De voorbije acht dagen heb ik honderden berichten, analyses en commentaren gelezen om mezelf (een leek op dit gebied) een betrouwbaar beeld te proberen geven over de omvang van de nucleaire ramp in Japan. Ik was begonnen met het samenstellen van een dossier over Japan, maar dat wordt steeds achterhaald door meer feiten. Laat ik het daarom maar houden bij een beknopte opsomming van mijn bevindingen:

1. Ik maak me sterk dat het probleem wordt geminimaliseerd door de Japanse overheid en het energiebedrijf TEPCO, alsook door de lobbygroepen voor kernenergie. Ook wordt niet alle informatie vrijgegeven. Zo mag het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het maken van warmtegevoelige opnames naar verluid zelf de beelden niet bekijken, en wordt ook het brede publiek hiervan verstoken.

(Afgaande op historische precedenten en de ervaring van verschillende klokkenluiders vandaag en in het verleden, is het een goede vuistregel om je eigen onderzoek te doen en niet zomaar de geruststellende berichten van de autoriteiten te geloven.)

2. De omvang van het probleem is potentieel van de grootte-orde van de ramp in Tsjernobyl, door de enorme hoeveelheid nucleaire brandstof die op de site aanwezig is. Over het precieze aantal ton lopen de meningen uiteen, maar dat het om een veelvoud gaat van de 180 ton uranium in Tsjernobyl is zeker. Daarbij is er ook een zekere hoeveelheid van de gevaarlijke (plutonium bevattende) MOX-brandstof op de site aanwezig. Bij een volledige meltdown smelt de uraniumbrandstof tot een lava-achtige massa en kan het door het beschermende omhulsel van de reactor heen branden. Een grote explosie behoort daarbij tot de mogelijkheden, waarbij de nucleaire brandstof tot 500 meter de lucht in zou kunnen worden gekatapulteerd. Ook maakt men zich nu al zorgen dat het koelwater (en later misschien de brandstof zelf) in contact komt met het grondwater—en zo in de waterleidingen van de huishoudens terecht zou kunnen komen.

3. De actie om het probleem in te dijken, dwz. de nucleaire reactoren en bassins van gebruikte staven koel genoeg te houden, is een werk dat op z’n minst maanden zal duren—waarbij nog van alles fout kan lopen. Het gebruik van zeewater als koelmiddel heeft bovendien met zekerheid tot aantasting van beschermende hulzen geleid, waardoor een Tsjernobyl-eindfase—het dichtcementeren van de reactoren in een grote sarcofaag bijna onvermijdelijk is geworden.

4. Het feit dat vier van de zes reactoren in de problemen zitten, met daarbij nog honderden tonnen verbruikt maar potentieel smeltend nucleair afval, vergroot de kans op een catastrofale uitkomst aanzienlijk. Als op één plaats de straling plots veel grotere proporties aanneemt, wordt het koelen van de brandstof op andere plaatsen bemoeilijkt omdat die plaatsten dan niet of nauwelijks benaderbaar worden door mensen. Dat zorgt dan weer voor nieuwe problemen, enzovoort. Het uiteindelijk resultaat kan dan zijn dat men gewoon van buitenaf zoveel mogelijk zand, beton en stabiliserende chemicaliën op de smeltende brandstof gooit, en dan hoopt dat de betonnen vloer onder de reactoren het uithoudt en het ook niet tot een explosie komt.

5. Officiële informatie kan rechtstreeks bij de bron gevolgd worden op de websites van Tepco, IAEA, het JAIF, en het NISA.

6. Vandaag werd rook waargenomen boven twee reactoren. Nog maar eens het bewijs dat het probleem verre van opgelost is.

40 REACTIES

 1. @TuurDemeester [28]:

  Volgens Shaun Burnie kan een gesmolten kern in een uur tijd door de dikke stalen bodem van het reactorvat smelten en komt dan direct in contact met water waarna een stoomexplosie plaatsvindt die het hele reactorgebouw verwoest.

  Voor zover bekend zijn alle reactorvaten echter nog heel en stoomexplosies hebben ook niet plaatsgevonden (wel waterstofexplosies, door de grote hitte wordt water gesplitst in waterstofgas en zuurstof).

  De kernbrandstof is door het uitvallen van de koeling wel deels drooggekookt maar van een volledige kernsmelting is in geen enkele reactor sprake. Die Burnie lijkt mij dus nogal een stemmingmaker.

  Anissa Naouai is een feest voor het oog! 🙂

  ===

  http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Fukushima_nuclear_accidents

  IIS [32] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [31]:

  De kernbrandstof is door het uitvallen van de koeling wel deels drooggekookt maar van een volledige kernsmelting is in geen enkele reactor sprake. Die Burnie lijkt mij dus nogal een stemmingmaker.

  Hoe weet je dat de boel niet is gesmolten? Zijn er al mensen of camera’s binnen in de centrale geweest die dit hebben kunnen bevestigen?

  Peter de Jong [33] reageerde op deze reactie.

 3. @IIS [32]: “Hoe weet je dat de boel niet is gesmolten?”

  Omdat volgens Burnie een gemolten reactorkern in een uur tijd door het reactorvat kan branden, waarna volgens hem direct een stoomexplosie volgt. Dat heeft zich tot op heden niet voorgedaan.

  Ergo, we hebben in geen enkele reactor een volledig gesmolten kern. Wss wel deels want er zijn reactors gedeeltelijk drooggekookt (men heeft stoom moeten laten ontsnappen om de druk niet te hoog te laten oplopen), maar dat is blijkbaar onvoldoende om een echte meltdown te veroorzaken. En aangezien de vier beschadigde reactors nu al dagen zonder behoorlijke koeling zitten hoef je geen meltdown meer te verwachten ook.

