Ieder mens is anders. Daardoor zijn ook in het libertarisme geen twee personen met 100% precies dezelfde opvattingen. Al streven ze wel allemaal naar een maatschappij gebaseerd op het NAP, het Non Agression Principle.

Zo zijn er veel libertariërs die de NAP-samenleving willen bereiken via politieke kanalen. En daarvan is er een deel dat dat via een eigen politieke partij wil doen.

 

Dit is nu duidelijk merkbaar in Nederland waar de LP, Libertarische Partij, op 12 september meedoet aan de verkiezingen en Kamerzetels tracht te winnen. Om zo de staat af te breken van binnen uit!
De “Minarchisten” zullen daar geen principiële problemen in zien want zij accepteren immers een minimale staat.

Maar er zijn ook libertariërs die zelfs niet tijdelijk een deel van de staat willen zijn. Vooral onder de “Anarcho-kapitalisten” (AK) en zeker de “Voluntariërs”.

Immers in de huidige situatie is het nodig om als je iets gedaan wilt hebben, je een meerderheid moet halen en dan “dus” de minderheid je wil tracht op te leggen.
Maar bovendien is de staat een immoreel (machts)systeem. En de politici trachten het zo te draaien dat hun acties een morele basis hebben. Extreem: “dat hebben WIJ immers zelf gekozen!” En hoe meer mensen daar in trappen, hoe meer macht de politici krijgen.

Om die reden zeggen Voluntariërs daarom dat ze helemaal niets met die overheid (of met haar systemen als bvb verkiezingen)  te maken willen hebben. Dit vergroot immers de legitimiteit en macht van de staat.

Met dit uitgangspunt is het eenvoudig: geen enkele politieke actie, partij of wat dan ook.
Het boekje uit 1983: “NEITHER BULLETS NOR BALLOTS” verklaart dit op uitstekende wijze.
Zie: http://www.voluntaryist.com/nbnb/index.html

De enige juiste weg is dan om het vrijheids en NAP ideaal te verspreiden via EDUCATIE!

Alleen vanuit het NAP gezien kun je dit ook nog anders benaderen.
Immers de kandidaten van de LP beloven om nooit een dwingende maatregel te steunen; in tegendeel, uitsluitend om dwingende maatregelen en wetten af te schaffen. Dat dit tegen de wens van lieden ingaat die wel dwang willen toepassen, is volkomen gerechtvaardigd. Ook AK libertariërs zullen zo nodig geweld gebruiken tegen een dief die in hun huis inbreekt!

Dit wordt gegarandeerd door partij- en verkiezingsprogramma waartoe kandidaten zich verplichten. De programma’s van de LP zijn hiermee wel in overeenstemming. Zij kloppen inderdaad met het NAP.

Maar zelfs als dit rationeel klopt, komen er uit AK-libertariërs ook nog bezwaren.

Een van de meest gehoorde bezwaren is dat in het verleden te vaak is gebleken dat als iemand bvb eenmaal in de Kamer komt,  op het pluche zit, dat er dan heel vlug water in de wijn van het programma gedaan wordt.

Vooral moeilijk wordt dit als er met compromissen een voordeel behaald kan worden op een libertarisch punt, maar tegelijk een ander niet-libertarisch punt wordt ingevoerd of getolereerd.
Stel je voor dat je de Inkomstenbelasting kunt afschaffen als je wel mee stemt om sociale dienstplicht in te voeren!! Voor je het weet zit je op het hellend vlak.

En ook hier weer, wiskundig noodzakelijk “hoeft” dit niet te gebeuren. Als uitzondering wordt dan (terecht) verwezen naar Ron Paul die als congresman voor het libertarisme heel veel goeds heeft gedaan. Zelfs vanuit een (niet libertarische) Republikeinse partij!

Kijkend naar het verleden, lijkt dit echter wel een uitzondering. En of iemand een uitzondering is, of hoe standvastig hij/zij handelt, hangt volledig af van zijn karakter en houding.

Terwijl als er water in wijn gedaan wordt, dat alleen maar negatief voor het libertarisme gaat werken!

En die keus en beslissing moet iedereen die wel/niet op de LP gaat stemmen afwegen tegen de mogelijkheid van grotere bekendmaking van het libertarisme. Want ook daarbij blijkt dat niets zo snel  bekendheid verspreidt als politieke acties.

Waarschijnlijk zijn libertariërs het over deze fundamentele principes nog niet helemaal met elkaar eens. Hopelijk volgt er (ook hier)  nog een goede rationele discussie die het libertarisme verder kan brengen en uiteindelijk een echte vrije samenleving tot stand kan brengen.

13 REACTIES

 1. Een goed artikel, Hub. Met een duidelijke uiteenzetting van verschillende benaderingen van het libertarisme.
  Hier kan, volgens mij, iedereen die het NAP aanhangt en overeenkomstig leeft zich wel (ergens) in vinden.

