Een van de taken die niet kan worden uitbesteed aan de markt is de binnenlandse veiligheid. Zo stellen velen. Bijna iedereen heeft een mening over de politie en de manier waarop de overheid invulling geeft aan de binnenlandse veiligheid. Verdedigers van politie en justitie proberen maar al te vaak de kritische berichten over politie en justitie als uitingen van de onderbuik van de samenleving te kwalificeren. Is dat terecht? Of schuilt in de krampachtige relatie die velen met politie en justitie hebben niet een groot gevaar? Een gevaar inherent aan het instellen van een geweldsmonopolie en dit toe te kennen aan de staat?

Communicatie is in noodsituaties essentieel. Een organisatie die binnenlandse veiligheid probeert te garanderen of een organisatie die aan bijvoorbeeld rampen bestrijding doet, dient gecoordineerd te kunnen optreden. Zonder betrouwbare communicatie is dit onmogelijk. Het communicatie systeem dient goed getest te zijn en te kunnen voldoen aan de piekbelasting die kan optreden bij bijvoorbeeld rampen. Een lakmoestest voor het functioneren van de staat als verschaffer van binnenlandse veiligheid is dus de beschikbaarheid van een goed communicatie systeem voor politie en rampenbestrijders. Wordt hier niet aan voldaan dan diskwalificeert de overheid zich als hoeder der binnenlandse veiligheid. En dient deze haar conclusies te trekken en terug te treden op dit beleidsterrein.

Hoe is de situatie in Nederland? Sinds oktober 2007 gebruiken alle veiligheidsregio’s het systeem C2000. Ik ga het in dit artikel eens niet uitgebreid in op het kosten aspect. Dat zou te gemakkelijk zijn. Ik ga alleen in op de vraag of het systeem voldoet. Daar zijn terechte vraagtekens bij gezet. Het systeem werkt voor de brandweer onvoldoende. Als de brandweer een gebouw betreedt valt de directe communicatie met onder andere de meldkamer weg. Een suboptimale situatie voor onze brandbestrijders. Ik citeer “Een groot aantal brandweerkorpsen ondervindt problemen met de digitale portofoons (…). Deze problemen bedreigen de veiligheid van hulpverleners’, zo staat in het vertrouwelijke rapport van 29 maart vorig jaar dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onafhankelijke adviesbureau M&I Partners dat het rapport opstelde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) concludeert dat de gebruikte portofoons ‘niet de betrouwbaarheid bieden die een groot aantal brandweerkorpsen eist’.”

en: Vooral de DMO – dat staat voor ‘Direct Mode Operation’ – ligt onder vuur. Dit is een door de brandweer veel gebruikte stand voor een directe verbinding tussen twee portofoons. ‘In DMO komt het frequent voor dat er geen onderling contact mogelijk is’, vertelt een andere brandweerman. ‘Dit is zowel in de buitenlucht als ook in gebouwen. Het is zelfs voor gekomen dat twee voertuigen op nog geen honderd meter afstand van elkaar reden en dat in DMO geen onderling contact mogelijk was.’

Niet alleen de brandweer vrijwilligers maken zich zorgen, er is in 2009 reeds een expert groep samengesteld om C2000 te evalueren. Er wordt hier gesteld: Dit jaar zijn er drie grootschalige incidenten geweest, te weten de vliegtuigramp met een toestel van Turkish Airlines (Poldercrash), de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag en de ongeregeldheden op het strand van Hoek van Holland. In al deze gevallen zijn hulpverleners geconfronteerd met communicatieproblemen tijdens de afhandeling vande incidenten.(pag 7)

De cijfers die de gebruikers geven aan het systeem zijn vernietigend: De binnenhuisdekking wordt gemiddeld met een 4,2 gewaardeerd. Vooral de brandweer (3,3), ambulance (4,4) en politie (4,6) scoren hierbij laag. Dit zijn de organisaties die C2000 regelmatig binnenshuis gebruiken. (pag 24). Gemiddeld voelt de C2000 gebruiker zich niet veilig bij het gebruik vanC2000 (5,4). Het verschil tussen de verschillende operationele diensten is groot. De brandweer (4,3) en de ambulance (5,0) scoren het laagst, de politie (5,9) en KMar (6,4) het hoogst. (pag 24) Een ieder, ook degenen die geloven in de overheid zouden deze cijfers ter harte moeten nemen. Een communicatie systeem voor de nooddiensten moet minimaal een ruim voldoende scoren en geen 3 of 4. Maar dat was de realiteit. Of is het nog steeds de realiteit?

