Een vijftal grote pensioenfondsen luidt de noodklok. De betrokken fondsen vrezen de pensioenen in 2012 te moeten verlagen indien de regels waaraan ze momenteel gebonden zijn niet worden versoepeld. Het gaat hierbij onder meer om het grote ambtenarenfonds het ABP, het pensioenfonds voor de Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Volgens de fondsen worden de problemen vooral veroorzaakt door de lage rentestand.

Daarnaast zeggen de fondsen dat ook het feit dat mensen steeds ouder worden de situatie voor hen verder verslechtert.

Eerder werd al bekend dat 14 pensioenfondsen in 2011 mogelijk minder zullen gaan uitkeren.

De fondsen brengen het nieuws naar buiten op de dag waarop demissionair minister Donner de tweede kamer oproept om het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen snel te behandelen. Donner zegt weinig te zien in het versoepelen van de regels.

Tot zover de media.

Het is zeker “toevallig” dat deze mededeling door de pensioenfondsen, ook nog “toevallig” een paar “ambtenarenpensioenfondsen”, samenvalt met de oproep van Donner aan de tweede kamer. Het lijkt erop alsof de tweede kamer een steuntje in de rug moest krijgen om vooral te doen wat Donner wil.

De door de overheid gestelde regels, natuurlijk om de consument te beschermen, hoeven op de korte termijn totaal geen invloed te hebben op de liquiditeit van de pensioenfondsen en zijn eigenlijk een inmenging in de bedrijfsvoering van de fondsen.

(Er gaat tenslotte maar een klein percentage van het totaal aantal deelnemers met pensioen.)

Het merendeel van de pensioenfondsen heeft bij het aangaan van het contract met de klant een gegarandeerd bedrag als pensioen afgesproken. Om dit te veranderen, omdat aan de regels van de overheid niet wordt voldaan, betekent in principe contractbreuk. Iets wat de overheid zelf niet vreemd is, kijkt u maar naar de diverse “werknemersverzekeringen” zoals WW, AOW, die naargelang de financiële toestand van de overheid worden aangepast.

Over de oorzaak van de lage rentestand hoef ik het natuurlijk niet hebben wie daarvan nu weer de oorzaak is!

Ik las net dat het Nederlandse bedrijfsleven vorig jaar 5 miljard euro meer aan dividend heeft uitbetaald dan het jaar ervoor. Waarschijnlijk hadden deze pensioenfondsen die aandelen niet in hun portefeuille, anders hadden we deze meevaller wel van ze vernomen.

Waarom ook elke keer in de discussie de gestegen verwachte leeftijd als oorzaak voor de ontstane problemen naar voren wordt geschoven, is mij een raadsel.

Al jarenlang “investeert” de overheid in de vorm van subsidies in de verbetering van de gezondheid van de mensen. Met die investering van honderden miljoenen euro’s kan men er als overheid van uitgaan dat naar ik aanneem de doelstelling wel eens gehaald zou kunnen worden. En als dat dan volgens de berichten dreigt te gebeuren, dan blijkt dat de overheid niet aan de consequenties gedacht heeft. Namelijk dat als mensen ouder worden zij dan ook langer hun pensioen moeten ontvangen.

Maar, naar ik aanneem, kan niemand in de toekomst kijken en dan is het dus goed mogelijk dat de pensioenfondsen bulken van het geld of al failliet zijn, of dat door een of ander noodlot de pensioengerechtigden geen gebruik meer kunnen maken van de regeling.

Maar natuurlijk kunnen u en ik op korte termijn de pensioenfondsen en de overheid helpen.

Als “we” weer al onze slechte gewoontes aannemen, waardoor “we” niet zo oud worden, dan hoeft de overheid geen honderden miljoenen euro’s aan subsidies aan voorlichting te verstrekken (lager begrotingstekort) en hoeven de pensioenfondsen zich niet in te spannen om aan de veranderde situatie het hoofd te bieden.

Of zou een betere oplossing zijn dat de overheid zich uit het economische leven terugtrekt?

6 REACTIES

 1. Mensen in de overheid gaat er nooit vanuit dat hun programmas werken(dat soort dingen snappen ze meestal wel), ik denk ook dat de levensverwachting omhoog gaat ONDANKS de subsidies in gezondheidszorg.

 2. “En als dat dan volgens de berichten dreigt te gebeuren, dan blijkt dat de overheid niet aan de consequenties gedacht heeft. Namelijk dat als mensen ouder worden zij dan ook langer hun pensioen moeten ontvangen.”

  Dat hebben we de overheid ook al eens laten weten, toen ze de hetze tegen rokers opvoerden. Roken zou de samenleving zoveel kosten door alle ziektegevallen. Dat de gemiddelde roker eerder doodgaat, schijnt niet te boeien.

  Ze willen een discussie, die ze op morele gronden niet winnen opeens voeren met financiële argumenten, die ook niet werken en hun geloofwaardigheid behouden door vervolgens weer moreel te worden.

  “Of zou een betere oplossing zijn dat de overheid zich uit het economische leven terugtrekt?”

  In ieder geval al eens uit het zedenpredikende leven.

 3. Gingen eerset de banken listen verzinnen om miljarden van overheden binnen te slepen, nu zijn de pensioenfondsen hetzelfde van plan, voor zover een pensioenfonds van een bank verschilt, dat dan weer wel.

 4. Waarom nemen we onze spaarrekening van ons pensioen niet in eigen handen. Dan zijn we ook van dit geleuter af.

 5. Google: Goed Pensioen Albert “Appie” Alberts, Utube.
  Cabareske interpretatie! “Het ABP of is daar wat mee?”

 6. Er gaat tenslotte maar een klein percentage van het totaal aantal deelnemers met pensioen.)

  Inderdaad, maar die mensen krijgen pensioengeld wat van een ander is. Dat is nu net het probleem. De vraag of er over 30 jaar ook geld is om de gepensioneerden van dan hun ‘beloofde’ geld te geven. Of dat dat dan op is, door de – dan inmiddels overleden – eerdere gepensioneerden.

  Na hun de zondvloed …

Comments are closed.