Huishoudens met een bovenmodaal inkomen moeten meer zorgpremie gaan betalen. Dit opmerkelijke voorstel komt van topman van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis.

Volgens hem is deze drastische maatregel noodzakelijk om de alsmaar stijgende zorgkosten betaalbaar te houden.

“De lagere inkomens worden nu onevenredig hard getroffen door de stijgende zorgkosten.

Wie nu 10.000 euro per maand verdient, betaalt slechts 70 euro meer voor zijn zorgverzekering dan wie moet rondkomen van 2300 euro. Door mensen met een met een hoger inkomen iets meer te laten betalen, kunnen de groep lagere inkomens in elk geval iets ontzien”, reageert de topman. Het is voor het eerst dat een zorgbedrijf oproept tot een nivellerende maatregel.

Van Boxtel gaat bij minister de Jager (Financiën) aandringen op aanpassing van het belastingregime. Wat hem betreft wordt het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie in de toekomst niet alleen over de eerste twee belastingschijven geheven, zoals nu het geval is, maar gaat ook het inkomen in de derde schijf mee bepalen wat een huishouden betaalt voor zijn zorgpolis.

Menzis kondigt vandaag een stijging van de basiszorgpremie aan van 10 procent.

Alle verzekeraars voeren voor volgend jaar een premieverhoging door, vooral als gevolg van een tekort bij de overheid.

Volgens de voormalige D66-bewindsman zal de premie de komende jaren alleen maar stijgen.

De Menzis-bestuurder wijst op een naderende gletsjer van kostenstijgingen: verdere vergrijzing, de toename van het aantal gewone zieken, nieuwe duurdere behandelmethoden en nieuwe Europese wet- en regelgeving waardoor verzekeraars meer eigen vermogen moeten aanhouden.

“Het eigen vermogen moet worden opgebracht door de premiebetalers en kan afhankelijk van de nieuwe eisen misschien wel oplopen tot 150 euro per verzekerde. We moeten ons echt afvragen of die nieuwe eisen wel zo streng moeten zijn in het belang van onze verzekerden”, aldus Van Boxtel.

“Solidariteit moet aan de basis blijven van ons verzekeringsstelsel. Wij kunnen makkelijk morgen op onze site een formulier zetten waarop we mensen vragen aan te geven waar ze verzekerd voor willen zijn. En het zal stormlopen. De vraag is of je dat moet willen.”

Tot zover de media.

Nu is dit voorstel niet opmerkelijk te noemen, want ze ver als ik me kan herinneren hebben de SP en de PvdA dit idee al geopperd.

Blijkbaar gaat Van Boxtel er ook aan voorbij, dat voor de lagere inkomens een zogenaamde zorgtoeslag geldt, waardoor dus de bijdrage van een bovenmodaal inkomen een groter verschil oplevert dan wat hij stelt.

Het is ook altijd weer opmerkelijk dat politici en ex-politici zich op de zogenaamde solidariteit beroepen, als zij weer met een discriminerende oplossing komen.

Want dit is discriminatie op inkomen. Huishoudens met een bovenmodaal inkomen moeten voor dezelfde diensten in principe meer betalen dan huishoudens met een modaal- of lager inkomen. Het zou hetzelfde zijn als u bij de bakker en brood gaat kopen en de bakker aan de hand van uw inkomen de prijs van een brood gaat bepalen. Waar dus huishoudens met een modaal inkomen 1 euro voor een brood moeten betalen, gaan huishoudens met een bovenmodaal inkomen 3 euro betalen.

Aan de hand van de reacties in de media vindt men mijn voorbeeld met betrekking tot het brood “te zot voor woorden”, want iedereen moet bij dezelfde bakker dezelfde prijs betalen ongeacht het inkomen. Maar daarentegen ziet men wel iets in het idee van van Boxtel.

Blijkbaar is de ene dienst niet de andere.

Wat mij ook verbaasd is, dat Van Boxtel heel “democratisch” bij de Jager gaat aandringen op aanpassing van het belastingregime. Sinds wanneer kan een ex-politicus en topman van een van de zorgverzekeraars bepalen wat er op belastinggebied dient te gebeuren?