  Persoonlijk valt het me wél altijd op dat er altijd over verschillende “hokjes” gesproken en geschreven wordt. Of de één nu in het AK-hokje past of voluntariër is, of minarchist. Ik heb altijd een beetje moeite met het indelen van mensen in die hokjes, en zéker als men mij gaat indelen in eender welk hokje. Ik weet van sommige hokjes niet eens wat ze precies inhouden en dat heeft ook absoluut niet mijn interesse.

  Ik ben een individu en zal zeker wel eigenschappen, gewoonten en principes hebben die in verschillende “hokjes” te plaatsen zijn. Maar de combinatie van al mijn eigenschappen, principes en gewoonten maakt mij een individu. Ik deel anderen en zeker mezelf niet graag in, in één van die hokjes.

  Ik houd mezelf liever aan het NAP en gun iedereen, wel of niet in te delen in eender welk hokje dan ook, minarchist, AK, politiek gedreven (of overdreven) en zelfs anti-libertarisch zijn vrijheid, geluk en succes. Zolang ze dat dan ook maar voor andere individuen open laten.

  Zelf heb ik niets met politiek en het politieke systeem. Gezien het verleden geen enkel vertrouwen daarin voor de toekomst.

  Het enige dat ik doe is met mensen praten en af en toe een artikeltje schrijven om mensen wakker proberen te schudden. Te laten zien hoe sommige dingen nu in elkaar zitten, wat mogelijk de alternatieven daarop zijn, en gezien mijn interesse in edelmetaal ook proberen om hiervoor begrip te kweken. Niets anders dan handvaten bieden die een ander wél of niet kan beetpakken. En dat laatste valt dan weer net buiten mijn interesse: want ik wil geen dwang opleggen om mensen de dingen hetzelfde te laten zien of denken als ik doe.

  Wat ben ik nu? In welk hokje zou men mij nu moeten plaatsen? Doe geen moeite hier antwoord op te geven, want ik denk dat ik in de eigenschappen van elk hokje wel iets vind, dat niet bij mij past.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 2. Hub, je zegt:

  … Maar er zijn ook libertariërs die zelfs niet tijdelijk een deel van de staat willen zijn. Vooral onder de “Anarcho-kapitalisten” (AK) en zeker de “Voluntariërs”.

  Wat is het verschil tussen voluntarisme en anarcho-kapitalisme?
  Wikipedia zegt hierover:
  Voluntaristen zien de daden van de overheid als initiatie van geweld en dwang en zijn voorstander van individuele soevereiniteit en de afschaffing van de overheid. Deze vorm van maatschappelijke inrichting gaat onder de naam van anarchokapitalisme en ‘(vrije) markt anarchie.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 3. Ik denk dat je heel erg uit moet kijken met compromissen. Als je ziet wat Ayn Rand nu allemaal aangewreven krijgt door associatie met een aantal foute types.
  Ze zoeken feilloos de zwakke plek op.
  Ik denk dat het beter opvoeden van kinderen de sleutel is tot een betere samenleving. Met politiek kun je misschien links en rechts een enkeling overtuigen, maar als ze eenmaal door de gehaktmolen van het onderwijs zijn gehaald, is slechts nog een eenzame enkeling bereid wat na te denken buiten de gestelde kaders.

  Johnny Feelgood [4] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 4. @pcrs [3]:
  Ik denk dat je heel erg uit moet kijken met compromissen.
  Ik denk dat ook en de gevolgen kunnen best schadelijk zijn.
  Een “overal tegen” partij wordt al snel niet serieus genomen door kiezers.
  Een “compromissenpartij” vertegenwoordigd het NAP onvoldoende.
  Bovendien ben ik benieuwd hoeveel kansen de LP krijgt om haar standpunten te communiceren.
  Toch zal ik, met frisse tegenzin, voor de eerste keer gaan stemmen nu de LP mee doet.

 5. @MMAP [1]:

  “Wat ben ik nu? In welk hokje zou men mij nu moeten plaatsen? Doe geen moeite hier antwoord op te geven, want ik denk dat ik in de eigenschappen van elk hokje wel iets vind, dat niet bij mij past.”

  Dat klopt en waarschijnlijk voor velen van ons.
  MAAR daarmee belet je niet dat anderen jou in een hokje (of verschillende hokjes) plaatsen.

  Interessant om nog eens op terug te komen!!

 6. @Adam [2]:

  “Wat is het verschil tussen voluntarisme en anarcho-kapitalisme?

  Zoals Wiki ook al zegt, beiden willen naar een nul-staat! Complete afschaffing.
  De AK zeggen niets over de middelen die voor het afschaffen gebruikt worden.
  De Voluntariërs gaan iets verder, en zeggen dat ook de “middelen” die je daarvoor toepast, geweldloos moeten zijn.
  En de politiek zien ze als een immoreel middel, dus niet aan meedoen.
  Zij zeggen o.a.:
  “If one takes care of the means, the end will take care of itself.”

