Vanaf 2013 betalen burgers via een opslag op de energierekening voor subsidies op duurzame energie. Huishoudens nemen de helft van de kosten voor hun rekening, bedrijven de andere helft.

Dat blijkt uit een brief die minister Verhagen (economische zaken) naar de tweede kamer heeft gestuurd.

In de brief maakt de minister bekend hoe hij het verlenen van subsidie op duurzame energie in de toekomst wil gaan regelen. Hij heeft het voornemen om de Europese doelstelling te halen, wat erop neerkomt dat 14 procent van alle optrekt energie in 2020 duurzaam is.

Bedrijven kunnen zich vanaf volgend jaar inschrijven op subsidie. In 2011 heeft Verhagen 1.5 miljard euro beschikbaar, India dan naar wil hij dit bedrag telkens laten oplopen. In het regeerakkoord kondigden CDA en VVD al aan dat ze de subsidie op duurzame energie willen bekostigen door een opslag op de energierekening van huishoudens.

Dat burgers pas vanaf 2013 betalen, komt omdat er enige tijd zit tussen de aanvraag van subsidie in de betaling. Bedragen die worden toegewezen, worden ook nog eens uitgesmeerd over een periode van 15 jaar.

In de praktijk zal een huishouden straks per maand minder dan 1 euro kwijt zijn aan de regeling, schat een woordvoerder van het ministerie van economische zaken.

Verhagen stelde in principe subsidie beschikbaar voor elke categorie van duurzame energie. Als voorbeeld noemt hij windmolens op land, vergistinginstallaties (waarbij boeren mest omzetten in groen gas) of afvalverwerkingsinstallaties.

Tot zover de media.

Hoe dom denken politici dat de “burger” is?

Iedereen die hierover even nadenkt, kan inzien dat dit een gewone belastingverhoging is.

De subsidie die de overheid NU al verstrekt, wordt uit de belastingontvangsten gefinancierd, die zoals iedereen weet mede aan de huishoudens wordt afgedwongen.

Met andere woorden: de huishoudens betalen nu al de subsidie voor groene stroom.

Daarom is de aangekondigde maatregel niets meer en minder dan een belastingverhoging, die zoals gewoonlijk wordt aangekondigd in de bekende denktrant van politici.

En die denktrant is dan: hun geld (belastinginkomsten en overheidstekorten) en het kleine beetje geld dat nog onder de “burgers” circuleert.

Uit het feit dat er volgens de overheid subsidie verstrekt moet worden voor de productie van groene stroom blijkt, dat elke vorm van groene stroom dus niet rendabel genoeg is.

Normaal is dat bedrijven hun winsten gebruiken om innovatieve of verbeterde producten te ontwikkelen om ze daarna op de markt te brengen. Daarom is elke subsidie niet alleen concurrentievervalsend, maar totaal onnodig.

Het risico van het wel of niet slagen van een nieuw product hoort bij de bedrijven te liggen en dient niet afgewenteld te worden op de belastingbetaler.

En het halen van een of andere Europese doelstelling kan en mag niet ten koste gaan van de belastingbetaler. Want iedere dwaas kan ten slotte wel een of andere doelstelling formuleren, zonder dat deze gebaseerd is op onweerlegbare feiten.

Ook het rekensommetje van een woordvoerder van economische Zaken lijkt me, en dan druk ik me zacht uit, niet getuigen van enige realiteitszin.

Als ik uitga van de minimale subsidie voor groene stroom die Verhagen voor ogen heeft, namelijk 1.5 miljard euro, dan betekent dit voor de 7.5 miljoen gezinnen in Nederland een verhoging op de energierekening van 200 euro per jaar.

Volgens Verhagen is daarvan de helft voor rekening van het bedrijfsleven, maar het bedrijfsleven zal waarschijnlijk deze extra heffing aan de consument doorbelasten.

Tevens blijkt dat politici constant liegen en bedriegen.

U herinnert zich nog dat politici en artiesten krokodillentranen huilden toen werd aangekondigd dat de BTW voor de entertainmentindustrie van 6 procent naar 19 procent zou gaan. Maar diezelfde politici stemde jaren geleden in met een extra belasting op energie, de zogenaamde Eco-belasting.

Asocialer kan het niet, om extra belasting te heffen op de eerste levensbehoeften van de mens.

Die Eco-belasting werd in het leven geroepen om niet alleen het gebruikspatroon van de consument te willen beïnvloeden, maar diende ook om via subsidies de opwekking van groene stroom te bevorderen.