Opmerkelijk is tevens dat Van Boxtel verdomd goed weet hoe het in een “echte” vrije markt toegaat, gezien zijn opmerking over het op hun site zetten van een formulier, waarop de mensen zelf kunnen bepalen waarvoor zij verzekerd willen zijn.

Maar dat kan natuurlijk niet want het is niet wat hij wil.

Het lijkt erop dat de verhoging het gevolg is van de nieuwe wetgeving uit Brussel.(verhoging van het eigen vermogen.)

Dus het zijn weer de politici die Uw en mijn leven onnodig duur maken.

27 REACTIES

 1. Het ongelofelijke vindt ik:

  anno 2006/2007: Zorg stelsel aangepast van ziekenfonds/particulier naar een “algemeen stelsel”.

  anno 2010: Voorstel om het terug te draaien, maar dan wel op een manier dat zonder onderscheid, de ene meer betaald als de ander voor exact dezelfde schrale dekking.

  @Hoc Voluerunt [2]:

  Iets leuks om op in te haken..dan moet je het nieuws nog maar eens kijken,..

  de FED pompt 600 miljard (niet bestaand geld) in de economie…
  Doomsday here we come..

  http://www.nrc.nl/economie/article2638624.ece/Fed_pompt_600_miljard_in_Amerikaanse_economie

 2. Toen deze verplichte oplichterij werd ingevoerd werd mijn premie zo’n 7 maal hoger dan voorheen als particulier verzekerde.
  Heb deze verplichting dan ook niet serieus genomen en ben dus onverzekerd.
  Sindsdien 1 maal bij huisarts en 2 keer bij fisio geweest voor nog geen 100 E.

 3. reactie van Doopie: helemaal gelijk met particulier en ziekenfonds.
  Het is net als een pakje boter van vroeger.

  Pakje boter met alles erin zoals het hoort 0,50
  pakje boter al het goede eruit 0,75
  pakje boter nu met het goede erin en E- troep nu voor meerprijs 1,50.
  vrije markt noemen ze dat, het eninge wat een vrije markt opleverd is dat de consument alleen maar meer betaald om al die hoge salarisen en bonusen te betalen.
  Je ziet de bomen door het bos niet meer van al die aanbieders dit werkt stress bevorderd en is weer goed voor de pharma en zo gaat het cirkeltje steeds rond.
  Mafia praktijken van de hoogste orde.

  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Sandra [6]:
  Ow dus alkle verplichte vergunningen en belastingen van verpakking,handelsverdragen,tig belastingern en heffingen op de bio industrie,inflatie door een valsmuntende overheid,nee die hebben echt niets met prijs stijging van doen hoor
  Droom verder a.u.b

  U denkt dat wat we nu hebben een vrije markt is?? Zo vrij als een soldaat in Een loopgraaf ja. Een richting in anders schiet de overheid je af. Hun weg of geen weg. Vrij??

  Als je vrije markt had dan is de normale volle boter gewoon weer goedkoop hoor als dat het waard is. En concurrentie en vrij ondernemerschap brengen die prijzen tot een minimum.

  Daag u uit mijn artikel morgen van kritiek te voorzien en dan te zeggen dat vrije markt niet werkt

 5. Onzin vergelijking, de overheid verplicht ons niet om een brood te kopen maar wel om verzekerd te zijn.

 6. @Martien van Steenbergen [11]:

  Als er een goed (genoeg) voorstel / plan van aanpak wordt geopperd, is draagvlak niet moeilijk te vinden.

  Ik zeg we introduceren een nieuwe munt, initiatief om winkel(ketens) over te halen deze te accepteren.. om cuncurentie mogelijk te maken..draagvlak is te vinden lijkt me.

  Het probleem is echter dat ook wij allemaal betaald worden in Pleuros. En dat een groot gedeelte daarvan direct wordt afgepakt, en de overige 30% mondjes maat.

  Martien van Steenbergen [14] reageerde op deze reactie.
  Martien van Steenbergen [15] reageerde op deze reactie.

 7. @Doompie [13]: Onder welke omstandigheden doe jij mee? Waar moet het voorstel dan concreet aan voldoen?

  Hebben deze Ecosofische Beginselen jouw consent? Zo nee, wat zijn jouw gegronde bezwaren en hoe dienen die beginselen aangepast te worden om wel jouw consent te krijgen?

