Ik wil ingaan op een artikel dat gisteren geplaatst is door mijn zeer gewaardeerde medeschrijver Paul Martens.

Niet om hem te willen beïnvloeden, maar om aan te geven dat bijna iedereen die zich inzet voor de verspreiding van de libertarische filosofie, in een dergelijke fase beland.

Hier is de link voor het volledige artikel: https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/09/de-evaluatie-van-een-forumschrijver.

Het is een fase die, gezien de reacties, door meerdere Vrijsprekerschrijvers wordt onderkend.

Een van de overdenkingen is, waarom doe ik dit, kan ik mijn schaarse vrije tijd niet beter gebruiken?

Dat is een fase die ik persoonlijk al 20 jaar geleden heb meegemaakt.

Je elke keer moeten afvragen hoe breng ik mijn volgende artikel, met humor, gecompliceerder, of juist zo simpel mogelijk om de libertarische filosofie voor, naar mijn mening, iedereen begrijpelijk te maken. Er lijkt geen doeltreffend antwoord hierop mogelijk.

Maar dan denk ik aan mijn doelstelling: zorgen dat het lampje blijft branden.

Zorgen dat de filosofie niet in de vergetelheid raakt. Zorgen dat medestanders een vluchthaven hebben en geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om zich in de materie te verdiepen.

Een andere overdenking is dan: maak ik een kentering wel mee?

Het is een feit dat toen het Libertarische Centrum begonnen is met het uitgeven van de Vrijbrief de hoogste oplage 600 stuks is geweest en nu bezoeken ruim 6000 geïnteresseerden elke dag de Vrijspreker. Zowaar een enorme toename, maar natuurlijk nog lang niet genoeg om een kentering teweeg te brengen.

Ook kan ik mij voorstellen dat er bij de schrijver een gevoel van onbehagen groeit, als een artikel wordt geproduceerd die in een iets andere vorm al tig jaar geleden al gepubliceerd was. Het gevoel wat dan prevaleert is, begrijpen die mensen dan helemaal niets!

Persoonlijk onderdruk ik dat gevoel, omdat het meer mijn eigen gehaastheid weergeeft dan de realiteit dat mensen de tijd gegund moet worden om de libertarische ideeën in te zien en te kunnen bevatten.

Mijn persoonlijke gehaastheid ontstond omdat ik zo graag de kentering nog wil meemaken.

Nu hoop ik dat door het lampje brandende te houden mijn kinderen en kleinkinderen zullen profiteren van een morele samenleving die gebaseerd is op het recht van elk individu om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische vrijheid in. Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid.

En dat recht is wederkerig. Met andere woorden als dat recht voor mij geldt, geldt dat voor ieder individu.

Veel mensen die ik gesproken heb onderschrijven deze filosofische samenvatting.

Maar velen komen dan met praktische bezwaren zoals, wat doen we met de armen, het bedrijfsleven moet in toom gehouden worden door de overheid anders worden de arbeiders uitgebuit en zonder de overheid wordt het een puinhoop enzovoort.

En elke keer probeer ik uit te leggen dat wat zij onder overheid verstaan, niets anders is dan een groep individuen die een doel voor ogen hebben, namelijk macht.

Daarom probeer ik ook in mijn artikelen aan te geven dat het merendeel van de beslissingen die de overheid en de EU nemen niet alleen inconsequent zijn, maar ook het doel hebben hun macht te vergroten.

Het is meer een strijd geworden tussen de belastingbetalers en de ontvangers, en daar bedoel ik niet de belastinggaarders mee.

Het heeft al lang niets meer te maken met het welzijn en de welvaart van de medemens.

Kijkt u maar naar de problemen die zijn ontstaan binnen het CDA met betrekking tot het samenstellen van een regering.

Het gaat ogenschijnlijk om principiële tegenstanders om met de PVV tot een gedoogkabinet te komen. Maar in feite is het een politieke machtsstrijd binnen het CDA.

Want voordat de besprekingen zouden plaatsvinden, hadden de “dissidenten binnen het CDA” al hun principiële tegenstand kenbaar hebben kunnen maken. Maar in het geval van Klink bijvoorbeeld, die daadwerkelijk aan de besprekingen heeft deelgenomen, schijnt hij plotseling principiële bezwaren te hebben. Dit geeft tevens aan hoe onbetrouwbaar politici zijn.

En Paul, dat is en blijft voor mij de reden om artikelen voor de Vrijspreker te blijven schrijven om onze lezers ervan te proberen te overtuigen dat het in de huidige politiek alleen draait om macht en geen enkel mededogen voor de “burgers” heeft en dat ook een filosofische basis of achtergrond ontbreekt.

Ook bij de gelieerde vakbonden en andere door de overheid gesubsidieerde instellingen draait het alleen om macht om te bepalen hoe ik en u of werkgever en werknemer moeten leven.

Er zal een tijd komen dat heel veel mensen dat gaan inzien.

Wanneer dat is kan ik in mijn glazenbol helaas niet zien, want deze is vertroebeld door een overheidsmaatregel die blijkbaar bij de fabricage nodig was.

182 REACTIES

 1. @Peter de Jong [31]:
  Kijk, kijk, argumenten-armoede. Over ‘zuur zooitje’ gesproken.
  Als je logische consistentie het laat afweten moet je bij jezelf te rade gaan.

  Of wou je beweren dat je gelijk moet krijgen omdat je ‘klant’ bent (antwoord is dus: Ja)? Al was je betalende klant, dan nog getuigt het van immoraliteit mee te gaan met een aantoonbaar foutieve insteek van die klant.

  Als mijn klant iets wil waarvan ik weet dat dat niet handig is vertel ik dat mijn klant, en voer ik zijn wens niet uit. Als de klant vervolgens besluit een ander in te huren is dat niet mijn probleem.

  Het is me alleen nog nooit overkomen; in de regel is de klant blij met een meedenkende leverancier, die niet alleen aan uren schrijven denkt. Je moet natuurlijk wel een goede casus kunnen neerzetten, zodat de klant ook snapt waarom het niet handig is.

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [29]:

  Ik ben echt niet de eerste die het hier maar een zuur zooitje vind.

  Ik heb gelijk want er zijn mensen die het met me eens zijn.
  Ik heb nog geen bewijs gevonden dat je je aan het verdiepen bent. Een echte verdieper zou al gezegd hebben:
  -ja inderdaad, veel medestanders maken niet dat een stelling juist is
  -ja inderdaad, dat een theorie al duizenden jaren wordt verkondigd, betekent niet dat deze juist is
  -ja inderdaad, dat iets het resultaat van evolutie is betekent niet dat het zo hoort te zijn. Dat vertreedt de is/ought dichotomy.
  -ja, inderdaad als ik iets van Cicero citeer, betekent het niet dat het zo moet zijn.

  In plaats daarvan doe je projecties: anderen hebben oogkleppen op, zijn dogmatisch, er moet een lampje bij ze gaan branden.
  Ga inderdaad eens ergens anders shoppen. Dan vragen wij ons af wat er mis met iemand is als hij de hele tijd bij dogmatische, domme zuurpruimen uithangt. Is je browser blijven hangen?

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong [31]:

  @De Moderator

  Dit is de discussie. Ik beweer dat libertariërs oogkleppen dragen en weigeren de inconsistenties van hun filosofie te onderkennen. Zo is geen verbetering mogelijk en blijft de invloed op het grote publiek marginaal.

