Ik wil ingaan op een artikel dat gisteren geplaatst is door mijn zeer gewaardeerde medeschrijver Paul Martens.

Niet om hem te willen beïnvloeden, maar om aan te geven dat bijna iedereen die zich inzet voor de verspreiding van de libertarische filosofie, in een dergelijke fase beland.

Hier is de link voor het volledige artikel: https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/09/de-evaluatie-van-een-forumschrijver.

Het is een fase die, gezien de reacties, door meerdere Vrijsprekerschrijvers wordt onderkend.

Een van de overdenkingen is, waarom doe ik dit, kan ik mijn schaarse vrije tijd niet beter gebruiken?

Dat is een fase die ik persoonlijk al 20 jaar geleden heb meegemaakt.

Je elke keer moeten afvragen hoe breng ik mijn volgende artikel, met humor, gecompliceerder, of juist zo simpel mogelijk om de libertarische filosofie voor, naar mijn mening, iedereen begrijpelijk te maken. Er lijkt geen doeltreffend antwoord hierop mogelijk.

Maar dan denk ik aan mijn doelstelling: zorgen dat het lampje blijft branden.

Zorgen dat de filosofie niet in de vergetelheid raakt. Zorgen dat medestanders een vluchthaven hebben en geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om zich in de materie te verdiepen.

Een andere overdenking is dan: maak ik een kentering wel mee?

Het is een feit dat toen het Libertarische Centrum begonnen is met het uitgeven van de Vrijbrief de hoogste oplage 600 stuks is geweest en nu bezoeken ruim 6000 geïnteresseerden elke dag de Vrijspreker. Zowaar een enorme toename, maar natuurlijk nog lang niet genoeg om een kentering teweeg te brengen.

Ook kan ik mij voorstellen dat er bij de schrijver een gevoel van onbehagen groeit, als een artikel wordt geproduceerd die in een iets andere vorm al tig jaar geleden al gepubliceerd was. Het gevoel wat dan prevaleert is, begrijpen die mensen dan helemaal niets!

Persoonlijk onderdruk ik dat gevoel, omdat het meer mijn eigen gehaastheid weergeeft dan de realiteit dat mensen de tijd gegund moet worden om de libertarische ideeën in te zien en te kunnen bevatten.

Mijn persoonlijke gehaastheid ontstond omdat ik zo graag de kentering nog wil meemaken.

Nu hoop ik dat door het lampje brandende te houden mijn kinderen en kleinkinderen zullen profiteren van een morele samenleving die gebaseerd is op het recht van elk individu om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische vrijheid in. Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid.

En dat recht is wederkerig. Met andere woorden als dat recht voor mij geldt, geldt dat voor ieder individu.

Veel mensen die ik gesproken heb onderschrijven deze filosofische samenvatting.

Maar velen komen dan met praktische bezwaren zoals, wat doen we met de armen, het bedrijfsleven moet in toom gehouden worden door de overheid anders worden de arbeiders uitgebuit en zonder de overheid wordt het een puinhoop enzovoort.

En elke keer probeer ik uit te leggen dat wat zij onder overheid verstaan, niets anders is dan een groep individuen die een doel voor ogen hebben, namelijk macht.

Daarom probeer ik ook in mijn artikelen aan te geven dat het merendeel van de beslissingen die de overheid en de EU nemen niet alleen inconsequent zijn, maar ook het doel hebben hun macht te vergroten.

Het is meer een strijd geworden tussen de belastingbetalers en de ontvangers, en daar bedoel ik niet de belastinggaarders mee.

Het heeft al lang niets meer te maken met het welzijn en de welvaart van de medemens.

Kijkt u maar naar de problemen die zijn ontstaan binnen het CDA met betrekking tot het samenstellen van een regering.

Het gaat ogenschijnlijk om principiële tegenstanders om met de PVV tot een gedoogkabinet te komen. Maar in feite is het een politieke machtsstrijd binnen het CDA.

Want voordat de besprekingen zouden plaatsvinden, hadden de “dissidenten binnen het CDA” al hun principiële tegenstand kenbaar hebben kunnen maken. Maar in het geval van Klink bijvoorbeeld, die daadwerkelijk aan de besprekingen heeft deelgenomen, schijnt hij plotseling principiële bezwaren te hebben. Dit geeft tevens aan hoe onbetrouwbaar politici zijn.