  Mogelijk dat de libertarische beginselen hier nog aan toegevoegd kunnen/moeten worden. (‘moeten’ klinkt wel heel anti-libertarisch).

 8. De vergelijking met de bakker en zijn brood klopt niet. De gezondheidszorg is geen markt. Men wil bijvoorbeeld de vraag zo laag mogelijk houden. Dat gebeurt o.a. door allerlei preventie en voorlichting, intentingsprogramma’s en het Nederlandse systeem van de huisartszorg.

  Dit principe van de vraag proberen zoveel mogelijk te beperken (een zo gezond mogelijke bevolking – een verantwoordelijkheid van de overheid die in onze Grondwet staat) is tegengesteld aan het principe van de vrije marktwerking. Waarbij groeiende vraag (meer afname van ‘diensten’ zoals je het noemt) juist gewenst is, en zorgt voor meer omzet. Dat is in een bedrijf juist een pluspunt.

  Daarbij is het afnemen van zorg geen vrije keuze. Sterker nog: we willen het liefst dat we geen beroep hoeven te doen op de zorg. Niemand wil ziek zijn! Zorg is dus geen gewilde dienst maar een voorziening waarvan we allemaal (behalve een paar hypochonders) hopen dat we er nooit (zo min mogelijk) gebruik van hoeven te maken.

  Het idee dat de zorg een soort bakkerij is die broodjes bakt, en mensen een keuze hebben om hun broodje bij bakker Piet of bakker Willem te kopen, is onzin.

  We betalen samen voor het hele systeem van gezondheidszorg. Mocht je onverhoopt ernstig ziek worden, dan krijg je zorg die vele malen meer kost dan de premies die je ooit betaald hebt. Wij kunnen die zorg alleen krijgen, als het hele systeem bekostigd wordt. Dat systeem proberen we zo goedkoop en efficiënt mogelijk te laten functioneren, om de kosten te beperken.

  Er is dus een gezamenlijk belang om het gehele systeem van gezondheidzorg in stand te houden, zodat een ieder er – indien nodig – gebruik van kan maken. Dit gezamenlijke belang maakt het tot een collectieve voorziening. De betaling van collectieve voorzieningen kan gewoon naar draagkracht.

  Dat heeft niets te maken met ‘wat je er voor terugkrijgt’ en of dat wel of niet hetzelfde is als iemand met een laag inkomen. Je kan met een laag inkomen je hele leven premies betalen en nooit een beroep hoeven te doen op de (duurste) zorg. Dan betaal je dus ook gewoon mee aan het hele systeem, terwijl je er persoonlijk niet direct iets voor terugkrijgt.

  Het gaat er om dat we allemaal samen het gehele systeem in stand houden, omdat het in ons aller belang is.

  PS. er zijn uitzonderingen. Bijv. de plastische chirurgie, ooglaseren, enz. Daarbij zie je dan ook dat er private klinieken zijn, die winst kunnen maken. De prijzen zijn daar voor iedereen gelijk, ongeacht het inkomen. Het gaat dan ook niet om noodzakelijke zorg, maar gewenste ingrepen die je veel meer als commercieel product of dienst kan beschouwen.
  dennis snel [17] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.
  Armin [23] reageerde op deze reactie.

 9. @Marcus Lucas [16]: De gezondheidszorg is wel degelijk een markt. De stelling “Niemand wil ziek zijn! Zorg is dus geen gewilde dienst maar een voorziening waarvan we allemaal hopen dat we er nooit gebruik van hoeven te maken.” bijvoorbeeld is aantoonbaar onjuist; als dat waar was, zou niemand nog roken, zou niemand last hebben van overgewicht, zou er veel gezonder gegeten worden, en zou niemand nog aan extreme sports doen.

  De werkelijkheid is, dat de gevolgen van al deze zaken ook (onbewust) meegenomen worden in de keuze, net zoals dat bij elke andere economische handeling werkt. Op dit moment is de behandeling van letsel als gevolg van de genoemde zaken in elk geval gratis gemaakt; dat wil zeggen je betaalt evenveel, of je nu wel of geen letsel oploopt. De prikkel om gezond te leven is dus sterk verkleind.