  Paul heeft in de discussie over intellectueel eigendom het standpunt ingenomen dat dit geen eigendom is en dat hij zonder gewetensbezwaar IP kan downloaden zonder daarvoor te betalen. Ik heb in diezelfde discussie aangetoond dat IP wel degelijk eigendom is en dat Paul niets anders dan een ordinaire dief is. Dus niet iemand die hier op hoge poten kritiek op andere dieven kan uiten lijkt mij.

  @R. Hartman (NI) [32]: “Als je logische consistentie het laat afweten moet je bij jezelf te rade gaan.”

  Wie de schoen past trekke hem aan. Jij komt hier met het argument dat er ook een overmatig gebruik van resources kan zijn die tot een zeer degelijke overheidsorganisatie leidt. Ik heb als contra-argument dat zo’n zware brug hetzelfde effect heeft als de te gammele brug waar pcrs op wees. Ook een degelijke overheid die vast in het zadel zit en de samenleving te zwaar belast verarmt die samenleving. Andere noodzakelijke functies kan men dan niet meer uitvoeren en men kan ook niet meer concurreren tegen efficiëntere collectieven met minder overhead. In beide gevallen (zware c.q. gammele brug) verdwijnt de inefficiënte overheid vanzelf. Zo werkt de evolutie. Je argument snijdt dus geen hout en pcrs heeft nog steeds ongelijk.

  @pcrs [34]: “je projecties: anderen hebben oogkleppen op, zijn dogmatisch, er moet een lampje bij ze gaan branden.”

  Een projectie is als er geen grond voor die aanname is. Ik onderbouw al mijn argumenten. Ik heb hier op diverse thema’s aangetoond dat het libertarisme tegenstrijdige uitgangspunten bevat. Als je het daar niet mee eens bent moet je die argumenten weerleggen. Met uitzondering van Tony, die een solide argumentatie voor een AK rechtsorde leverde en mijn op het proportionaliteitsbeginsel gebaseerde zwerversafari’s onaannemelijk maakte, hebben jij noch andere dogmatici op deze site dat ooit kunnen doen (zie mijn bovenstaande reactie aan RH).

  En dan maar klagen, dat deze op drijfzand gebaseerde vrijheidsboodschap zo slecht doordringt bij het grote publiek. Vind je het gek? Er is een enorme markt voor meer vrijheid (ik sta als eerste in de rij) maar het ondeugdelijke product dat jullie hier aanbieden is niet wat de markt vraagt. Terwijl alles op aardgas werkt blijven jullie maar kolenhaarden leveren. Hoe dom kan je zijn?

  ===
  “You should never have your best trousers on when you turn out to fight for freedom and truth.”
  – Henrik Ibsen, 1882

  R. Hartman [36] reageerde op deze reactie.
  pcrs [38] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [39] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman [36]:

  In #15 beweer je:

  “In het voorbeeld resulteert de ‘rare wiskunde’ in een te lichte constructie. Evengoed kan ‘rare wiskunde’ in een te zware constructie resulteren. Daar lijkt op het eerste gezicht niks mis mee (hij stort immers niet in) maar bij nadere beschouwing zijn er (veel?) teveel resources gebruikt en is die brug dus (veel?) te duur. Ook dat leidt uiteindelijk tot onhoudbare situaties, maar dat is, zoals ik al zei, een stuk minder inzichtelijk. Aan de validiteit van wiskunde, in dit geval de theorieën van Mises c.s., doet dat niets af.”

  Een te groot gebruik van resources leidt tot sterkere verarming van de samenleving dan een efficiënter gebruik daarvan.

  Zoals gezegd kunnen andere noodzakelijke functies dan niet meer goed worden uitgevoerd. Ook wordt een inefficiënte samenleving makkelijker weggeconcurreerd door een efficiëntere. Dus ook zo’n zware brug zou geen lang leven zijn beschoren.

  Het simpele feit, dat die bruggen (licht én zwaar) al duizenden jaren bestaan bewijst dat hun wiskunde klopt en dat Von Mises fout zit. En jij dus ook.

 5. @Peter de Jong [35]: @R. Hartman [36]:

  Zo meneertje De Jong. Hier dan toch mijn reactie op jouw beschuldigingen. Ga er maar eens even voor zitten. Want iemand “niets anders is dan een ordinaire dief” noemen gaat mij te ver. Dit zou betekenen, dat ik dus verder niets ben? Geen partner van mijn partner, geen belastingbetaler, geen lezer van boeken, geen fietser, geen ondernemer, helemaal niets? Ik doe niets anders dan stelen? Ik ben echt NIETS ANDER DAN een ordinaire dief?

  Nou meneertje De Jong-die-zichzelf-zo-fantastisch-vindt, ik zal hieronder dan eens uit de doeken doen GEBASEERD OP FEITEN, WANT OP JOUW EN MIJN REACTIES VAN DESTIJDS, wat de (valse) basis is voor jouw leugenachtige opmerkingen.

  En voor degenen die dit een te lange reactie vinden: dit is voor een ieder leerzaam, om de manipulatieve wijze van discussiëren van Peter de Jong en zijn valselijk anderen verzonnen woorden in de mond leggen duidelijk blijken. Lees dit aandachtig door en neem de tijd hiervoor, als u wilt leren hoe heerschap De Jong in elkaar steekt. Het zal u helpen in toekomstige discussies met dit mannetje.

  Jij verwijst met je ad hominem dat ik niets anders dan een dief zou zijn naar het draadje http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/verkoop-cds-en-dvds-daalt-door-downloaden/ Waar mijn reactie nr.7 het begin van onze discussie was en die als volgt luidt:
  Daarbij komt nog, dat we door diezelfde artiesten verleid (belazerd) worden. Stel: je hebt een CD van één van je favoriete artiesten. Twee maanden later komt daar een “re-release” van uit, met 3 of 4 “nooit eerder uitgebrachte” nummers of enkele nummers in een extra mooie “live” uitvoering. Koop je dat ding weer, met dus 70-80% nummers die je al op die vorige CD had staan.
  Is dat nog niet erg genoeg, komt er wéér enkele maanden later een CD uit MÉT een DVD erbij. “Shit”, denk je dan, als echte fan: “die wil ik ook in mij collectie.” Daar ga je weer en heb je dus 70-80% van de nummers DRIE KEER IN JE CD-KAST staan.
  Moet ik het dan nog over een “The best of” CD gaan hebben?

  In reactie nr.11 reageer jij:
  Gadverdamme, Paul, als de markt niet precies biedt wat je wil is jatten geen excuus. Dan ben je geen haar beter dan de eerste de beste socialist. Als de voorwaarden je niet bevallen dan koop je het toch niet. En als je het aangeboden product (deels) toch wil hebben (incl. alle voor- en nadelen) zeur dan niet en betaal er voor.