En Paul, dat is en blijft voor mij de reden om artikelen voor de Vrijspreker te blijven schrijven om onze lezers ervan te proberen te overtuigen dat het in de huidige politiek alleen draait om macht en geen enkel mededogen voor de “burgers” heeft en dat ook een filosofische basis of achtergrond ontbreekt.

Ook bij de gelieerde vakbonden en andere door de overheid gesubsidieerde instellingen draait het alleen om macht om te bepalen hoe ik en u of werkgever en werknemer moeten leven.

Er zal een tijd komen dat heel veel mensen dat gaan inzien.

Wanneer dat is kan ik in mijn glazenbol helaas niet zien, want deze is vertroebeld door een overheidsmaatregel die blijkbaar bij de fabricage nodig was.

182 REACTIES

 1. De verwachtinghoop de kentering nog mee te gaan maken heb ik al lang opgegeven, zo ik die ooit echt gehad heb. Wat het meest frustreert is echter te moeten constateren dat er ook geen trend richting verbetering waar te nemen valt, maar eerder een omgekeerde, en dat mensen die medestander zouden moeten zijn, zoals Ron Paul, zich als tegenstander ontpoppen door een totaal verkeerde focus. Wellicht te goeder trouw, maar het resultaat is er niet minder beroerd om: The road to hell is paved with Good Intentions.

  Het is meer een strijd geworden tussen de belastingbetalers en de ontvangers, en daar bedoel ik niet de belastinggaarders mee.

  Precies. En veel te veel productieve mensen beseffen nog niet dat al die belastingontvangers op hun zak teren, want die ontvangers ‘betalen immers ook belasting?’.

  Treffend voorbeeld is de gesjeesde ITer Jan Kees de Jager, die ooit bij een internationale top stand-in mocht spelen voor JPB, en met de ‘groten der aarde’ (kuch) aan tafel mocht zitten. Het was ‘de mooiste dag van zijn leven’. Hij heeft van de jacht op ‘zwartspaarders’ zijn persoonlijke kruistocht gemaakt. Dat geeft wel ongeveer aan hoe narcistisch, megalomaan, machtswellustig en kwaadaardig politici zijn.

  Ook treffend is het gebrek aan moraal bij deze belastingontvangers, zoals gisteren nog eens bleek uit een reactie van een bezoeker, blue-coat:

  Het is tijdverlies om ambtenapen van liberalisme te overtuigen, om de eenvoudige reden dat het voor hen economisch onmogelijk is om je gelijk te geven. Zij verdienen immers hun loon en bouwen dus hun leven op met hun overheidsbaantjes. Zij aanzien rationele libertarische argumenten dan ook vaak als persoonlijke aanvallen waardoor de discussie niet meer rationeel, maar emotioneel wordt.

  In hun hart weten veel ontvangers dus donders goed dat zij parasiteren op de productieven, dat zij teren op andermans zak. Om met zichzelf te kunnen leven stoppen zij dit weg, om in boosheid te ontsteken als een ander hen met deze onwelkome waarheid confronteert. Lijkt me een frustrerend leven, continu je morele ongemak te moeten onderdrukken. Tenzij je volslagen immoreel bent, natuurlijk, en dan word je top-ambtenaar, of minister.

 2. Louis,

  Dank voor je pionierswerk! Twintig jaar het Libertarisch gedachtegoed uitdragen, dat is een hele tijd!!! Indrukwekkend.

  En ja, de kentering komt er aan. De belastingbetalers morren steeds meer. En terecht, maar dit terzijde.

  Ik wil je vragen vol te houden. Het komt goed.

 3. Of natuurlijk het Free State Project in de gaten houden. Ik vermoed dat de bulk van effecten over 25 á 30 jaar goed te merken zal zijn.

