Het is weer de periode van het jaar dat er vooral door politici zoveel over “vrijheid” wordt gesproken. Voor een deel terecht om te vieren dat Nederland vrij kwam van de gewelddadige onderdrukking van Duitsland dat WW II verloren had.

Voor een ander deel onterecht omdat de echte vrijheid voor ieder individu eerder slechter dan beter wordt.

 
We gaan daarbij uit van het libertarisch maatschappelijk begrip “Vrijheid” dat voor ieder individu betekent vrij te zijn van dwang of geweld door andere mensen. Hetgeen tevens inhoudt dat iedereen recht heeft op zijn eigen leven en eigendom.

 Daar zijn de inwoners nu verder van af dan bij de bevrijding in 1945.

Op de eerste plaats door de steeds grotere betutteling en dwang en collectivisering door de Nederlandse overheid. Deze heeft steeds meer regels en wetten en voorschriften en verboden gemaakt, en steeds meer geld opgeëist van de productieve mensen.

Dit is de laatste jaren bovendien versterkt door de overgave van de Nederlandse soevereiniteit aan de EU die door Nederlandse politici is uitgevoerd ondanks de tegenstemmen in het referendum er over. Het Verraad van Lissabon is de bezegeling daarvan.

 Bij een herdenking noemde de voorzitster van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet dat Nederland nu weer volop genoot van de drie grote waardes: Vrijheid, Recht en Democratie.

Vrijheid ondergeschikt aan de EU, met belastingverplichting zodanig dat werkers maar 20 – 40 % van hun verdiensten  houden, en allerlei dingen moeten en andere niet mogen.

Recht, waarbij je niet mag zeggen wat je wilt, (Wilders), en  je eigen rechten ver te zoeken zijn.

Democratie waarin ook tegenstanders moeten doen wat een groepje politici (zogenaamd meerderheid) wenst.

 En dat alles van 1940 (gewelddadige bezetting) via bevrijding en verminderende vrijheid naar 2011 met onderdrukking door de EU.

35 REACTIES

 1. Hier een schitterende ontkrachting van de 5-mei onzin:

  “De Tweede Wereldoorlog is, volgens de traditionele geschiedschrijving en opvatting, gewonnen door en voor vrijheid, recht, en democratie.
  Dit blijkt een totale misleiding en misvatting.
  Die oorlog is in feite gewonnen door en voor: geweld, geld en overmacht. Want, daaraan wordt flink verdiend.

  Hitler en zijn nazi-partij waren van het begin af aan gesteund door het westerse grootkapitaal, tegenwoordig liever ‘multinationals’ genoemd. Hitler werd ideologisch en financieel aangemoedigd door o.a. de Amerikaanse grootindustrieel Henry Ford, die met o.a. zijn antisemitische boeken The International Jew en My Life and Work Hitler inspireerde tot Mein Kampf. Daarnaast werd Hitler geholpen door Henri Deterding, president-directeur van de ‘Koninlijke’/Shell.”

  dus ja, wat “vieren” we ook al weer?

 2. Diegenen die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden van het (nationaal) socialisme en te beschermen tegen het communisme zouden zich omdraaien in hun graf als ze konden zien wat voor een teringbende de “bestuurders” er van gemaakt hebben.

  Lees dit uiterst interessante linkje over een artikel uit zero hedge die door xander vertaald is;

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=630565&r=1&tbl_archief=&

  Het bevestigd mij dat de benaming EUSSR volledig de lading dekt als je het hebt over de ondemocratische europese socialistische superstaat.
  Nu én in de toekomst (voor zolang die nog duurt).

 3. @Doompie [28171]:

  Dus volgens jou was het maar onzin om Hitler te bevechten?
  En over die groot-industrielen: die doen het liefst zaken en kijken minder nauw naar de moraliteit van degene met wie zij zaken doen.
  Maar ook toen al deden bedrijven hun ding en kun je acties van bedrijven allerminst beschouwen als acties van de regering.