  IIS [34] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [33]:

  Dat zou dan voor Japan een lichtpuntje kunnen zijn. Men mag hopen dat het letterlijk en figuurlijk met een sisser afloopt. Hoewel ik mijn bedenkingen heb en men dergelijke driedubbele rampen niet moet onderschatten. Voorzichtige optimisme dan maar.

 5. IIS: Je eist ‘stralingsvrije’ producten (koop een Geigerteller, vrij verkrijgbaar op de markt, waarom zou een ander dat moeten uitzoeken voor je?). Je hebt het over ‘miljoenen toekomstige kankerpatiënten’ zonder enige vorm van onderbouwing waarom die kankers zouden ontstaan.

  Je hebt het over ‘onnatuurlijk hoeveelheden gifstoffen’, wederom zonder een greintje bewijs, behalve de groene hysterie van de windmolenmaffia.

  De waarheid spreekt inderdaad voor zich, maar je moet haar wel willen zien. En ik ben bang dat je de waarheid in dit geval niet wilt zien.

  De gevaren van nucleaire straling worden gewoon extreem overdreven. Een mooi voorbeeld is dit verhaal:
  “Een ultra extreem bejaarde Japanner van 93 jaar oud is voorzover bekend de enige persoon die de twee atoombominslagen in Japan in de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. De man was op 6 augustus 1945 op zakenreis in Hiroshima, en op die dag werd net een atoombom op de stad gedropt. Duizenden doden vielen, maar de zakenman overleefde het.

  Wel raakte de man gewond. Een dag na de inslag in Hiroshima reisde de man terug naar zijn woonplaats Nagasaki. En inderdaad, daar viel op 9 augustus 1945 de volgende atoombom.”

  Twee atoombommen (en dat is even wat meer straling dan wat radioactief Jodium uit een centrale) overleven, en dan 93 worden (and counting…), het valt allemaal wel mee dus.
  Goed, het is maar één voorbeeld, maar ook rond Chernobyl vielen niet de duizenden doden, de teller is onder de 60 blijven steken.

  Zie bijvoorbeeld deze docu: http://www.youtube.com/watch?v=e2vEwzF5_G4&

  IIS [37] reageerde op deze reactie.

 6. @Kim (niet ingelogd) [36]:

  Misschien is radioactiviteit zelfs gezondheidsbevorderend?

  Het enige wat ik weet uit de laatste docu die ik zag dat bepaalde hoeveelheden radioactiviteit DNA strengen zo kunnen beschadigen dat cellen daardoor beginnen te woekeren. Er zal genoeg onderzoek gedaan zijn naar gezondheidsrisico’s door straling, maar je kan zaken bagatelliseren of juist sterk overdrijven, het is maar hoe je het wilt zien en beleven.

  De mens kan inderdaad wel een stootje verdragen, maar ik krijg liefst zo min mogelijk gifstoffen binnen, hoewel ik ook weet dat de mens een zekere mate van weerstand opbouwt tegen vreemde stoffen.

  Niemand kan exact vertellen hoeveel mensen er zijn overleden aan kanker door straling. Maar hoeveel mensen zijn er overleden door loodverbindingen, hoeveel door kwik, hoeveel door dioxine, hoeveel door DDT, hoeveel door moderne pesticiden of agent orange, hoeveel door kleurstoffen en andere toevoegingen, en ga zo maar door. Nog even en ik smeer de gezondmakende spullen op mijn brood, want gezondmakend daar begint het wel op te lijken.

  Je kan dan uiteindelijk niks bewijzen, want al die kinderen die in Wit-Rusland zijn geboren na de kernramp kunnen net zo goed door iets anders hersenloos of zonder ledematen op de wereld zijn gekomen of ziek zijn geworden van iets totaal anders. Wie uiteindelijk kan weerleggen dat radioactiviteit ziek maakt of juist niet ziek maakt? Dan zouden gezondheidscijfers over een bepaald gebied iets moeten kunnen uitwijzen. Hoeveel kinderen worden hier in verhouding met een afwijking geboren en hoeveel kinderen in Wit-Rusland enz.

  Tja, misschien moet ik toch maar eens wat Japanse aandelen gaan kopen, er schijnt niets aan de hand te zijn. Straling Storm in een glas water.
  IIS [38] reageerde op deze reactie.
  Kim (niet ingelogd) [39] reageerde op deze reactie.

 7. @IIS [37]: “want al die kinderen die in Wit-Rusland zijn geboren na de kernramp”

  Welke kinderen? Namen, foto’s of linkjes graag.
  Je zult ze niet vinden.

  Een lichte mate van radioactiviteit is vergelijkbaar met een glas wijn per dag, dat is ook gezond. Terwijl vijf flessen leegdrinken redelijk dodelijk kan zijn.

  IIS [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Kim (niet ingelogd) [39]:

  Welke kinderen? Alle kinderen die zonder hersens, ogen of met vergroeide ledematen of helemaal geen ledematen op de wereld komen. Maar in mijn reactie gaf ik toch duidelijk aan dat er verbanden gelegd kunnen worden, maar zaken moeilijk zijn te bewijzen. Als jij samen met je vrouw of vriendin een gedrocht op de wereld zet en toevallig komen er in je omgeving meer van dit soort kinderen op de wereld, dan ga je je misschien afvragen of er ergens een oorzaak en verband ligt, vooral als je in de omgeving van Wit-Rusland woont.
  Gezien de te positieve reviews en omdat hij ze terecht in twijfel trok en hij opperde dat ze door de ondernemer zelf zijn geschreven, zou ik het kind geen Patrick noemen, wat een kritische, maar vooral lastige klant zeg….. Kijk voor meer happy kinderen gewoon even op Youtube.

Comments are closed.