Ik heb het C2000 systeem op mijn lijstje staan van grotere missers en inderdaad is het ook in Haren mis gegaan:  De politie heeft in Haren grote moeite gehad met reageren op de aanzwellende mensenmassa en de uitbrekende rellen door problemen met communicatieapparatuur. Het zogeheten systeem C2000 raakte op de avond van Project X overbelast. Leidinggevenden konden nauwelijks met elkaar communiceren en ME’ers moesten voorbijgangers de weg vragen.

Het valt volgens mij niet te ontkennen dat er nog steeds problemen zijn met het systeem C2000. Gelovigen in de staat en haar dienaren zouden volgens mij alles in het werk moeten stellen om hun helden, de politie en de hulpdiensten, van een goed communicatie middel te voorzien. Een middel dat ook bij onze kleine rampjes als Haren en Turkish Airlines faalde. Besef wel dat we nog geen echte ramp of opstand hebben meegemaakt. Maar dat bij deze rimpelingen in de vijver van de openbare orde het systeem al faalde. Als de stront echt de ventilator raakt dan is de ellende niet te overzien.

Voor degene die bekend is met de geschriften van Hans Hermann Hoppe is dit een verklaarbaar feit. Geen concurrentie betekent ook op het terrein van binnenlandse veiligheid een steeds slechtere service tegen hogere kosten.

Of u nu collectivist, liberale collectivist, minarchist of anarcho kapitalist bent, de C2000 casus dient u niet los te laten. Het lijkt me dat het falen van een essentieel onderdeel van de infrastructuur een argument is tegen het geweldsmonopolie. Als er keuze vrijheid is dan zal de klant de voorkeur geven aan een beveiligingsorganisatie die tijdens een crisis wel gecoordineerd kan optreden, maar dat is mijn persoonlijke inschatting. Echter, in de DDR was men ook blij met de Trabant als die na 7 jaar wachten werd afgeleverd. U kunt een andere afweging maken dan ik doe. Gelieve die dan wel met argumenten te onderbouwen in uw eventuele commentaar. Gelieve in uw argumentatie woorden als bonus, bankier en “het is de schuld van de marktwerking” niet te gebruiken.

UPDATE: voor de goede orde het volgende. Tijdens de keuze en bouw van het C2000 systeem vanaf 1996 was er al twijfel of de beoogde functionaliteit gehaald zou worden resulterende in een rapport van de algemene rekenkamer in 2003. Pagina 26 heeft het over een grootschalige praktijkproef in 2001 waarbij 46 procent van de functionaliteit niet werkte maar waarbij men ondanks dat men eigenlijk geen voldoende oordeel kon vormen besloot door te gaan.

UPDATE2: Er is geen reserve systeem voor C2000, hetgeen betekent dat voor iedere software update het systeem down gebracht wordt. Het is natuurlijk zaak dat de update momenten zorgvuldig om de mogelijke calamiteiten heen gepland worden want het zou wel heel slordig zijn als tijdens een ramp het communicatie systeem niet beschikbaar is omdat er een software update plaats vindt. De tijd dat C2000 in sommige regio’s niet in de lucht is, varieert van vijf minuten tot soms wel anderhalf uur. Dat gebeurt op het moment dat er onderhoud aan het systeem wordt gepleegd en er zogeheten software-updates moeten worden aangebracht, iets wat in een aantal regio’s om de paar weken moet gebeuren. C2000 heeft geen back-up, die bij een storing of uitschakeling van het systeem de verbindingen in stand houdt.

10 REACTIES

 1. In Amerika hebben ze goede ervaringen met beveiligingsbedrijven. Ze sturen ze naar Irak en daar beginnen deze gelijk burgers af te knallen als schietschijven !
  En als een communicatiesysteem niet voldoet moet dit vervangen worden. Dat wil niet zeggen dat de dienstdoende mensen niet goed werken !
  Het zijn politici en haar raadgevers, die er voor gezorgd hebben dat dit communicatiesysteem er nu is. Dus waarom ageren op politie, ambulance en brandweer. En steeds maar weer.
  Zo’n alhier geprezen kaalhoofdige beveiliger heb ik eens in mijn huurhuis gehad. Nou, met behulp van de politie eruit gezet, tezamen met electrische plantjesapparatuur !
  Libertisme begint ongeloofwaardig te worden. Hoe meer je over hun leest des te anarchistischer en dommer worden ze !
  Jammer, dat dit stuk niet enkel gaat over het communicatieprobleem !

  Naam * [2] reageerde op deze reactie.
  Richard [4] reageerde op deze reactie.
  Richard [5] reageerde op deze reactie.