  Waarop ik in reactie nr.19 uitleg hoe ik met downloaden omga:
  Ik heb nergens geschreven dat ik jatten een goed excuus vind. Ik beschrijf alleen hoe de consument (de markt) verleid wordt, of belazerd wordt, of de behoefte aangepraat krijgt, om uiteindelijk voor 70-80% van je muziekbezit DRIE keer betaald te hebben.
  Zelf acht ik mij volledig capabel om te kunnen beslissen of ik wel of niet nogmaals betaal voor wat ik al een keertje heb. En of de voorwaarden mij wel of niet aanstaan. Ik ben redelijk immuun voor reclame. Maar het overgrote deel van de bevolking is dat niet, want reclame is een miljardenmarkt, dus het zal toch wel werken en op een groot deel van de bevolking effect hebben.
  Ook ik download weleens muziek. Om dat enkele keren te beluisteren en dan te beslissen of ik er wel of geen CD van wil kopen. Ook koop ik weleens CD’s zonder dat van tevoren gedownload te beluisteren. DVD’s download ik zelf nooit, maar een vriend van me speelt me weleens een gedownload filmpje toe. En weet ja wat ik mis bij al dat gedownloade spul? De extraatjes, het boekje in de hoes en dat soort dingen. Dus ik ben nogal een brave “koper”.
  Enne… niet zeuren en gewoon betalen voor wat geboden wordt??? Dat is pas socialistisch, waarmee je jezelf dus in die hoek plaatst, lijkt me. Want dat doe ik al voor 70% van mijn inkomen: verplicht betalen voor wat mij “geboden” wordt door deze socialistische maatschappij. Gezien mijn mening en houding in deze, voel ik mij verre buiten het hokje “socialist” staan en dus totaal niet aangesproken. Ook zo’n stichting Brein of Buma/Stemra of hoe die socialistische zooi ook mag heten krijgt geen enkele sympathie van mijn zijde. Die clubs verliezen 3 miljoen in IJsland met de Ice Save affaire. Hoe kon dit? Die clubs betalen de centjes toch door aan de artiesten? Hoe kunnen die 3 miljoen op hun saldo hebben? Socialistische “strijkstok” achter een of ander bureautje?
  Verder ben ik het met R.A. eens, dat de CD een achterhaald en ouderwets product geworden is. Ook ik ben bezig mijn collectie CD’s (500+) aan het digitaliseren. Ik zou ook het liefste alles meteen digitaal willen kopen en per nummer willen betalen, maar ik heb een hekel aan al die verplichte registraties op internet en vooral aan het betalen via internet. Ik geef mijn geld het liefste contant (en anoniem) uit en dat gaat wat lastiger bij I-Tunes en anderen.

  Dan begin jij in reactie nr. 23 opeens te bazelen door mij te verwijten het over een “recht” te hebben gehad. Hetgeen je uit je duim zuigt, want daar heb ik her nog nooit over gehad in dat topic. Waarschijnlijk is er een mismatch in jouw hersenen die gedachten van jezelf opeens koppelen of projecteren op andermans reacties. Onterecht dus.
  Reactie nr. 23 van jou luidde:
  Paul, je hebt in een vrije markt helemaal geen recht op een bepaald product of een bepaalde dienst. Dus als datgene wat je het liefste wil er niet is, of niet beschikbaar is in de vorm of tegen de prijs die jij graag zou accepteren, dan is dat heel jammer voor je. Maar om dan te denken, ach het gaat toch van de grote hoop van rijke platenmaatschappijen, laat ik die paar tracks die ik graag wil hebben dan maar illegaal downloaden, dat is lekker makkelijk. Besef je dan niet hoe immoreel zo’n houding is?
  Die gewenste business models komen er heus wel. Je koopt gewoon de aangeboden producten, die in jouw ogen van onvoldoende kwaliteit zijn, niet meer. Als meer mensen daar zo over denken dan komt de industrie heus wel in beweging. En je kan zelf ook nog een business met een nieuwe structuur opzetten. Stelen is daarvoor NIET de methode.

  Hierdoor wordt ik terecht geïrriteerd, want je moet mij geen woorden in de mond leggen die ik niet gebezigd heb en waar jij dan denkt de discussie mee te kunnen manipuleren. Dus mijn reactie nr. 24 luidde:
  Deze reactie begrijp ik niet helemaal. Ten eerste heb ik nergens over “recht” geschreven en ten tweede bestaat de vrije markt niet, ten derde heb ik het nergens over de “grote hoop van de platenmaatschappijen” gehad.
  Gezien het begrip “moraal” ben ik blij bij jou grote verbetering te zien door het ontbreken van citaten in jouw reacties op dit topic. De laatste weken gebruikte je nogal veel citaten van andere mensen (= eigendom van de verzinners van die citaten, overgenomen uit boeken of van websites, vrolijk de “intellectual property” van anderen rondstrooiend). Weliswaar deed je dat met vermelding van de bron, maar goed, dat maakt het niet minder illegaal volgens jouw argumenten. Want anders zou het downloaden van muziek en films, MET VERMELDING VAN BRON, in jouw ogen ook toegestaan moeten zijn. Toch?
  Je bent nogal sterk in jouw manier van anderen terecht te wijzen op moraal en dergelijke. Ik mag dus aannemen, dat er op jouw computer ook geen enkel illegaal programma staat? Dat je nog nooit een stukje tekst van internet hebt geselecteerd en gekopieerd en geprint hebt?
  En bij voorbaat mijn excuses, maar als jouw antwoord op deze laatste vragen “Ja” is, geloof ik je bij voorbaat niet.
  Dus probeer mij niet op immoreel gedrag te wijzen, dat bepaal ik zelf wel. Het opgeheven vingertje zie ik al genoeg om mij heen, en altijd van mensen die (achteraf) hypocriet gedrag vertonen.

  En dan kan Petertje het niet meer rechtbreien en begint over onkunde te praten en mij WEDEROM ONTERECHTwoorden in de mond te leggen, dat ik diefstal; goed schijn te praten. Hetgeen niet het geval is geweest. Maar ja, zoals Hartman hier al beweerde: lezen schijnt je sterkste kant niet te zijn, verzinsels op andere projecteren duidelijk wel, getuige jouw reactie nr. 25 in het bewuste topic:
  Paul, loop svp niet zo te koop met je onkunde. Geen wonder dat je hier diefstal zit goed te praten. Je weet blijkbaar niet beter.
  “…anders zou het downloaden van muziek en films, MET VERMELDING VAN BRON, in jouw ogen ook toegestaan moeten zijn”
  Nee, dat is het niet. Citeren is alleen toegestaan ter verduidelijking en niet meer dan nodig. De rechthebbende kan te allen tijde het zodanig gebruik van zijn werk verbieden.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Citaatrecht
  Verder is het op de man spelen onzinnig als het hier om inhoudelijke argumenten gaat. Al zou ik zo hypocriet zijn als een deur, het gaat om het fundamentele principe van het eigendomsrecht. Al zou ik 1 van de grootste dieven ter wereld zijn, dan nog geeft dat jou geen recht ook te gaan stelen.
  Je zit hier te klagen over artiesten die je ”belazeren”, alsof je met het pistool op je hoofd gedwongen wordt hun tracks 3 keer aan te schaffen. Je zit af te geven op reclame die er wordt gemaakt waarvoor mensen blijkbaar niet immuun zijn. Alsof dit een argument is. Wat heb jij met andere mensen te maken? En met wat producenten doen? Mogen ze dat alsjeblieft zelf weten.
  Je geeft toe dat je steelt, want je download blijkbaar wel eens zonder te betalen. En je bent blijkbaar ook nog een heler, want je kijkt zonder de rechthebbende te betalen naar films die anderen gestolen hebben.
  Je hebt het morele besef van een natte krant. Het is echt meer dan walgelijk.
  ===
  “Those who expect to reap the blessing of freedom, must, like men, undergo the fatigue of supporting it.”
  – Thomas Paine

  Nou, ik zal hieronder de laatste reacties tussen jou en mij in dat bewuste topic nog even kopiëren (oei oei, ik kopieer jouw woorden, is dat diefstal?) en plakken. De geoefende lezer in de Nederlandse taal en de rationele denker zal hier jouw gemanipuleer en valselijk geprojecteer van jouw eigen verzinsels duidelijk uit kunnen halen.

