President Corstens van de Hoge Raad zei in Buitenhof van zondag dat politici zich van uitspraken moeten onthouden
die het vertrouwen in de rechterlijke macht ondermijnen.

Hij gaat dus uit van de veronderstelling dat dat vertrouwen nog meer ondermijnd kan worden.

De vraag komt dan hoe groot dat vertrouwen nu nog is.
Er is in Nederland een Trias Politica:

Wel hebben we in Nederland de drie machten:

 • De wetgevende macht is de regering (koningin en ministers) en de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) samen.
 • De uitvoerende macht is de regering, de provincies en de gemeenten
 • De rechterlijke macht is in handen van de rechters.

Die “Rechterlijke Macht” moet “recht spreken” op basis van de “WET”. En over die wet is nog wel het een ander te zeggen.

Je zou nog vertrouwen kunnen hebben in de rechters, dat ze eerlijk objectief werken. Al blijkt uit de wraking van rechters door andere rechters dat ook dat niet altijd waar is.

Maar erger is het met de basis waarop recht gesproken moet worden. Die basis is de wet.

Die wet is namelijk zo groot en zo moeilijk en zo vol tegenspraken dat het moeilijk of onmogelijk is om recht te spreken.

Daarom zeggen we maar dat iedereen geacht wordt de wet te kennen.Zelfs juristen die hun hele leven er op hebben gestudeerd en er mee gewerkt, spreken elkaar tegen!
Wat verwacht je dan van een gewone burger?

Die wet is te groot. Er staat veel onrecht in zoals om te beginnen alle positieve wetten. Deze geven rechten aan sommige mensen ten koste van onrecht aan andere mensen.
En dan staat er ook nog talloze malen dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden als het gewenst wordt door  Algemeen belang (wat is dat?)

En let wel, die wetten worden gemaakt door de “wetgevende macht”: de Koningin en ministers en de Eerste en Tweede Kamer.
Het vertrouwen hoort dus te beginnen in het vertrouwen van deze lieden die wetten maken.

Ik weet op dit moment niet of ik strafbaar ben als ik in dat hele stel geen vertrouwen heb. Daarvoor hoef je alleen maar naar de resultaten en de praktijk te kijken.
Hebt u nog vertrouwen?

—————————————————————–
P.S.
Om inzicht te krijgen in de klucht die het Wildersproces is is de column van Max Pam in dezelfde Buitenhofuitzending zo goed dat je hem niet mag missen. Klik hier.

31 REACTIES

 1. Corstens kan beter eens bij zichzelf te rade gaan dan Wilders de zwarte piet toe te spelen (ja binnenkort is het Sinterklaas 😉

  Het vertrouwen is echt niet ondermijnd door Wilders.

  Lakeman riep ook op tot een bankrun bij de DSB, maar als hij datzelfde had gezegd van de Rabobank was er helemaal niets gebeurd.

 2. (1)De wetgevende macht is de regering (koningin en ministers) en de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) samen.
  (2)De uitvoerende macht is de regering, de provincies en de gemeenten
  (3)De rechterlijke macht is in handen van de rechters.

  1. Koningin benoemt zichzelve door geboorte
  2. ministers zijn ceremoniële dienaren des konings
  3. “volksvertegenwoordigers” zweren trouw aan de koning
  4. de wetgevende macht voert gelijk ook maar uit of delegeert uitvoeringstaken aan de zg. “lagere overheden”
  5. rechters worden benoemd door en zweren trouw aan de……: koning

  Als je in dit sprookjesland koning bent, dan maak je de wetten, laat ze anderen uitvoeren en bestraft de overtredingen via de “rechtspraak”.

  Ik betwijfel sterk of een koning het in de Middeleeuwen beter voor elkaar had. Natuurlijk wordt er direct beweerd dat de koning hier maar een ceremoniëel bijrolletje vervult, maar dat blijkt niet uit de bevoegdheden.

  Bovendien is het soort koning en aanhang wat we hier door de strot geduwd hebben gekregen niet echt van smetteloze allure en keurige antecedenten:

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/10/09/ontmaskering-van-de-bovenwereld-slot/

  Deze hele kluchtenmakerij zou voor ons het “morele kompas” dienen te zijn, jawel!

