De PandGestapo is zich nog altijd als een radioactief virus door NL aan het verspreiden. Dat bleek maar weer eens toen een inwoner uit het Gallische dorpje Vaals ons benaderde met zijn ‘burgerinitiatief tegen optreden flexteams in Vaals’. Bekijk HIER het filmpje van WDR Aktuell over de situatie. Zowel een weggepeste WO II overlever als de downplay burgemeester komen aan het woord.  Het halve internet staat inmiddels vol met Duitstalige artikelen (tel de Godwins). Wij houden u op de hoogte, aangezien de NL MSM *Zzzzzz* doen. Als uitsmijter een uitstekende samenvatting van een Duitse blogger: “Wat te doen? De tot nu toe tamme Nederlandse pers met de snuit op de ondermijning van de burgerrechten duwen.”

18 REACTIES

 1. Schandalig! Zowel de “razzia’s” zelf als de MSM die er niets over schrijven/zeggen als de burgemeester die het verdedigt “omdat het vrijwillig is”. Hoezo vrijwillig? Heeft iemand om een controle gevraagd? Er is helemaal niets vrijwilligs aan! Ook met vooraankondiging zou er nog geen sprake zijn van vrijwilligheid, tenzij men in de gelegenheid wordt gesteld om het niet te doen er daar ook geen consequenties aan worden verbonden.

  Nico de Geit [3] reageerde op deze reactie.

 2. Heb je het recht hen de toegang te weigeren?
  De politie die erbij is vindt dit dan zeer verdacht, en zal zich met geweld toegang verschaffen.
  Eventuele schade kun je uiteraard op niemand verhalen, want het is dan je eigen schuld.
  In mijn ogen mag je hen met ieder middel tegenhouden (en dan bedoel ik ieder middel).
  Uit je huis heben ongenodigden weg te blijven.
  En wie niet horen wil moet maar op de blaren zitten.

  Ze willen gewoon even laten zien wie er nou eigenlijk de baas is.
  Ook in jou huis.

 3. Als iemand zonder huiszoekingsbevel je huis binnen dringt dan moet je gewoon het recht nemen om je te verdedigen. Soms moet je gewoon doen wat goed is zonder er over na te denken.

  Als de rechter je reactie niet begrijpt, ja, dan maar wat schoffelen.

