Het is kerst en dan verschijnen de nodige overpeinzingen. Sommige van deze overpeinzingen beoordelen de huidige maatschappij nogal negatief. Men gaat in op milieu, geweld, misdaad of, overheidsagressie. Of gebrek aan burgermoed. Extrapoleert de middels selectieve perceptie verkregen informatie, en trekt vervolgens een (foute) conclusie als zouden wij bijvoorbeeld in een eindtijd leven. Men neemt vaak niet de moeite deze uitkomst te toetsen aan het verleden, wat toch wel het minste is dat gevraagd kan worden.

Daarom stel ik in dit artikel een enkele vraag. Deze is hoe groot de kans is dat tijdens jouw leven de mensheid zoals wij die kennen ten onder gaat? Deze vraag is belangrijk omdat het jouw mogelijke zorgen met betrekking tot de huidige samenleving in een historisch perspectief plaatst. Laten we enkele decennia terug gaan. De koude oorlog. Eigenlijk een heel wat gevaarlijkere tijd dan nu. Denk alleen maar aan de Cubaanse raketten crisis. Enkele decennia daarvoor hadden we de tweede wereld oorlog, ook een heel wat roerigere periode. We denken dat we nu in een recessie zitten, maar dat stelt niets voor vergeleken met de grote depressie van de jaren 30. De eerste wereldoorlog en de daarop volgende Spaanse griep waren ook niet echt een positieve periode in het bestaan van de mens.

En zo kunnen we steeds verder terug gaan naar voorgaande eeuwen. We zien dan vooral een bevolking weerloos tegen epidemieën, het slachtoffer van door feodale heersers gestarte oorlogen, zonder veel religieuze vrijheid, en met een veel kortere levensverwachting dan nu. Indien generaties met recht konden denken in het einde der tijden te leven dan zijn dat onze voorgaande generaties geweest! Tientallen generaties hebben hun leven kunnen laten verpesten door te denken in een eindtijd te leven. En te luisteren naar onheilsprofeten. Achteraf gezien kunnen we stellen dat tientallen generaties zich grotendeels voor niets bang hebben laten maken. Er zijn veel vervelende voorgevallen gepasseerd, maar de mensheid heeft steeds over voldoende veerkracht beschikt om de problemen het hoofd te bieden.

Waar in vroegere tijden alleen het religieuze onheilsprofeet model voldoende verdiencapaciteit had om als duurzaam bestendig onderdeel in de maatschappij geïnstitutionaliseerd te worden (middels kerken) is dat nu niet langer het geval. Door de grotere invloed van de overheid die special interest wetgeving bevordert en ook door de toenemende welvaart zijn er thans tal van andere onheilsprofeet verdien modellen winstgevend. Nuance is een profeet vaak niet te verwijten. En dat blijkt ook nu. De hardst schreeuwende profeet krijgt de meeste aandacht. We mogen genieten van profeten die leven van jobstijdingen betreffende het milieu, geweld, terrorisme, armoede, ziekte, gebrek aan burgermoed, en tal van andere zaken. Besef echter wel dat het beschikbaar hebben van dit brede spectrum aan onheilsprofeten eerder een teken van luxe is dan van nood.

De vraag is nu dus beantwoord, de kans dat de mensheid in jouw bestaan ten einde komt is vanuit een historisch kader bekeken zeer gering. Laat je leven dus niet verpesten! Genoeg generaties hebben zich daardoor onderworpen aan religieuze groeperingen en een redelijk beperkt leven geleid. Ik ga hier niet de stellingen van de moderne profeten onderuithalen. Moet ik het hier nu echt nog hebben over global warming of zure regen? Y2K of de Mexico kuch? Geef profeten en de overheid die ons maar al te graag “redt” van deze zelfverzonnen rampspoed de middelvinger die ze verdienen en geniet van je leven!

***************************************************

Toelichting

Een kleine nuancering is wel op zijn plaats, er staan een aantal seinen op rood. Zoals er altijd seinen op rood staan. We moeten ons verzetten tegen de toenemende overheidsmacht, de EU en de irrationaliteit. Te beargumenteren is dat dat niet doen een ontkenning van zelfbeschikking is. En dus bukken voor determinisme. En daardoor een stuk zingeving mbt je leven inleveren.

107 REACTIES

 1. De mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest.

  Dus leef in Liefde, met alles en iedereen om je heen, maar vooral met jezelf!

  Fijne dag, Zé.

 2. Het gaat niet best met de blanke Europeaan als soort. Als het zo doorgaat is er binnen 200 jaar vrijwel geen exemplaar meer over. En zeldzaamheid is een voorloper van uitsterving.