 4. Het communisme stortte ineen (tenminste in de sovjet unie), niet omdat veel mensen artikelen schreven waarom het inconsistent was of immoreel. Het mislukte niet omdat Mises in zijn boek socialism had aangetoond dat je zonder prijsmechanisme geen economische planning kunt doen.
  Het stortte ineen vanwege de inhoud van die artikelen, niet omdat het genoeg mensen overtuigde. Als iemand een brug bouwt en daar rare wiskunde bij gebruikt, stort die brug niet pas in nadat een wiskundige genoeg artikelen op een forum heeft geschreven en genoeg mensen overtuigd heeft.
  Hij stort in vanwege wat er in die artikelen staat.

  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [15] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [4]:

  Als hij niet instort en zelfs eeuwenlang bestendig blijkt is er dus iets anders aan de hand. Blijkbaar is de gebruikte wiskunde voldoende deugdelijk en is de kritiek van Von Mises c.s. onterecht.

  Ongeduldige libertariërs die smachtend wachten op de ineenstorting zullen dan bij zichzelf te rade moeten gaan waar de fouten in hun filosofie zitten (net zoals de communisten die altijd tevergeefs de ineenstorting van het kapitalisme hebben afgewacht).

  Voor de buitenstaander zijn die fouten overduidelijk. Vrijheid en welvaart gaan niet samen, mensen kiezen altijd voor een optimale mix. Dus geen anarchie en geen dictatuur maar iets er tussenin, zoals een sociaal-democratie.

  Zolang libertariërs dit simpele feit niet wensen te accepteren, kunnen ze hun vrijheidsfilosofie nooit verbeteren. Ze kunnen dan net zo goed tegen een muur praten.

  ===
  “If there are any questions, direct them to that brick wall over there.”
  — Network President (South Park)

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  pcrs [7] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [15] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [5]:

  “Zolang libertariërs dit simpele feit niet wensen te accepteren, kunnen ze hun vrijheidsfilosofie nooit verbeteren. Ze kunnen dan net zo goed tegen een muur praten.”

  Simpel feit: Het initieren van geweld tegen een ander mens is immoreel, is fout. Punt.
  Maar beperkt geweld is goed?? Want dat beweer je met de stelling van optimale mix van vrijheid en geweld.

  Socialisten zullen blij zijn met die stelling, maar dat het niet werkt, dat het zelfs immoreel is, verandert daar niet mee.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong [5]: Mises bedacht dat je zonder eigendomsrechten geen prijzen hebt en zonder prijzen geen produktie kunt plannen. Dat staat als een huis.
  Dat het communisme nog een tijdje doorging, kwam omdat ze niet zuiver communistisch waren. Er grapte zelfs iemand dat je altijd 1 kapitalistisch land nodig zou hebben om te bepalen wat de prijzen waren. In de DDR keken ze prijzen af van west duitsland. Kortom Mises wist met logisch argumenteren te voorspellen dat het in zou storten en het stortte in. Geen reden om de filosofie tegen het licht te houden.
  Ook de brug waar we nu opstaan is eigenlijk al ingestort en de tekenfilmp figuren bungelen alleen nog wat in de lucht. De het terkort van ongedekte beloftes van de US gvt is door de economoom Kotlikoff becijferd op 202 biljoen dollar. Dat is een stapel 100 dollar biljetten van 20 miljoen km hoog (1/3 van de afstand naar de zon). De wegen staan vast, de wachtlijsten bij alle ‘overheidsdiensten’ lopen op, justititie heeft geen nut meer voor de gewone man.
  Ik kan je wel de feiten laten zien, maar kan niet zorgen dat je ze accepteert, dat is dan ook wat ik wil zeggen:”je moet niet schrijven om mensen in ontkenningsfase te overtuigen”. Je moet ploegen naar wat de realiteit is en nadenken met mensen die bereid zijn na te denken over wat dat betekent.
  Als iemand zegt (paraphrased) dat “mensen moet onderdrukken en mensen moeten onderdrukt worden, er is een ideale mix”, zonder aan te geven waarom sommigen moeten onderdrukken en andere onderdrukt moeten worden, dan hoef ik niet eens naar de realiteit te kijken om te weten dat deze persoon onzin klets. Tegenstrijdige uitspraken zijn onwaar. Hij probeert gewoon recht te praten wat hem overkomt.
  Als je naar de beweging van de planeten kijkt, moet je een theorie bedenken die verklaart wat je ziet. Anders is je theorie fout. Als je echter je eigen onderdrukking observeert en ja gaat een verklaring zoeken waarom wat je ziet, ook zo hoort te zijn, dan snap je het niet helemaal. Je bent een propaganda spreekbuis geworden.