 4. ‘Wij komen even onderzoeken
  of u iets te verbergen hebt’
  De Haagse Pandbrigade en het Rotterdamse Interventieteam leggen
  huisbezoeken af op zoek naar illegale activiteiten van bewoners.
  Alle huizen in een buurt worden systematisch afgewerkt op grond
  van een algemene verdenking tegen de wijk. Wanneer de brigade
  eenmaal ergens binnen is, wordt zowat alles onderwerp van
  onderzoek, tot aan leerplichtkwesties toe. Het ministerie van Sociale
  Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel gelanceerd om een
  vergelijkbare aanpak landelijk in te voeren.
  12
  De gevolgen voor burgers zijn verstrekkend. Zo kon een Haagse bij thuiskomst
  opeens haar huis niet meer in: de Haagse Pandbrigade had het huis in haar
  afwezigheid doorzocht en had, om binnen te komen, het slot open geboord.
  Van het vermoeden van onrechtmatig gebruik van de woning (c.q. dat niet alle
  bewoners waren ingeschreven) bleek niets te kloppen. Ook in Rotterdam worden
  dergelijke huisbezoeken afgelegd: daar om de gemeentelijke basisadministratie
  te controleren.
  Al in 2007 constateert Rotterdamse Ombudsman dat burgers het
  recht hebben om de doorzoeking te weigeren, maar dat zij in de praktijk
  ‘onder oneigenlijke druk gezet worden om toestemming voor een huisbezoek
  te geven’. De gemeente laat zich bij het binnentreden ‘niet van de beste kant
  zien’ en burgers worden ‘willens en wetens overrompeld’. De Ombudsman
  concludeert dat de bezoeken vaak ‘het karakter van een fishing expedition’
  hebben.
  De criteria voor een huisbezoek zijn minimaal: wie als een
  alleenstaande een woning met een andere alleenstaande deelt, kan al op
  visite rekenen. Dat geldt ook voor alleenstaande moeders die tijdens hun
  uitkeringsperiode een kind krijgen, of voor mensen die net een uitkering
  hebben aangevraagd. Soms is het voldoende om in een specifieke wijk
  te wonen: in sommige gebieden wordt huis-aan-huis gecontroleerd. Veel
  bezoeken zijn te danken aan de slechte gemeentelijke administratie, zeggen
  ambtenaren van de Haagse Pandbrigade. Omdat er geen sprake is van een
  gerichte verdenking, zijn burgers niet verplicht de brigades en teams binnen te
  laten. Maar veel burgers weten dat niet en vaak zijn ze sterk afhankelijk van de
  overheid die binnen komt stormen.
  De samenleving heeft er baat bij als de gemeente haar administratie
  op orde krijgt, spijbelende kinderen naar school stuurt, fraude met sociale
  voorzieningen tegengaat en wijken veiliger maakt. Maar het ingezette
  instrument moet voldoen aan het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.
  Staat de maatregel in verhouding tot het probleem, is hij noodzakelijk, is er
  geen andere weg? Deze praktijk maakt een enorme inbreuk op de persoonlijke
  levenssfeer van burgers. De jury vindt de categorische huisdoorzoekingen van
  de brigades en interventieteams op gespannen voet staan met het Europees
  Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  13
  Het ministerie van Sociale Zaken heeft nu een wetsvoorstel ingediend
  om de interventieteams nationaal in te voeren. Elke uitkeringsgerechtigde kan
  bezoek van controleurs krijgen, ook zonder concrete verdenking van fraude.
  Wie de controleurs niet binnenlaat, kan worden gestraft met korting op of
  intrekking van de uitkering (kinderbijslag, AOW, bijstand). De jury vind het een
  draconisch plan: ambtenaren die huizen mogen doorsnuffelen zonder dat de
  bewoner ook maar ergens van wordt verdacht.
  Meer informatie
  Kamerstukken aangaande ‘Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen
  van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek’
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31929
  Rapport Ombudsman van Rotterdam, ‘Baas in eigen huis’ (02.11.07)
  http://www.ombudsman.rotterdam.nl/publicaties/Eindrapport%20Baas%20in%20eigen%20
  Huis.pdf
  Sargasso, ‘Verdacht volgens de Haagse Pandbrigade’ (16.08.10)
  http://sargasso.nl/archief/2010/08/16/verdacht-volgens-de-haagse-pandbrigade/
  Sargasso, ‘Pandbrigade: Als we dan toch binnen zijn…’ (17.08.10)
  http://sargasso.nl/archief/2010/08/17/pandbrigade-binnen-zijn/
  Sargasso, ‘Haagse Pandbrigade: Verzet en vragen’ (18.08.10)
  http://sargasso.nl/archief/2010/08/18/haagse-pandbrigade-verzet-en-vragen/
  Binnenlands Bestuur, ‘Pandbrigade kuist Haagse wijken’ (03.05.10)
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/pandbrigade-kuist-haagse-wijken.158102.lynkx
  Vragen Haagse Stadspartij naar aanleiding van Haagse Pandbrigade (15.07.10)
  http://www.haagsestadspartij.nl/index.php?action=artikel&artikel_ID=462
  Brief Inspecteur Project Haagse Pand Brigade over controle bewoning (15.06.09)
  http://www.denhaagtekijk.nl/Pandbrigade/brieve1.jpg
  Brief Algemeen Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling over voorgenomen
  huisbezoek van de Haagse Pand Brigade (10.07.09)
  http://img18.imageshack.us/img18/8489/briefgemeentedeel1.jpg
  http://img35.imageshack.us/img35/2174/briefgemeentedeel2.jpg
  Gemeente Den Haag, ‘De Haagse Pandbrigade – Verbeteren van de leefbaarheid en
  veiligheid in Den Haag’ (14.12.09)
  http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/De-Haagse-Pandbrigade.htm

  Bron: http://www.bof.nl
  Def [7] reageerde op deze reactie.