  In de jaren’60 was er nog niets aan de hand. Sindsdien is er door de multicul-promotors een bevolkingspolitiek gevoerd die de vermenging van de blanke Europeaan met andere mensenrassen in een stroomversnelling heeft gebracht.

  Op zich hoeft vermenging geen probleem te zijn mits kruising met andere capabele exemplaren gebeurt. Maar als er enorme hoeveelheden belastinggeld aangewend worden om de integratie te doen slagen – tot nu toe 200 miljard euro, alleen in ons kleine landje al – dan mag je je wel achter de oren gaan krabben.

 3. Ik denk wel dat wij in een eindtijd leven, maar eerder het einde van het huidige politiek/economische tijdperk in dit geografische gebied, dan eindtijd in apocalyptische zin. Hoewel de overgang van het ene naar het andere tijdperk best turbulent kan zijn.

  Ik geloof ook niet in al die onheilsprofeten, al kunnen deze ‘partypoopers’ wel helpen om de risico’s van een (bepaalde) situatie duidelijker in kaart te brengen.

  En tot die tijd: pluk de dag…

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 4. “Deze is hoe groot de kans is dat tijdens jouw leven de mensheid zoals wij die kennen ten onder gaat?”

  Een kans bepaal je op basis van wat je weet. Zonder verdere informatie met een dobbelsteen zes gooien levert een kans van 1/6. Als ik achter een scherm met een dobbelsteen gegooid heb en zes gegooid heb en jij moet raden, wat ik gegooid heb, dan is voor mij de kans op zes 1 en voor jou de kans 1/6. Zo is het ook met de eindtijd. Niets wetend is de kans 1 op 1000; de tekenen gadeslaand, is de kans veel groter.

  “We denken dat we nu in een recessie zitten, maar dat stelt niets voor vergeleken met de grote depressie van de jaren 30.”

  We zitten in een ernstige systeemcrisis, dat, wanneer we het geldsysteem niet radicaal op de schop gooien, de gevolgen wel eens veel erger kunnen zijn. Vergeet ook niet, dat men vroeger de bevolking dom kon houden, maar dat nu iedereen weet, wat de goudprijs doet, wat fractioneel bankieren is en wat Helicopter Ben doet. Daarnaast worden veel opstanden buiten het nieuws gehouden; nieuw aan deze opstanden is, dat het niet langer om linksradicale anarchisten gaat, maar ook om studerende jongeren, die de kans op een goede toekomst gebroken zien worden. In feite wordt de maatschappelijke belofte der meritocratie gebroken, die van “met hard je best doen kom je er wel”. Met hard je best doen hobbelt de jongere van uitzendbaantje naar uitzendbaantje.

  De fout, die velen maken, is, dat ze denken, dat de eindtijd een paar jaar bestrijkt. De eindtijd bestrijkt op dit moment een dikke 200 jaar; ze is begonnen met de Franse Revolutie en duurt tot nu voort. Daarvoor waren er geen volksopstanden van vergelijkbare grootte en van vergelijkbare invloed op de wereldgeschiedenis.

  “Indien generaties met recht konden denken in het einde der tijden te leven dan zijn dat onze voorgaande generaties geweest!”

  Terecht dus; alleen heb je sommige sekten, die uit de nabijheid van het einde der tijden menen te moeten afleiden, dat “millions of people now living never will die”. Helaas hebben ze misgegrepen en zullen het elke keer doen, wanneer ze het jaar willen vastleggen. Als op 31 december 1975 om 23:00 nog niets gebeurd is, leg je dan automatisch ook dag en uur vast.

  “Ik ga hier niet de stellingen van de moderne profeten onderuithalen. Moet ik het hier nu echt nog hebben over global warming of zure regen? Y2K of de Mexico kuch?”

  – Toenemende wetteloosheid (ook Mexico, maar ook machthebbers, die hun eigen wetten aan hun laars lappen, de zelfverrijking en daar niets aan willen doen. Altijd maar pogen met “zelfregulering”, terwijl dat bij het terugdringen van roken niets opleverde.
  – De liefde zal bekoelen. Neem alweer eenshet aantal beschietingen van kinderen, die met sneeuwballen gooiden, kortom de veel te korte lontjes zijn er een sprekend voorbeeld van.
  – Oorlogen en geruchten van oorlogen
  – Natie zal tegen natie opstaat; koninkrijk tegen koninkrijk
  – De spanningen in het Midden-Oosten
  – Het herstel van Israël in 1948 (uitgekomen profetie)
  – Het toewerken naar het niet meer kunnen kopen noch verkopen zonder het teken van het Beest (Openbaring 13, de verzen 16 t/m/ 18)
  – Over de door jou genoemde profeten: er zullen vele valse Christussen opstaan.
  – En ook: men verzamelt zich een schare meesters, geheel naar eigen smaak en oorstrelend, omdat men de gezonde leer niet meer verdragen kan.

