Een werkelijk perpetuum mobile!

Dat zijn de woorden van een Tandarts uit Eindhoven die in 1996 een geweldig idee kreeg, hij ging ondernemen! Iets wat zeldzaam is geworden in Nederland, gezien zowat iedere branch de loopgraven moet bewandelen in de markt oorlog die gegraven zijn door het electoraat en ambtenaren apparaat.

Afwijken van de loopgraven resulteert vaak in een spervuur van wetten wat tegen je gebruikt wordt waarbij vaak je ondernemen, of de persoon zelf, sneuvelt.

Maar deze Tandarts ging er voor en verliet de loopgraaf.

Even terug naar het jaar 1996, de verzekering voor de tandarts bedroeg in die tijd 10 euro in de maand gemiddeld. Hij kwam op het idee om mensen een onderhoudscontract te laten tekenen waarvoor ze eenmalig 3.000 Gulden zouden betalen. Kronen,vullingen, tandplak verwijderen, controle etc the works, alles zat in het pakket en men zou nimmer ook maar een cent bij betalen voor 25 jaar .

De financiële reden hier achter, is dat deze tandarts in die tijd veel Patiënten had. Wanneer die allemaal 3.000 euro, eenmalig zouden betalen zou de tandarts in een keer over een enorme klap geld beschikken. Met dit geld zou hij kunnen rentenieren om zo zijn salaris van de rente te betalen, de kosten van zijn materiaal, wat nu voor kleine tandartsen gemiddeld rond de 5.000 in de maand zal liggen,en zijn pensioen te bekostigen. Mensen zouden volledig verzorgd worden en dit brengt een enorm voordeel voor de mensen met zich mee, namelijk dat zij gegarandeerd kwaliteitszorg krijgen, tegenover het oplappen wat nu gebeurt.

De huidige situatie is zo dat de Tandartsen en Doktoren afhankelijk zijn van de behandelingen die zij verrichten om deze vervolgens (deels) door de verzekeraar te laten betalen. Met het systeem van de Tandarts ligt de nadruk niet op zo goedkoop mogelijk iets oplappen en zo duur mogelijk factureren, maar om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan zodat de Tandarts aan jou tanden de komende jaren geen werk heeft.

Er bestonden in het plan ook clausules die zowel de Tandarts als de Patient verplichten goed voor hun gebit zorg te dragen, natuurlijk als u maanden blijft lopen met een rotte kies waardoor er ineens een wortelkanaal behandeling nodig is, waardoor u de Tandarts ontslaat van zijn plicht u te verzorgen, u brengt immers bewust schade toe aan uw gebit.

Dit kan je invullen zoals je wilt, maar wellicht komen deze voor en nadelen u bekend voor.

Voordelen:

–          Een Tandarts zou eerder geneigd zijn een vulling te maken van goud of porselein, zo niet een kroon. Dit is minder arbeidsintensief en langer houdbaar dan een mangaan of witte vulling, kwaliteit gegarandeerd.

–          De verantwoordelijkheid van het gebit ligt zowel bij de patiënt als bij de tandarts, niet meer bij de verzekeraar waardoor mensen laconiek worden. Omdat de verzekering toch betaalt.

–          Hoe beter hij/zij jou gebit onderhoudt hoe meer winst de tandarts maakt en hoe beter u af bent.

Nadelen

–          Het is veel geld om ineens te betalen.Maar u betaalt het sowieso aan de verzekeraar.

Als u er zelf nog wat kan bedenken stuur ze op of zet ze in de comments.

Buiten de praktische zaken over het gebit zitten er ook enorme financiële voordelen aan.

De Patiënt zou niet meer verzekerd hoeven te zijn voor dat tientje in de maand en betaalt dus eigenlijk dat bedrag voor 25 jaar in een keer.