  Reactie nr. 26 van Paul Martens:
  LOL en *proest*.
  Omdat het op Wikipedia staat en er een wetsregeltje aan verbonden zit, is het wél moraal? Laat me niet lachen, met je “kunde”. Belasting roven staat ook in de wet, met honderden regels beschreven, dus dat is ook moreel?
  Ik merk in meerdere reacties, dat je andermans woorden sterk zit op te blazen en te verdraaien. Daarnaast zit je andere mansen hun reacties te veroordelen en tegelijkertijd af te geven op wat ik met anderen te maken zou hebben. Je bent erg veroordelend in je reacties, niet alleen naar mij (want ik kan daar prima tegen) maar ook tegen anderen. Lees je reacties op dit topic nog maar eens na, als je dit objectief zou kunnen, tenminste. Die manier van reageren en beargumenteren bevalt mij in het geheel niet en daarom beschouw ik dit als mijn laatste reactie op jou.
  Want ook dat is vrijheid.

  Reactie nr. 27 van Peter de Jong:
  dat je andermans woorden sterk zit op te blazen en te verdraaien”
  Toon maar aan.
  Post #19:
  “Ook ik download weleens muziek. (-) DVD’s download ik zelf nooit, maar een vriend van me speelt me weleens een gedownload filmpje toe.”
  Zoals je ziet heb ik je ‘goede bedoelingen’ weggelaten, want die doen niet ter zake.
  We hebben het hier over eigendomsrechten, Paul. Ga je daar nog inhoudelijk op reageren?
  Post#22:
  “Content die door de creator op zijn PC wordt gemaakt is uniek en daar bestaat maar 1 exemplaar van (de code op de HDD). Die code kan dan uitsluitend worden gekopieerd en gedistribueerd met toestemming van de eigenaar. De eigenaar bepaalt onder welke voorwaarden die kopieën vervolgens gebruikt mogen worden. Dat is niet aan de gebruiker. Als de gebruiker iets anders wil dan dient hij daar netjes over te onderhandelen met de aanbieder. Nogmaals, die content is NIET van jou en je kan daar NIET mee doen wat je wil.”
  ===
  “Liberty means responsibility. That is why most men dread it.”
  – George Bernard Shaw (1856-1950)

  Reactie nr. 28 van Paul Martens:
  Nou vooruit, een laatste poging dan maar:
  In reactie 8 val ik een reactie van R.A. bij, om duidelijk te maken dat de “muziekindustrie” met haar verleiding om je meerdere keren te laten betalen voor hetzelfde product daarmee ook niet zuiver op de graat is. Niet meer en niet minder, zonder oordeel of jatten wel of niet goed is.
  In jouw reactie nr. 11 is het dan (“gatverdamme”) alsof ik jatten het excuus vind als de markt niet biedt wat ik wil, ben ik een socialist, moet ik niet zeuren en betalen voor wat me wordt aangeboden.
  Waar haal je dit allemaal vandaan? Noem je dat geen opblazen en verdraaien? Heb je mijn reactie 8 eigenlijk wel gelezen en/of begrepen? Begrijp je eigenlijk wel op welke arrogante en betweterige wijze je een antwoord geeft?
  In reactie 19 reageer ik op jouw “uitspatting”-reactie 11, door nog eens haarfijn te schrijven wat ik beschrijf én dat ik nergens gezegd heb dat jatten en goed excuus is.
  Dan geef ik wat voorbeeldjes, waarmee ik mezelf (geheel naar waarheid, want tot grote hilariteit van enkele vrienden) nogal een brave koper ben.
  Patsboem kom jij in jouw reactie 23 opeens met termen als: rechten, immoraliteit en vrije markt. Waar haal je dit nu weer vandaan? Ik zal wel de laatste zijn die ergens “rechten” aan ontleent of aan toekent, want dit begrip “recht” wordt al zo verkeerd gebruikt. (En eigendomsrecht begrijp ik overigens heel erg goed, vriend.)
  Dit meld ik dan ook in reactie 24. Samen met de vergelijking van de door jou graag gebruikte citaten. En met enkele vragen over jouw morele gedrag ten opzichte van de vingerwijzingen naar anderen.
  En ja hoor: komt hij weer om de hoek met “loop niet zo te koop met je onkunde” en meer van dat denigrerende commentaar (“je weet blijkbaar niet beter”). Laat ik daar dan toch op reageren, alwetende Peter: wat ik wel en niet weet, hoe moreel ik wel of niet ben, dat alles houd ik voor mijzelf en ga anderen daar niet denigrerend mee in een hoek praten. Ik voel mij niet verheven boven anderen, iets wat ik uit jouw commentaren niet kan halen. Heb jij enig idee hoe jij op dit forum overkomt, met jouw manier van schrijven? Alsof je van een voetstuk neerkijkt op gepeupel. Het zal misschien niet je bedoeling zijn (misschien ook wel en voel je je werkelijk, maar zeer onterecht, beter dan een ander), maar als jij dan zo geweldig en kundig bent, laat die “kennis” dan ook eens los op jouw manier van schrijven/reageren. Beoordeel je eigen teksten eens net zo, als je die van een ander beoordeelt.
  In reactie 25 kom je ook met “Je zit hier te klagen over artiesten die je ”belazeren”, alsof je met het pistool op je hoofd gedwongen wordt hun tracks 3 keer aan te schaffen.” Nee Peter, dat blaas jij weer op. Ik schreef namelijk, dat we VERLEID worden, niets met pistolen op hoofden.
  Dan zeg je, dat ik “af zit te geven op reclame”. Dat is ook weer een overdrijving van mijn reactie, waar ik alleen stel, dat reclame wel een effect zal hebben, want anders zou dit niet zo’n miljardenindustrie zijn. Dit gerelateerd aan het kunnen creëeren van behoeften bij mensen. Ik geef niet af op de reclame-wereld. Iedereen is daar vrij in, ik stel alleen dat ik er redelijk immuun voor ben, meer niet.
  Als je dit niet begrijpt wat ik met opblazen en verdraaien bedoel, dan houdt het voor mij dus gewoon op met reageren op jou. En wordt het misschien eens tijd om jezelf een spiegel voor te houden wat betreft “onkunde”.
  Want jouw “kunde” praat dus een regeltje in de wet automatisch goed als zijnde moreel? In dit geval is het bij wet geregeld dat citeren mag, dus is het gebruik van andermans verzinsels WEL moreel? En jij praat over ANDERMANS onkunde? LOL.
  Je probeert dan nog superieur te doen, door mijn moraal met die van een natte krant te vergelijken en noemt het walgelijk. Met mijn vrijheid en moraal zit het wel goed, ongeacht wat ik hier op dit forum schrijf. Daarom raken zulke persoonlijke aanvallen mij ook niet. Ik kies er alleen voor om mijn tijd niet te besteden aan het bestrijden van hetgeen ik nu juist hierboven wel heb gedaan. Daarom wil ik eigenlijk niet meer op jouw soort mensen reageren, het ligt mijns inziens te dicht tegen trollen aan, het kost me teveel tijd en moeite om iedere keer iemand’s overdrijvingen en verdaaiingen weer terug te brengen tot de juiste proporties, enz. Dan heeft het al helemaal geen zin om op argumenten in te gaan.
  Zonde van mijn tijd, ik heb veel leukere en interessantere dingen te doen. En ook dit episteltje zal wel zonde van mijn tijd zijn. Het zal niet geaccepteerd worden, door niet begrijpend kunnen lezen, niet willen begrijpen, niet kunnen begrijpen wegens enorm ego of wat voor reden dan ook.
  Peter, kom van je troon. Jij bent echt niet beter dan een ander, al probeer je dit wel zo te presenteren. Ik lees jouw reacties namelijk al een paar weken… ook op andere topics.
  En verder “even goede vrienden”, want het voordeel van zelf vrij te zijn (zoals in mijn geval), vooral in het bepalen met wie je wel en met wie je niet om wil gaan, geeft me ook de vrijheid om me van het commentaar van anderen niets aan te trekken.