  Om je vraag te beantwoorden (wat vieren we): We vieren het feit dat het nationaal-socialisme verslagen werd en dat ondermensen niet langer worden achtervolgd om vervolgens in concentratiekampen een gruwelijke dood te moeten sterven.

  Het lijkt wel of het libertarisme mensen blind maakt voor zulke evidente waarheden. Waar het nazisme dus totaal in strijd is met libertarische denkwijzen zou je verwachten dat libertariers 5 mei mee kunnen vieren.

  Doompie [6] reageerde op deze reactie.

 4. Volgens Hitler hielden de Joden Duitsland in een ijzeren greep door alle sleutelposities te bezetten en van daaruit het land te controleren en manipuleren. Ze waren er op uit om het Europese volk uit te roeien volgens Hitler. Daarom wilde hij van ze af.

  Het Europese volk is na de Tweede Wereldoorlog inderdaad begonnen aan de weg naar extinctie. Maar ligt de oorzaak daarvan bij Joden die de maatschappij intellectueel, economisch en spiritueel in haar greep hebben, zoals Hitler schetst?

  De oplossing is simpel: geef de markt de ruimte en beperk de overheid tot het minimum. En die minimale overheid moet dan natuurlijk niet door uitsluitend één bevolkingsgroep gedomineerd worden.

  In de praktijk betekent dat oorlog. Een klein groepje machtigen wil de hele wereld onder haar controle brengen. Wie niet buigt wordt vernietigd.

  Filmpje van een schreeuwende Hitler, Engels ondertiteld: ‘Adolf Hitler: Judaism is a satanic power’

  http://www.youtube.com/watch?v=3I4C6u2CM0c

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [28174]:

  Kan ook, dat mag ieder voor zich weten, maar onze Oranjes hadden Nederland en Nederlands Indië vergeven aan de nazi’s. Speeches van Wilhelmina welke letterlijk erop neer kwamen dat het volk zich voor moest bereiden op de komende veranderingen..

  De geschiedenis doet alsof dit nooit is gebeurt, en dat Wilhelmina ‘moeder van het verzet’ was..

  Helaas is de geschiedenis omtrent de oorlog pas in 67 opgesteld, en is een en ander verdraait.

  Ik ben bezig met een verhaal. Heb contact met een oude vetzetsstrijder die bijna 30 jaar lang das englandspiel in kaart heeft gebracht, en hij schaamt zich haast voorbewerkend te hebben gestreden, nou ja binnekort dus..

  beek [9] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [28178]:

  “Ik zie geen Europees volk dat zichzelf uitroeit. Jij wel? Waar zie je dat dan? Ik zie vooral Europeanen die werken en overleven”.

  In Nederland is meer dan de helft van de jeugd in de grote steden van allochtone komaf. Het is over en voorbij met de blanke Europeaan als het zo doorgaat.

  Kijk eens hoeveel mensen er aan het infuus van de MSM hangen. Hoeveel vrouwen het ontbreekt aan het minste rasbewustzijn – ze denken werkelijk dat alle volkeren ‘gelijk’ zijn en dat alles cultureel bepaald is.

  beek [12] reageerde op deze reactie.
  beek [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico de Geit [28181]:

  Rasbewustzijn? Het blanke ras wordt uitgeroeid? Ik zie nog steeds erg veel blanken in Nederland. Inderdaad ook mensen van andere afkomst; die mensen blijken veel op mensen te lijken, zeker als ze ook nog christen zijn.

  Kort geleden kreeg Peter de Jong een reprimande van de libertarische moderator omdat hij een lied dat het blanke ras bezong had ingebracht.
  De Geit zegt m.i. precies hetzelfde.
  Ik zie niet waarom het blanke ras verdedigd zou moeten worden als ras.