 7. @pcrs [3]:
  Inderdaad.
  Scheiding van Onderwijs en staat is dus een heel belangrijk doel.

  Wel rekening ermee houden dat er heelwat water door de Maas zal vloeien voordat we dat gewenste resultaat (mensen met vrije geesten) bereikt hebben!!!

 8. Ik zie het probleem niet. Het doel heiligt de middelen. Een libertariër kan doorgaans uitstekend beargumenteren, notabene met keiharde cijfers te onderbouwen. Daarmee schets je geen beeld overal tegen te zijn. Je schetst dan een beeld dat een vrije samenleving kan bestaan.

 9. @Indi [9]:

  Het ziet er uit als een zeer grote tafel die niet te overzien is.
  Daar op een tafel kleed.
  Als alles voor het zicht bedekt is er toch aan de overzijde nog een stuk onbedekt.

 10. @Indi [9]:

  “Blijkbaar mag je in een vrijwillige samenwerking (een partij) wel mensen iets verplichten.

  Neen, JE mag niet IEMAND tot iets verplichten.
  IEMAND kan jou wel iets beloven (met elkaar afspreken) en als IEMAND iets belooft, dan verplicht hij zichzelf.

  Het niet nakomen van een belofte is contractbreuk, en dat is een indirecte vorm van geweld.

 11. Anarcho-kapitalisten en voluntaristsen zijn het dus zelfs al niet eens met een sterk uitgeklede overheid (leger, rechtspraak, politie).

  Dan vraag ik me af hoe ze het denken af te kunnen zonder rechtspraak, leger en politie voor het geval men een keer met een grootschalige agressie (bendes, legers) te maken krijgt, die van wanten weten.

 12. Maak Nederland wakker

  TERUG NAAR DE WERKELIJKE SOCIALE DEMOCRATIE.

  VECHT VOOR OPNAME VAN HET RECHT TOT HET TEN ALLEN TIJDE STARTEN VAN EEN REFERENDUM DOOR IEDERE WILLEKEURIGE VRIJE BURGER IN NEDERLAND.
  \
  VECHT VOOR EEN AUTONOME POLITIEKE ZEGGENSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BURGER IN EEN ËCHTE SOCIALE DEMOCRATIE.

  HET VOLK MOET BEPALEN.

  DE REGERING MOET SLECHTS UITVOEREN WAT DE MEERDERHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK WIL.

  De banken hebben ons bedrogen en in de Eurocrisis gesleept.
  De bedrijven bepalen vanuit monopolies door lobbies en druk de Nederlandse en Europese politiek.
  De nieuwe manier van politiek onderdrukken in Europa is heel SLINKS INDIRECT via ECONOMISCHE DWANG en CONTROLE.

  HET NIEUWE MIDDEL OM ONS BLIJKBAAR TE WILLEN MISLEIDEN EN ONDERDRUKKEN IS HET INSTALLEREN VAN EEN CENTRAAL AANGESTUURDE POLITIEKE MACHT IN EUROPA.
  Dat idee lancert mevr. Merkel, aangestuurd door belanghebbende USA, DIE VAN EUROPA EEN WILLOZE VERLENGDE VAZALSTAAT WIL MAKEN.
  Makkelijk toch, Europa als slaaf van Amerika ?
  Dan hoeft de president van de USA toekomstig slechts met één centraal gestuurde Europese macht te overleggen i.p.v. met de diverse AUTONOME LIDSTATEN met EIGEN POLITIEK ONAFHANKELIJKE MACHT EN BESLISSINGSRECHT IN EIGEN LAND.

  GEVAARLIJK ! ! !

  De VVD liegt en heeft ons bedrogen.
  Dhr. Rutte heeft de 3 %-norm voor het begrotingstekort ZÓNDER TOESTEMMING van alle Nederlanders getekend.
  Schandalig.
  U steunt toch niet zo’n partij, die slechts de elite beschermt ?

  Het CDA heeft ons verrraden TEGEN ONZE WIL in de EU gedwongen, toen Nededrland MASSAAL TÉGEN toetreding tot de EU had gestemd.
  Schandalig

  Het is een LEUGEN dat Nederland duurder en slechter af is als ze uit EU en EURO stappen.
  De Eurocrisis sleept ons mee de afgrond in.
  Engeland is wijzer en doet van het begin af aan datgene wat Nederland allang had moeten doen en nog steds kan doen als het op tijd wakker wordt.

  Het Kunduz-akkoord is een nieuwe leugen om ons in een bep. politiek-economisch gemotiveerde richting te dwingen.

  Bent U een twijfelaar of nog erger een willoos volger en laat U zich een rad voor ogen draaien.
  Of kiest U bewust zèlf ?

  Nederland moet terug naar de echte sociale democratie van Willem Drees.

  Nederland moet UÍT de Europese Unie en de EURO stappen.

Comments are closed.