Open brief aan de staat der Nederlanden en de Regeringsleiders.

Geachte bestuurders,
 De inwoners van Nederland hebben u gekozen om het land te mogen besturen, en daarom willen wij als inwoners kenbaar maken waar wij moeite mee hebben. Er is democratisch afgesproken dat alle inwoners mee moeten betalen aan de collectieve samenleving van ons land. Daarbij is het niet vastgelegd dat wij andere landen en mensen die naar ons land toekomen automatisch ook zullen onderhouden, dat was niet de insteek van de inwoners.

Wel was er geld van het maatschappelijk kapitaal beschikbaar gesteld aan vluchtelingen hulp in andere landen om deze mensen in hun eigen land een menswaardig bestaan te laten krijgen. Nimmer was het de opzet om alle mensen van de gehele wereld hier heen te laten komen en gelijk vanuit alle voorzieningen welke wij hier opgebouwd hadden te kunnen ontvangen. Dit moet gestopt worden en er moeten duidelijk grenzen afgebakend worden zodat onze eigen, door ons betaalde, voorzieningen in stand gehouden kunnen worden.

Daarom verlangen wij ook dat er maatregelen genomen worden dat ons maatschappelijk kapitaal niet  overal meer voor gebruikt mag worden. Ook vinden wij, gezien de Europese Gemeenschap niet in staat is de grenzen zorgvuldig af te sluiten, dat onze regering maatregelen moet nemen om ons beter te beschermen tegen criminelen, en er aan de grensovergangen weer gecontroleerd moet worden. Indien u als regering niet hard optreedt tegen overtreders zal het uit de hand lopen, en is het vragen om grote problemen. Dan komt er een moment dat alle Nederlanders het initiatief in eigen hand zullen nemen en zullen er ongeregeldheden ontstaan, wat een ramp betekent  voor de multiculturele samenleving en daar heeft niemand behoefte aan. Nu is het al zover dat kleine groepen zgn. vluchtelingen die geen verblijfsvergunning kunnen krijgen onze regering chanteren, en gratis gebruik kunnen maken van Advocaten en naïeve sociale werkers en politici.

Het wordt tijd dat de regeringsleiders tot het inzicht komen dat het voor de inwoners onbetaalbaar wordt en er steeds meer agressie en crimineel gedrag uit voort komt. Verzocht wordt dan ook passende maatregelen te nemen en te luisteren naar de geluiden uit de samenleving. Hard en rechtvaardig optreden is dan ook het verzoek. Laten wij niet wachten tot alle burgers zich aansluiten bij één partij die bereid is naar de burgers te luisteren, en voor dat het te laat is passende maatregelen nemen. Pas de Nederlandse wetten aan en negeer onnadenkende naïeve regelingen vanuit Europa.

Een ongeruste Nederlander die ziet dat het niet goed komt.

Ingezonden door Reiny

18 REACTIES

 1. Beste wensen voor 2012, Reiny! Goed geschreven brief!
  Stuur ‘m ook even naar de mailbox van deze site:
  http://www.pvv.nl
  Of druk ‘m af en stuur ‘m naar: Sietse Fritsma, Postbus 20018,
  2500 EA Den Haag.

 2. Indien een Nederlander naar Nederland terug emigreert en meer dan een luttel bedrag aan onroerend goed (eigen woning) heeft in een ander EU land, maar in Nl. geen woning; geen baan; geen contacten; geen inkomsten, dan komt deze Nederlander NERGENS voor aanmerking; dwz. er wordt aan deze landgenoot:
  1. – geen goedkope huur woning toegewezen;
  2. – geen huur subsidie toegekend;
  3. – geen bijstand toegekend;
  4. – geen medische financiële ondersteuning toegekend;
  (vóórdat deze in een nl. ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld dient de te worden bewezen dat er sociale premies/ziektekosten premies worden betaald in een andere EU-lidstaat.)
  5. – geen werkmogelijkheden geschapen indien men 45 of ouder is. (maar er dient wél gewerkt en betaalt te worden – binnenkort – tot wellicht 75 ?).
  Wat deze landgenoot dan moet doen – tenzij deze Nederlander bereid is dood te vriezen op straat – is z’n met veel en hard werken verdiende woning verkopen. Aan wie want de markt is kapot ? Of een lening aangaan, – bij welke bank ?
  Zijn er nog liquide banken in de Europese Lidstaten ? Zijn er banken die een lening verschaffen aan 45 plussers die geen inkomsten hebben ?