  “We moeten ons verzetten tegen de toenemende overheidsmacht, de EU en de irrationaliteit.”

  Je kunt je blijvend verzetten; over 60 jaar doen de machthebbers weer precies hetzelfde.

  “In de jaren’60 was er nog niets aan de hand. Sindsdien is er door de multicul-promotors een bevolkingspolitiek gevoerd die de vermenging van de blanke Europeaan met andere mensenrassen in een stroomversnelling heeft gebracht.”

  In de negentiende eeuw liep de Franse bevolking al terug. Sinds de vijftiger jaren zijn spookdorpen aan de orde van de dag in Frankrijk en Spanje. Nederland volgt rap.

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [4]: Je haalt wat voorbeelden aan van zaken waar het fout gaat. Dat is selectieve perceptie. Je kijkt niet naar wat goed gaat, wat er fout gaat, en maakt dan een afweging waar we staan. Als je zoals jij in je comment alleen het negatieve zoekt dan zal je dat ook vinden. Je doet niet eens een serieuze poging om tot een afweging te komen.

  De mens heeft het zeker in west europa nog nooit zo goed gehad als nu. Dat is ook de reden dat men zich hier zo graag vestigt. Door wetenschap hebben we het nog nooit zo rijk gehad, en zijn nog nooit zo gezond geweest, in ieder geval, hebben nog nooit zo’n lange levensverwachting gehad.

  Sander [63] reageerde op deze reactie.

 6. @Bon Vivant [3]: De opkomst van internet kan een vergelijkbaar gevaar voor de staat opleveren als de boekdrukkunst en de vertaling van de bijbel voor de RK kerk indertijd. Toen is een anderhalf millennium oud instituut in grote delen van europa effectief de nek omgedraaid. Helaas was de mensheid toen niet sterk genoeg om meteen de hele godsdienst af te zweren, dat was een te grote stap.

  Er zouden zo maar nieuwe tijden kunnen aanbreken door het internet. Alle dictaturen doen er immers alles aan om internet te beheersen. Als ze het toestaan worden hun leugens en geheimen openbaar. Het zou zo maar de eindtijd voor oude machtstructuren kunnen betekenen.

 7. Wat een fijn positief verhaal, precies wat ik nodig had. Steven Pinker is ook iemand die mooi laat zien dat de lange termijn trend in geweld dalende is, hoewel er soms enge bulten inzitten, waardoor je dat uit het oog kan verliezen.
  http://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence.html
  Ik ben het met Molyneux eens dat de staat waarschijnlijk aan zijn einde komt met een gaap. Na vele beloftes van ‘change’, ‘jobs’ en stabiliteit en afwisseling van democraten/republikeinen en weer terug, valt elke volgende belofte om de wereld en de economie te redden steeds meer op verveelde dovemansoren. De beloftes worden groter en nietszeggender.

 8. “Je haalt wat voorbeelden aan van zaken waar het fout gaat. Dat is selectieve perceptie.”

  Dat zijn geen voorbeelden; dat zijn algehele tendenzen, waar vervolgens wat voorbeelden van te noemen zijn.

  “Je kijkt niet naar wat goed gaat, wat er fout gaat, en maakt dan een afweging waar we staan.”

  Er gaat niet veel meer goed. Nog minder dan leren van wat er fout gaat, wil men leren van wat er goed gaat, waardoor vroegere fouten helaas weer herhaald worden.

  “Als je zoals jij in je comment alleen het negatieve zoekt dan zal je dat ook vinden.”

  Het zogenaamde “positivisme” is een manier om de ogen van de mensheid te sluiten voor de werkelijkheid. Ik heb in beginsel geen oordeel over al die gebeurtenissen, ik neem alleen waar.

  “Je doet niet eens een serieuze poging om tot een afweging te komen.”

  Wat wil je dan nog tegen elkaar afwegen; alle tekenen wijzen op een naderend einde.

  “De mens heeft het zeker in west europa nog nooit zo goed gehad als nu.”

