RED: Althans op papier. De praktijk is minimaal zeer moeilijk. Lees het formele contract maar dat de politici en de majesteit tegen uw (referendum) wil hebben gesloten. Echt uittreden zal zonder extra druk uit de samenleving niet gebeuren.

1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.

2. De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die Staat met de Unie.
Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 188 N, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.

3. De Verdragen zijn niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit. C 306/40 NL Publicatieblad van de Europese Unie 17.12.2007

4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 nemen het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen. De gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 205, lid 3, onder b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

5. Indien een lidstaat die zich uit de Unie heeft teruggetrokken, opnieuw om het lidmaatschap verzoekt, is op zijn verzoek de procedure van artikel 49 van toepassing.”

Ingezonden door Reiny

10 REACTIES

 1. Is terugtrekken niet een kwestie van een motie aannemen met de symbolische dikke vinger naar vijand EU?
  Als je een batterij atoomraketten paraat hebt staan (puur defensief) om je motie zo nodig kracht bij te zetten dan zullen de Fransen of Duitsers echt niet het lef hebben om het leger langs te sturen en de ‘solidariteit’ af te dwingen. Enigszins collectivistisch gedacht misschien maar ik denk niet dat de EU veel respect zal hebben voor een pacifistisch Libertaria dat iets anders wil dan de eurocraten.

 2. Liever gisteren dan vandaag wegwezen uit de EU! Helaas met geld wordt de hele zaak op zijn kop gezet! Demoncratische politiek van het kapitaal.

 3. Ik denk dat geweld niet nodig is en er ook niet zal komen of het moet van de bevolking zelf komen als de politiek door blijft gaan met het overhevelen van de rijkdom van het ene land naar het andere (arme) land.
  Lees dit maar eens.

  EU rescue costs start to threaten Germany itself
  The escalating debt crisis on the eurozone periphery is starting to contaminate the creditworthiness of Germany and the core states of monetary union.

  Chancellor Angela Merkel would risk popular fury if she had to raise fresh funds for eurozone debtors at a time of welfare cuts in Germany.
  By Ambrose Evans-Pritchard 6:00AM GMT 26 Nov 2010

  Credit default swaps (CDS) measuring risk on German, French and Dutch bonds have surged over recent days, rising significantly above the levels of non-EMU states in Scandinavia.
  “Germany cannot keep paying for bail-outs without going bankrupt itself,” said Professor Wilhelm Hankel, of Frankfurt University. “This is frightening people. You cannot find a bank safe deposit box in Germany because every single one has already been taken and stuffed with gold and silver. It is like an underground Switzerland within our borders. People have terrible memories of 1948 and 1923 when they lost their savings.”
  The refrain was picked up this week by German finance minister Wolfgang Schäuble. “We’re not swimming in money, we’re drowning in debts,” he told the Bundestag.

  While Germany’s public and private debt is not extreme, it is very high for a country on the cusp of an acute ageing crisis. Adjusted for demographics, Germany is already one of the most indebted nations in the world.
  Reports that EU officials are hatching plans to double the size of EU’s €440bn (£373bn) rescue mechanism have inevitably caused outrage in Germany. Brussels has denied the claims, but the story has refused to die precisely because markets know the European Financial Stability Facility (EFSF) cannot cope with the all too possible event of a triple bail-out for Ireland, Portugal and Spain.
  EU leaders hoped this moment would never come when they launched their “shock and awe” fund last May. The pledge alone was supposed to be enough. But EU proposals in late October for creditor “haircuts” have set off capital flight, or a “buyers’ strike” in the words of Klaus Regling, head of the EFSF.
  Those at the coal-face of the bond markets are certain Portugal will need a rescue. Spain is in danger as yields on 10-year bonds punch to a post-EMU record of 5.2pc.
  Axel Weber, Bundesbank chief, seemed to concede this week that Portugal and Spain would need bail-outs when he said that EMU governments may have to put up more money to bolster the fund. “€750bn should be enough. If not, we could increase it. The governments will do what is necessary,” he said.
  Whether governments will, in fact, write a fresh cheque is open to question. Chancellor Angela Merkel would risk popular fury if she had to raise fresh funds for eurozone debtors at a time of welfare cuts in Germany. She faces a string of regional elections where her Christian Democrats are struggling.
  Mr Weber rowed back on Thursday saying that a “worst-case scenario” of triple bail-outs would require a €140bn top-up for the fund. This assurance is unlikely to soothe investors already wondering how Italy could avoid contagion in such circumstances.
  “Italy is in a lot of pain,” said Stefano di Domizio, from Lombard Street Research. “Bond yields have been going up 10 basis points a day and spreads are now the highest since the launch of EMU. We’re talking about €2 trillion of debt so Rome has to tap the market often, and that is the problem.”
  The great question is at what point Germany concludes that it cannot bear the mounting burden any longer. “I am worried that Germany’s authorities are slowly losing sight of the European common good,” said Jean-Claude Juncker, chair of Eurogroup finance ministers.
  Europe’s fate may be decided soon by the German constitutional court as it rules on a clutch of cases challenging the legality of the Greek bail-out, the EFSF machinery, and ECB bond purchases.
  “There has been a clear violation of the law and no judge can ignore that,” said Prof Hankel, a co-author of one of the complaints. “I am convinced the court will forbid future payments.”
  If he is right – we may learn in February – the EU debt crisis will take a dramatic new turn.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 4. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

  in normaal Nederlands:

  1. De meerderheid van de stemgerechtigde van ons land moet instemmen met uittreding.

  2. Nederland moet de Europese raad inlichten over uittreding.
  Aan de hand van ‘regeltjes’ van de Raad, sluit de Unie een akkoord af, wat de ‘voorwaarden’ worden voor uittreding, ofwel: Hoeveel gaat dat kosten..en dat wordt bepaald aan de hand van de toekomstige “relatie” welke gehandhaafd zal blijven..