  Iedereen, overal vandaan, kan in Nederland gratis meerijden.
  Maar voor de eigen landgenoten, die eventueel zouden willen terug emigreren bestaat er HELEMAAL niets.

  Ik zie overigens geen duidelijke reden waarom iemand zou willen terug emigreren. Het is er koud en kil. Een overheid met parasitaire handelswijze en dubbele (calvinistische) schizoïde moraal.

  Oh wat zijn wij Nederlanders toch goed voor de (buitenlanders) inwoners in ons kikkerlandje.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Aequitas [4]:

  “……..dan komt deze Nederlander NERGENS voor aanmerking;…”
  In de betekenis van “Recht op hebben” is dat ook terecht. Want als het een recht zou zijn, dan MOETEN andere “Nederlanders” daarvoor betalen (werken).

  De pijnlijke, afschuwelijke discriminatie zit hem er in dat andere rassen wel op de een of andere manier recht schijnen te hebben op al die goodies en dat daar wel burgers voor gedwongen worden om te betalen (werken).

  Ook dit “geweld” moet worden afgeschaft en vervangen worden door vrijwilligheid en waarin ook iedereen in staat is om in vrijheid met iedereen zaken te doen of hem/haar te helpen.

  Aequitas [10] reageerde op deze reactie.

 4. Tja Reiny, goed stuk.

  Ik moet dan gelijk even denken aan die VVD imbeciel van een v.d. Kamp die verregaande ‘versoberingen’ op de bijstandswet en de ww aankondigt. Ik doel dan op kinderen die voor werkloze ouders moeten gaan opdraaien. Kinderen die moeten gaan bloeden voor het falen van de v.d.Kamp- elite. Voor de incometentie van de v.d. Kamp elite. Ontstaan door beslissingen en wetten van deze te verachten elite.

  Ik doel dan op de verplichtstelling om te gaan verhuizen. v.d. Kamp wil dat werklozen verplicht moeten verhuizen van Maastricht naar Groningen indien daar werk voorhanden is. Het uiteenrijten van complete gezinnen… Het in de afgrond storten van complete families die niet verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin zij zijn komen te verkeren. Dat was immers de v.d. Kamp- elite. Ik moet nu plots ook denken aan Pim Fortuyn’s Verweesde Samenleving….

  Maar het argument dat v.d. Kamp dan gebruikt, het ENIGSTE argument…

  “Äls ik zie dat er ieder jaar 300.000 Oost Europeanen naar ons land komen, dan mag Maastricht- Groningen geen probleem zijn”

  Maar naar nu blijkt komen die VOORAL om na drie maanden arbeid de bijstandskas leeg te zuigen evenals de schaarse huurwoningen die resteren. “Het aantal Polen dat een bijstandsuitkering aanvraagt stijgt explosief”, lazen we vorige week op de teletekst.

  Ik heb een tip voor v.d. Kamp en al zijn vazallen: Benoem het jaar 2012 tot “Het jaar van algemene politieke schaamte”!

  Philosoof G&R Eigenwijs [14] reageerde op deze reactie.

 5. Een pracht van een open brief Reiny.
  Maar Ik denk dat je veel geduld zult moeten uitoefenen om maar enige reactie te krijgen vanuit Den Haag.
  Waarschijnlijk zul je nog meer geduld moeten hebben om enige politieke actie te ontwaren.
  Politiek is nou eenmaal politiek nietwaar en die politiekers zijn alleen maar bezig om hun eigen ego te strelen en niet het jouwe.