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 3. Zal mij benieuwen of er iemand op vrijspreker vertrouwen heeft in de rechtspraak, ik in ieder geval niet.

 4. Corstens is zoals veel van die salon-linkse rakkers met een goed inkomen volledig vervreemd van de samenleving.

  Dat, in combinatie met hoogmoedswaanzin, zorgt mi voor dit soort grappige tafereeltjes.

 5. Laat ik het anders stellen:
  Wie nog oprecht meent vertrouwen in de ‘rechtspraak’ te kunnen hebben moet zich maar eens even verdiepen in één of meer van de volgende zaken:
  – Marianne Vaatstra (Brouwer, Demmink, AZC-multicul)
  – Deventer moordzaak
  – Chipshol affaire (Schultz van Hagen, vervanging rechters)
  – Lucia de B
  – Eddy de Kroes (kreeg ‘vrijstelling’ van straf)
  – ‘Vuurwerk’-ramp
  – Demmink Doofpot
  – Joost Tonino

  en uiteraard de kwesties Wilders (Der Prozesz) en Nekschot (intimidatie en machtsmisbuik)

  Topje van de IJsberg

  ‘Nuff said.
  Slappe Zuigvis [23] reageerde op deze reactie.

 6. Wat ik zo verbijsterend vind, is dat die Corstens kennelijk totaal niet in de gaten had dat hij met zo’n opmerking zichzelf enorm in de voet zou schieten. Zo iemand kan toch niet erg snugger zijn. Hij leeft kennelijk in een ivoren toren waar alleen de nrc wordt gelezen en waar iedereen denkt dat de rechterlijke macht een onfeilbaar instituut is, waar mensen alleen het vertrouwen in kunnen kwijtraken door nare opmerkingen van het plebs. Hij kan maar niet snappen dat nou juist zo’n opmerking van hem het laatste restje vertrouwen (indien aanwezig) zal wegnemen.

  Ik moet opeens weer denken aan die verbaasde blik van Ceaucescu tijdens zijn laatste optreden, toen het volk opeens niet langer de rol wenste te spelen die het geacht werd te spelen. Vermoedelijk is de wereldvreemde Coerstens net zo verbaasd over de commotie die over zijn opmerking is ontstaan.

  Yahozna [11] reageerde op deze reactie.

 7. Trias Politica is NIET zoals in bovenstaand stuk staat beschreven.
  In de Trias Politica is het parlement degene die de wetten tot stand brengt.

  In Nederland is er geen Trias Politica toegepast.

  Zie pagina 31 en verder
  http://books.google.com/books?id=utBDT_2rDPUC&pg=PA31&dq=uitleg+Trias+Politica+nederland&hl=nl&ei=VsfFTOHwMcufOpW5xYUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=uitleg%20Trias%20Politica%20nederland&f=false

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 8. Grondrechten
  Grondrechten zijn een belangrijk element van rechtsstatelijkheid. In eerste instantie gaat het hierbij om klassieke grondrechten. Dit zijn immers afweerrechten die onderdanen beschermen tegen de overheid:zie Gw 1 t/m 17, EVRM, IVBPR zij waarborgen jegens de burger een staatsvrije sfeer.Kenmerken:
  1. overheidsonthouding
  2. rechtens afdwingbaar.

  In Nederland toetst de rechter wetten en verdragen niet aan de Grondwet; dat is hem verboden in artikel 120 van de Grondwet, dat luidt:”De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”.

 9. @P.E. Middelkamp [2]: @Charles [9]:

  Uit de link blijkt dat wetgeving gebeurt volgens een aantal stappen.
  – Voorbereiding op het ministerie.
  – Ministerraad besluit.
  – Advies van de Raad van State.
  – Betrokken minister geeft nader rapport.
  – Indienen Tweede Kamer.
  – Commissie bespreekt en geeft verslag.
  – Regering reageert met een nota.
  – Plenaire behandeling.
  Eerste fase: algemene strekking wetgeving behandeld.
  Tweede fase: afzonderlijke artikelen behandeld, van belang voor amendering.
  – Stemming over (sub)amendementen, artikel, eindstemming.
  Eerste kamer: in commissie.
  Noot: in Eerste Kamer is wijzigen van de wet niet meer mogelijk (tenzij met ‘novelle’)
  – Plenaire behandeling.
  – Stemming over het gehele voorstel.
  Voor stemming kan regering het voorstel nog intrekken.
  – Bekrachtiging door Koning, contraseign (medeondertekening) een of meer ministers/staatssecretarissen.
  – Bekendmaking in Staatsblad.
  In werking treden van de wet.