Jaren later is daar dus opeens weer een nieuwe belasting voor nodig.

Hebt u trouwens enig idee hoe hoog het percentage aan belastingen (Eco-belasting plus BTW) op de energienota is?

Toevallig kreeg ik vandaag van mijn energieleverancier de jaarafrekening.

De energiebelasting bedroeg 51.73 procent.

Het is dus niet onlogisch dat een heleboel gezinnen in de financiële problemen raken, als meer dan de helft van de rekening door de overheid wordt toegeëigend.

En dan maar volhouden dat de bedenkers (politici) zo sociaal zijn.

8 REACTIES

 1. We worden aan alle kanten belazerd. Alle belastingen (gemeentelijke en landelijke) en dan niet te vergeten de waterschappen, zuiveringsschappen etc. gaan omhoog. Dat heet binnen deze organisaties bezuinigen. Bovendien gaan gemeenten heel sneaky precariobelasting bij de waterbedrijven neerleggen. Dat wordt natuurlijk via de waterbedrijven bij de burgers neergelegd. En ik erger me al jaren gruwelijk aan die zuigende energiebelasting. Dat potje had inmiddels behoorlijk gevuld moeten zijn, maar ook dit geld ging op de grote hoop. Maar we gaan straks windmolens bouwen die zo duur zijn dat de investering nooit renderend wordt. Ik heb al jaren groene stroom en de helft van de rekening is inderdaad energiebelasting met daarbovenop nog extra btw. Er komt eens een grens aan wat de bevolking nog kan betalen, zodat ze in opstand komen. Dit is dus alweer een belachelijke EU-regel.

  Zé [7] reageerde op deze reactie.

 2. Komt van een CDA-er wel wel.
  Sta mij de illusie toe dat we met VVD en PVV er toch beter vanaf komen. Een half pak slaag is beter dan een heel.

 3. Groene stroom is een Europees product. Het wordt opgewekt door de 55 kerncentrales in Frankrijk. 70 á 80 % van de Nederlandse stroom wordt in Frankrijk gekocht, en dat geld voor bijna alle landen die rond Frankrijk liggen.
  EDF, ( Electricité de France) heeft jaarlijks 40 % overcapiciteit, wat terugvloeit naar de aarde.
  Aldus mijn Franse buurman die voor het EDF werkt.
  Een beter milieu begint bij jezelf, maar hoe dan?

  Vrede.

  Johnny [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Zé [3]: Dat is dus het absurde van de huidige manier van opwekking en verbruik. Wanneer er geen overproductie zou hoeven zijn, nu is overproductie nodig om pieken op te vangen, en centrales een veel hoger rendement zouden hebben, zou er nog maar de helft van de stroom geproduceerd hoeven worden en de prijs flink kunne dalen. Het enige dat nodig ins om overproductie te verminderen is het beperken van pieken, dat kan door de piekverbruiken in de tijd te verdelen, hetgeen met computers en internet heel goed te regelen is. Bedrijven in de zwaardere industrie, die betalen naar de aansluitwaarde, dus alsof ze continue alles aan hebben staan, doen dit intern al jaren om te besparen op stroomkosten.

  Zé [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Johnny [5]: En dan te bedenken dat Nicola Tesla de manier van vrije energie gevonden had, maar ja, dat hielp niet mee om een samenleving in slavernij te creëeren……

  Vrede.

 6. @MareJane [1]: ” En ik erger me al jaren gruwelijk aan die zuigende energiebelasting.”

  Voordat ik definitief naar Frankrijk vertrok, had ik nog een huurhuis in ‘les Pays Bah’. Maar ik was daar nooit. De cv stond op de vriesstand, en ik gebruikte zo goed als geen energie.
  Na een jaar in deze situatie, kreeg ik de afrekening, en ik moest meer betalen aan ‘milieuheffing’, dan aan energie.
  Bij navraag wat het doel was van deze heffing, kreeg ik te horen dat het was ingevoerd om mensen te manen tot het minder verbruiken van energie. Wel, dat was dus gelukt, ik had immers zo goed als niets verbruikt, en vroeg of ik deze heffing dan even terug mocht ontvangen.
  Het antwoord zal bij de lezer dezes wel bekend zijn.
  Hopeloos……

  Vrede.

 7. Wij hebben nulpunt energie en deze is gratis!!!!
  alles kan in principe gratis maar de elite ruikt alleen maar geld en macht, ik hoop dat over enkele maanden dit tuig wordt afgevoerd. 2012 kom er maar in.

Comments are closed.