 2. @W.H.J. Reiss [1]:
  Hoe zat het ook al weer met die politiechef in Nijmegen, een paar weken geleden? Tevens plantjeskweker, weekendapotheker en moordenaar. Dat is het soort waar jij er niet genoeg van kan krijgen? Of met Sander Vreeswijk, die “betrouwbare buurman”? En de vele andere voorbeelden zoals in Amsterdam…

  In Amerika hebben ze goede ervaringen met politieagenten. Ze sturen ze de stad in en daar beginnen deze gelijk burgers af te knallen als schietschijven ! Vooral met Tasers.

  Het lijkt mij meer een mentaliteitskwestie, waarbij een staatsbedrijf niet automatisch de beste papieren heeft.

 3. Zucht. Kunnen we even on-topic blijven heren? Het is overduidelijk dat het communicatiesysteem P2000 onder de maat presteert én dat dat niet gezegd mag worden. Hoe u ook denkt over de politie, de brandweer en ambulancepersoneel: Wanneer zij zich bewust in gevaarlijke situaties storten moeten ze erop aan kunnen dat ze kunnen communiceren. Brandende gebouwen, rellende menigte, grote ongelukken… Als u of de uwen tussen de slachtoffers zit wil je de hulp zo snel mogelijk op de juiste plaats hebben. De oude 27MC bakjes hebben hun kuren (geen encryptie), maar doen het altijd en overal…

  Romee [7] reageerde op deze reactie.

 4. @W.H.J. Reiss [1]: Zeer vermoedelijk dat de amerikaanse overheid die bedrijven ingehuurd heeft (met belastinggeld) en de opdracht heeft gegeven. Als private partijen dat zelf hadden moeten bekostigen, was de situatie anders geweest. Als we het dan toch over het doden van onschuldige mensen hebben: staten zijn verreweg de grootste massamoordenaars in de geschiedenis. Zelfs onder de eigen bevolking en ook democratische staten hebben zich er schuldig aan gemaakt. De vorige eeuw alleen al zijn een slordige 250-300 miljoen mensen afgeslacht en uitgehongerd door toedoen van overheden. Mao en Stalin te samen al meer dan 100 miljoen. En het is natuurlijk makkelijk oorlog voeren met belastinggeld.

 5. @W.H.J. Reiss [1]: En zoals ik al eerder heb aangegeven was private beveiliging in delen van het 19e eeuwse amerika de norm wegens de afwezigheid van de overheid. I.t.t. het beeld dat oa Hollywood ons voorschoteld was het een relatief vreedzame periode. Mensen pakten de meeste problemen zelf aan. Toen de overheid de beveiligingstaak begon over te nemen steeg de criminaliteit op een aantal plaatsen juist. Er zijn voorbeelden van plaatsen waar jaren nagenoeg niets gebeurd was, waar plotseling moorden werden gepleegd.

 6. Techniek

  De oorzaak ligt in het verschil tussen analoog en digitaal.
  Bij analoge hoogfrequente verbindingen viel de verbinding ook wel eens weg.
  B.v als je een nauwe straat of een gebouw met veel ijzer in loopt.
  Dit merk je als een ruisje of kraakje tijdens een gesprek, maar het gaat gewoon verder.
  Bij een digitale verbinding hoeft er maar even iets weg te zijn en de hele verbinding is in de war.

  Digitaal is dus niet altijd beter.
  —-

  Organisatie (als daar van mag spreken)

  De werkelijke oorzaak ligt in het feit, dat allerlei ambtenaren en managers zich met dingen bemoeien waar ze totaal geen verstand van hebben.
  Een chef die het werk zelf heeft gedaan, weet precies waar hij over spreekt.
  Hierdoor worden verkeerde keuzes gemaakt.(ook bij de politie)

  We leven in een maatschappij/economie die verziekt wordt door
  managers en ambtenaren.
  Zij gaan er met de winst vandoor en/of kosten klauwen vol geld,
  terwijl ze niets anders produceren dan a4’s en e-mails.
  De technici worden in Nederland zeer ondergewaardeerd.
  Hierdoor produceert Nederland eigenlijk maar zeer weinig meer op technisch gebied.

  Ambtenaren en managers kosten niet direct veel geld, maar ook indirect, omdat ze de wel producerende mensen ook nog belemmeren met allerlei regels en wetten, om zich in stand te houden.

 7. Sommige andere bedrijven gebruiken ook het c2000 systeem.
  Ze moeten dan wel hun eigen netwerk opzetten.
  Daarover heb ik nog nooit klachten gehoord.
  En in het buitenland gebruiken ze het al jaren eerder dan Nederland.

Comments are closed.