  Nico de Geit [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico de Geit [28181]:

  Je beschouwt de Europese inwoners van de knoflooklanden ook als behorend tot het ‘blanke’ ras? Maar Ethiopiers, Perzen en Marokkanen weer niet?

 9. @beek [28182]:

  “Ik zie niet waarom het blanke ras verdedigd zou moeten worden als ras”.

  Dat is ook niet verplicht. Stel je voor dat de overheid zou bepalen wie kinderen neemt en hoeveel, en wie niet.

  Ik maak me zorgen Beek. Ik vind het angstig om als minderheid te leven. Voor ik in een blanke wijk ging wonen woonde ik in een multiculturele wijk. Dat ging niet goed. Vandaar waarschijnlijk mijn angst.

  Sommigen zeggen: het valt wel mee. Maar het valt niet mee. Je kunt natuurlijk altijd je stoffelijk lichaam afleggen. Zo ver ben ik al.

  beek [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico de Geit [28184]:

  Dat laatste zou ik niet doen: dan wordt angst je raadgever.
  Ik heb vooral iets tegen de islam, maar niet iets tegen niet-blanke christenen. Het vooruitzicht dat de islam Nederland gaat domineren, dat vind ik verontrustend: dat is een terugval naar het barbarendom. Terwijl het zo moet zijn dat men de toekomst hoopvol tegemoet zou moeten kunnen zien.
  Ik vergeet namelijk nooit dat er ook heel verschrikkelijke blanke Nederlandse tokkies bestaan bij wie je ook niet wilt wonen.
  Beschaving: daar moet altijd voor gestreden worden.

  Nico de Geit [17] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [28185]:

  “Beschaving: daar moet altijd voor gestreden worden”.

  Barbaren naar Europa halen, dat noemen sommigen beschaving. En als de boel helemaal uit de hand loopt mag de Geit dan – niet eerder – ‘de strijd aangaan’?

  6 mei – Sterfdag Pim Fortuyn

  Vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2002 werd Fortuyn door ‘een eenling’ doodgeschoten op het mediapark in Hilversum. Vlak daarvoor had hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam een enorme overwinning behaald. Erg pijnlijk voor de zittende macht. Deze man moest gestopt worden, en alzo geschiedde.

  Filmpje van een emotionele Fortuyn:

  http://www.youtube.com/watch?v=csjmP1IOcZU

 12. Wat me opvalt in deze kwestie, is dat Nederland haar herwonnen onafhankelijkheid “bevrijding” noemt en die van de Baltische Staten “onafhankelijkheid”.

 13. @beek [28179]:

  Betreft de Bush-Hitler connectie durft zelfs Wikipedia deze link te leggen:
  “Prescott Sheldon Bush was de bewindvoerder over een Nederlandse bank (Bank voor Handel en Scheepvaart, te Rotterdam) tijdens de opkomst van het Derde Rijk. Prescott Sheldon Bush wordt ervan beschuldigd dat hij, vóór en tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog, samen met Fritz Thyssen de nazipartij NSDAP financieel steunde en daarmee Hitler aan de macht heeft gebracht.” http://nl.wikipedia.org/wiki/Prescott_Bush

  Uitsluitend op deze manier kon de US het westen onder hun invloedssfeer krijgen, immers voor WO2 was Frankrijk en Duitsland de geldende macht.

  En betreft de “inspiratie” van het koningshuis: de NS heeft willens en wetens mee-gewerkt aan het op transport stellen van de Joden. Op bevel van de Ned. regering, die het “verzet” opdracht gaf om door te gaan met deze transporten en het niet te saboteren.
  Echter toen in 1943 de hongersnood uitbrak vanwege de trein-staking en het voedsel niet meer van de noordelijke provincie’s naar de rest van Nederland kon worden getransporteerd, beviel de koningin om de staking te handhavan !

  Het ging zelfs zo ver dat de Duitse opbouwers (om in CDA termelogie te blijven gezien Irak en Afghanistan) zelf de treinen gingen bemannen om de voedsel transporten veilig te stellen.

