Op FOK! stond een opmerkelijk artikel. Volgens staatssecretaris Fred Teeven moeten criminelen voortaan – naast hun normale straf – flink gaan betalen. Dat is geen slecht idee, één van de grootste manko’s van het Vaderlandsche strafrecht is dat het een kwestie is tussen de staat en de dader, niet tussen het slachtoffer en de dader. Teeven’s idee verandert daar echter niets aan, de dader moet aan de staat betalen en niet aan zijn slachtoffer.

Vanuit het oogpunt van de brave burger verandert er dus weinig. Hij kan aangifte doen van een misdrijf, en het is zelfs mogelijk dat er daadwerkelijk een individu wordt veroordeeld en een straf opgelegd krijgt. Om een schadevergoeding te krijgen moet het slachtoffer echter een nieuwe procedure aanspannen en zelfs als de almachtige rechter hem gelijk geeft is het maar de vraag of de dader daadwerkelijk de schade vergoedt. Van een kale kip kan je immers niet plukken en een beetje dader zal natuurlijk ruim van te voren zijn bezittingen wegsluizen.

Het ligt zeer voor de hand dat, binnen het strafrecht, de dader de door hem veroorzaakte schade zou moeten vergoeden aan het slachtoffer. Bij zaken als moord of sexueel misbruik is de schade maar moeizaam uit te drukken in geld, maar dat doet aan het principe niets af. Desondanks oppert Fred Teeven dat de staat de schadevergoeding moet opstrijken en niet het slachoffer.

De overheid heeft talloze gedragingen tot overtreding of misdrijf bestempelt. Het gebruik van recreatieve middelen waarmee geen mens iets misdaan wordt kan tot een celstraf leiden, maar gelukkig is de Vaderlandsche Staat daar redelijk pragmatisch in. Het bezit van een wapen is een misdrijf en men kan daarvoor worden opgesloten ook als geen mens iets is misdaan. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van crimineel gedrag waarbij geen mens iets is misdaan. Belastingontduiking…

Fred Teeven kan dus twee kanten op. Het slachtoffer vergoeden, hetgeen voor de hand ligt. Daarmee kan hij een groot deel van het Wetboek van Strafrecht versnipperen. Optie twee is het opleggen van boetes in plaats van schadevergoedingen, dan kan hij zelf het geld cashen van zaken die hij zelf ongewenst verklaard heeft.

Een boete is een raar iets, je betaalt iemand waarvan je niets hebt gekregen en die geen schade heeft geleden. Een schadevergoeding is reëel, je vergoedt iemand datgene wat je hem daadwerkelijk aan schade hebt berokkent. Het hedendaagse strafrecht zou tegen een muur aanlopen als schadevergoeding in plaats van boete leidend zou worden. De samenleving verheffen door bijvoorbeeld racisten op te sluiten zou niet meer mogelijk zijn.

Laat het slachtoffer centraal staan en niet de staat en strafrecht zal weer het recht dienen!

10 REACTIES

 1. Ron schreef hier ook al over: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/07/crimineel-gaat-betalen-voor-misdrijf/

  Het is volgens mij een van de foutere voorstellen. Een onderdeel van het voorstel is in een veel vroegere fase, nog ruim voor iemand veroordeeld is, laat staan dat het vonnis onherroepelijk is geworden, beslag te leggen op zijn vermogen. Dit lijkt me niet libertarisch.

  Daarnaast spreekt Teeven over een vast bedrag als vergoeding voor de diverse misdaden. Dan leef je toch in een fantasie wereld als je denkt dat iedere roofoverval dezelfde schade veroorzaakt. Bovendien is dit vaste bedrag hoger dan het eigenlijke schade bedrag want het is bedoeld voor het slachtoffer en het meerdere gaat in een slachtoffer fonds. Meer dan de geleden schade vergoeden en dat een schadevergoeding noemen is niet rechtvaardig.

  Bovendien holt dit de civiele schadevergoedingsprocedure uit. Want je zal nu moeten wachten op het forfaitair vastgestelde bedrag van schadevergoeding te verkrijgen na veroordeling van de misdadiger. In plaats van maatwerk bij een rechter krijg je een bij ambtelijke beschikking vastgestelde vergoeding. De staat gaat hier op de stoel van de civiele rechter zitten. En holt de scheiding der machten voor zover nog aanwezig verder uit.

  We moeten ook naar de gevolgen kijken en dat is het uithollen van het civiele recht, een toenemende staatsmacht en een verdere uitholling van het begrip eigendom.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.

 2. Iemand die de multiculturele samenleving niet ziet zitten is een crimineel (zie de uitspraak tegen Hans Janmaat in 1996) en moet op eigen kosten worden opgesloten. Kritiek op de overheid is niet toegestaan, doe je het toch dan loop je niet alleen het risico veroordeeld te worden, maar ook het risico dat je vermogen in beslag wordt genomen.