  Reactie nr. 30 van Peter de Jong:
  “ik (val) een reactie van R.A. bij, om duidelijk te maken dat de “muziekindustrie” met haar verleiding om je meerdere keren te laten betalen voor hetzelfde product daarmee ook niet zuiver op de graat is.”
  Hoezo ‘niet zuiver op de graat’? Een aanbieder mag toch doen en laten wat hij wil zolang hij daarbij geen geweld gebruikt? Al wil iemand je 1000 keer laten betalen voor eenzelfde product. Als het hem lukt is het alleen maar een goede zakenman. En jij hebt er ook voordeel van, want anders had je het helemaal geen 1000 keer gekocht.
  Je hanteert dit argument als vergoelijking (je reactie in post#19 is 1 grote vergoelijking) van de bestaande misdadige praktijk, waarom gebruik je het anders? Zij zijn zogenaamd ‘niet zuiver op de graat’, dus als klanten dat ook niet zijn is het niet zo erg.
  Waarom ga je nergens inhoudelijk op het onderwerp in? Ik heb je dat hierboven tig keer gevraagd.
  Ik krijg alleen maar ad hominems terug. Als jij beweert, dat het gebruik van citaten vergelijkbaar is met het downloaden van muziek en films (wat het feitelijk niet is, omdat maar een klein en relevant deel wordt gebruikt dat ook nog door de rechthebbende kan worden verboden) en dan net zo goed een inbreuk op het eigendomsrecht zou zijn, dan is dat toch een volkomen irrelevant argument. Als ik steel hoef jij dat toch niet te doen.
  Ik houd niet van ad hominems, jij grossiert er in. Als je ze op mij van toepassing laat zijn krijg je ze terug. Het doet helemaal niet ter zake WIE iets zegt en HOE iemand iets zegt, waar het om gaat is WAT er wordt gezegd.
  Jij hebt hierboven toegegeven, dat je van anderen steelt. En je praat die houding bij anderen ook goed. Ik sta dan in mijn volste recht je een vuile dief te noemen met het laagst denkbare morele niveau.
  Maar niet zonder argumenten (nooit zonder inhoudelijke argumenten!). Die heb ik je hierboven genoegzaam gegeven en die heb je nog altijd niet weerlegd.
  Knagend geweten soms, Paul?
  ===
  “A free society is a place where it’s safe to be unpopular.”
  – Adlai Stevenson

  Omdat je total niet leest wat een ander schrijft, alleen maar bezig bent met je eigen egootje en vermeende superioriteit is mijn reactie nr. 32:
  Peter: het beste met je. Dit heeft dus echt geen zin. Je wilt mijn uitleg niet lezen en begrijpen, of kunt dit niet om een of andere reden. Mijn argumenten lees je niet. Je geeft zelf geen antwoord op vragen.
  Ik ga weer leukere en vooral zinnigere dingen met mijn tijd doen.
  Oh, met mijn geweten is het prima, al gaat dat je eigenlijk niets aan.
  Dit was mijn laatste reactie op jouw commentaar, noem mij wat je wilt, roep jezelf uit tot wat je wilt. Het ga je goed.

  Met nog een verzonnen projectie in Petertjes ogen (want guttegut, hij zal toch eens bakzeil moeten halen en ik heb hem al duidelijk gemaakt, dat ik nog nooit een DVD heb gedownload) in reactie nr. 38:
  Als een dief in de nacht …
  “Ik ga weer leukere en vooral zinnigere dingen met mijn tijd doen.”
  DVDje downloaden?

  In reactie 44 kan de gefrustreerde het niet nalaten om nog even te vragen:
  Lekker naar je gejatte filmpje gekeken, Paul ?
  Hierin herkent men het niveau van kinderlijk gedrag, gebaseerd op kinderlijke fantasie en projectie van fantasie op anderen. Misschien leeft heerschap De Jong in een eigen droomwereldje? Waarin hij “anderen kan laten zeggen/schrijven wat hij wil”?

  Ik vind jouw excuses voor de beschuldiging in dit topic en de leugens in het hier geciteerde topic niet meer dan terecht en op zijn plaats. Als je dat niet doet (en ik verwacht niet anders van je, want dat zou jouw ego behoorlijk in de weg zitten), rest mij niets anders dan de volgende conclusies te trekken en je als zodanig in de toekomst behandelen en bejegenen:
  a. Je bent NIETS ANDERS DAN een ordinaire trol die vanuit een SP, PvdA of ander communistisch/socialistisch bolwerk gewoon zit te treiteren op een forum waar je niets te zoeken hebt vanuit jouw visie op zaken.
  b. Je hebt dermate grote problemen met het lezen van andermans reacties, dat een cursus “Begrijpend Lezen” een zeer goede investering voor jou zou zijn.
  c. Je hebt dermate kortsluitingen onder jouw hersenpan, die jou dermate gehandicapt maken dat je je eigen fantasiën en/of gedachtenspinsels op anderen projecteert.
  Aan jou de vrije keuze welke van de drie conclusies de juiste is, wellicht meer dan een is natuurlijk ook mogelijk. De begrijpende lezer op dit forum heeft met deze reactie in ieder geval jouw karakter leren kennen. En misschien behoedt dit jou in het vervolg om geen achterlijke en loze beweringen meer te uiten. Zoals je uit bovenstaande af kunt leiden, ga ik uit van feiten; ik zoek die foute reacties van jou wel even op en presenteer ze. Die staan hier boven. Je moet alleen de capaciteiten hebben om het begrijpend en goed te kunnen lezen. Als je het niet snapt, lees je het maar 2 keer. Maar… LEES en projecteer jouw fantasie niet op anderen.

  Peter de Jong [41] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [38]: “self ownership is de default positie en jij moet bewijzen dat mijn onderdrukking optimaler is voor mij”

  Dat heb ik al bewezen met mijn poldervoorbeeld. Polderboeren met droge grond hebben een grotere oogst en worden rijker dan boeren met grond die regelmatig overstroomt. Zonder dwang is het voor individuele boeren echter nog gunstiger niet mee te betalen aan de polder (dijk+bemaling). Door hun lagere kosten kunnen ze de betalende boeren wegconcurreren.