( Jaren(25)xmaanden(12)xBedrag(10,-)=3.000)

Hier is rekening gehouden met het feit dat de verzekeringen jaarlijks duurder worden en de trend zo is dat mensen minder vergoed krijgen. Door dit “ onderhoudscontract” te tekenen bij de Tandarts, zoals je dat ook zou kunnen doen voor een APK beurt van je auto, ben je gegarandeerd van de zorg op je gebit. Onafhankelijk van de verzekeraars die zoals we nu duidelijk zien, in handen zijn van een wispelturige overheid. Vooral in een tijd waarin de verzekering duurder wordt, de dekking minder en daardoor evenredig ook de koopkracht minder wordt en je dus economische schade aanricht.

Bereken daarbij met het huidige systeem  ook nog eens alle oplopende kosten en de verzekeringen worden asociaal duur, simpelweg omdat artsen in het algemeen gemotiveerd worden rekening na rekening te schrijven voor hun inkomen. Daarbij worden zaken als Kronen en duurdere vullingen niet volledig vergoed door de verzekeraar, en ook heeft de verzekeraar liever niet dat de tandarts te dure behandelingen voorschrijft. Het moet immers ook rendabel blijven voor de verzekeraar, een ware gijzeling op het beroep van artsen als je het mij vraagt, want de verzekering is immers verplicht.

Om er een beeld van te krijgen zou e het zo kunnen zien:

Rood= Verzekering kosten

Paars= Tandheelkundige deel van de  zorgpremie.

Blauw = Dekking

Groen = Welvaart in geld op persoonlijk vlak, evenredig aan stijging kosten verzekering.

Voor een pamflet waarin de tandarts het zelf uitlegt klikt u Hier en Hier. (afbeelding onderaan dit artikel)

Klinkt als een aantrekkelijk plan nietwaar?

Nou vergeet het dus maar!

In een mailwisseling die ik in heb mogen inzien tussen hem en Dhr J.H. Klein Haneveld, Jurist van de Pensioen & Verzekeringskamer afdeling Onderzoek & Advies bleek het volgende.

(overigens wel leuk om te melden is dat deze instantie nu DNB is)

De Tandarts mag geen handelingen in een onderhoudscontract opnemen die gedaan worden n.a.v. “ onzekere gebeurtenissen” omdat de tandarts dan als verzekering zou fungeren.

Wanneer die zelfde Tandarts dus zijn pakket aan wil bieden zou hij een vergunning moeten hebben van die zelfde Pensioen & Verzekeringskamer, en zou zijn vak dus daarom niet meer uit mogen voeren omdat een verzekeraar geen nevenactiviteiten mag beoefenen.

“ Citaat:

Naar het ons – op basis van deze summiere gegevens – voorkomt, hebben de leden van de coöperatie op basis van hun betalende lidmaatschap[ kennelijk recht op gratis tandheelkundige zorg, indien zij die nodig hebben. Dit brengt alsdan mee dat de coöperatie met derden overeenkomsten sluit (lidmaatschap) op grond waarvan zij zich verplichten tot het vergoeden van schade welke deze mocht lijden tengevolge van onzekere gebeurtenissen. Deze overeenkomsten zijn te beschouwen als overeenkomsten van verzekering.

Indien deze overeenkomst anders dan slechts incidenteel worden gesloten zal sprake zijn van uitoefenen van het (schade)verzekeringsbedrijf in de zin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat het verboden is om het verzekeringsbedrijf uit te oefenen zonder in het bezit te zijn van een vergunning van de Pensioen & Verzekeringskamer

Einde citaat “

Waar het in duidelijke taal op neer komt is dat de Tandarts geen schade mag vergoeden of herstellen zonder zich onder de verzekeraars te moeten rekenen en dus is het niet goedgekeurd.

Ik heb ook de anekdote mee gekregen dat, destijds Minister van Volksgezondheid , Welzijn en Sport,  Els Borst het zelfs vervelend achtte om brieven van deze man te ontvangen, en verzocht hem vriendelijk zijn mond te houden en haar er niet meer mee lastig te vallen.

Ik zeg niet dat dit systeem het meest ideale systeem is wat er bestaat, noch dat u dit allemaal moet willen. Dat mag iedereen zoals het hoort voor zichzelf bepalen.