  Wanneer je de vrije markt loslaat op zorg, zul je al snel premiedifferentiatie zien. Korting als je niet rookt. Korting als je geen extreme sporten beoefent. Korting als je geen overgewicht hebt. Het automatische gevolg: een extra prikkel om gezonder te leven (maar wel de keuze om – tegen de eerlijke prijs – ongezond maar lekker te leven, waar in de huidige samenleving een tendens is naar het verbieden van ongezond maar lekker leven).
  Voorts zal een verzekeraar programma’s in het leven roepen om de klanten extra te stimuleren gezond te leven, zoals je nu bij sommige autoverzekeringen korting krijgt als je periodiek rijvaardigheidstrainingen doet. In de zorg kun je denken aan stimulering om te stoppen met roken. Maar alleen als de verzekeringsmaatschappij inschat dat dat de winst gaat verhogen. Veel doeltreffender dus, omdat zo’n systeem eveneens selectieve en schijnwetenschap tegengaat (zoals KWF, die Nederlanders elk voorjaar wijst op de gevaren van zonnen, terwijl er in Nederland 4x zoveel mensen overlijden als gevolg van te weinig zon dan als gevolg van teveel zon).

  En ja; je zult vast ook wel korting kunnen krijgen als je de gezondere genen hebt. Voelt misschien heel oneerlijk, omdat je niets aan je genen-erfenis kan doen, maar life’s a bitch en het is niet oneerlijker dan het systeem waarbij alleen intelligente mensen de Universiteit kunnen halen (hoewel dat in Nederland ook steeds minder het geval is).

  Martien van Steenbergen [18] reageerde op deze reactie.

 10. @Martien van Steenbergen [18]: Iemand kan alleen betrokkenheid tonen, menselijk zijn, voor kwaliteit (en lagere kosten) en voor hogere ‘geluk’ zorgen, wanneer hij er vrijwillig voor kiest om dat te doen (bijvoorbeeld via donaties aan een zelf uitgekozen ‘goed doel’).

  Wanneer iemand met geweld gedwongen wordt om te betalen voor de gezondheid van een ander, is er op geen enkele wijze sprake van betrokkenheid, menselijkheid, kwaliteit en/of geluk.

  Martien van Steenbergen [20] reageerde op deze reactie.

 11. @dennis snel [19]: Ik ben het met je eens.

  Kan zo’n goed doel ook een verzekering zijn?

  Past zoiets als een verzekering, in haar oorspronkelijke zuiver vorm, in het libertarische gedachtengoed?

  Zo ja, hoe implementeer je dan zoiets in een libertarische gemeenschap? (Of kan je niet spreken van een libertarische gemeenschap; is libertarisme en verzekering met elkaar in tegenspraak?)

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.
  dennis snel [25] reageerde op deze reactie.

 12. @Martien van Steenbergen [20]:

  Kleine schades kunnen mensen gemakkelijk zelf dragen. Grotere schades zullen de meeste mensen niet direct uit eigen zak kunnen betalen. Je kan dan een lening afsluiten, maar je kan je ook verzekeren.

  Als een bepaalde grotere schade je niet dagelijks overkomt is een verzekering waar je maandelijks een klein bedrag aan betaalt een economische oplossing. In een libertarische samenleving zal je daarom ook bedrijven zien die allerlei verzekeringsproducten aanbieden.

  @Marcus Lucas [16]:

  De gezondheidszorg is een markt als ieder ander. De vraag naar een bepaald product wordt altijd bepaald door de koopkracht van de doelgroep. Je kan wel iets willen hebben, maar als je het niet kan betalen kan je het ook niet afnemen. Het is daarom onmogelijk, dat de zorgmarkt onbeperkt blijft groeien.

  Wel zullen aanbieders er net als in andere markten naar streven de prijs-kwaliteitverhouding te verbeteren. Je krijgt dan steeds betere zorg voor een steeds lagere prijs. Een bepaald kwaliteitsniveau van zorg komt dan in de loop van de tijd voor steeds meer mensen beschikbaar.

  Voor ieder budget is er uiteindelijk een aanbod. Net zoals je voor je kleding naar het goedkope Zeeman kan of naar het dure Gucci. Allebei goed. 🙂

 13. Menzis heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar verhoogd met 120 euro. Ook hun aanvullende verzekering wordt flink duurder. Andere verzekeraars blijven daar onder.