  Maar de betalende boeren zijn niet gek, ze zullen nooit aan hun eigen ondergang meewerken. Als de freeriders niet worden gedwongen mee te betalen komt de gemeenschappelijke polder niet tot stand. Iedereen (freeriders incluis) blijft dan armer.

  Ook de biologische vrije markt (evolutie) zorgt altijd dat de beste oplossing komt bovendrijven. Het individu vecht voor self-ownership, maar de competitie tussen soorten bepaalt hoe succesvol al die individuele acties zijn. Als een collectief met onderdrukking efficiënter werkt (zie Oscars slavernij uitleg) dan een collectief zonder, dan gaan al die individuen met volledig self-ownership ten onder.

  Ook in een dictatuur is de machtige positie van het alphamannetje maar tijdelijk. Zodra er een jongere, sterkere, slimmere, etc concurrent opstaat, zijn de rollen omgedraaid. Zo heeft het collectief steeds de best mogelijke leider. En het beste collectief het grootste territorium c.q. de meeste resources. Zo is de kans dat het leven op deze planeet in stand blijft steeds het grootst.

  Als groepen individuen met 100% self-ownership werkelijk beter (= efficiënter en effectiever) waren en de belangen van het individu werkelijk beter dienden dan waren die overheidscollectieven allang verdwenen.

  Vraag je dus liever af waarom ze het al duizenden jaren volhouden ipv hier op de boodschapper te zitten afgeven. 😉

  pcrs [42] reageerde op deze reactie.
  pcrs [44] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [39]: “ik heb hem al duidelijk gemaakt, dat ik nog nooit een DVD heb gedownload”

  Nee, wel muziek. DVDs doet je vriend voor je.

  Je bent nog te beroerd om die paar euro voor een DVD te betalen. Maar wél je gedrag goedpraten. Je hebt het morele niveau van een natte krant Paul.

  Dit is het laatste wat ik er over zeg. Je bekijkt het maar lekker (dat DVDtje. 😉

  Paul Martens [43] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [40]: dijken in het voordeel van boeren kunnen tot stand komen zonder dwang op die boeren. Een luchthaven kan ook tot stand kan komen zonder dwang op mensen die maar eens in de 10 jaar vliegen. Die mensen free-riden idd op mensen die elke week vliegen, maar toch kan een luchthaven tot standkomen.
  Als ik me niet vergis waren de eerste dijken zonder dwang gefinancierd.
  Het is hetzelfde als met die vuurtorens. In de economie boekjes van Samuelson, die op elke school gebruikt werden, stond dat een vuurtoren alleen onder dwang gefincierd kon worden vanwege het free rider problem. Totdat iemand onderzocht en uitvond dat de eerste vuurtorens prive initiatieven waren. Het duurde nog vele drukken voordat het voorbeeld verwijderd was.
  De mensen in de overheid vormen het grootste free -rider probleem. Zij free riden als parasieten van de vruchten van produktieve mensen. Als je je werkelijk zorgen maakt over free-riden, help je mee de overheid af te schaffen.

  Peter de Jong [45] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [41]: Punt duidelijk gemaakt.

  Geachte Moderator, let u even op? U mag deze reactie best meteen als “3 strikes is out” rekenen, ik doe er tenminste maar liever 1 keer mijn best voor, dan eerst 2 waarschuwingen te krijgen. Want ik neem nu het moment om ad hominem, echter wel gefundeerd, te reageren om de overige bezoekers vooral te waarschuwen voor de hypocriete, manipulerende, arrogante, laffe leugenaar Peter de Jong, in mijn optiek een echte internettrol.

  Hypocriet, omdat hij laffe uitspraken doet als ik met argumenten de discussie wil beëindigen en gefrustreerd na zitten trappen met leugens van zijn kant. Terwijl hij ditzelfde niet kan accepteren omdat zijn tere egootje dan beschadigd raakt.
  Manipulerend, arrogant en een leugenaar heb ik in mijn reactie 39 hier al overduidelijk aangetoond.
  Een internettrol, omdat hij dat gedrag typisch vertoont, door op 1 enkel puntje zout te leggen, terwijl de andere tientallen punten niet beantwoord worden. Waarbij elk punt onderbouwd is, nota bene door zijn eigen commentaar in de reacties.
  Laf, omdat deze arrogante kwal iedereen probeert te dwingen inhoudelijk te reageren, maar bij dreigend gezichtsverlies een goedkope, kinderachtige leugen poneert en daarmee de discussie probeert af te sluiten.

  Het is hilarisch te zien hoe iemand door de mand valt. Hoe iemand totaal gezichtsverlies lijdt, terwijl zijn grote ego hem belemmert het zelf in te zien.

  Hij kan dus inderdaad niet begrijpend lezen, maar dat is op zich niet erg: niet iedereen heeft hetzelfde intellectuele niveau om een stukje tekst daadwerkelijk te begrijpen. Daar is hulp voor te halen.

  Zijn reacties, vooral de reacties 31 en 41, zijn voorbeelden van de kortsluitingen in zijn hersenen of anderzins door zuurstofgebrek veroorzaakte disfunctionaliteiten. Iemand die op iedereen en alles zo’n pseudo-morele toon aan durft te slaan en hier falikant de afgrond inglijdt, is voor mij weer een prachtig begin van het weekeinde.

  Peter de Jong is een man die uren kan praten over de splinter in iemand anders vinger, maar de eigen balk in zijn ogen en de plaat voor zijn harses ziet hij niet. Het zou me niet verbazen, dat dit gezwel ook nog ambtenaartje zou zijn.

  Nogmaals Moderator, misschien tevens het einde van mijn toegang tot dit forum, maar dat heb ik er graag voor over als ik op zijn minst 1 andere bezoeker heb kunnen wakker schudden met mijn reactie nr. 39 en waarschuwen voor het verderfelijke persoon Peter de Jong.

  Tevens zijn juist dergelijke arrogante en starre lieden een onderdeel van mijn eerder deze week gepubliceerde artikel. Ik heb namelijk geen zin meer om tijd te steken in trollen en religieus gehandicapten. Precies dat botte gedrag, waar ik eigenlijk helemaal geen tijd meer in wens te steken. Ondanks alle positieve reacties in mijn artikel van eerder deze week.

  beek [68] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [40]:
  p.s.
  -Je houdt geen rekening met is/ought dichotomy (ga mij eerst eens uitleggen wat dat betekent en hoe dat zich relateert tot: iets heft duizenden jaren bestaan, daarom is dat ook hoe het zou moeten zijn)
  -je vergeet dat kannibalisme veel langer heeft bestaan dan democratie en dus ooit kwam bovendrijven uit de evolutie en dan kennelijk voor jou duidelijk maakte dat dit ook het beste (… voor?) was.
  -je maakt niet duidelijk waarom jij hier op vrijspreker tegen de hier plaatsvindende voortgang van evolutie naar een betere samenleving strijdt, terwijl je zelf zegt dat evolutie altijd het beste oplevert. Waarom probeer je evolutie tegen te houden?

  Paul Martens [46] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [49] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [42]: “dijken in het voordeel van boeren kunnen tot stand komen zonder dwang op die boeren“

  Nee, dat kan niet want een gemeenschappelijke dijk is een publiek goed.

  De enige mogelijkheid waarop een dijk zonder dwang kan worden onderhouden is als de polder oorspronkelijk 1 eigenaar had. Voor de opsplitsing en verkoop van de grondstukken moet dan een VVE worden opgericht en kan de bijdrage aan het dijkonderhoud in het koopcontract worden opgenomen, net als bij de opsplitsing en verkoop van een appartementencomplex.