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [6]: “beperkt geweld is goed?? Want dat beweer je met de stelling van optimale mix van vrijheid en geweld.”

  Of iets goed of niet goed is wordt bepaald door de overlevingskansen die het je biedt.

  Als een systeem teveel geweld toepast en daaraan ten onder gaat wordt het vanzelf opgevolgd door een systeem dat meer vrijheid toestaat. En als een systeem dat meer vrijheid toestaat succesvoller is dan systemen met dwang zullen die onvrije systemen uiteindelijk vanzelf uitsterven.

  De praktijk van de afgelopen eeuwen bewijst dat er een optimum is tussen de mate vrijheid en de kans op overleven. Dat optimum is in onze huidige tijd met de huidige stand van de technologie blijkbaar de sociaal-democratie. Het libertarische idee dat méér vrijheid ook tot meer kans op overleven c.q. meer welvaart leidt is puur theorie.

  Je gaat geen mensen overhalen met de slogan: “better to live one day as a wolf than a hundred as a sheep”. Langer en comfortabel leven tussen je geliefden met minder vrijheid is altijd aantrekkelijker dan een kort en hard verblijf op dit ondermaanse, hoe vrij ook.

  Met hameren op onpraktische principes kom je er niet. De vrije markt bepaalt wat mensen willen horen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [7]:

  Dat is de libertarische theorie. Net zoals de commies een theorie hadden. Die werd niet gestaafd door de praktijk. De libertarische theorie ook niet. Als dat wel zo was, was de overheidsbrug al eeuwen geleden ingestort.

 10. @Peter de Jong [8]: “En als een systeem dat meer vrijheid toestaat succesvoller is dan systemen met dwang zullen die onvrije systemen uiteindelijk vanzelf uitsterven.”
  succesvoller voor wie?

  ‘Evolutie bepaalt waarheid’ is zo onderuit te halen.
  Ooit was het de uitkomst van evolutie dat slavernij het beste systeem was (het beste voor wie) Daarvoor daat kannibalisme het beste was.
  Ooit was de mening de meerdeheir geevolueerd tot: ‘de aarde staat in het midden en de zon draait er omheen’

  Logische consistente theorieen als mogelijk waar bestempelen en logisch inconsistente theorieen als zeker onwaar is gewoon geen “libertarische” filosofie, maar filosofie.
  “Mensen moeten onderdrukt worden en tegelijkertijd moeten mensen onderdrukken” is een onware theorie en dat heeft niets met libertarisme te maken.
  “Iedereen moet gelijk zijn en daarvoor moet ik de baas over je zijn” (communisme) is niet onwaar volgens ‘libertarische filosofie’ het is gewoon onwaar volgens filosofie.
  Als je geen ware van onware theorieen kunt onderscheiden, vermindert dat wel je overlevingskansen en daarom zal intelligentie toenemen en onderdrukking uiteindelijk de weg van kannibalisme en andere short time preference gewoontes gaan: naar de afvalbak van de bloedige kant van geschiedenisboekjes, waar met schaamte op wordt teruggekeken.
  Het is wel zo dat kannibalisme als methode om te profiteren van andere mensen destruktiever is dan slavernij en dat weer destruktiever dan staat en dat weer destructiever dan minarchisme en dat weer destruktiever dan anarchisme. Ik verwacht dat de evolutie wat langszamer gaat naar het einde, omdat het steeds leefbaarder wordt.
  We zitten nu echter in een stuiptrekking van fascisme die in feite al ingestort is. De goudprijs uitgedrukt in door overheden opgedrongen papiergeld, geeft aan dat meer speurhonden de waarheid op het spoor zijn.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [4]:

  “Het communisme stortte ineen (tenminste in de sovjet unie), niet omdat veel mensen artikelen schreven waarom het inconsistent was of immoreel”.

  Uiteraard stort het in omdat het niet werkt. Belangrijk is dan wat er voor in de plaats komt.
  En daarvoor kan bvb de huidige collectivistische maatschappij vervangen worden door één dictator (on a white horse!!) of door een vrije maatschappij, of nog wat anders.