  Je kijkt alleen naar de materiële kant. Materiële zaken zijn echter niet synoniem met een zinvol bestaan. Die materiële zaken zijn dat pas, wanneer je in relatie treedt tot andere mensen. En dat laatste is onderdeel van de profetie “en de liefde zal bekoelen”. Heel veel mensen zijn heel rijk, heel ongelukkig en heel eenzaam. Je mag hun breedbeeldtelevisie, computer auto en huis vandaag nog komen halen, wanneer ze het in kunnen ruilen voor een arm, maar gelukkig familieleven. Armoede wordt pas sinds 50 jaar als een schande gezien; vroeger was het een deugd, wanneer mensen eenvoudig leefden. En behalve een deugd voor henzelf, is het ook een deugd voor zijn omgeving en de natuurlijke hulpbronnen. De materiële mens heeft bovendien ook steeds meer nodig om zijn gemis te compenseren.

  “Door wetenschap hebben we het nog nooit zo rijk gehad, en zijn nog nooit zo gezond geweest, in ieder geval, hebben nog nooit zo’n lange levensverwachting gehad.”

  De wetenschap heeft de belangrijkste ziekte, de dood, nog niet met 1% terug kunnen dringen. Wat heb je aan langer leven, wanneer dat in een verpleegtehuis is, waar nauwelijks aandacht is, wanneer elk toekomstperspectief ontbreekt en je maar niet doodgaat? Een leven kent een aantal fasen en na een zekere tijd zijn die doorlopen.

  Zé [11] reageerde op deze reactie.

 9. Ik moest wel even glimlachen en dacht alle negatieve dingen benoemen maar ze niet willen horen. Denk postief en dan ben je gelukkig. Het verleden is voorbij en de toekomst komt vanzelf op je af, en mocht dat het de einde der tijden zijn, wat maakt dat uit we hebben toch niet het eeuwige leven.
  Wel horen wij het eeuwige gezeur en bangmakerij van alle kanten op ons af komen om ons geld af te troggelen. Wees gerust niemand kan iets mee nemen en laat je niet bang maken. In iedere oorlog is er altijd wel een soldaat overgebleven, en laat dat jezelf nou zijn. Leef vrij en gelukkig zonder je zorgen te maken !!

 10. “Ik moest wel even glimlachen en dacht alle negatieve dingen benoemen maar ze niet willen horen. Denk postief en dan ben je gelukkig.”

  Volgens mij bestaat er ook nog een tussenvorm, de realistische waarnemer. Bedenk ook, dat geprofeteerd wordt, dat het einde komt gelijk een dief in de nacht. Zou de huiseigenaar weten in welke nachtwake de dief kwam, hij zou klaar zitten om hem op te wachten. In de andere nachtwaken zou hij niet waakzaam zijn. Om te bewerkstelligen, dat mensen oprecht geloven, komt het einde niet op een gepland ogenblik, maar geheel onverwacht, dus als mensen rijk en gelukkig lijken te zijn en feest vieren. We vieren al zeker 50 jaar feest van de olievoorraden.

  “Wel horen wij het eeuwige gezeur en bangmakerij van alle kanten op ons af komen om ons geld af te troggelen.”

  De enige bedoeling daarvan is voorbereid te zijn, niet bang.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Vilseledd [8]:” Het zogenaamde “positivisme” is een manier om de ogen van de mensheid te sluiten voor de werkelijkheid. Ik heb in beginsel geen oordeel over al die gebeurtenissen, ik neem alleen waar.”

  Ik vrees dat dit een ware constatering is. men sluit op die manier de ogen voor de werkelijkheid. Vaak als je met mensen praat over het leegplunderen en vergiftigen van Moeder Aarde, krijg ik te horen dat ik wat positiever moet zijn, en moet kijken naar wat er wel is.
  Wel, dan moet ik opschieten, want als de mensheid zo nog even door gaat is er geen enkele kant meer over om nog naar te lijken.
  We hebben de laatste 100 jaar de zaak echt goed vernacheld, iedereen die dat niet wilt zien en alleen kan zeggen dat we ook mooie dingen hebben bereikt heeft geen plank voor zijn kop maar een eiken treinbiels.
  De goede dingen behoeven weinig tot geen aandeacht, dat zijn de dingen die we samen geceëerd hebben, prima, een aoto die goed rijdt hoef je ook niet te repareren.
  De dingen die fout gaan, hebben onze zorg en aandacht nodig, mar als je daar met de meeste over van gedachten wilt wisselen draait men liever zijn/haar hoofd om.

  Tis om te janken, maar wel wederom een mooie dag om vol compassie te leven, compassie voor alles wat onze menselijke liefde en aandacht nodig heeft om te kunnen helen en groeien, en dat gebeurd niet door alleen een positieve kijk op de dingen, dat begint op het moment dat we opstaan, en zeggen, en NU IS HET GENOEG GEWEEST !!