  Zodra je echter polders van verschillende eigenaren samenvoegt, gaat het mis door de freeriders. Dat is precies hoe de meeste polders in NL zijn ontstaan, n.l. kleine polders uit volkomen privé-initiatief waarna de samenvoeging en het optreden van de freeriders onvermijdelijk leidde tot de oprichting van een overheid (waterschap in dit geval) die de verplichte bijdrage regelde. Zonder die overheid zou de polder niet kunnen bestaan en zou iedereen een stuk armer zijn.

  Je luchthavenvoorbeeld begrijp ik niet. Een luchthaven is geen publiek goed en kent dus ook geen freeriders. Als je wil vliegen kan dat alleen door een ticket te kopen en zo de kosten van je vlucht te betalen.

  Vuurtorens zijn wel degelijk publieke goederen. Je kan er immers gebruik van maken zonder te betalen. Men loste dat op door een verplichte bijdrage voor de vuurtoren in de havengelden op te nemen. Op basis van deze verplichting en een concessie van de koning konden zo de eerste vuurtorens in Engeland privaat worden geëxploiteerd (lighthouse economics door Ronald Coase).

  Ik begrijp overigens niet waarom je nu weer teruggrijpt op allang weerlegde argumenten. Die dijkendiscussie, meer algemeen het bestaan van publieke goederen, heb ik hier al tig keer gevoerd. De laatste keer was in deze draad, waaraan jij ook hebt deelgenomen:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/06/het-algemeen-belang-bestaat-niet/#comment-276449

  pcrs [47] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [45]: Dus jij beweert dat dingen die meerder eigenaars hebben, niet onderhouden kunnen worde? Dingen zoals beursgenoteerde bedrijven.
  Er bestaan geen publieke en private eigendommen. Alleen dingen die eigendom van dieven/moordenaars zijn en dingen die eigendom van rechtmatige eigenaars zijn. Wat bedoel je in hemelsnaam met publiek eigendom?

  Ken jij het concept dat als je een theorie hebt dat iets niet kan bestaan en iemand wijst erop dat het bestaat of bestond, dat je theorie dan ONJUIST is?
  Jij gaat gewoon koelbloedig je theorie nog een keer uit de voeten doen.

  Ter verduidelijking: ik houdt wat betreft waarheidstest van theorieen de wetenschappelijke methode aan.
  1.Theorieen zijn onjuist als ze intern logisch tegenstrijd zijn
  2.Theorieen zijn onjuist als ze strijdig zijn met empirische waarnemingen?

  Als je het daar niet mee eens bent, zijn wel snel uitgepraat.

  Peter de Jong [50] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [44]:

  Ja, de dino’s hebben hier ook 200 miljoen jaar rondgelopen en wij pas 3 miljoen. Toch zijn wij op dit moment in de tijd het beste dat de natuur te bieden heeft. Niet die indertijd zeer succesvolle dino’s. Anders waren ze niet uitgestorven en zat hier nu een intelligente hagedis te posten (had je zeker meer aan gehad! 😉

  De sociaal-democratie is op dit moment in de tijd blijkbaar de beste vorm voor het collectief, het huidige optimum tussen fascistische dictatuur en 100% vrije individuen. Maar net zoals de slavernij uiteindelijk is afgeschaft (vnl. op economische gronden door technologische innovatie) kan er ook een moment komen dat de sociaal-democratie op vergelijkbare gronden wordt afgeschaft.

  Automatisering zal de autonomie van het individu sterk kunnen bevorderen. De banden met het collectief worden dan losser zonder dat dit nadelig is voor de individuele welvaart. Als tegen die tijd ons voedsel geheel uit fabrieken komt en niet meer van het land is vruchtbare poldergrond niet meer belangrijk en kan je overal wonen. Het aantal publieke goederen neemt dan vanzelf af en de overheid kan dan een stuk kleiner worden. Ik heb daar goede hoop op, omdat zelfs essentiële publieke goederen zoals rechtsorde en infrastructuur itt polders ook door de vrije markt kunnen worden verzorgd. De alsmaar oplopende kosten van hun dienstverlening dwingen de overheid ook in die richting (privatisering).

  Ik probeer helemaal geen evolutie tegen te houden. Mij interesseert het niet hoe het met het collectief verder zal gaan, daar kan ik toch niets aan veranderen. Ik ben alleen geïnteresseerd in meer vrijheid voor mijzelf en mijn gezin.

 14. @pcrs [47]: “Dus jij beweert dat dingen die meerder eigenaars hebben, niet onderhouden kunnen worden? Dingen zoals beursgenoteerde bedrijven”

  Welnee, je lijkt beek wel. Geen ‘dingen’, publieke goederen.

  Een publiek goed is per definitie een goed dat NIET door de vrije markt kan worden verzorgd omdat er geen sluitend business model voor kan bestaan, maw er kunnen mensen gebruik van maken zonder er voor te betalen.

  Een beursgenoteerd bedrijf is hetzelfde als een VVE en ontstaat op hetzelfde manier, n.l. vanuit 1 initiatief, en groeit door overname en fusies. Dat is NIET zoals een polder met een gemeenschappelijke dijk ontstaat. Die ontstaat vanuit tig initiatieven. Lees deze link, ik geef hem niet voor niets (anders moet ik datzelfde verhaal hier weer copy/pasten):
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/06/het-algemeen-belang-bestaat-niet/#comment-276449

  Wat begrijp je niet aan het ontstaan van een polder met een gemeenschappelijke dijk? Hoe wil je die dijk onderhouden zonder dat de niet-betalers de betalers wegconcurreren?

  “Er bestaan geen publieke en private eigendommen. Alleen dingen die eigendom van dieven/moordenaars zijn en dingen die eigendom van rechtmatige eigenaars zijn. Wat bedoel je in hemelsnaam met publiek eigendom?”

  De grondstukken in de polder die door een gemeenschappelijke dijk wordt omsloten zijn en blijven privé-eigendom van de rechtmatige eigenaren. De dijk daarentegen wordt door het waterschap beheert en betaald door de verplichte bijdrage. Die dijk is dus publiek eigendom.

  Als privé-eigendom kan die dijk helemaal niet bestaan (de eigenaren zouden immers worden weggeconcurreerd door de freeriders).

  pcrs [52] reageerde op deze reactie.

 15. Ik download/upload en heb daar geen slecht gevoel bij…De toegang tot het internet is vrij, en zolang er geen duidelijkheid is omtrent het downloaden en geen enkel mens 100 procent het hard kan maken dat downloaden of beter gezegd; “het uitwisselen van bestanden” illegaal is, blijf ik downloaden/bestanden uitwisselen.

  De industrie, de overheid, beiden maken gebruik van mogelijkheden en toch zijn ze in vele opzichten niet zuiver bezig, maar wij burgers moeten het er maar mee doen. Zolang de overheid en het bedrijfsleven kansen zien, zolang zal ik ook mijn kansen benutten. Geen verontschuldiging waarom ik dit of dat doe, het is er en ik doe mijn ding, klaar!
  Peter de Jong [53] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter de Jong [50]: er bestaat alleen maar prive eigendom. De term publiek eigendom is propagandapraat. Uiteindelijk is er in alle gevallen een mannetje dat bepaalt wat er met iets gebeurt. Publieke mannetjes zijn alleen mannetjes die beweren dat ze het namens andere mannetjes vertellen. Dat is niet te bewijzen aangezien hij die andere mannetjes dwingt het met hem eens te zijn. Je weet zelfs zeker dat hij niet namens deze onderdanen handelt.