Het is echter wel een teken dat veel ondernemers andere constructies kunnen verzinnen die zowel voor Patient/Klant als de Ondernemer/Arts of wat dan ook een Win/Win situatie is.

Dat zou de kracht van de vrije markt zijn, het dienen van klanten op een manier zodat het voor beide aantrekkelijk is. Wanneer een van de twee er geen baat in ziet zal er geen overeenkomst worden gesloten. Alleen al op deze duidelijke en makkelijke manier van zaken doen is de klant gegarandeerd beter af, en de ondernemer moet het beste proberen aan te bieden anders neemt de concurrent het over.  Een mechanisme wat in de zorgverzekering volledig zoek is geraakt omdat het meer een belastingwerktuig is geworden dan een daadwerkelijke verzekering voor ongevallen en zorg.

Was dit plan bijvoorbeeld niet beperkt door de overheid dan zouden concurrente van de Tandarts met een beter product moeten komen, of wachten en bidden dat deze concurrent van de tandarts geen personeel gaat aannemen en onder de zelfde vleugel en beleid laat handelen.

Ook moeten we ons afvragen of de zorgverzekering wel verplicht moet zijn. Het is een gegeven dat wanneer klanten weg mogen lopen van een dienst, de dienst verbeterd dient te worden om in stand te blijven. Door de wettelijke verplichting op de zorgverzekering zijn de verzekeraars verzekerd van klanten ondanks wat ze aanbieden, er wordt enkel onderling marginaal geconcurreerd omdat men toch de garantie heeft van een meer dan 16 miljoen tellend klanten bestand in het geheel.

Zouden mensen niet meer verplicht zijn echter, dan zullen ze met aantrekkelijke premies moeten komen om hun klanten te houden en als onderneming nog te bestaan. (Op dit onderwerp kom ik terug in een later artikel) Alleen al met dit voorbeeld van de Tandarts, bewijst dit het feit dat zonder de inmenging van overheid in delen van de zorg, de vrije markt zelf zijn manieren vindt om die gaten te vullen, op een manier die voor alle betrokken partijen aantrekkelijk is.

Dus vraagt u zich eens af, de volgende keer als u gemiddeld 140,- euro af mag tikken voor een verplichte verzekering, of het dit wel waard is en of het niet beter zou kunnen.

Wanneer de vrije markt zijn werk zou kunnen doen, zou iedereen beter af zijn. En behoudt u een een mooi, schoon, goed onderhouden gebit.

Dus hou je mond…voor jezelf, en geef de overheid hier geen zeggenschap over.

8 REACTIES

 1. Goed artike Hoc,

  Eigelijk is het gewoon belachelijk, het is gewoon een “Onderhouds contract”.

  Waarom mag ik dit wel aangaan omtrent mijn verwarmingsketel?
  Dat is feitelijk ook een vorm van “verzekering dat ik altijd een warm huis heb”, en niet op mijn tanden?

  ps. “ onzekere gebeurtenissen” is een niets zeggende term, want ook met je tanden heb je “regulier onderhoud”, Deze gebeurtenis is wel degelijk zeker. (tandplak verwijderen bv.) fluor behandelingen bij kids enz.

 2. Het geeft wel weer aan dat de ELITE niet wil dat het gewone volk rijk wordt.
  Het zelfde geld voor energie, als je dit niet afneemt van een enrgiebedrijf en het zelf opwekt dan mag dit ook niet.
  Nederland een vrij land laat me niet lachen, we hebben niet voor niets een Burger Slaven (Servive) Nummer.
  Wordt tijd dat de boel ontploft, ik kan niet afwachten.

 3. Sorry hoor, ik betaal wel als de dienst geleverd is. Ik ga toch zeker niet een half onbekende in 1 keer 3000 pleuro’s van mijn centen geven. Wetend dat hij er eventueel vandoor zou kunnen gaan met 8 of 9 miljoen euri’s?
  Ik betaal geen tandartskosten in mijn verplichte verzekering. Ik heb de minimale polisvoorwaarden in mijn ziektekostenverzekering. Ik heb gewoon geld in MIJN bezit, waarmee ik eventueel optredende tandartskosten kan voldoen. Ik bepaal zelf wel wanneer ik genoeg pijn in mijn mond heb om een tandarts te financieren. Ik vertrouw die witte jassen voor geen meter.