  Meneer Storm [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Henk der Niederländer [7]: De truc zit ‘m in het HERHALEN ervan. Ervaren lobbyisten hebben dat aangeraden. Het is de OMGEKEERDE versie van deze uitspraak:
  als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt gaat iedereen het vanzelf als de waarheid beschouwen.(is van Joseph Goebbels, tijdens één van zijn beruchte redevoeringen)
  Omgekeerd wil zeggen dat het mbt Reiny’s brief om feiten gaat en hoe vaker deze onder de aandacht worden gebracht, hoe sneller er binnen de Kamer aandacht aan wordt besteed.

  Zé [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Meneer Storm [8]: Wat ik ook bizar vindt is dat als een allochtoon teruggaat naar het land van herkomst een verhuispremie ontvangt, maar dat als een Nederlander het land verlaat niets krijgt.
  Tevens maken buitenlanders hier herhaaldelijk gebruik van door weer Nederland binnen te komen met een andere identiteit, en weer te vertrekken om wederom de verhuispremie op te strijken.
  Al met al kan het niet veel gekker meer worden, of wellicht juist wel zodat iedereen kan gaan zien hoe we met zijn allen vernacheld worden…..
  2012, het jaar van de grote veranderingen. We gaan de goede kant op, hoe dan ook, want triester kan het niet meer worden.
  Het beste, voor iedereen, in the meanwhile, Stay Human,

 8. @Meneer Storm [11]:

  Meneer Storm ; … oh wat erg … een typefout ! !
  Kleinzieligheid kent geen tijd. En als goed nederlands calvinistische schoolmeester, direct …. met de liniaal … een tik !

  En uiteraard de ander vertellen dat … de plank wordt misgeslagen.

  Want iedere nederlandse dominee weet ALLES beter, niet alleen voor zich zelf, maar voor IEDEREEN ! En dan natuurlijk dat veroordelende vingertje erbij !

  Zo is nu eenmaal de nederlandse cultuur.

  De bedoeling van de Overheid is om mensen binnen te halen die volstrekt te beheersen zijn.

  Beste Hub, – ik weet dat ‘le contract social’ – waar de Europese Sociale Heilstaat en Mestelland in het bijzonder op gebaseerd zijn -, jouw goedkeuring niet heeft.

  En daar heb je – in zekere zin – wel gelijk in. Maar volstrekte anarchie lijkt mij evenmin een oplossing.

  Vooralsnog, leven we in DEZE maatschappij.

  Iedere Nederlander, – en zeker zij die jaren inkomstenbelasting en sociale premies hebben afgedragen aan de Nederlandse Rechtstaat -, heeft recht om aanspraak te maken op … de voorzieningen van deze Rechtstaat.

  Het zijn aanspraken (in rechte) die voor ALLE inwoners in Nederland van toepassing zijn. Zonder positieve of negatieve discriminatie.

  Dat recht werd namelijk gecreëerd door de afdracht van deze belastingen aan de Rechtstaat.

 9. Aorry.. maar wat doet dit artikel op Vrijspreker vraag ik me af?
  Dacht dat we libertariers waren.
  En niet ene open brief schrijven aan de geweldsmonopolisten om nog meer repressie aan de grenzen uit te oefenen en de monsters van verzorgingsregelingen in stand te houden.
  Vervolgens de problemen de er uit voortkomen m.b.t. de vluchtelingen op he af te schuiven.

  -Gemeenschappelijk/maatschappelijk kapitaal bestaat niet, enkel een hoop gestolen geld in de handen van enkelen.

  – ik heb niemand gekozen noch heb ik er mee ingestemd dat de denkbeeldige grenslijnen bewaakt dienen te worden.