  Voordat een ondernemer een dijk bouwt, zal hij een oplossing bedenken die het mogelijk maakt zijn geld te krijgen. Je vergeet ook dat een dijk gemaakt wordt om een stuk water, waar nog geen boeren zitten. Dus een projectontwikkelaar zal kijken voor hoeveel hij de drooggelegde grond kan verkopen en wat zijn kosten zijn. De toekomstige kopers zullen kijken hoe ze het onderhoud kunnen regelen, zodat hun investering niet verloren gaat. Allemaal netjes vrijwilig. Wat gebeurt er als een club dieven de private eigenaar wordt? Levies New Orleans, Katrina

  Het is niet fundamenteel anders dan een projectontwikkelaar die een woonwijk aan gaat leggen. Daar moeten wegen bij komen, anders koopt niemand de huizen en riolering en electriciteit en dat moet allemaal onderhouden worden en als de toekomstige bewoners geen vetrouwen hebben in een mechanisme waarmee dat geregeld is, dan gaan ze het niet kopen en moet de projectontwikkelaar iets beters verzinnen. Hun vrijwillige hadtekening onder een contract is de beste garantie dat het goed geregeld is. Je kunt natuurlijk ook Harry Potter langs sturen die ze met een pistool op hun hoofd een sociaal contract laat tekenen, maar dat is een garantie dat er een file op hun wegen staat, overal flitspalen en wegopbrekingen met onderhoudswerkzaamheden door Harry zijn vriendjes.

  dus publiek eigendom bestaat niet, alleen privaat eigendom door schurken en privaat eigendom door eerlijke mensen. Jij pleit dat bepaalde dingen alleen geregeld kunnen worden middels privaat eigendom door schurken.

  leg je me nog een keer uit wat is/ought dichotomy betekent? Ik merk nog steeds dat je je verzet tegen de evolutie. Niet doen, het beste komt vanzelf bovendrijven.

  Peter de Jong [54] reageerde op deze reactie.

 17. @IIS [51]: “zolang er geen duidelijkheid is omtrent het downloaden”

  Wat bedoel je daar nou weer mee? De zaak is glashelder. Wat andere mensen doen doet niet terzake. Als je op straat een fiets ziet staan die niet van jou is dan laat je hem staan. Of je vraagt de eigenaar netjes of je hem mag gebruiken, gratis of tegen vergoeding. Zonder tussenkomst van de rechtmatige eigenaar läuft nichts! 😉

  IIS [121] reageerde op deze reactie.

 18. @pcrs [52]: “Je vergeet ook dat een dijk gemaakt wordt om een stuk water, waar nog geen boeren zitten. Dus een projectontwikkelaar zal kijken voor hoeveel hij de drooggelegde grond kan verkopen en wat zijn kosten zijn.”

  Okee dus je leest bewust mijn link niet. En ook de uitleg in post 45 niet. Waarom niet?

  Er is helemaal geen sprake van een projectontwikkelaar. In de middeleeuwen legden boeren zelf hun dijkjes rond hun stukje grond om zo een hogere opbrengst te hebben. De kosten van die dijk betaalden ze uit de meeropbrengst.

  Uiteindelijk raakten de dijken van buren elkaar. Zo ontstond er op een gegeven moment een doorlopende zeedijk of rivierdijk. De binnendijken werden verwijderd door hun eigenaren om zo meer landbouwgrond te hebben en lagere onderhoudskosten. Zo kregen ze een concurrentievoordeel tov de eigenaren van de zee/rivierdijk.

  Zo zijn de meeste polders in NL ontstaan en om ze te kunnen behouden werden de waterschappen opgericht.

  Geef mij nu een scenario dat zonder dwang de dijk in stand houdt en verklaar waarom dit nooit heeft plaatsgevonden, ja nooit heeft kunnen plaatsvinden.

  pcrs [57] reageerde op deze reactie.

 19. De grenzen van het eigendomsrecht aangeven bij lastige kwesties zoals IP hoort uiteindelijk thuis in het politieke debat. Gekozen volksvertegenwoordigers zouden beperkt moeten worden in hun macht, zodat ze zich alleen nog bezighouden met dit soort kleine zaken. Richtlijn zou moeten zijn dat potenties niet beschermd kunnen worden, maar realisaties wel. Ik jat hierbij het objectivistische standpunt wat zoals zovaak weer het meest logische is.

  Peter de Jong [59] reageerde op deze reactie.

 20. @Peter de Jong [54]: ik erken ‘publiek eigendom’ niet. Er zijn alleen private mensen die iets beheren. Die komen in 2 categorieen: dieven, moordenaars en leugenaars als de eerste catagorie, produktieven als de 2e catagorie
  Als iemand dat niet doorheeft, hoef ik niet te lezen waarom hij denkt dat bepaalde dingen alleen beheert kunnen worden voor het optimale nu van de balgnhebbenden als dit door prive eigenaars uit de 1ste categorie wordt gedaan.

  Peter de Jong [60] reageerde op deze reactie.

 21. @Devidas [56]:

  Devidas het is doodsimpel, als je iets maakt (boek, muziek, film, etc) staat het in digitale data op je harde schijf. Niemand kan daar een kopie van maken zonder je toestemming. Het is immers jouw harde schijf met jouw data.

  En zodra je zelf een kopie uit handen geeft doe je dat altijd onder voorwaarde (bijv gebruiksrecht). Als mensen het volledige eigendomsrecht willen kan dat ook, maar dan betalen ze voor dat DVDtje geen 8 euro maar 80 miljoen euro (zijnde de productiekosten van die film).

  Heb je dat er niet voor over dan moet je niet zeuren en netjes je 8 euro dokken. 😉

  Devidas [61] reageerde op deze reactie.

 22. @pcrs [57]: “ik erken ‘publiek eigendom’ niet.”

  Ja dat is allemaal best pcrs, je doet wat je niet laten kan zou ik zeggen, maar als je het bestaan van publiek eigendom afwijst, omdat dit alleen via dwang tot stand kan komen, dan kan je ook geen publieke goederen hebben, zoals die gemeenschappelijke dijk.

  Polders zijn dan alleen mogelijk via je projectontwikkelaar constructie en dan alleen nog maar voor drooggemalen grond waar eerst niemand woonde. Dat betekent, dat half NL (excl. de IJsselmeerpolders) nu nog gewoon onder zou lopen. We zouden daar op terpen wonen en arm zijn als kerkratten.

  Dat is dus blijkbaar je bewuste keuze: je geeft een groot deel van je welvaart op voor meer individuele vrijheid.

  Je buren denken daar echter anders over. Die hebben polders gemaakt. Die komen nu bij je aan de deur voor een bijdrage aan hun dijk. Want je woont wel in een door hun dijk beschermde polder en je welvaart is daardoor veel groter dan zonder hun dijk.

  Je weigert echter te betalen, want je wil niet worden gedwongen. Maar je wil ook niet verhuizen, want je zit op eigen grond, terwijl je wel op anderen parasiteert. En die houding noem je wél moreel? Kan ik even niet volgen pcrs. 😉

  pcrs [63] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.