  Ik weet dat veel mensen niet capabel zijn om enkele duizenden euro’s op de bank te blijven bewaren voor dit soort zaken. Want schijnbaar is een groot deel van Nederland bezig met statusproducten en het financieel verwennen van hun prinsjes en prinsesjes (tegenwoordig aangeduid met de Nederlandse term “kids”). Veel mensen rekenen op het betalen in termijnen en missen de verantwoordelijkheid om een potje geld te sparen. En vast te houden.
  Dit soort mensen hebben dus ook geen 3000 euri voor dit idee.

  Dan is er nog de categorie die van zijn leven geen 3000 euri bij elkaar gespaard krijgt. Dus afhankelijk blijft van het maandelijkse tientje.

  Hoc Voluerunt [5] reageerde op deze reactie.

 4. Dat een tandarts zoiets opzet, is uiterst prijzenswaardig!
  Ik zou echter de berekeningen wel eens willen zien die aan een en ander ten grondslag liggen.
  Ik acht het namelijk uiterst onwaarschijnlijk, dat de tandarts dit voor het schijntje van 3000 euro per patient voor elkaar kan krijgen.
  Het valt mij vaak op dat professionals uit de medische sector van financien weinig kaas gegeten hebben.
  Weliswaar wordt een arts opgeleid tot geldfabrek, maar aan het beheer van zijn financien wordt tijdens de opleiding nog geen uur aandacht besteed.
  Er zijn zelfs artsen die failliet gaan tengevolge van dit gebrek aan inzicht.
  Hugo van Reijen

  Hoc Voluerunt [5] reageerde op deze reactie.

 5. @tijd voor vrijheid [3]:
  @hugovanreijen [4]:

  Heb er ook nadrukkelijk bij vermeld dat de plannen in mijn optiek wel goed lijken maar dat is niet de volledige intentie van het artikel.
  Die is namelijk aantonen dat zonder overheidsinmengingen toch tot een oplossing kan komen, iets waar nauwelijks iemand nog in schijnt te geloven.

  @tijd voor vrijheid [3]:
  Daar aan toegevoegd, u bent liever verplicht dat zelfde bedrag te betalen zonder garanties? U betaald voor een dienst die kunstmatig hoog is gehouden en u verplicht door de strot geduwd krijgt?

  Tuurlijk zou je zelf wel moeten beslissen aan wie je jou geld geeft en van wie je een dienst afneemt, het punt is echter dat die mogelijkheid nauwelijks aanwezig is omdat de overheid met wetten het volledige ondernemerschap aan banden legt.

  U geeft nu inderdaad geen 3000 euro aan onbekende…. u geeft wel meer dan 42% van uw inkomen gegarandeerd aan een onbekende onder dwang.
  Daarbij wordt u gedwongen diensten af te nemen zoals die verzekering, en worden ondernemers de mogelijkheid ontnomen om bepaalde diensten aan u aan te bieden.
  Ook al zou je da polis van de Tandarts niet ondersteunen is dat uw goed recht… maar ontkennen dat de vrije markt een beter alternatief is zou haast niet kunnen.

  Daarbij was er ook een tweede mogelijkheid die hij aanbood, lees de folder.

  @hugovanreijen [4]:
  Materiaal kosten zijn rond de 5000 euro maandelijks.
  De rente is vrij hoog en hiervan zou het inderdaad bekostigd kunnen worden, exace berekeningen ken ik niet van de rente, wel ongeveer van het geschatte ontvangen bedrag, die heb ik je ook in de mail gegeven.
  De rente over dat bedrag zou adequaat genoeg zijn om de praktijk runnende te houden.
  Zijn bezuinigingen door goede zorg te bieden waardoor zijn arbeids uren sterk dalen zijn de winstgevende zaken.
  Immers alshij minder patienten heeft door dat hunzelf en hij er voor zorgen dat ze nauwelijks terug hoeven komen of klachten hebben zorgt er voor dat hij meer mensen als patient kan registreren.