  Zé.

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Vilseledd [10]:

  Volgens mij bestaat er ook nog een tussenvorm, de realistische waarnemer

  helemaal mee eens! Edoch, indien deze waarnemer uitgaat van een bijbelinterpretatie waarin een eindtijd onvermijdelijk is, dan is deze slachtoffer van de klassieke onheilsprofeet. En is deze niet langer een objectieve realistische waarnemer. Maar heeft deze als uitgangspunt dat er een eindtijd zal komen. Iets dat een onbewezen stelling is. Wat wil je dan nog tegen elkaar afwegen; alle tekenen wijzen op een naderend einde Men komt zo tot een cirkelredenering, er is een eindtijd, ik zie door mijn selectieve perceptie vooral negatieve tekens, dus is mijn uitgangspunt “er komt een eindtijd” waar.

  Ongefundeerd positivisme is net zo fout als ongefundeerd negativisme.

 13. “Tis om te janken, maar wel wederom een mooie dag om vol compassie te leven, compassie voor alles wat onze menselijke liefde en aandacht nodig heeft om te kunnen helen en groeien, en dat gebeurd niet door alleen een positieve kijk op de dingen, dat begint op het moment dat we opstaan, en zeggen, en NU IS HET GENOEG GEWEEST !!”

  Als je een tuin mooi wil maken, begin je toch eerst met het onkruid te verwijderen. Mijn zorgen voor de wereld sluiten niet uit, dat ik leuke dingen zou gaan doen, maar ik waak er wel voor, dat ze als verdoving voor de werkelijkheid gaan dienen. Materiële welvaart is op zich niet erg, maar wel als het een verslaving is; wanneer je daar niet gevoelig voor bent, bevreemdt het je, hoe al die mensen al die prullaria kopen, die in onze winkelcentra aangeboden wordt, waarvan de meeste ontvangers zullen denken: “Hoe kom ik er op een nette manier vanaf?”

 14. @Zé [11]:
  Zé. Je hebt het geregeld over de “plundering” van de natuurlijke hulpbronnen waardoor we de aarde aan het verkrachten zijn. Volgens mij onderschat je hier de mensheid. Door nieuwe technologie kunnen we steeds verdere stappen nemen.

  De steentijd eindtijd profeet verklaarde de hoeveelheid vuursteen als eindig. En stelde dat men daar zeer voorzichtig mee moest omgaan.

  De bronstijd eindtijd profeet was al verder gevorderd en had het over de “peak koper” theorie die stelde dat iedere rijke bron uiteindelijk zou uitgeput raken waardoor men weer met houten speren moest gaan jagen.

  De olietijd profeet heeft het over de eindigheid van olie.

  Wat je eigenlijk doet is malthus aanhalen en zeggen dat het fout zal gaan. Wel, dat gaat het dus niet. We kunnen door de grootschalige voedselproductie indien we dat wensen grote delen van Frankrijk teruggeven aan de natuur. Als we dat willen kunnen we iets dat ik heel lelijk vind, maar jij wellicht hoopgevend, als de oostvaardersplassen scheppen.

  Zé [15] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [14]: Dat snap ik ook allemaal wel Ratio, het gaat erom of we op een respectvolle manier met de Aarde omgaan.
  Wel, dat zie ik op grote schaal niet gebeuren.
  Ik heb zelf een biologische boerderij, en de chemieboeren hier in het dorp lachen erom.
  Feit is wel dat hun akkers dood zijn, en dat mijn stukje aarde vol met leven zit.
  Die 2 hebben elk 500 en 700 Ha, en kunnen er niet van rond komen zonder 1 á 200.000 euro subsidie/jaar. Ergo, je kunt niets te eten bij ze kopen.
  Door hun manier van boeren is de waterbron van het dorp vergiftigd, en dient men volgens de Brusselse wetgeving chloride in het bronwater te doen, zodat iedereen in het dorp flessen water in de super moet kopen. Ik ben hier al jaren mee bezig in de gemeenteraad, en er veranderd niets.
  Ik heb ook een bron op het land, en een klein meertje er naast dat er door gevoed wordt. Het meertje zit vol met kikkers en salamanders.
  Ik zag gisteren er nog een witte reiger bijzitten.
  Op die doodsakkers zie ik soms kraaien, maar meestal niets, behalve een van die 2 boeren die met behulp van een GPS op zijn trekker zo recht mogelijke voren trekt met zijn ploeg zonder contact te maken met de grond.
  Die grootschalige voedselproduktie levert kankerverwekkend voedsel in de kwantiteit op, terwijl het volgens mij gaat om de kwaliteit van wat je eet, toch?
  Het is toch van de zotte dat die boeren met belastinggeld van de burgers betaald worden vergiftigd eten te verbouwen, of niet dan?
  Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik denk dat elk weldenkend en welvoelend mens goed begrijpt wat ik hier wil zeggen.
  Nogmaals, het is genoeg zo.