  In tegenstelling tot de Ned. angsthazen, bleef de Deense koninklijke familie gewoon op hun post.
  Net voor de capitulatie van de Duitsres werden nog veel linkse verzetshelden door de Duitsers opgebracnt en omgelegd, het verzet verdenkt dat de regering in Engeland af wilde van de linkse partijen die immers van het koningshuis af wilden.

  Toen Wilhelmina naar Ned. terug vloog hadden ze gezorgd voor een grote gewapende macht bij het vliegveld, immers ze waren bang dat de scheit-koningin verjaagd zou worden.

  Hopeloos hoe sommigen mensen achter media-bedrijven (Reuter,ANP) aanhollen om geschiedenis hun te kennen.

  Nico de Geit [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Esther [28191]:

  “Hopeloos hoe sommigen mensen achter media-bedrijven (Reuter,ANP) aanhollen”

  Julian Assange: ‘Mainstream Media verantwoordelijk voor oorlogen’

  Assange: ‘De media is zo kwaadaardig dat we ons af kunnen vragen of we niet beter af zouden zijn zonder. Ze geven een vertekend beeld van de werkelijke wereld en het gevolg daarvan is oorlog en corrupte regeringen die aan de macht blijven. Eén van de hoopgevende zaken die ik heb ontdekt is dat iedere oorlog die in de afgelopen 50 jaar van start ging het resultaat is van leugens van de media. De media had het kunnen stoppen als ze diep genoeg gespit hadden en niet klakkeloos de overheidspropaganda hadden doorgegeven.

  Wat is de betekenis hiervan? De betekenis is dat de bevolking niet van oorlog houdt. De bevolking wordt met leugens in een oorlog betrokken. De bevolking begint geen oorlog met open ogen. Een goede media-omgeving betekent een vredige omgeving’.

  Filmpje: ‘Assange: Facebook, Google, Yahoo spying tools for US intelligence’

  http://www.youtube.com/watch?v=Hp8rJVWC2a0

  Bron: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/05/04/julian-assange-mainstream-media-verantwoordelijk-voor-oorlogen/

 15. De bevolking begint geen oorlog met open ogen. Een goede media-omgeving betekent een vredige omgeving’.

  Jaaahhhhh….en dat betekent dus ook een “veilige” omgeving , nou en die wereld wordt nu voor je gebouwd.

  En ze beginnen aan de noord-oost zijde…..altijd.

  vrijeradikaal [24] reageerde op deze reactie.

 16. @vrijeradikaal [28193]:

  Kijk dit bedoel ik nu….Voor de Gemeente Arnhem heeft HTM Security inmiddels meerdere gebouwen voorzien van toegangscontrole. Deze gebouwen varieren van het nieuwe Stadskantoor tot aan kinderboerderijen.

  kinderboerderijen……zullen waarschijnlijk trachten een “vuile bom” te verstoppen daar , of hangen de kinderkens er te veel rond ( bij de dieren ?).

  Toegangscontrole….tot aan kinderboerderijen.

  Ik geloof niet dat dit forum waarlijk enige notie heeft van wat “De Haagse Methode”zal gaan heten !

  De NWO wordt onder je eigen neus gebouwd ( en heus niet alleen in America ) , en niemand valt het op ?

  Ongelovenlijk.

  vrijeradikaal [25] reageerde op deze reactie.

 17. Oh…ze beloven meer vrijheid…snel lezen dus.

  Nederland krijgt nieuwe energie

  Prins Carlos de Bourbon de Parme beveelt het plan voor een nationaal akkoord van harte aan. Daarbij wijst hij erop dat burgers, het bedrijfsleven en de wetenschap de handen vorig jaar al ineen geslagen hebben met de publicatie van het vergelijkbare voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’. Commissieleden van 7 politieke partijen en een groot aantal energiedeskundigen pleitten in dat rapport voor een breed gedragen Deltaplan Nieuwe Energie om te komen tot een 100% duurzame energiehuishouding in 2050.

