Ron Paul en de uitgangspunten van de  met name buitenlandse politiek. In het eerste hoofdstuk van zijn boek betoogt Ron dat Democraten en Republikeinen erg op elkaar zijn gaan lijken, de democraten geloven nu ook in buitenlandse interventies, en de republikeinen voelen er weinig voor de taken en omvang van de overheid te beperken.

Omdat de partijen zo onderling uitwisselbaar zijn zou je deze mensen als republicraten kunnen bestempelen. De grote issues, toenemende politiestaat, afnemende burgerrechten en een dreigende financiële crisis worden niet besproken in het debat.

In het tweede hoofdstuk gaat het over de buitenlandse politiek. De VS heeft troepen gestationeerd in 130 landen. Het dreigt een soort van garnizoens staat te worden die overal troepen heeft liggen om in te grijpen. Al meer dan een halve eeuw zijn er grote aantallen soldaten gelegerd in Japan, Duitsland en Zuid Korea. De vraag is of dit in het belang van Amerika is.

De founding fathers hadden een duidelijke mening over buitenlandse politiek en die staat op gespannen voet met het bouwen van een imperium. Het gevolg daarvan is dat de VS een federale bestuursstructuur kennen met een relatief beperkte centrale regering. Een imperium vergt een gecentraliseerde bestuursstructuur. Dit conflict tussen gekozen staatsvorm en de politiek van de laatste decennia welke in de richting van een imperium gaat zal ooit opgelost moeten worden.

De buitenlandse interventies hebben vaak onbedoelde gevolgen, een dictator verdrijven betekent niet dat zijn opvolger beter zal zijn. Daarnaast zal er ook een reactie op het buitenlandse beleid zijn (terugslag) die een negatief gevolg kan hebben voor de veiligheid van de VS. Zelfmoord terrorisme is volgens sommige experts sterker gerelateerd aan buitenlandse bezettingen dan aan geloof.

De gedachte dat de Arabieren de VS altijd zullen haten, wat er ook wordt besloten klopt niet, gedurende een groot deel van de 20-ste eeuw waren de relaties tussen de Arabieren en de VS zeer goed. Naast terugslag van beleid die terrorisme juist verder voeden kan is er de financiële consequentie, een imperium handhaven kost veel geld, meer geld dan de VS nu ter beschikking hebben. Het debat in de VS moet hierover gaan zodat de burger een keuze heeft. Er zijn alternatieven, maar die komen niet aan bod, de discussie die gevoerd moet worden wordt niet gevoerd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dit is de strekking van de eerste 2 hoofdstukken van the Revolution, a manifesto, grand central publishing)

2 REACTIES

  1. Als die man ooit president wordt dan verhuis ik direct naar Amerika.
    Zat sowieso te twijfelen alleen je komt er zo verdomd moeilijk binnen en de vrouw kan ik niet overhalen.

    Ik ben dit land ZAT

  2. Wat meneer Jefferson al in 1800 stelde, zou een fantastisch beleid voor Nederland zijn:

    “Handel, vrede en vriendschap met alle landen, maar verbintenissen met niemand”;

    Thomas Jefferson, stated as early as 1799 that “Commerce with all nations, alliance with none, should be our motto”, and in 1801 “I deem [one of] the essential principles of our government [to be] peace, commerce, and honest friendship with all nations, entangling alliances with none.”

Comments are closed.