  – de regelingen waar de vluchtelingen gebruik van MOETEN maken is simpelweg zo omdat die zelfde regereing die ze verschaft, hen weerhoud om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. ( werkverbod)

  – wat de schrijver doet is dus de veroorzaker van ellende vragen om nog harder o te treden en dan komt het wel goed.
  Duidelijk een ” geloof” in een almachtige en alwetende staat.

  ik kan het niet eens zijn met de schrijver en duidelijk staat dit los van het libertarisme waar de individuele en economische vrijheid centraal staat.
  Dit kan ik niet terug vinden in het artikel enkel het wederom beperken van bovengenoemde, bovenop de huidige ( zie dat de grenzen strenger bewaakt dienen te worden)

  Het staat mensen vrij zich te verplaatsen zonder restricties en te werken waar zij werken kunnen. Vluchtelingen ehn gelukzoekers zijn gene probleem als de geweldsmonopolist niet gedwongen geld steelt om gedeeltelijk te verdelen, o.a. naar de vluchtelingen die vervolgens gratis dingen krijgen.

  de schrijver tuint met open ogen in de logische val die de staat uitzet om mensen te verdelen en vervolgens weer naar zich toe te trekken voor een oplossing, die deze staat zelf gecreerd heeft.
  Zoals een goed slaaf betaamd.

  ik vondt dit artikel, hoewel goed geschreven, meer iets voor de joop, en niet Vrijspreker.

  reiny [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Hoc Voluerunt [13]:
  Aorry.. maar wat doet dit artikel op Vrijspreker vraag ik me af? Dacht dat we libertariers waren.

  Bedoelt u daarmee dat u alleen maar wilt lezen wat volgens u juist is , en wat anderen denken nooit op vrijspreker over geschreven moet worden. Hoe u het went of keert de situatie is zoals hij nu eenmaal is. En als je dat niet accepteert moet je zorgen, op welke wijze dan ook, dat het verdwijnt. Enkel ontkennen en de andere kant op kijken is niet zinvol. Enkel het ontkennen dat er gemeenschappelijk kapitaal is, hoe dan ook ontstaan, heeft geen zin er is voor betaald en het is gemeenschappelijk kapitaal. Ook al heeft u niet gestemd, wat betekend dat ze u negeren, heeft gezorgd door andere mensen het wel gedaan hebben en uw wensen in het niets zijn opgelost. En als u mij zou kennen, ben ik helemaal geen voorstander van het huidige labiele systeem wat mij ondergeschikt maakt.
  Daarom doe ik vaak een poging om mensen tot andere gedachten te brengen, en wij samen op een of andere wijze een meerderheid kunnen vormen om veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

  – wat de schrijver doet is dus de veroorzaker van ellende vragen om nog harder op te treden en dan komt het wel goed. Duidelijk een ” geloof” in een almachtige en alwetende staat.
  Uiteraard neem ik dit met een korreltje zout en ik weet ook zeker dat alleen met liberalisme je helaas geen grote beweging kunt realiseren en dat je ook andersdenkenden daarbij nodig bent, want daarvoor is de politieke macht te groot. Daarom probeer ik mensen wakker te schudden, en dat hoef ik vrijsprekers niet te doen, die hebben hun mening wel paraat. Toch heb ik in goed overleg dit onder de aandacht gebracht op vrijspreker en wens dat men de realiteit ook onder ogen wil zien en mensen overuigd dat het anders moet gaan.

  G&R Eigenwijs [16] reageerde op deze reactie.

 11. @reiny [15]:
  Niet gestemd,betekend niet dat we genegeerd worden.
  We worden tegen ons zin toe gevoegd.
  Ze laten ons niet ontsnappen.
  Ook al zijn wij het er niet mee eens.
  Ze willen ons ook aftappen!
  Het is misschien tijd om de tegen partij, in het echt tot leven
  te brengen, om te kunnen zeggen: ROT OP, we hebben je niet geroepen.

  reiny [17] reageerde op deze reactie.

 12. @reiny [17]:

  Nee door een gedegen programma te ontwikkelen, waar in al die
  punten, waaruit onze onvrede wordt gevoed ,
  te benoemen en daar oplossingen voor te vinden.
  Waar na er mede standers voor deze verbeteringen ,moeten
  worden gezocht, die dit programma ondersteunen.
  Daar is veel tijd en geld mee gemoeid.
  En succes niet verzekert!
  Maar niet geschoten is altijd mis .
  Dus mede standers grijp allen uw kans en meldt U aan.

Comments are closed.