  Je hebt zoveel constructies waarmee je kan varieren met dit plan als basis, verander diverse variabelen om een andere polis te krijgen, wie weet bedenk je zelf ook een mooie constructie.

  Het was mij er meer o te doen aan te tonen dat de vrije markt wel degelijk een alternatief is, net zoals ik bij de kroegen heb gedaan

  tijd voor vrijheid [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Hoc Voluerunt [5]: Dank voor de verduidelijking, maar ik ben mij zeer bewust van hetgeen mij afgedwongen wordt en naar welke overbodige instanties dat afgedwongen geld gaat. En geheel tegen mijn wil.

  Ik verkies dan ook doorgaans elk privaat initiatief boven het verderfelijk gedwongen collectief initiatief. Ik vind alleen de voorstelling van zaken een beetje hetzelfde: overheden laten u 1 aspectje weten, omdat zij denken dat het volk te achterlijk is om verder te denken en te rekenen (waar de overheden helaas doorgaans nog gelijk in hebben ook). En dit plan lijkt mij hetzelfde. Natuurlijk lijkt het aantrekkelijk om in 1 keer met 3000 euro de rest van je leven tandzorg te verkrijgen, zeker als het van hoger niveau is. Prachtig hoor.

  Maar ik denk ook aan die andere kant. Stel dat die tandartsen in 2 of 3 jaar inderdaad die miljoenen op hun rekening hebben staan. Hoeveel zouden er met de Noorderzon vertrekken? Lijkt me wel lekker leven hoor, in Panama, Costa Rica of een ander heerlijk land met een paar miljoen in de knip. Liefst een land dat corrupt genoeg is om ook de burger van die corruptie te laten meegenieten. In tegenstelling tot het corrupte Nederland, waar alleen de crimineel (= ambtenaar, politicus en de crimineel volgens de algemeen aanvaarde definitie) de voordelen van corruptie geniet.

  De kern van mijn betoog: ik vertrouw niemand mijn geld toe, zeker niet de overheden, de banken en ook niet die tandarts. Zoals gesteld: ik betaal wel als ik de dienst/het product geleverd heb gekregen.
  Behoudens de staatsdwang die mij slaaf maakt.

 7. ik denk dat het probleem wat dieper geworteld zit (ha ha)
  Maar in de huidige situatie worden tandartsen feitelijk gedwongen hoge rekeningen en matige zorg te bieden, omdat verzekeringen andere behandelingen niet vergoeden. Behandelingen welke in deze vorm WEL voor een ieder beschikbaar zijn..

  het gevolg daarvan is dat elke kleinste hondsgezeik aan je tanden meteen een boor wordt gegrepen en het tijdelijk wordt opgelapt. Dit is natuurlijk ook geen basis voor een vertrouwensband.

  Even zo met innovatie op dit gebied, bepaalde nieuwe innovaties worden simpelweg verboden door de wet.

  Als je beste zorg garandeert en levert, en u krijgt dit te horen van een goede betrouwbare bekende, is de kans aannemelijk groot dat uw interesse gewerkt zal worden..

  er zou zelfs een constructie bedacht kunnen worden door `het geld` elders onder te brengen om vlucht met een koffer geld uit te sluiten.

  Specifiekere invulling aan dit concept kan eenvoudig uitgewerkt worden, het zou zelfs kunnen dat u aanvullende eisen/wensen stelt.

  Het bewijst (voor de zoveelste keer) dat ondernemers in een vrijemarkt inventiever/beter/goedkoper kunnen opereren als in de huidige eigendomsschendende/gedwongen/enz. systeem…

 8. Tandheelkundige zorg is duur en niet iedereen heeft er zoveel voor over.
  Ik wil hier wijzen op het feit dat de overheid een aantal jaren geleden willens en wetens een aantal tandheelkundige opleidingen heeft gesloten, ten gevolge waarvan een groot tekort aan tandartsen ontstond.
  Hugoo van Reijen

Comments are closed.