  En die richting, alsmede de snelheid van instorten, wordt (mede) bepaald door de filosofie die in de maatschappij gedragen wordt.
  Hoe goed is die, en hoe breed wordt hij gedragen.

  Het is een feit dat veel mensen die tegen het communisme waren, heel blij waren met de boeken van Von Mises en anderen en libertarische artikelen die ze konden verspreiden. Minimaal heeft dit geholpen om bekend te maken dat er alternatieven zijn.

  Daarom is het nu belangrijk om de libertarische vrijheidsideeën veel meer bekendheid te geven. Daarbij duidelijk makend dat een morele maatschappij ook de meest welvarende is.
  Het is de enige manier om de gang van zaken te versnellen en in de goede richting te laten gaan.

  Aan de basis van de ontwikkeling liggen ideeën. En het ligt aan iedereen persoonlijk om de goede ideeën bekend te maken en te verbreiden. En er naar te leven!

  Je moet de kracht van ideeën (en de verspreiding daarvan) niet onderschatten.

  Stof voor een afzonderlijk artikel!!

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.
  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 12. @pcrs [10]:

  Natuurlijk bepaalt de evolutie wat goed en wat niet goed is.

  Anarchisten en vrijstaten zijn er altijd al geweest, net als kannibalen en dictaturen. Ze hebben alleen niet meer de overhand. De meerderheid bepaalt, zo werkt de vrije markt. Dat is op dit moment in de geschiedenis de sociaal-democratie (Microsoft). Als libertariërs gelijk hadden was dat allang een wereldwijde lappendeken van verpauperde communities geweest (Linux).

  Als we uiteindelijk ons allemaal een portable stasisfield generator kunnen veroorloven en een replicator voor ons voedsel en andere materiële zaken dan hebben we alleen nog wat met anderen te maken als we dat zelf willen. Dus niet zoals in de libertarische versie waarin je met de halve wereld MOET wheelen en dealen om te krijgen wat je nodig hebt om te kunnen overleven.

  ===
  “ENOUGH!! Oh, Haa-ha. Anyway, if you’ll come with me in my car, I’ll take you up to my condo where I’ll kill you – I I mean-uh, uh give you – moneyy – for the triangle.” — Barbra Streisand

  “Sweet! I’m gonna be rich. Bet you wish you hadn’t given me that triangle back now, huh, Kyle? Dumb@ss! [heads for the car]” — Cartman

  “Wait. Isn’t there some rule about not getting into cars with strangers?” — Kyle

  “No, not when money is involved, stupid! [The kids climb into her car and Barbra revs it up]” — Cartman

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [11]:

  Onzin Hub, het communisme is niet ingestort omdat er alternatieven waren, maar omdat het zowel economisch niet werkte als een mensonterende dictatuur was. Niet bepaald optimaal dus.

  De gematigde overheid en de geleide markteconomie bestaan al duizenden jaren en er is geen enkele aanwijzing dat daar op korte termijn verandering in zal komen. Het is immers geen mensonterende dictatuur zoals het communisme, en economisch werkt het ook een stuk beter.

  Deal with it, zou ik zeggen, en pas je filosofie aan.

  ===

  “No dictator, no invader, can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. (-) Though it take a thousand years, we will be free.”

  – J. Michael Straczynski in Babylon 5

 14. @pcrs [4]: Helder uiteengezet, alleen laat ene PdJ weer zien dat je er ook verkeerde conclusies aan kunt verbinden.

  @Peter de Jong [5]:

  Als hij niet instort en zelfs eeuwenlang bestendig blijkt is er dus iets anders aan de hand. Blijkbaar is de gebruikte wiskunde voldoende deugdelijk en is de kritiek van Von Mises c.s. onterecht.

  Het zoveelste voorbeeld van een specifiek ‘PdJ-blijkbaar’: Je conclusie is fout, en je gevolgtrekking dus ook.

  Waar pcrs het voorbeeld gebruikt om inzichtelijk aan te tonen dat een niet houdbaar concept niet werkt, had hij dat ook minder inzichtelijk kunnen doen en daarmee de kracht van zijn boodschap verzwakt.

