DNB heeft het jaarverslag 2010 uitgebracht. Zoals verwacht, worden ook dit jaar de locatie en aard van onze goudreserves (vermeende 612 ton, EUR 20,7 miljard) verborgen gehouden. Hoe lang houden onze monetaire heersers dit nog vol?

In een ideale wereld bepalen mensen zelf waar ze mee betalen. Helaas leven we in een wereld waarin we worden gedwongen de euro als wettig betaalmiddel te accepteren en is het zeer moeilijk een alternatief te implementeren als gevolg van regulering (lees zelfbescherming door AFM/DNB/ECB etc).

Nu we dan toch te maken hebben met een centrale bank, is het belangrijk om te weten hoe de geldcreatie precies tot stand komt. De ultieme dekking of reserve van de euro is goud, zoals ook zelf aangegeven door DNB.

Helaas wordt over dit ‘vertrouwensanker’ geen openheid gegeven, ook niet door de ECB. Feitelijk houden de meeste centrale banken de hoeveelheid en bewaarplaats van het goud verborgen. Er wordt in een jaarverslag van een centrale bank enkel aangegeven dat er ‘x goud en goudvorderingen’ zijn. Dit gaat rechtstreeks in tegen internationale boekhoudstandaarden. Geen ondernemer zet handelsdebiteuren en kas in 1 post op zijn balans.

Zeer terecht is er daarom vorig jaar een petitie geopend om openheid van zaken te eisen bij DNB, immers werd er in het jaarverslag 2009 (en voorgaande verslagen inclusief de oudste op de website van DNB uit 1998) ook geen duidelijkheid gegeven.

Idealiter worden de goudvoorraden van alle centrale banken wereldwijd op hetzelfde moment gecontroleerd. Een globaal initiatief zou hiervoor moeten worden opgestart. Wellicht is GATA, die in Amerika reeds goudprijsmanipulatie heeft aangetoond, bereid mee te doen. Iets van www.whereisourgold.com.

Men kan nog zoveel ‘economische’ argumenten tegen goud inbrengen, van ‘je kunt het niet eten’ tot ‘er is niet genoeg van’, maar daar gaat het in dit artikel niet om. Klaarblijkelijk is voor onze heersers goud wel belangrijk. Waarom anders moet een pensioenfonds zijn goudpositie afbouwen, zijn bedrijven die goud als geld aanbieden niet welkom en bovenal waarom zouden de centrale banken anders zoveel goud (op papier) aanhouden maar over de werkelijke aard hiervan zwijgen?

Het is niet eens een conspiracy story. We worden keihard voorgelogen, of althans de waarheid wordt verborgen gehouden. Feitelijk is het denk ik de grootste cover-up van het moment. En het zou tijd worden dat het gros van de Nederlanders, niet alleen de Vrijspreker lezer, dit gaat inzien. En in actie gaat komen.

25 REACTIES

 1. Vandaag weer een nieuw record in dollars voor goud. $ 1.467, 20.

  Maar ja, het is vooral de dollar die aan het wegglijden is. In euro’s zakte de goudprijs vandaag zelfs een beetje.

 2. @Doompie [3]: juist.daarom ging het ook bijna mis toen het vertrouwen weg viel en dat ze volledig in paniek waren.jan kees de angsthaas.

 3. Sinds 1971, toen de dollar werd losgekoppeld van goud is de waarde van alle munten, inclusief euro (opvolger van de D-Mark) meer dan 95% gezakt ten opzichte van dit edelmetaal.

  Zoals Voltaire eeuwen geleden reeds terecht stelde, papiergeld gaat uiteindelijk naar haar intrinsieke waarde en dat is nul. Tous ca change, tous ca la meme chose.

 4. “Zoals Voltaire eeuwen geleden reeds terecht stelde, papiergeld gaat uiteindelijk naar haar intrinsieke waarde en dat is nul.”