  Zé.

  pcrs [18] reageerde op deze reactie.

 16. “Edoch, indien deze waarnemer uitgaat van een bijbelinterpretatie waarin een eindtijd onvermijdelijk is, dan is deze slachtoffer van de klassieke onheilsprofeet.”

  De bijbel zegt zelf: let op de tekenen des tijds. velen gaan aan het jaarwekenrekenen, schuiven met letters, Quersummen berekenen etc. wetende, dat je dag en uur niet kan kennen (en dientengevolge ook jaar en eeuw niet; zou je de eeuw kennen, dan zou je op 31-12-1999 om 23:00 ook het uur kennen).

  “Wat wil je dan nog tegen elkaar afwegen; alle tekenen wijzen op een naderend einde Men komt zo tot een cirkelredenering, er is een eindtijd, ik zie door mijn selectieve perceptie vooral negatieve tekens, dus is mijn uitgangspunt “er komt een eindtijd” waar.”

  Een vraag kan nooit een cirkelredenering zijn. Ik wil weten, wat je tegen elkaar wil afwegen? Het enige “positieve” is het ongekend materialisme. Laat dat nou een uitwas zijn van juist alle eindtijdprofetieën. Waar komt bekoelde liefde, oorlogen, ziekte en hongersnood nou anders vandaan dan van het Westerse materialisme?

  “De bronstijd eindtijd profeet was al verder gevorderd en had het over de “peak koper” theorie die stelde dat iedere rijke bron uiteindelijk zou uitgeput raken waardoor men weer met houten speren moest gaan jagen.”

  De koperprijs is ook thans een groeiend probleem. Alle grondstoffen vormen op dit moment een probleem.

  “We kunnen door de grootschalige voedselproductie indien we dat wensen grote delen van Frankrijk teruggeven aan de natuur.”

  Een land moet zijn eigen voedsel kunnen produceren, anders is het kwetsbaar op het internationale toneel. Iets wat Nederland totaal niet begrijpt.

  Zé [17] reageerde op deze reactie.
  Ratio [20] reageerde op deze reactie.

 17. @Vilseledd [16]: “Een land moet zijn eigen voedsel kunnen produceren, anders is het kwetsbaar op het internationale toneel. Iets wat Nederland totaal niet begrijpt.”

  Klopt, het meeste eten wat er nog in les Pays Bah verbouwd wordt is voor de export.
  Bv, 60.000.000. ( zestig) varkens worden er per jaar in Nederland gefokt, maar als je door het land rijdt zie je er geen één……..
  Waanzin, miljoenen kippen idem dito.
  Bij mij op de boerderij doen de kipjes en haantjes er bijna een jaar over om volwassen te worden, ze hebben 4 ha ter beschikking. Je weet niet wat je eet als je deze eet. Mensen weten ook niet meer wat echt en eerlijk voedsel is.
  Ik heb een moestuin van ca. 400 meter, en daar eet ik én mijn bezoek het hele jaar van.
  Dat ervaar ik als luxe, mijn eigen eten verbouwen, en elke dag vers van het land een voedzame en lekkere maaltijd bereiden.
  Dus weg met die geraniums en grindtegels, aardappels in de grond, groentes zaaien etc. Zorg voor jezelf, als dit winterweer nog een paar weken aanhoudt, weet ik niet of de schapppen van de AH nog vol liggen.
  Zorg dat je zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunt leven, het is altijd beter ongeacht de toestanden van de samenleving.

  Kijk, als de kopermijnen leeg zijn, zijn ze voorgoed leeg, duurt effe hoor eer koper ontstaat.
  Recyclen is leuk, beter nog is om er verstandig mee om te gaan.
  Heel dat gerecyclen is gewoon weer een nieuwe bedrijfstak geworden, het brengt geld op, het gaat er niet om de aarde te sparen, het gaat om het graaien.Hebben, hebben, hebben.

  Besef dat we maar één Aarde hebben, en op=op.
  Aan alles komt een einde, zei mijn grootmoeder vaak.
  En weet je, ze had nog gelijk ook.

  Zé.

 18. “Bij mij op de boerderij doen de kipjes en haantjes er bijna een jaar over om volwassen te worden, ze hebben 4 ha ter beschikking. Je weet niet wat je eet als je deze eet. Mensen weten ook niet meer wat echt en eerlijk voedsel is.”

