In de oudheid was goud niet alleen bekend als waardevol, maar ging er ook magie van uit en stond het symbool voor zuiverheid. Een bekend spreekwoord is, zo eerlijk als goud. Deze associaties kwamen op bij het artikel, “Nout we willen ons goud zien. ” Nu is de DNB niet bekend als waarde createurs en heeft het ook geen imago van een eerlijk ambtenaren bastion. Dit zal wel verwerkt zitten in de kop boven het artikel. Hier spreekt grote achterdocht uit. Waarschijnlijk gaat de toekomst dit bevestigen. Maar om dit boven tafel te krijgen zal er een gecoördineerde massale actie gestart moeten worden.

Ambtenaren zullen niet schuwen om excessief misbruik van hun macht te maken om hun positie, en die van de boven ons gestelden, te beschermen. Zij hebben een scala van technieken en strategieën om niet zo eerlijk te moeten zijn als goud.

Citaat uit de comment van Paul:” worden naar aanleiding van dit beleid geen uitspraken gedaan” of hierover zijn geen mededelingen te verwachten. En zo zijn er nog wel enkele holle frases te bedenken om de waarheid te verhullen. Als een aan de roverheid gelieerde organisatie, specifiek een die toezichthouder in de naamgeving heeft staan, u een keer iets vraagt, denkt u dan ook zo’n dooddoener te kunnen gebruiken en daar mee weg te komen? Vergeet het maar, ze verkrachten uw recht op privacy en dwingen u met grof geschut om te vertellen wat zij willen weten. Nederland is al veel verder opgeschoven naar het dictatoriale model dan de meeste mensen beseffen.

Mogelijk is de weigering van de DNB om duidelijkheid te verschaffen over de goudvoorraad hiervan een duidelijk voorbeeld. Dit bracht ons op het idee om het initiatief van Hub te versterken door hier een Stop en Go Pilot van te maken.

STOP: de schimmigheid over de goud voorraad van DNB
GO: kom met gecontroleerde data over de goudvoorraad

De werkwijze

1)      Definitie probleem data verzamelen onderzoek

2)      Doelstelling. Wat willen we bereiken

3)      Toegankelijk maken probleem populariseren informatie sheet Slide share

4)      Petitie starten

5)      Kernsites in zetten met stop en go logo Manifestatie starten, face book, twitter en video’s maken

6)      1e en 2e kamer fracties petitie sturen persberichten tv programma

7)      Inventariseren standpunten belangenpartijen GV rating opstellen

8)      Verspreiden conclusie Persberichten

9)      Bij 40.000 petities op kamer agenda zeten om in stemming te laten brengen

10)   Resultaat en project evalueren

Toelichting. Stap 1 tot 3 zijn tot nu toe niet goed uitgewerkt. Na een artikel is een petitie gestart. Volgens FIOT inzichten zijn belangrijke stappen overgeslagen of nog niet gestart om met dit initiatief massa te creëren. En zonder massa geen verandering.

Wij kijken niet op als blijkt dat de goud voorraad van de DNB net zo “hard” is als u pensioen.

Weet u dat de Zuid-Afrikaanse Centrale Bank ooit nep goudbaren van de Centrale Bank van Somalië kreeg? Het bleken baren Wolfraam te zijn, verguld met een millimeter dikke laag goud. De waarde van die goudbaren was reëel gezien meer dan 70% lager dan een echte goudbaar.
De schrik zat er goed in, want op die manier gaan we natuurlijk wel twijfel krijgen over de echte waarde. Je kunt het wel met ultrasound testen. Het geeft maar aan wat voor een delicaat proces het bepalen van de echte waarde van de goud voorraad van de DNB is.

Maaaaar het FIOT concept groeit rustig door, maar een Stop en Go kunnen we niet organiseren met het huidig team. Als u achter het idee staat moet u ook mee willen werken.

Meld u daarom aan op: Fiot.nl@gmail.com

26 REACTIES

 1. DAT zijn initiativen !

  heb de petitie uiteraard al ondertekend, en door gestuurd naar alle contacten.

  “Maaaaar het FIOT concept groeit rustig door, maar een Stop en Go kunnen we niet organiseren met het huidig team. Als u achter het idee staat moet u ook mee willen werken.”