  Dan moet eerst het Europees parlement goedkeuring geven.
  Vervolgens moet de Europese Raad gaan stemmen.
  Als de meerderheid instemt, en de uittredende staat mag niet mee stemmen (zie 4), mag er pas worden uitgetreden.

  3. Echter, je bent pas van de regeltjes af als er een terugtrekkingsakkoord is, OF 2 JAAR NA bekendmaking van de wens uit te treden, met als extra vangnet: Deze 2 jaar kan nog worden verlengt als de raad (inclusief de vertegenwoordiger van Nederland) unaniem besluit te verlengen.

  5. Ben maar niet bang, die behoefte hebben wij niet..

  Ofwel, het IS mogelijk, maar er zal een heleboel zure euro’s voor betaald moeten gaan worden.
  Politici welke voorwaarden stellen, betekend meestal: Geld. Maar volgens artikel 188 N:
  buitenlands en veiligheidsbeleid, en financiele gevolgen..

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 5. OK, we moeten bloeden, links om of rechts om. Zijn we het eens dat doorgaan op de weg die is ingeslagen doodlopend is? Ik heb een overpeinzing waar ik jullie mening eens over wil horen.
  Wat zou er moeten gebeuren om de burger in te laten zien dat hij betaalt aan zaken die hem totaal niet ten goede komen?

  Hoe kan je aan de burger blijven verkopen dat je netto BETALER aan de bodemloze put van de EU bent?

  Is het rechtvaardig om de oudere bewoners van je eigen land wekenlang niet te verzorgen, en vervolgens een weg in Polen aan te leggen waar die ouderen hier helemaal niets aan hebben?

  Is dat rechtvaardigheid? NEEN. Dat is krankzinnigheid uitgevoerd door EU ambtenaren die elkaar UW geld toeschuiven. Elkaar in leven houden door U te dwingen geld af te staan.

  Maar pas op… Het wordt nog gekker.
  Adolf Barosso heeft aangekondigd dat hij 0031 een boete gaat opleggen omdat 0031 het begrotingstekort heeft afgeschoten. De blatante arrogantie.

  Of wat vind u van deze?
  Het behaagt de EU bazen om DIRECT belasting te heffen bij elke EU burger. Laat U dat toe?
  Zo niet wat gaat u er dan aan doen?

  Van die kneuzen in Den Haag hoeft U niets te verwachten. Die lopen als puntje bij paaltje komt braaf achter de meute aan. (Zie het verdrag/verraad van Lissabon)

  Enfin
  Wees lief voor jezelf en voor je dierbaren

  Sybrand

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Frankie [3]:

  Ja Dat de EU zichzelf aan het doldraaien is, is duidelijk. Dat kan echter decennia doorgaan.
  Ze moeten daarbij dus geholpen worden!!!

  “Europe’s fate may be decided soon by the German constitutional court as it rules on a clutch of cases challenging the legality of the Greek bail-out, the EFSF machinery, and ECB bond purchases.
  “There has been a clear violation of the law and no judge can ignore that,” said Prof Hankel, a co-author of one of the complaints. “I am convinced the court will forbid future payments.”
  If he is right – we may learn in February – the EU debt crisis will take a dramatic new turn.”

  Dit is heel interessant en belangrijk.
  Misschien zelf op op in te haken, en te helpen? Dan is er waarschijnlijk toch ook in NL iets on-constitutioneels gebeurd?

  Zonder “hulp” zullen de politici zich daar overigens niets van aantrekken.

 7. @Sybrand [5]:

  Je maakt hier goed duidelijk dat er dingen moeten gebeuren:DINGEN, ACTIES DOEN !!

  Daar ontbreekt het heel erg aan.
  Neem bvb de goudpetitie actie.:
  http://petities.nl/petitie/openheid-over-de-nederlandse-goudvoorraad
  Deze heeft tot nu toe 583 ondertekenaars gekregen.
  Voor succes zijn er veel meer nodig.
  Deze actie, gedurende de financiële crisis kan een handvat worden om om van daar uit meer in de EU te duiken.
  –Wat kan iedereen doen om meer ondertekenaars te krijgen?

  “Wat zou er moeten gebeuren om de burger in te laten zien dat hij betaalt aan zaken die hem totaal niet ten goede komen?”

  In ieder geval veel meer voorlichten met veel meer feiten en zo mogelijk positieve (libertarische) alternatieven aandragen.
  Pas als het lukt meer mensen te overtuigen dat de maatschappij op de verkeerde weg is, kunnen acties succes opleveren.
  Terwijl natuurlijk bepaalde acties ook zullen helpen om meer mensen wakker te maken.
  Het is ook hier een kwestie van DOEN !!

 8. De Noren lachen zich een hoedje.

  Die hebben het allemaal zien aankomen, hebben niet meegedaan met de EU, hebben hun natuurlijke bronnen niet verkwanselt zoals Nederland, en zijn nu economisch een van de rijkere landen van de wereld.

Comments are closed.