  Geïnspireerd door dit ‘bottom-up’ initiatief, hebben UNETO-VNI, NLingenieurs, LTO Nederland en diverse andere sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven nu hun krachten gebundeld met de oprichting van Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie. Voorzitter Prins Carlos: “Met het Deltaplan Nieuwe Energie moet het energiebeleid in Nederland veel consistenter worden, waardoor bedrijven en burgers met een groter vertrouwen kunnen investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Er bestaat een grote wens tot meer vrijheid om in de eigen energiebehoefte te voorzien”.

  Initiatiefwet 2.0

  “Het moment waarop het CDA en de PvdA nu met dit voorstel komen is uitstekend. Onze stichting is reeds bezig om op korte termijn een breed gedragen initiatiefwet voor een Deltaplan Nieuwe Energie te ontwikkelen. Deze ‘initiatiefwet 2.0’ zal door bedrijven, burgers, wetenschap en politiek gesteund worden, waaraan alle belanghebbenden in volledige transparantie en openheid kunnen meewerken. Wij werken daarom graag actief mee aan de totstandkoming van een nationaal energieakkoord. Als onafhankelijk platform voor energietransitie met een reeds opgebouwd netwerk met vele brancheorganisaties, koploperbedrijven, consumentenorganisaties, vakbonden, NGO’s en kennisinstellingen, zijn wij in staat om een partijonafhankelijke en coördinerende rol te vervullen.”

 18. Geïnspireerd door dit ‘bottom-up’ initiatief, hebben UNETO-VNI, NLingenieurs, LTO Nederland en diverse andere sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven nu hun krachten gebundeld met de oprichting van Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie.

  Geïnspireerd door dit ‘bottom-up’ initiatief…..huh…wat …‘bottom-up’ …bij wie komt het vandaan ?

  Deze “Donneriaanse” blah blah…lees ik de laatste paar jaar…en ik krijg het niet meer door mijn strot.

  Voorzitter Prins Carlos: “Met het Deltaplan Nieuwe Energie moet het energiebeleid in Nederland veel consistenter worden, waardoor bedrijven en burgers met een groter vertrouwen kunnen investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Er bestaat een grote wens tot meer vrijheid om in de eigen energiebehoefte te voorzien”.

  Nou Carlos….alles wat zo langzamerhand uit het eindige Noorden komt begint te wringen.

  Het zal wel weer een kanaaleiland zijn.

 19. @pcrs [28197]:

  Het is belangrijk dat we vieren dat we niet meer door een geuniformeerde duitssprekenden naar ons identiteitsbewijs gevraagd worden, maar door geuniformeerde nederlandssprekenden.

  Jip….One eagle went….another came ( hello freedom ).

 20. We moeten treuren dat we geen Duitsers zijn. Ze hebben de beste economie, maken goede degelijke producten die wereldwijd gekocht worden. De autobahnen, het bier, de vrouwen met decollete. Een gezonde huizenmarkt, ze kunnen goedkoper bouwen, hebben lekker de ruimte, hadden de beste munt van Europa, de bergen in het zuiden, geen bpm, veel minder bijtelling, hogere lonen.

  En wat hebben wij? We hebben een mooiere kust. Overal flitsers, belasting op belasting, een totaal verziekte huizenmarkt met sociale huur buiten elke proporties, bouwen betekend bij ons vaak betonnen dozen plaatsen in een lelijke nieuwbouw wijk.

  Humor.. Wij hebben humor en de Duitsers niet, daar houdt het mee op.

  Als europa straks uitelkaar valt en we op de nieuwe Mark overgaan, kunnen we mooi een worden met Duitsland. Moet alleen die Merkel even oprotten, misschien zou Geert het niet verkeerd doen in Duitsland 🙂

  peetar
  kinderpindakaas.blogspot.com

Comments are closed.