  Wie dit alles beziet, en dan nog volhoudt dat Bilderberg en onze koningin de wetten maken, die roept maar wat in onwetendheid.
  Met zuiver tendentieuze bedoelingen.

  R. Hartman [13] reageerde op deze reactie.
  Charles [19] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [12]: Je naïviteit is ontroerend. Het ‘systeem’ moet je in theorie gelijk geven. In theorie dus.

  Echter zo’n beetje iedereen die je opnoemt is benoemd, niet gekozen. En de benoemingen zijn helaas wel degelijk ergens op gebaseerd; niet voor niets loopt de hele kliek trouw aan de leiband van mw. Von Amsberg (laat dat ‘onze koningin’ maar weg, want er stroomt geen druppel ‘koninklijk bloed’, wat dat dan ook wezen moge, door haar aderen, om over gebrek aan fatsoen en manieren nog maar te zwijgen).

  Als je daar nog aan twijfelt moet je even de tijdlijn van de afgelopen formatie bekijken, en welke club criminelen en belangenverstrengelaars weer op de ministersposten zijn terechtgekomen. Benoemd, dus. Wie iets nauwer kijkt (en je hebt echt geen loupe nodig) ziet de ‘belonoingen voor bewezen diensten’ er vanaf spatten; met capaciteiten of competenties heeft het in elk geval niets van doen.

  Dus wie hier iets in onwetendheid roept…

 11. Heerlijk vermaak dat steeds meer gegoede burgers van mening zijn dat ze de multi cult samenleving de das om mogen doen om zode gevolgen van hun graai gedrag te compenseren.Wie de geschiedenis wil kennen en die over de huidige situatie gaat leggen ziet de enorme overeenkomsten.

  Namelijk dat de mensen onder aan de samenleving de rekening gepresenteerd krijgen van al die boven modaal tasjesdieven die zich jarenlang tegoed hebben gedaan aan onze inleg bij pensioenfondsen,verzekeringen enz.

  Het wordt je ineens duidelijk waarom er bij iedere oorlog in de eerste fase zoveel van dit soort mensen het slachtoffer worden van een boze menigte.De gemiddelde VVD´er is in deze een mogelijk slachtoffer.

  Elke dag zie ik dat het aantal negatieve berichten over alles wat met multi cult in de media verschijnt groeit.Dat zou zomaar verband kunnen houden met de dominatnte rol van de Wegener groep.Vroeger was het immers wij schrijven wat u denkt maar tegenwoordig is het u denkt wat wij u voorschrijven.

  Neem nu al die onderzoeken over hoe nederlanders denken over die multi cult.Mij is nog nooit iets gevraagd u wel?Neem nu die peilingen van Maurice de Hond etc.Ik ben nooit gevraagd en ken ook niemand die ooit gevraagd is.

  Maar om een lang verhaal kort te maken iedereen die denkt iets te kunnen winnen bij het om zeep helpen van de multi culti nederlandse staat zou eens wat beelden moeten bekijken van de balkan oorlog en zich dan afvragen of het hem of haar wel allemaal waard is.

  Kijk als je Wilders een ander kapsel geeft verliest hij alweer een deel van zijn aanhang.Kijk ook daar weer naar de geschiedenis.Een apart kapsel,kleding of taalgebruik zorgt dat je de ratten vanger van Hamelen kunt spelen.Er zijn in alle eeuwen mensen die je daardoor blind gaan volgen.