  Als Menzis die prijsverhoging kan doorschuiven naar de hogere inkomens wordt voor de grote groep klanten met een laag inkomen het prijsverschil met de concurrentie kleiner. Er lopen dan minder mensen weg bij Menzis.

  Van Boxtel is dus weer lekker bezig zijn eigen tent te bevoordelen.

 14. @Marcus Lucas [16]: Dit principe van de vraag proberen zoveel mogelijk te beperken

  Klopt, echter OOK door aanbod te berpeken. Niet enkel door mensen gezond te houden. Ook gewoonweg door mensen keihard zorg te ontzeggen.

  Fijn die staatszorg …

 15. De discussie is veel simpeler. Discussie sover markt etc zijn niet eens relevant hier. Menzis wil hier enkel de premiegrondslag vergroten.

  Zorgpremie is namelijk al zwaar inkomensafhankelijk. Iedereen betaalt een inkomensafhankelijk premiedeel en lage inkomens krijgen geld terug.

  Tov het oude ziekenfonds zijn midden en hogere inkomens heel veel meer gaan betalen. Lagere inkomens minder. Dit alles buiten de gewone kostenstijgingen, want de kernproblemen in de zorg zijn niet aangepakt. Deels kan dat ook niet want de “problemen” zijn simpwelweg ook steeds meer aanbod van zorg (je kunt nog steeds spotgoedkoop 1950 zorg krijgen als je wilt) en de vergrijzing.

  Iemand die modaal of meer verdient betaalt nu zijn eigen premie plus een bonus. Uit deze bonus betaalt men de zorgverzekeringen van mensen die geen premie betalen, of de kortingen in de vorm van de zorgtoeslag en lagere % premie) voor de lagere inkomens Beide krijgen dezelfde zorgverzekering.

  Wat Menzis wil is, deze bonus vergroten. Hoe wil hij dat doen, door de eerste 10.000 boven modaal ook te belasten met 7,2%.

  Heeft niets mer discussie sover marktwerking te maken, maar met de aloude discussie, hoe ver solidariteit moet gaan. Nu al betaalt Jan Modaal 7 a 8 keer zoveel voor dezelfde zorgpremie. Volgens Menzis kan dat best wat hoger.

  Vergeef mij, maar naar mijn smaak gaat de solidariteit ver genoeg. Er zijn zat andere manieren om te bezuinigen zonder dat de basiszorg uitgekleegd wordt of er hoge premiestijgingen nodig zijn. Je kunt die zaken niet altijd maar uitstellen door nog meer belasting op te halen bij hogere inkomens.

 16. @Martien van Steenbergen [20]: Collectivisme is niet antilibertarisch; alleen gedwongen collectivisme is antilibertarisch. Dus als ik mijzelf graag tegen ziektekosten verzeker, is daar niets mis mee. Als mijn buurman dat liever niet doet, is daar evengoed niets mis mee, zolang hij de gevolgen van die keuze dan ook maar aanvaardt. En als ik zo begaan ben met onverzekerde mensen, dan kan ik vrijwillig geld storten in een fonds voor onverzekerden, of als dat niet bestaat, zelf zo’n fonds oprichten.

  Het sleutelwoord van libertarisme is niet ‘anti-collectivistisch’, maar is ‘vrijwillig’. Als mensen zich vrijwillig verenigen, en anderen niet dwingen om aan die vereniging mee te doen, is daar niets onlibertarisch aan.

  Martien van Steenbergen [26] reageerde op deze reactie.

 17. Voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel (laten we zeggen 2005) betaalde ik ongeveer 50 euro netto per maand. Nu, vijf jaar, later, betaal ik 260 euro netto. De jackpot vraag: wat was de stijging van de salarissen in de afgelopen vijf jaar?
  Kan de heer Van Boxtel mij vertellen of een gewoon gezin met 1.5 tot 2 keer modaal dit bedrag kan betalen en nog normaal leven?
  Het nieuwe zorgstelsel betekent gewoon EXTRA belasting en in mijn ogen een soort oneerlijke belasting.

Comments are closed.