  In het voorbeeld resulteert de ‘rare wiskunde’ in een te lichte constructie. Evengoed kan ‘rare wiskunde’ in een te zware constructie resulteren. Daar lijkt op het eerste gezicht niks mis mee (hij stort immers niet in) maar bij nadere beschouwing zijn er (veel?) teveel resources gebruikt en is die brug dus (veel?) te duur.

  Ook dat leidt uiteindelijk tot onhoudbare situaties, maar dat is, zoals ik al zei, een stuk minder inzichtelijk.

  Aan de validiteit van wiskunde, in dit geval de theorieën van Mises c.s., doet dat niets af.

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Hub Jongen [11]: Het is te hopen dat de onvermijdelijke ineenstorting door iets beters opgevolgd wordt. Ik denk het wel, zeker naarmate de grenzen van groei bereikt zullen worden is het onmogelijk om in grote leugens te leven. De volgende generatie zal ook niet een complete slavernij aanvaarden, alleen omdat hun ouders overheersers zo’n enorme schuld gemaakt hebben. Die erfzonde valt denk ik niet te verkopen. De armoede zal de denkbeelden vormen, de wal keert het schip.
  Voor de wat kortere termijn van mijn en jouw leven is dat echter niet zo belangrijk. Niets zo goed voor de vrijheid als onderdrukkers die elkaar met effectieve wapens en indoctrineerbaar kannonnenvoer te lijf gaan. Helaas vallen daar wel onschuldige slachtoffers bij. Als je daar bij zit heb je niet zo veel aan de lange termijn trend.

  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 16. @pcrs [14]:

  Dat is een veelvoorkomend misverstand. Evolutie garandeert het voortbestaan van het leven, niet van het individu, of zelfs maar de soort. Daarom is een fascistische dictatuur die over lijken gaat (model mierenkolonie) ook het meest efficiënt om als collectief tot de grootste hoogten te kunnen stijgen. Nogmaals mensen kiezen vanzelf voor het optimum. Daar hoef je ze niet over voor te lichten.

  @R. Hartman [15]:

  Als er teveel resources worden gebruikt kan een systeem ook niet bestendig zijn. Je hebt in een samenleving immers meer nodig dan die ene brug. Het simpele feit van de bestendigheid van de overheid bewijst dat Von Mises c.s. er naast zitten.

  ===
  “If you can count your money you don’t have a billion dollars”
  – Paul Getty

  pcrs [19] reageerde op deze reactie.
  pcrs [21] reageerde op deze reactie.

 17. @pcrs [16]:

  Dit is puur theorie en wishful thinking. De commies hadden ook die struisvogelpolitiek.

  De situatie van mismanagement door de overheid bestaat al duizenden jaren. Ik wijs je op deze uitspraak van Cicero:

  “The national budget must be balanced. The public debt must be reduced; the arrogance of the authorities must be moderated and controlled. Payments to foreign governments must be reduced. If the nation doesn’t want to go bankrupt, people must again learn to work, instead of living on public assistance.”

  – Marcus Tullius Cicero (55 BC)

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [17]:
  Dan zeg je: het resultaat van evolutie is goed voor de soort. Jij had dus 100k jaar geleden beweert: kannibalisme is goed voor de mensheid, het is de uitkomst van evolutie, we moeten het voor altijd zo houden?

  “Onderdrukking door mensen is goed voor mensen?”
  In je fascistische staat zou jij tegen een onderdrukt iemand zeggen:”onderdrukken is goed voor de soort? Jij moet ook bij de onderdrukkers gaan horen?” of tegen een onderdrukker :”onderdrukt worden is goed voor de soort, laat je eens onderdrukken”
  Je predikaat “goed voor de menselijke soort” geeft namelijk niet aan of je moet onderdrukken of onderdrukt moet worden. Ben je een status quo man die bij het aanzien van onderdrukking zegt:”niets aan doen, precies zo laten, uitkomst van evolutie, niet verder evolueren vanaf hier” of zeg je :”Jongens, dat onderdrukken is prima, uitkomst van evolutie, niets aan veranderen, alleen jullie moeten van rol verwissellen. De verkeerde persoon is de onderdrukker”
  Maw ben je een rebel?
  Of ben je iemand die helemaal nergens ook maar iets aan je omgeving wilt veranderen, omdat het allemaal de uitkomst van evolutie is. In dat geval is de vraag:wqat doe je op dit forum? Waarom houdt je hier de evolutie tegen?