  OOk onze eigen AIVD is gebaat bij onrust immers kunnen zij zich dan tegoed doen aan extra middelen en bevoegdheden om zogenaamd de staat te beschermen.Maar wie bij de overheid een loopbaan wil starten dienst bij voorkeur rechts voorgesorteerd te zijn.Men heeft het in overheids kringen dan ook vrijwel altijd over het linkse gevaar .Zouden er dan helemaal geen rechtse dierenactivisten bestaan?Zouden rechtse denken dan ook nooit tegen kernenergie kunnen zijn? zouden rechtse denkenrs nooit tegen het rooien van een bos kunnen zijn wat plaats moet maken voor een villa wijk?

  Kortom het is niet zo moelijk om met de huidge techno als hyves,geestijl etc de publieke opinie te sturen waarheen jij maar wilt.Zie ook alle artikelen hier op vrijspreker.Maar stel nu dat er door dit gedrag een balkan oorlog over nederland trekt wat zal vrijspreker dan na zo´n oorlog oordelen over de gebeurtenissen.

  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 12. Je moet ook de kracht uit je zelf gebruiken, hou jezelf een spiegel voor. Vraag je zelf af ben ik eerlijk en oprecht. Lieg ik of spreek ik de waarheid. Bedonder ik de boel of ben ik eerlijk. Steel ik of betaal ik netjes. Heb ik fouten gemaakt en hoe heb ik dat recht gezet. Dan, wat zeg ik met mijn woorden. Is dat eerlijk of is het in mijn eigen belang. Weeg het af, elk woord. Gun je het een ander, gun het ook je zelf.

 13. Iedereen die wel eens met ‘onze rechtspraak’ in aanraking is geweest, zeker in het geval van ‘bestuursrecht’, weet dat er geen sprake is rechtvaardigheid.

 14. @paul moezel [14]:

  Paul,

  Ik kan mij best voorstellen, dat je een verschuiving naar rechts ervaart, maar vergeet niet dat we hier decennia lang (sinds de jaren 60) een extreem linkse samenleving hebben gehad met een verzorgingsstaat van onvoorstelbare omvang. Daarbij vergeleken is bijna ieder ander politiek standpunt rechts.

  In werkelijkheid zijn de mensen gewoon tot bezinning gekomen en zullen ze in de toekomst, hopelijk, de linkse idiotie met zijn betutteling, (staats)geweld en (media)terreur voor altijd achter zich laten.

  De volgevreten graaiers waar je naar verwijst zijn zonder uitzondering links. Daar hoort ook de VVD en haar aanhang (corporatistische werkgevers incluis) bij. De liberaal Thorbecke zou zich omdraaien in zijn graf als hij het huidige VVD program zou lezen.

  De tweedeling in de samenleving bestaat dan ook niet uit autochtonen vs allochtonen, maar uit rechtse vs linkse autochtonen, dwz mensen met respect voor eigendomsrechten tegenover mensen die deze met voeten treden.

  De linkse graaiers zullen hun machtsposities niet zonder slag of stoot opgeven, dus als dit tot een Hollandse Balkanoorlog moet leiden, dan is dat jammer maar helaas. Het is nu genoeg geweest.

  ===
  http://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2010/03/Socialism-Illustrated.jpg

 15. @Charles [19]: Maar ja, nu zit diezelfde koningin ook nog als hoofd in de regering. Dus als er één in dit land is, die zichzelf constant tegenkomt dan is het de majesteit van dienst wel. Lachen….!

 16. @Charles [19]:

  De adviezen van de Raad van State worden in een later stadium wel openbaar gemaakt. Bij een negatief advies moet het wetsvoorstel en de nadere toelichting van de minister ter toetsing worden voorgelegd aan het Ministerie van Justitie en opnieuw de ministerraad.
  Het advies speelt een belangrijke rol bij de besprekingen in het parlement. Suggereren dat onze (inderdaad, onze; niet die van Belgie of Engeland) koningin de wetten maakt aan het handje van BIlderberg, blijft in hoge mate zuiver speculatief en onwaarschijnlijk.

 17. De dieren in het apen bos hebben nog vertrouwen in de klasse justitie! Heel Nederland niet en zij zelf ook niet, alleen willen zij de poep ophouden en zichzelf iets wijs maken!

 18. @Hub Jongen: in Nederland hanteren we geen strikte trias politica, dit hebben we (gelukkig) ook nooit gedaan. Waar dit idee vandaan is gekomen dat Nederland dit doet, ooit heeft gedaan of zou moeten doen weet ik niet, maar in alle drie de gevallen onjuist. De scheiding van de machten is in Nederland een spreiding van de machten.