  Kunt u dit verder onderbouwen ?

 2. Om een Stop & Go project te kunnen draaien heb je 2 disciplines nodig. De 1e zijn de deskundige op het onderwerp van het Stop & Go project, noem ze verder maar de materie deskundige. Dit is een wisselende groep die intensief betrokken is bij de voorbereiding en of start van het project. Daarna zijn ze even minder druk en komen weer in actie bij stap 7 en 10 van het stappenplan. Ofwel bij het Inventariseren standpunten belangenpartijen GV rating opstellen en bij de evaluatie. De medewerkers of leden van de materie deskundige groep, waarschijnlijk tussen de 3 en 10 personen met een coördinator werken op project basis.

  De 2e discipline is die van de organisatie en voortgang. Dit is een groep die een permanent karakter krijgt. Het is de bedoeling om aan de hand van een duidelijk draaiboek in principe elk Stop & Go project hetzelfde te organiseren. M.a.w. je kunt met sjablonen en templates werken omdat de werkwijze telkens hetzelfde is alleen het onderwerp wisselt. Hierbij moet u denken aan secretariële taken maar ook de contacten en eventuele optredens bij de landelijke nieuwsbronnen. Deze groep zal toch minimaal uit 5 mensen moeten putten. Het 1e Stop & Go project vraagt natuurlijk de meeste inspanning. Er moeten immers databases gemaakt worden en alles moet voor de 1e keer gedaan worden. Mensen met een grafisch en marketing communicatie technische achtergrond zullen dan ook nodig zijn bij de opstart

  HJ [14] reageerde op deze reactie.

 3. Ik heb de petitie getekend. Ik wil geen party crasher zijn. Maar weet je zeker dat het goed is onze schaarse middelen voor dit doel in te zetten? Stel dat dit gaat vliegen. En er inderdaad een burger committee gevormd gaat worden. Wat zou er dan gaan gebeuren? Er is dan genoeg voorbereidingstijd om te zorgen dat zich bij de Federal Reserve Bank in Manhattan voldoende als NL bezit gelabelde goudstaven bevinden. Linksom of rechtsom.

  De film die Hard with a Vengeance laat een overval zien op de Federal Reserve. Veel goudstaven in nissen met naamplaatjes van het betreffende land op de nis. Ieder land een kooitje met goudstaven. Ik weet niet of het in realiteit zo is. Echter, hoe weet je dat een goudstaaf aldaar NL bezit is? Hoe weet je dat bij de Federal Reserve de kooi van NL NL goudstaven bevat? Genoeg tijd om als het fout zit de boel te belazeren en voldoende goudstaven als NL bezit te labelen voor het burgercommittee. Inclusief eventuele papieren audit trail.

  Wat is dan het gevolg? Het gevolg bij een succesvolle petitie is dat het NL volk van het burgercommittee hoort dat in NY er inderdaad het beloofde aantal goudstaven liggen. Er is geen andere uitkomst denkbaar. Dient dit de libertarische zaak? De vraag stellen is deze beantwoorden.

  Er wordt in dit artikel al een geval van bedrog aangedragen met vergulde wolfraam “goud”staven. Bedrog is in deze veel gemakkelijker te regelen. Gewoon de VS die tegen een prijs tijdelijk goudstaven op een bepaalde locatie leggen en verklaren dat deze van NL zijn. Een win win situatie voor de NL overheid. Niet voldoende handtekeningen en ze winnen, wel voldoende handtekeningen en ze zorgen dat ze winnen.

  Ik ga er zelf overigens van uit dat we inderdaad de door pwc gecontroleerde hoeveelheid goud bezitten, het gevoelige deel van dit verhaal is volgens mij dat dit appeltje voor de dorst zich niet in NL bevindt. En we van goedkeuring van de VS afhankelijk zijn om het aan te spreken. En andere buitenlandse mogendheden, UK en Canada. En dat slechts een klein gedeelte van het goud zich onder het Frederiksplein bevindt.

  Dus heroverweeg of dit een doel is waar we veel energie in moeten steken. Ik denk van niet.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Zacharias [5] reageerde op deze reactie.

 4. @HJ [3]:

  “Dus heroverweeg of dit een doel is waar we veel energie in moeten steken. Ik denk van niet.”

