevredigd wordt, kan ook door nog weer andere mensen bevredigd kunnen worden. Daarmee is er altijd competitie mogelijk, ook als je poneert dat dit niet zo is.
  Als Frits de functie van overheid in een door hem gedefinieerd territorium vervuld, dan kan Marieke dat ook gaan proberen, dus is er competitie. Zij kan dat territorium ook anders gaan definieeren.
  Voor al deze territoria is geen rationele basis zoals eigendomsrechten middels homesteading, ruil.

  Ik vind dat als je je met filosofie bezighoudt, je niet zo maar willekeurige stellingen moet droppen. Dat staatsterritorium komt gewoon uit de lucht vallen en dat monopolie op bepaalde diensten ook.
  En daarom werkt het ook voor geen meter, net als alle door monopolisten aangeboden diensten.

Comments are closed.