  Ja natuurlijk, biljetten worden uit de roulatie genomen of er komt een nieuw ontwerp.

 5. @Vilseledd [7]:

  Dat is nog maar de vraag. Het is redelijk nauwkeurig berekend dat het element goud weinig voorkomt en dat zelfs met de beste ontginningstechniek er per jaar niet zoveel goud bij zou kunnen komen dat de prijs van het goud – om die reden – fors zou kunnen dalen. Ook niet als men zou gaan graven op de Zuidpool. Situaties zoals in de 16de eeuw toen er massaal goud uit Amerika in omloop werd gebracht en er inflatie ontstond of zelfs een situatie zoals in de 19de eeuw toen door ontdekking van nieuwe goudvoorraden in Australie en het westen van de Verenigde Staten de voortdurende monetaire deflatie enigzins drukte zijn thans zeer onwaarschijnlijk.

  Als de goudprijs keldert dan heeft dat vooral te maken met de manipulatie van centrale banken die elkaars goud zogenaamd ‘leasen’. Deze truuk om de rol van het goud te marginaliseren zal men echter niet heel erg lang meer kunnen volhouden.

 6. @Vilseledd [7]: Dat hoeven de regeringen niet, want private ondernemingen zijn veel efficiënter en effectiever hiermee. De overheid moet zich alleen verre houden van hun voortdurende economische interventies. Dat is alles. We hebben noch een centrale bank nodig,noch overheidsobligaties, noch rentemanipulatie, noch een AFM, noch andere financiële instituten. De markt moet gewoon haar werk kunnen doen. Economische crises zijn zonder interventies binnen 2-3 jaar opgelost. Helaas wordt dit altijd verhinderd door de overheid, omdat deze namelijk andere doeleinden nastreeft dan het volk.

 7. “Het is redelijk nauwkeurig berekend dat het element goud weinig voorkomt en dat zelfs met de beste ontginningstechniek er per jaar niet zoveel goud bij zou kunnen komen dat de prijs van het goud – om die reden – fors zou kunnen dalen.”

  Natuurkundig klopt er niets van de prijs van goud, zelfs als je hem afzet tegen de prijs van zilver. Wanneer men de techniek van het goud maken goed beheerst, dan is goud volstrekt waardeloos. Dan krijg je het verhaal van Koning Midas. Alles, wat hij aanraakte, veranderde in goud. Lijkt leuk, maar het is wel onhandig als je bijvoorbeeld wil eten.

  “Dat hoeven de regeringen niet, want private ondernemingen zijn veel efficiënter en effectiever hiermee.”

  Nee, maar ze moeten het wel vrijgeven, anders gaan de gouddelvers bij aankomst in het moederland de bak in.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Vilseledd [10]:

  “Wanneer men de techniek van het goud maken goed beheerst, dan is goud volstrekt waardeloos.”

  Daar is lood voor nodig. De voorraad lood is beperkt en naar alle waarschijnlijkheid is bij de gelijkblijvende vraag van nu de voorraad lood eerder uitgeput dan de voorraad koper, tin en fosfaten. Daarna doet oxidatie ook nog eens de voorraad lood slinken.

  Verder is er heel veel energie nodig om van lood goud te kunnen maken. Je zult met gammastraling kernreacties moeten veroorzaken en kerndeeltjes (drie protonen en vier neutronen) uit de loodkern moeten verwijderen. Ik geloof dat bij een experiment het 50.000 dollar kostte om minder dan 1 microgram goud te kunnen maken uit lood. Zelfs als de efficientie zou vermiljoenvoudigen (en in dat geval zouden we in een technisch zo hoogstaande maatschappij leven waarin waarschijnlijk het energieprobleem opgelost zou zijn) zou het nog niet rendabel zijn om op deze wijze goud te verkrijgen.

