Btw- verhoging nadelig voor evenementensector.

De voorgenomen Btw-verhoging op podiumkunsten heeft zeer nadelige gevolgen voor de inkomsten van de evenementensector en daarmee ook voor de overheid. Dat concludeert onderzoeksbureau EIM na onderzoek onder leden van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM).

Volgens EIM verdwijnen er tussen de 350 en 900 banen in de evenementensector.

Tot zover de media.

Dit bericht zou de overheid en de “gerenommeerde” economen te denken moeten geven, tenzij dit bericht in de wereld gestuurd is om druk op het kabinet uitoefenen.

Volgens politici van partijen die zichzelf “links” noemen is de bezuiniging op de subsidieverstrekking aan de ” kunstsector” en de BTW verhoging van 6 naar 19 procent de nekslag voor de kunst.

Ik heb politici kreten horen uiten als: “kunst is een eerste levensbehoefte” en “kunst vertegenwoordigt de normen en waarden van de samenleving” en “de creativiteit van de kunstenaars wordt aan banden gelegd, omdat ze zich moeten concentreren om en hoe aan een inkomen te komen”.

Nu kan ik mij niet voorstellen dat kunst door elk individu als een eerste levensbehoefte wordt gezien, behalve dan de kunstenaar die in zijn levensbehoeften moet voorzien.

Maar als volgens politici kunst een eerste levensbehoefte is, dan kan ik de verontwaardiging over de verhoging van de BTW van deze politici niet begrijpen. Zij hadden en hebben totaal geen verontwaardiging getoond op het moment dat op de werkelijke eerste levensbehoeften als een huis, gas, water en elektriciteit een btw-tarief van 19 procent wordt geheven.

Integendeel, ze stemden zelfs voor een extra belasting op gas en elektriciteit om de mensen zogenaamd te dwingen om energie te besparen en “groen” te gaan denken.

Hoe selectief en sociaal kan je zijn?

Die kreet dat normen en waarden iets met “kunst” te maken hebben, zie ik niet, dus ga ik hier niet verder op in.

Uit de reactie van politici blijkt dat “kunst” het exclusieve domein van creativiteit is.

Dus alle innovaties, ontdekkingen van geneesmiddelen tot aan elektronische hulpmiddelen, dus alles wat door individuen is gecreëerd, is niet het gevolg geweest van hun creativiteit.

Hoe selectief kan je zijn?

Nu even terug naar waarom de overheid en de “gerenommeerde” economen door het bovenstaande bericht aan het denken gezet zouden “moeten” worden.

Als in een relatief kleine sector als de evenementensector een verhoging van de BTW van 6 procent naar 19 procent een banenverlies van maximaal 900 banen op kan treden, wat zal er dan aan banen gecreëerd kunnen worden als de BTW van 19 procent naar 6 procent (liefst nul procent, zou dalen?

Is het dan mogelijk dat de werkloosheid dan opgelost is?

Zou dit dan ook niet een toename van de welvaart en het welzijn van elk individu betekenen?

Dit betekent natuurlijk wel dat de overheid echt moet gaan bezuinigen en dan zal de mogelijkheid van de overheid om subsidies te verstrekken tot nul worden gereduceerd.

Maar het inleveren van macht en de daarmee gepaard gaande selectieve verontwaardiging van politici zal voorkomen, dat er ooit in deze richting door politici gedacht zal worden.

5 REACTIES

  1. Politici zijn weer eens dwazen en idioten. De meeste kunstenaars die ik ken, hopen met hun werk lekker veel geld te kunnen verdienen en/of beroemd te worden. Eerder dat dan creatief bezig zijn in het kader van een therapie, want zo vat ik die uitspraken op.
    Los van de ‘officiele’ kunst is allerlei toegepaste kunst ook heel creatief maar wordt door politici met minachting bejegend, want de makers hangen niet helemaal de bohemien uit.
    Als de politiek echt de kwaliteit van de kunst wil bevorderen, moet men minstens de helft van de opleidingen sluiten wegens middelmatige kwaliteit, en gebrek aan werk voor alle afgestudeerden, en al die brooddocenten daar omscholen tot koekebakker. Dat zijn signalen die ik uit de markt hoor.

  2. Dat er wat aan de subsidies gedaan wordt vind ik terecht maar het verhogen van de btw tarief niet.

    In mijn opinie is belasting en vooral BTW niet moreel te verantwoorden, alles is al belast en het is misdadig dit nog eens te doen.

    En inderdaad zoals Bon Vivant opmerkt, verlaag de BTW(of schaft het af) en de economie zal een boost krijgen. Er zal dan ook echt bezuinigd moeten worden en hierdoor zullen helaas een deel van de bevolking (ambtenaren) last van ondervinden.

Comments are closed.