  Dit is overigens wellicht meer in lijn met het gedachtegoed van Montesquieu dan de trias politica van Montesquieu zelf: zijn conclusie was dat er een systeem van checks & balances moest komen waarbij geen orgaan de absolute macht had en altijd door een ander gecontroleerd zou kunnen worden. De idee van spreiding der machten is daar een veel logischer conclusie op.

  @Troy Ounce [3]: dat klopt, dit is dan ook jurisprudentie. Het is een simpele afweging: als je dit niet volhoudt moet je consequent zeggen dat de burger niet op de hoogte hoeft te zijn van de wet. Dit opent deuren voor stiekeme wetgeving, maar ook voor vrijspraak van iedere overtreder die meent niets van de wet gehoord te hebben. Als je dan alsnog gaat vervolgen is dit in strijd met het legaliteitsbeginsel, een beginsel dat ook door libertariërs erkend wordt (/zou moeten worden).

  @R. Hartman [7]: ik denk dat je consequent onderscheid moet maken tussen rechtspraak en wetgeving. De processen Wilders en Nekschot zijn een gevolg van wetgeving die ons beiden niet zint. De overige processen zijn grondige fouten gemaakt door de rechter maar ik ben heel erg benieuwd in hoeverre privatisering/vernatuurrechtelijking van het rechtssysteem deze problemen op zal lossen.
  Ik ben van mening dat het burgerlijk recht kwalitatief zeer goed in elkaar steekt, het is een erg logisch systeem, op wat schoonheidsfoutjes zoals de legitieme portie, het burgerlijk huwelijk of de derdenverantwoordelijkheid bij heling na.
  Ook het strafrechtsysteem vind ik een intrinsiek logisch systeem, ik kan geen schoonheidsfoutjes verzinnen op wat onlogische jurisprudentie na. Het probleem ligt m.i. puur bij de rechters en de wetten.

 19. De RECHTSSTAAT?: ja dat word je wijsgemaakt:
  maar hoe meer je erover weet, hoe absurder het wordt.

  Het begint bij het Koningshuis: REGELrecht strijdig met artikel 1 en 3 van de grondwet. Dit wordt verder gelegitimeerd in artikel 42: de heilige onschendbaarheid (tegenover het VOORBEELD geven).

  De koningin geeft dus geen voorbeeld (betaalt geen belasting over haar uitkering van HOEVEEL KEER DE BALKENENDENORM??) maar is daarentegen de UITZONDERING en daarmee echt HET voorbeeld van machtsvertoon: “wat voor jullie geld, geld niet voor mij.”

  Het is erg knap hoe zij het (nu nog) klaarspeelt dat dit gesteund wordt. Maar zo moeilijk was dat ook niet: haar naasten delen namelijk mee in de weelde, de welvaart waarvoor anderen moeten werken: de onderdanen heten dat. Een heerser kon zich historisch gezien een leger veroorloven. Tegenwoordig hebben we de politiemacht met een geweldsmonopolie.

  Ik ben trouwens niet tegen het Koningshuis, maar laat de fans het maar betalen!

  Terug naar de grondwet. Artikeltje 120 zegt dat de rechter wetten niet mag toetsen an hun grondwettelijkheid..
  Als je dan ook ziet dat bij veel artikelen staat: “behoudens uitzonderingen te maken bij wet” dan snap je dat die grondwet amper wat waard is.

  Zowiezo gaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens veel verder, maar deze is dan ook zo’n 100 jaar later opgesteld.

  Je begrijpt dat ik er steeds harder om ga lachen als mensen deze rechtsstaat serieus nemen.

  SJEK HET ZELF:
  http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm

  http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

  oja gek: over de KOSTEN van het edele koningshuis:
  http://www.ncrv.nl/uitzendinggemist/fragment/altijd-wat-wijzer-hoeveel-kost-koningshuis

  over de OPBRENGSTEN wordt opgeschept:
  http://www.hotfrog.nl/Companies/Wijs-Van-Oostveen-Vermogensbeheer/Wijs-van-Oostveen-Koningshuis-levert-Nederland-vorstelijk-rendement-op-45695
  maar dat onderzoek is natuurlijk weer eens niet openbaar..

  beek [27] reageerde op deze reactie.