 3. @Hub Jongen [4]: Ik acht civiel recht, waarmee je een schadevergoeding kan bedingen, bij een theoretisch onafhankelijke rechter, met zijn beperkingen, van hoger orde dan het alternatief van Teeven.

  En een algemener antwoord:

  Publiek recht dient net als de overheid terug te treden. Hoe kleiner de overheid hoe minder publiek recht. Hoe verder we naar AK gaan hoe meer het verdwijnt totdat het publieke recht wellicht helemaal is verdwenen. Het civiele recht zal in uitgeklede vorm blijven bestaan en wellicht worden uitbesteed aan private rechtbanken.

  De methode waarop overtredingen van het NAP worden behandeld zal zijn vastgelegd in duidelijke civielrechtelijke rechtsregels (wellicht teruggrijpend op natuurrechtsbeginselen).

  Publiek recht schaadt de burger omdat het de overheid institutionaliseert. En zie ik als verwerpelijk. Civiel recht regelend de betrekkingen tussen burgers, zie ik als nuttig, zodra de corporatistische elementen daaruit verdwenen zijn. En kan dus wel dienstbaar zijn aan de burger.

  Tenminste, zo meen ik nu dat het plaatje eruit ziet.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [5]: Nog wat verder nadenkend, de grondwet is onderdeel van publieke recht. Alhoewel die de overheid grondvest, en dus verwerpelijk is, kan die theoretisch de rol van de overheid inperken en de burgers relatief veel rechten toekennen. Dus een grondwet kan een zeker verschil maken. Zie grondwet VS vs EU. Maar indien de rol van de overheid is uitgespeeld heb je ook geen publiek recht nodig.

 5. @Ratio [1]: Lijkt mij wel libertarisch.
  Als je iemand zijn vrijheid hebt afgenomen of bezittingen, heb je gene recht meer op die van jezelf tot het slachtoffer gecompenseerd is als je het mij vraagt.

  Anders krijg je inderdaad de kans al je bezittingen weg te sluizen voor het slachtoffer gecompenseerd is.

  Je mag bij initiatie van geweld, geweld inzetten om je recht te halen.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Hoc Voluerunt [7]: Ik vind dat veel libertariers teveel geloof in de overheid en Teeven ten toon spreiden. Teeven roept iets over schadevergoeding en we staan in de rij om nog meer rechten af te staan.

  De huidige overheid beschikt over meer dan genoeg mogelijkheden om tot incasso over te gaan. Dit is zo’n scam van, geef de overheid wat meer rechten en jullie krijgen het beter. De huidige overheid heeft meer dan genoeg mogelijkheden ons te knechten. Dat moeten er absoluut niet meer worden. Ook niet in naam van rechtvaardigheid of schadevergoedingen. Diverse vormen van beslag kunnen al worden gelegd, en ook gijzeling is een mogelijkheid. De situatie die jij schetst (wegsluizen) heet actio Pauliana en ook daar bestaat wetgeving voor.

  Als je iemand zijn vrijheid hebt afgenomen of bezittingen, heb je gene recht meer op die van jezelf tot het slachtoffer gecompenseerd is als je het mij vraagt Een waarheid als een koe, maar pas nadat je veroordeeld bent. De vervolg stap in de redenatie, dus we moeten Teeven en de staat meer macht geven dan ze nu hebben, daar gaat het hier om, en dat volgt niet logisch uit deze stelling.

  Hoc Voluerunt [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [8]:
  Nee dat volgt er ook niet uit, teeven moet geen enkele rechten meer hebben dan wie dan ook heeft.

  Meer overheid ben ik ook niet op uit.
  Maar een stapje in de juiste richting juich ik wel toe richting minarchie. Dit is niet zo’n stap.
  al ben ik wel van mening dat de rechtstaat in een zekere vorm moet blijven en eerst al het anderen afgeschaft dient te worden.
  de rechtstaat moet uitgefaseerd worden bij een minarchie naar een anarcho kapitalisische maatschappij.

  Wegconcurreren.
  Dat zie ik hier nog niet gebeuren.
  Ik wil uit de schadevergoeding wel hebben dat de staat een 3e partij is en niet de hoofdpartij in het innen van geld.
  die dient direct naar de slachtoffers te gaan waarop de staat zijn kosten er bij krijgt voor die rechtspraak.

 8. op zich niet echt een verkeerd idee om mensen die misdaden plegen ook nog flinke boetes te geven en ze elke cent weer terug te laten betalen aan hun slachtoffers. Het wordt hoog tijd dat er eens aan de slachtoffers eerst wordt gedacht en niet aan de daders.

  Alleen 1 punt zie ik compleet niet staan en dat is de financiele situatie van de verdachte. Kan toch niet zo zijn dat wel weer bijzondere bijstand gaat worden uitgekeerd en daar dan de boetes weer van betaald mogen worden. Kunnen jij en ik daar weer voor opdraaien natuurlijk.
  Beste idee is nog steeds die lui op Rottum opsluiten en de sleutel weggooien.

Comments are closed.