  Ik had laatst kip bij de Chinees gehaald, die naar vis smaakte. Eigenlijk was het dus “vleesch noch visch”.

  “Dat ervaar ik als luxe, mijn eigen eten verbouwen, en elke dag vers van het land een voedzame en lekkere maaltijd bereiden.”

  Dat je die luxe in handen krijgt, daar waakt de overheid voor. Een platte TV als uitkeringstrekker, geen probleem, kan allemaal, maar echte zelfstandigheid, daar zijn ze als de dood voor.

  “Zorg voor jezelf, als dit winterweer nog een paar weken aanhoudt, weet ik niet of de schapppen van de AH nog vol liggen.”

  Dat is allemaal efficiënt geregeld. Men vergeet echter het belangrijkste nadeel van efficiëntie, namelijk de kwetsbaarheid. Ook een kaartenhuis is efficiënt gebouwd: de muren zijn tevens de steunpilaren, zodat je die laatste uitspaart.

  Zé [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Vilseledd [16]: Ik denk dat we het niet helemaal eens zullen worden. Ik geloof niet in de bijbel, ook niet in de koran, of welk ander geloof dan ook. Je haalt de bijbel een paar keer aan, maar omdat dat voor mij geen waarheid is, en voor jou wel, ben ik bang dat we dan langs elkaar heen aan het praten zijn.

  In mijn ogen zijn religieuzen ook consumenten. Ze zijn bereid zich opofferingen te getroosten om een goddelijke zegen dan wel eeuwig leven te verkrijgen. Waarschijnlijk omdat ondanks de goddelijke almacht priesters niet van lucht kunnen leven benadrukken veel geloven dat rijkdom / geldzucht geen deugd is. Hierdoor is meteen een wij – zij gevoel mogelijk, wij, de gelovigen zijn met geestelijke zaken bezig, zij, de niet gelovigen zijn vooral met het wereldse materiele bezig.

  Voor mij staat vast dat degene die zich vol overgave op religie stort uiteindelijk meer bedrogen wordt als iemand die vol overgave maximaal consumeren als levensdoel ziet. Beide jagen ergens volgens mij een illusie na. Geluk (en eeuwig leven) is niet te koop. Geluk moet uit jezelf komen en uit interacties met anderen.

  Nog even mbt de cirkelredenering. Een belangrijk aspect van geloof is volgens mij angst voor het hiernamaals. Als er dan een boek is dat stelt dat het met je goed zal komen en je kans hebt op eeuwig leven. Zou je dan niet naar bevestiging zoeken dat dit boek juist is? Als een aspect van dit boek is de komst van van een eindtijd, zou je dan niet heel graag dit bevestigd willen zien? Dit lijkt me ook de motivatie van het artikel van oscar over de berichtgeving van het anp op 23 december: http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/12/agressief-geweld-verzorgd-door-het-anp/

  Ik gun eenieder zijn religie. Zie dit svp niet als persoonlijke aanval. Velen die op deze site komen delen genoeg om samen voor meer vrijheid op te trekken zonder te moeten kijken wat ons verdeelt.

 20. @Vilseledd [19]: “Ik had laatst kip bij de Chinees gehaald, die naar vis smaakte. Eigenlijk was het dus “vleesch noch visch”.”

  Ja, mooi hé? Kippen vis voeren, wel eens een kip zien vissen?
  Hoe verzin je het?

  “Dat je die luxe in handen krijgt, daar waakt de overheid voor. Een platte TV als uitkeringstrekker, geen probleem, kan allemaal, maar echte zelfstandigheid, daar zijn ze als de dood voor.”

  Ik kijk al 15 jaar geen TV meer. Koot en Bie hadden gelijk; Ergens in de jaren 70 waarschuden ze de mens voor de opkomst van de nieuwe religie, het nieuwe licht wat in elke huiskamer zou gaan schijnen, en al mensen zullen vallen voor dit nieuw geloof.
  Ze hadden net zoveel gelijk als mijn grootmoeder…….

  We zijn er achter aan het komen dat we met onze westerse samenleving op het randje balanceren, maar zolang de tv het nog doet en we geen honger hebben, slapen we rustig door……
  Je stopt pas je kop te stoten als je de noodzaak van het bukken begrijpt. Tot dan hangt die treinbiels nog steeds voor de kop.

  Ik vind het allemaal prima hoor, ieder heeft zijn/haar weg te gaan.

  Zé.

 21. @pcrs [18]: Maakt me geen moer uit, ik doe niets verkeerd.