 20. Een klucht is het wilders proces zeker.
  Jammer dat hij zich heeft beroepen op het zwijgrecht.
  Ik had hem graag nog eens gehoord over de finaciering van de linkse hobbys.
  Het is al van de gekke dat er een proces wordt gehouden over de opvattingen van iemand en dat daarbij vrijspraak wordt geeist.
  Wat een verpilling van middelen.
  Maar dat de heer Wilders het hele proces nog een keer over wil laten doen, geeft aan dat ook hij, gewoon belastinggeld over de balk gooit. Nu dus met wat voor hobby’s?

 21. @julius [24]:

  Artikel 1 zegt dat iedereen in GELIJKE GEVALLEN gelijk moet worden behandeld. Aangezien er slechts 1 functie van koning bestaat, zijn er verder geen gelijke gevallen. Je verhaal over de koningin en je beroep op de grondwet slaan daarmee nergens op.

  De grondwet spreekt trouwens ook over de functie van de koning. Daarmee wordt jouw beroep op de grondwet nog belachelijker: je kiest naar believen dat uit die grondwet, wat toevallig in jouw kraam te pas komt. Julius kan maar beter gaan knikkeren of zo.

  julius [28] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [27]:

  DANK voor je reactie: daardoor worden de definities verder aangescherpt!

  Over artikel 1: inderdaad maar 1 koning(in). Dan over artikel 3: een vraag aan jou: is het koningschap een openbare functie?

  Zoja dan is het koningshuis in strijd met deze grondrechten.
  Zonee: dan is er dus niets te kiezen en is het REGELrechte HEERschappij. Als je hierover doordenkt dan kun je vrijheid tegenover slavernij plaatsen: vrijwillig tegenover verplicht..

  Dan omtrent het “kiezen naar believen”: artikelen 2,4,6,7,8,11,12,13,14,15 en 19 (van de 23!) bevatten alles een bepaling dat wetten het verder regelen: het betreft daarom geen onafhankelijke grondrechten.

  En over welk BEROEP op de grondwet heb je het?
  Ik wil juist laten zien dat deze grondwet amper wat waard is!

  In tegenstelling wat je wellicht wil denken, heb ik het meerdere malen (met tussenpozen) zorgvuldig doorgelezen en er over nagedacht. Dit geldt ook voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze is in mijn ogen echt vele malen beter gedefinieerd, vooral ook veel meer van deze tijd. Hoewel dergelijke definities nooit statisch dienen te worden omdat de ontwikkelingen altijd doorgaan. Ik vind het trouwens absoluut geen toeval dat ratificering van dergelijke verdragen vaak zo moeizaam gaat: het gaat hier immers over MACHT uitoefenen OVER andere mensen.

  Maar goed: knikkeren: dat klinkt wel leuk!
  Beter in ieder geval dan een koningin aanbidden..

  beek [29] reageerde op deze reactie.

 23. @julius [28]:

  Artikel 24 en volgende legt vast hoe het koningschap geregeld is. Daaruit blijkt dus dat niet elke burger in aanmerking kan komen voor deze unieke functie.
  Maar ook de grondwet kan veranderd worden. Er is dus wel iets te kiezen. Vanzelfsprekend moet er op zeker moment een besluit worden genomen: ambtelijke willkeur willen we zeker niet. Of potentiele ‘koningen’ die rollebollend over straat gaan met het risico van een burgeroorlog.

 24. Een grote oplichters bende, recht bestaat niet in dit land en heeft na de Tweede Wereldoorlog nooit bestaan in dit criminele land. De verkiezingen hebben ook nooit iets voorgesteld omdat de heren elkaar dekken en komt er een andere partij wordt hij omgelegd voordat deze aan de bak komt! Fortuyn van Gogh Janmaat en de Kennedy’s in Amerika. Wilders zal het wel overleven met zijn beveiliging als hij niet te lastig wordt, maar aan welke kant zal hij staan? De mafia of het volk?

Comments are closed.