  Dat is altijd en bij elk project een goede vraag.
  Daarbij moet je rekening houden met individualistische libertariers die ieder wat anders willen.

  In die geval kwamen bij de Vrijspreker een “voldoend” aantal suggesties/verzoeken binnen om het in ieder geval op gang te brengen.
  Niet doen betekent dan: “niets doen”.
  De redactie, (en ik ook) besloten toen om wel wat te DOEN en de petitie werd gelanceerd.

  Nu dus:
  1.-is het in ieders belang dat deze petitie een succes wordt. Moeilijkheden bij de uitvoering zullen onderweg opgelost moeten worden,
  en trachten er zoveel mogelijk van te leren voor volgende acties.

  2.-het staat iedereen vrij om nu ook al te beginnen met een volgende actie te ontwikkelen.

  Ik ben zeer geïnteresseerd wat dit wordt.

  HJ [7] reageerde op deze reactie.

 5. @HJ [3]:

  Het voordeel van zo’n petitie is dat het relatief weinig tijd kost, maar wel grote, positieve gevolgen kan hebben.

  Indien er duizenden handtekeningen worden verzameld, ontkomt DNB er niet aan verantwoording af te leggen. Ook al kunnen ze daarna de boel weer bij elkaar liegen, de aandacht is wéér op DNB komen liggen. Centrale banken willen, vanwege hun duistere spelletjes, in de schaduw opereren. En dat kun je proberen te voorkomen door dit soort acties.

  Net zolang de aandacht erop, tot het volk er klaar voor is, de boel te ontmantelen.

  Werkt bij Ron Paul ook prima in de VS.

 6. Collectief goudeigendom?

  Dat is waar het hier over gaat. “Ons” goud bij DNB. Een onzinnig concept. Dat goud zal nooit verdeeld worden onder het NL volk. Het zal altijd onder controle van de politiek blijven en gebruikt worden voor politieke, i.e. niet libertarische doeleinden.

  Wat mij betreft is het uitvinden van hoeveel goud er nog is een actie die geen goede resultaten kan opleveren. Eventueel zullen er een paar politieke kopen vallen, mogelijk ook die van Wout. Maar wat bereik je daarmee voor het libertarische doel?

  Er zullen een paar politici opstaan die er van zullen profiteren met als gevolg dat er na een emotionele en tijds-intensieve investering van onze kant er geen blijvende voordelen voor het libertarisme is. De kater is al wat blijft.

  Als je echt iets wil bereiken, koop dan zelf goud, maar vooral: Alle leningen afbetalen, en wel zo snel mogelijk. Ook de hypotheek. Een ieder die een lening opneemt, inclusief een hypotheek, werkt mee het huidige stelsel in stand te houden. Alle goedbedoelde acties ten spijt.

  HJ [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [4]:
  In eerste instantie stond ik hier volledig achter, ik heb daarom ook de petitie getekend.

  Ik denk nu dat dit vooral voor de overheid een win – win situatie is. Aan de andere kant is het belangrijk monetaire poltiek onder de aandacht te brengen. En is iedere serieuze aandacht daarvoor een win situatie voor kritische burgers.

  Ik zie vanuit het zakenleven (ik ben consultant bij een redelijk succesvolle consulting organisatie) hoe moeilijk het is een volgende succes te vinden. Je moet vaak schieten om een keer de jackpot te winnen. Dus ik vind het goed dat dit initiatief is begonnen. Ik weet echter niet of het slim is hier alle hulpbronnen van fiot achter te zetten. Bij nader inzien lijkt me dit een minder kansrijk doel. Maar je kan nooit van te voren zeggen wat een succes zal zijn, goede concepten sneuvelen en de B keuze wint soms.

  Ik ben nu echter bang dat als er een committee komt dat dit niets zal kunnen vinden, de overheid heeft alle kans en tijd om de eventuele smoking gun te verbergen.

 8. @Rien [6]:

  Als je echt iets wil bereiken, koop dan zelf goud, maar vooral: Alle leningen afbetalen, en wel zo snel mogelijk

  Dit lijkt me inconsistent. Consistent advies lijkt te zijn, sluit leningen af en koop goud. Goud koop je omdat je verwacht dat er inflatie is die ervoor zorgt dat het niet rentedragende asset goud uiteindelijk meer oplevert dan het uitlenen van geld. Omdat de inflatie groter is dan de interest voet.