  To live outside the law, you have to be honest.

  Alles wat hier van de boerderij komt is eerlijk. Zelfs de mest ruikt goed.! En daar begint alles mee.

  Zé.

 22. @pcrs [24]: Vind je?
  Volgens mij slaat dit de spijker op zijn kop, maat.
  Ik zie obesitas als een symptoom ontstaan door hebberigheid, mateloos consumptiegedrag, rotzooi vreten, etc.
  En ik deel zeker niet de mening dat die er behoorlijk lang naast zat, maar juist een visionaire kijk had.
  Tenslotte, hadden die kolonisten van ons er destijds beter aangedaan zich te verdiepen in de manier van leven van het oorspronkelijke Amerikaanse volk, dan ze uit te moorden.
  Het resultaat van deze genoïcide moge U ook bekend zijn……..

  Zé.

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 23. @Zé [25]: Hij zei 150 jaar geleden dat de laatste vis snel gevangen zou zijn en de laatste boom dood en de laatste rivier vergiftigd.
  De realiteit is dat er nu meer bomen in Noord Amerika staan dan 150 jaar geleden (hoor ik teovallig van net op een audioboek) en als ik mij niet vergis, is de laatste vis nog niet gevangen en gaat de waterkwaliteit vooruit.
  Nu zal hij ooit een eer gelijk krijgen, maar het is net als met de club van Rome en de beroemde weddenschap over de prijs van een aantal grondstoffen over 20 jaar die op zouden raken.
  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1290
  Ik zie het kwaad qua voeding meer in subsidies en heffingen, waardoor coca cola bijv kunstmatige zoetstoffen is gaan gebruiken. Een monopolie op voedselkwaliteitscontrole doet de zaak ook geen goed. Lobbien door grote bedrijven als Monsanto, waardoor organische boeren ‘de regels’ overtreden en door politie met getrokken pistool benaderd worden. Dat soort dingen.

  Zé [28] reageerde op deze reactie.

 24. @Zé [23]:

  Het schijnt, dat dit een broodje-aap-verhaal is. In de jaren 1860 was niemand met het milieu bezig. Sterker nog: de grootste vervuiling moest beginnen. Daarbij klinkt het veel te modern. Zoals de spreuk voren in het boek “Erik, of het klein insectenboek” niet van Da Vinci was, zo is deze uitspraak niet van een orakelende platvoetindiaan.

  Zé [29] reageerde op deze reactie.

 25. @pcrs [26]: Hij zei 150 jaar geleden dat de laatste vis snel gevangen zou zijn en de laatste boom dood en de laatste rivier vergiftigd.

  Waar staat ‘dat de laatste vis snel gevangen zou zijn’? Er wordt toch geen datum genoemd, wel?
  De uitspraak geeft weer dat de de manier waarop de ‘blanke man’ in het leven stond, en nog staat, er één is met weinig respecht voor de Moeder Aarde. dat hij het principe om in evenwicht te leven met mens, dier en plant vergeten is, en dat dat catastrofale gevolgen kan hebben, niet dan?
  Ik ben van mening dat we daar hard naar op weg zijn.En dat er meer bomen staan, hoe oud zijn die bomen in vergelijking met vroeger?
  Heb je wel eens een eik van een meter doorsnee met een bijl omgehakt?
  Ik denk dat je ervan vanaf ziet. Maar als ik je een kettingzaag geef, is het zo gepiept, toch?

  Zé.

  Zé.

  pcrs [34] reageerde op deze reactie.

 26. “De uitspraak geeft weer dat de de manier waarop de ‘blanke man’ in het leven stond, en nog staat, er één is met weinig respecht voor de Moeder Aarde.”

  Dat de blanke man zijn eigen bedenksels in de mond van een indiaan moet leggen, geeft aan, dat hij nog steeds in liegen omwille van de verkoopcijfers gelooft, en dat er dus geen steek zal veranderen. Dit heeft geen indiaan in 1860 gezegd, maar stamt uit 1989, toen Stevie Wonder in een of andere uitreiking met een indiaan met een snavelkostuum op de proppen kwam. Die stak toen een wat langer verhaal af met dezelfde strekking. Later is daar het 150-jaar-geleden-sausje overheen gegoten. Helaas wordt het daarmee wel steeds minder geloofwaardig. Als ik iets vind, dan verkondig ik dat zelf en laat ik geen kerel in een carnavalskostuum opdraven. Mijn argumenten moeten overtuigen en niet het sentiment jegens een uitgeroeide of gediscrimineerde bevolkingsgroep.

  Zé [31] reageerde op deze reactie.
  Oscar [44] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.