  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [18]:
  -Dat iets duizenden jaren bestaat, wil niet zeggen dat het waar is.
  -Dat veel mensen ergens in geloven, wil niet zeggen dat het waar is
  (neem als voorbeeld religie)
  Een paar basis beginselen van filosofie zouden je niet misstaan.

 20. @Peter de Jong [17]:
  ‘de uitkomst van evolutie is goed’
  |
  ‘de uitkomst van evolutie is goed voor de soort’

  is natuurlijk nog steeds geen argument tegen malaria. Malaria is de uitkomst van evolutie. Is het goed voor de soort mensheid?

  ‘onderdrukking is de uitkomst van evolutie’
  |
  ‘onderdrukkking is goed voor de soort mensheid’

  Nog steeds moeilijk te geloven dat ik met iemand in discussie ben die voor zijn eigen onderdrukking pleit.
  ‘ik moet gedwongen worden te doen wat ik niet wil doen. Duizenden jaren history hebben bewezen dat dit goed voor de soort is’

 21. @Peter de Jong [18]: En jij vindt een “quote” van 2065 jaar oud betrouwbaar genoeg om als argument op te voeren in een discussie?
  Hoe was jouw mening ook alweer over de bijbel? Ben even kwijt hoe je daarop reageerde in andere topics.

  Dan heb ik nog een quote voor je, van ene Paul Martens, uitgesproken op 2 september, 2010 jaar na christus, om precies te zijn om 13.59 uur: “Een vrije en libertarische samenleving is de enige morele en welvaart stimulerende vorm van samenleven.”

  En nu? Zijn quotes van individuen nu opeens de wet? Net zoals de quotes die je vaak plempt uit films en boeken, nota bene de verzinsels van romanschrijvers?

 22. @pcrs [19]:

  Ik krijg sterk de indruk, dat je de biologische vrije markt (evolutie) niet goed begrijpt. Als op een zeker moment in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens het kannibalisme of de slavernij veel aanhang krijgt dan betekent dat dat het resultaten afwerpt. Als dat slechts korte termijn resultaten zijn is het gauw afgelopen met zo’n trend.

  De slavernij heeft het echter duizenden jaren volgehouden. Dat is niet zo vreemd. Oscar heeft dat hier prima uitgelegd:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/08/de-correlatie-tussen-afstamming-en-afkeer/#comment-281960

  Dat het in de 19e eeuw tot een omslag kwam heeft niet alleen met morele bezwaren te maken gehad. Mechanisatie van de productie bleek steeds goedkoper te kunnen worden uitgevoerd. Dat maakte de overgang net zo aantrekkelijk als later de overgang van paard en wagen naar automobiel. Vandaar mijn eerdere opmerking over de huidige stand van de technologie.

  Zolang je niet beseft dat de huidige mate van onderdrukking een economische basis aan de samenleving geeft en je libertarische alternatief met 100% vrijheid geen gelijk welvaartsniveau kan bieden, is het niet mogelijk dat je het libertarisme zover vernieuwt dat het wél een concurrerend alternatief kan vormen.

  Ik pleit hier slechts voor een open instelling en voor een dynamisch libertarisme. Het is mij tot nu toe veel te dogmatisch. Libertariërs lijken op de fabrikant van kwaliteitskolenhaarden die in de krant las dat er in Slochteren een grote gasbel was ontdekt en vervolgens schouderophalend tot de orde van de dag overging (paar jaar later was hij failliet).