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.
  Rien [21] reageerde op deze reactie.

 9. @HJ [8]:

  “Aan de andere kant is het belangrijk monetaire politiek onder de aandacht te brengen. En is iedere serieuze aandacht daarvoor een win situatie voor kritische burgers.”

  Dit zou een groot succes voor deze actie zijn.
  Zorg dus voor tekenaars!!!

  Hoe de politici met hun enorme kapitalen de boel verdraaien, zien we dan wel weer.
  Maar mogelijk zijn ze ook dan te laat.

  Zie maar hoe de dollar daalt, hoe er weer 600 miljard dollar getoverd worden, hoe de goudprijs nu practisch op 1400 dollar staat en de zilverprijs op 26 en olie op 86.

  De werkelijkheid is op den duur niet tegen te houden.

  HJ [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [10]: Ik denk dan meer aan een raadpleging ter herinvoering van de gulden. Of een raadpleging die de regering oproept alle mogelijke middelen toe te passen om de PIGS landen uit de euro te stoten. Dat zijn kansrijkere petities.

  Of een petitie om de herijking van het verdrag van Lissabon aan een volksraadpleging te onderwerpen om een permanent reserve fonds voor varkenslanden te torpederen.

  Dat is allemaal mogelijk en lijkt me kansrijker. Op dit moment, wellicht moet ik er toch enkele nachten over slapen.

 11. @FIOT member [2]: Dit artikel lijkt me van de pen van Karel te komen, ik nodig hem bij deze uit om deel te nemen aan deze discusie en te antwoorden op de diverse reacties.

 12. @HJ [8]:
  Consistent advies lijkt te zijn, sluit leningen af en koop goud.

  Het financieel systeem is afhankelijk van een voortdurende groei van de geldhoeveelheid. Elke lening die je neemt groeit de geld hoeveelheid en ondersteund daarmee het systeem.

  Als je naar je persoonlijke situatie kijkt, dan heb je natuurlijk gelijk. Maar dan werk je wel mee aan de instandhouding van het systeem.

  HJ [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Rien [21]: Op micro niveau zijn we het waarschijnlijk dus eens. Geld lenen of uitlenen is op zich niet verkeerd. Het doel waar je het voor gebruikt is bepalend of het een verstandige beslissing is.

  Op macro niveau is het belangrijk dat er een goed ontwikkeld financieel systeem is. Welke zorgt dat personen of organisaties met een overschot aan liquide middelen diverse opties hebben dit te beleggen dan wel uit te lenen. En personen of organisaties die geld nodig hebben daar tegen een vergoeding over kunnen beschikken.

  Het gaat thans op diverse punten niet goed. Een van de dieper liggende oorzaken is de gedachte dat een groeiende economie per se een groeiende hoeveelheid geld nodig heeft. En dat het aan een regelgevende instantie is om dit volume te bepalen en manipuleren. Door deze gedachte is een heleboel leed geschapen. En niet door de begrippen lenen en uitlenen an sich. Dat zijn voor een gezonde economie essentiele activiteiten.

  Rien [24] reageerde op deze reactie.

 14. @HJ [22]:
  Exact HJ.

  Indien we zouden lenen van iemand met een overschot dan heb ook ik niets tegen die manier van lenen.
  Maar als je tegenwoordig van de bank leent, dan leen je niet van iemand met een overschot, maar van iemand (iets) die gewoon geld creëert. En dat, zoals gezegd, houdt het bestaande systeem in leven.

 15. “Maar als je tegenwoordig van de bank leent, dan leen je niet van iemand met een overschot, maar van iemand (iets) die gewoon geld creëert. En dat, zoals gezegd, houdt het bestaande systeem in leven.”

  Het wordt gecreëerd op basis van je verdiencapaciteit als onderpand, dus menselijk kapitaal staat tegenover deze geldschepping. Alleen vanaf 2008 zijn overheden begonnen met ongedekt geld bij te drukken; daarvoor was dat nauwelijks het geval. Het geld wordt overigens ook weer vernietigd bij terugontvangst door de bank.

Comments are closed.