 5. Een blunder omdat vlak bij de Duitse grens te doen, want nu heeft het de aandacht van burgerrechten respecterende Duitsers.

 6. Het lijkt wel of men de boel aan het conditioneren is voor iets anders. Nu gaat het om uitkeringen, brandmelders voor bejaarden en andere zogenaamd sociale onzin.

  Straks is het om de werkelijke reden. ‘Ons Soort Menschen’ is ergens bang voor, de belastingdienst wil kijken of je alles volgens de regels doet, of ordinair machtsvertoon van dombo’s die willen laten zien wie ‘de baas’ is.

  Opmerkelijk dat Duitsland een programma moet wijden aan schendingen van burgerrechten in NL. Zo diep is dit debiele land al gezonken dankzij die arrogante bende die regeert. Waar blijft die ‘Partij voor de Vrijheid’ met z’n grote bek?

 7. Even iets voor de redactie: los van de uitstekende info over een zich snel uitbreidende razzia-olievlek in ons land, adviseer ik om bij lange links http://tinyurl.com
  of een ander linkverkleiningssysteem toe te passen.
  Dit vanwege de links naar de vertaalmachine van google.
  Zelf gebruik ik http://ixquick.com , omdat google letterlijk en figuurlijk alles opslaat.

 8. @Hub Jongen [12]: Hoever Nederland gezonken is, is een understatement, beste Huub! Heb je in de afgelopen jaren niet gemerkt dat de politie steeds vaker zelf voor “wetgever” speelt en dat ze erop zinspelen dat de burger niks doorheeft, hetgeen in bijna alle gevallen zo is..???(pdf-je)
  http://tinyurl.com/my6cg2
  En het is niet zo dat Nederland ver is gezonken, het gaat enkel om een bepaald groepje machtswellustelingen
  van laag allooi.Maar je begrijpt het wel, denk ik.

 9. @Alexander [14]: De crux zit ‘m volgens mij in het feit dat de “bezoekende”(kuch,kuch) ambtenaren(die zich sowieso stuk voor stuk dienen te legitimeren!)de indruk proberen te wekken, dat hun snuffelpraktijken gerechtvaardigd zijn op basis van Art.5:15 van het AwB. Maar dat is pertinent niet het geval. In dat artikel staat heel iets anders en is te vinden door op “niemand” van http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12972 te klikken.
  Weiger dus altijd de toegang.Weigering staat of valt met de wetkennis en overredingskracht van de bewoner!
  Ander tegengif is zoveel mogelijk Kamerleden over deze latente W.O.-II-praktijken(denk aan het relaas van mevr.Westra-Scheper/WDR-film)in te lichten en dat VOL TE HOUDEN. TrosRadar is ook een optie, maar dat lange zomerseizoen komt er ook weer aan…

  joep [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Alexander [14]: Misschien gebeurt dat pas als er landelijk bij iemand ingebroken wordt die dit soort rechtsgelijkheid wel kan betalen ???

  Eerst in de wet laten sluipen via uitkeringstrekkers, want dan zullen de rijken / middenklasse dit toejuichen. Tenslotte wordt dan gecontroleerd of hun belastingcenten ‘goed’ besteed worden.
  Als dit eenmaal is vastgelegd dan vind vanzelf weer de politieke verschuiving van normen en waarden plaats en kloppen ze ook bij jou en mij aan. Alweer ik hun met een knuppel te woord zal staan als die over de drempel stappen.

 11. @joep [17]:

  Maar zonder huiszoekingsbevel komen ze toch niet binnen en bovendien mag je, als er ook de Sociale Dienst, de brandweer en het energiebedrijf staan, een beroep doen op “détournement de pouvoir”, een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk dat het bestuur niet een middel tegen de ene kwaal mag inzetten voor iets anders.

Comments are closed.