  Ik ben overigens geen goed voorbeeld van het algemene publiek, want ik zou persoonlijk graag kiezen voor 100% vrijheid en mijn (dan zeer korte) leven verder in armoede slijten. Nu ik deels door de rest van de samenleving wordt gedwongen hoeft dat echter niet en maak ik (gedwongen) ook anderen nog blij. 😉

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 23. Ik vraag me vaak af hoe oneindig is het heelal? En is het leven niet begonnen op aarde, maar ergens diep in het heelal? Maar hoe diep in het heelal is het eerste leven ontstaan? Is het ontstaan of was het er al, maar als het er al was, wie heeft het dan gemaakt? Of is wie niet de goede vraag, maar wat heeft het gemaakt?…En waarom zijn wij, na vele biljoenen jaren, hier op aarde ontstaan? Om te Vrijspreken natuurlijk 🙂 en te leren ons geestelijk dan wel fysiek los te maken van onderdrukkers, afpersers en geestelijke beulen…Het was een lange reis in tijd en universum en we hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover en kunnen we het juk afgooien dat ons is opgelegd en aangepraat..Weg met alle angsten en weg met alle onderdrukkers!…Maar wat doen we? We blijven geloven in rang en stand, in heer en meester, in onderdanig zijn en onderwerpen we ons als slaven en klampen we ons vast aan aardse illusies….En zo zal het wel blijven tot de laatste dag, totdat er niets meer is…En zullen we allen doven als nachtkaarsen.

  mrderik [25] reageerde op deze reactie.

 24. @IIS [24]:
  ik heb ook heel lang met die vraag gezeten ,
  ik d8 wat is aannemelijker ?
  dat het heelal oneindig is ?
  of dat het einde van het heelal oneindig is ?
  als het geen van beide zou zijn , wat is er dan voorbij het einde ?

  daarna vroeg ik me af of het wel mogelijk is dat iets oneindig is
  hier op aarde heeft alles een begin en einde
  zelfs de aarde kijk je kan wel elke keer rond de aarde gaan maar je komt altijd uit daar waar je begint
  of je gaat in die tussen tijd dood
  dan eindigt het even goed

  een oneindig einde ppfff
  wat kom je aan het einde tegen ? steen ?
  succes met je klopboor

 25. @Peter de Jong [23]:

  Dat het in de 19e eeuw tot een omslag kwam heeft niet alleen met morele bezwaren te maken gehad. Mechanisatie van de productie bleek steeds goedkoper te kunnen worden uitgevoerd. Dat maakte..

  Even een quote (als we toch bezig zijn) uit de toekomst:
  8 september 2122 van een discussiedorum door gebruiker ikverklaargoedachteraf:
  “Dat het etatisme tot een eind kwam rond de eeuwwisseling, had niet alleen met morele bezwaren te maken. De opkomst van het internet had hetzelfde gedaan met de macht van de heersers als de boekdrukkunst met de macht van de kerk gedaan had. De financieel onhouddbare situatie .. blablablabla”

  Peter de Jong [27] reageerde op deze reactie.

 26. @pcrs [26]:

  Zo werkt evolutie niet. Het gaat alleen individuen om macht, de samenleving als geheel gaat het om economie. De mierenkolonie en de parasiterende virussen zijn in staat minder economische levensvormen weg te concurreren.

  Als global communities via het internet datzelfde kunnen doen met de natiestaat zullen we dat idd zien gebeuren. Vooralsnog blijkt zowel de regionale als de globale economie het internet slechts als ondersteuning te gebruiken, niet als alternatief. Ook dat heeft een economische basis.

  Doe je oogkleppen af en begin eindelijk eens een open discussie. Alles draait immers om de vrije markt en om economische wetmatigheden, dat zou juist libertariërs moeten aanspreken.

  Doe er dan ook iets mee en zit niet zo permanent te janken (slechte overheid, belasting is diefstal, immorele onderdrukking, enz enz). De belachelijke opgewektheid van zo’n vrolijke ‘Meer Vrijheid’ vliegeraar in Libertopia is voor het algemene publiek al niet geloofwaardig, maar de continue azijnpisserij die je op VP kan lezen is al helemaal geen reclame.

  pcrs [28] reageerde op deze reactie.

 27. @pcrs [28]:

  Waarom klaag je dan dat je niet verder komt en dat je zo weinig mensen bereikt, als je toch je houding niet wil veranderen? Ik ben echt niet de eerste die het hier maar een zuur zooitje vind. Gaat er dan helemaal geen lampje branden?

  Je zou een slechte verkoper zijn pcrs. De klant heeft immers altijd gelijk. En dan doe ik nog moeite om me in je product te verdiepen, de rest van de bevolking heeft wel wat anders aan het hoofd.

  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.
  pcrs [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.