  Vilseledd [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [11]:

  Of als God besluit om de hoeveelheid goud enorm te doen toenemen. Of wat, wanneer de regeringen al die tijd de goudvoorraden naar beneden gelogen hebben en er 10.000 keer zo veel is. Tenslotte kunnen we niet controleren, of er echt slechts 2 olympische zwembaden vol goud gedolven zijn in de mensheidsgeschiedenis.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [12]:

  Het verschil tussen de islam en het christendom is dat bij de islam natuurwetten slechts een gewoonte zijn van Allah die hij zo weer kan veranderen en dat in het christendom God natuurwetten schept die Hij niet zomaar veranderd. En in de natuur is het zo dat goud een vrij zeldzaam element is. En dat is volgens fysici universeel. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld diamant, dat op sommige plekken in het universum in grote kwantiteiten voorkomt.

  Bovendien is de creatie van inflatie niet iets goddelijks, maar iets demonisch.

  Neen, die regeringen liegen de voorraden eerder naar boven dan naar beneden.

  “Tenslotte kunnen we niet controleren, of er echt slechts 2 olympische zwembaden vol goud gedolven zijn in de mensheidsgeschiedenis.”

  Er is vrij nauwkeurig te bepalen hoeveel goud er in de natuur voor komt.

  Hub Jongen [24] reageerde op deze reactie.

 11. De totale hoeveelheid goud zal een schatting zijn, net als de totale hoeveelheid geld of de totale hoeveelheid mensen. Uiteindelijk is het de mens die de waarde bepaald, maar dit geldt voor alles.

  We weten dat overal ter wereld nieuw geld bij verzonnen wordt omdat dat heel erg makkelijk is om schulden te doen verkleinen en omdat de hele wereld in een schulden spiraal zit is er genoeg reden om te blijven bijdrukken.

  Als de professor Vilseledd nu eens in zijn dikke boekenkast een geschiedenisboek zoekt weet hij dat inflatie de stijging van edelmetaal tot resultaat heeft. End of story.. Dat er niet heel veel meer bij gedolven wordt helpt een beetje.

  Mensen zijn gewoon redelijk voorspelbaar en de geschiedenis herhaald zich soms ten delen.

 12. @Vilseledd [7]:

  “Als de regeringen hun scrupules opzij zetten om naar goud te graven op de Zuidpool, dan zal de goudprijs fors dalen.”

  Zelfs dan blijft goud een economisch goed, waar schaarse bronnen voor zijn gebruikt (en dat bij een gouden standaard op een vrije markt vrijwillig kan worden geaccepteerd). En als men niks beters vindt of bedenkt, blijft men goud gebruiken. Fiatgeld is eindeloos bij te maken, desnoods door een biljet met “oneindige ruilwaarde” erop. Dat het wettelijk betaalmiddel is, is even oneconomisch als dat zeewater, lucht of zand dat zouden zijn.

 13. @Albert S. [21]: Correctie, dat moet omgekeerd zijn: goud komt 0.004 delen per miljoen aardkorst voor en zilver 0.075 delen per miljoen. Mijn excuses.

 14. @Vilseledd [16]: Hoe dan? Dan zul je het toch allemaal bij elkaar moeten zien.

  Dat is te berekenen aan de hand van de reacties in sterren. Wanneer ijzer ontstaat stoppen de kernreacties, en goud is een element wat bij die reacties zeer sporadisch gemaakt wordt.

 15. @Oscar [13]:

  Tenslotte kunnen we niet controleren, of er echt slechts 2 olympische zwembaden vol goud gedolven zijn in de mensheidsgeschiedenis.”

  We kunnen beginnen te controleren via de petitie als eerste stap.
  Aan die stap kan een begin gemaakt worden door te zorgen voor voor nog een dikke 200 steunbetuigingen. (nu al 789)

  http://petities.nl/petitie/openheid-over-de-nederlandse-goudvoorraad

  Zorg gewoon voor een paar extra!

  Vilseledd [25] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.