Volgens Powned komt zowaar president Obama met een goed plan: hij wil de belastingen voor alledaagse Amerikaanse burgers verlagen. Dat zou de economie stimuleren, want deze burgers kunnen dat geld dan naar eigen goeddunken besteden. Bijzonder laag op hun wensenlijstje staan waarschijnlijk oorlogen in de woestijn, want dat brengt ze immers niets. Zelfs geen extra veiligheid, wat er zijn nu zoveel woestijnbewoners boos op Amerikanen dat ze eerder meer dan minder te vrezen hebben. Zelfs minder ingrijpende Amerikaanse maatregelen – toegedekt met een VN-vlag – als de sancties tegen Saddam Hussein hebben honderdduizenden Irakezen het leven gekost. Erg populair zijn de Amerikanen bepaald niet in Irak en ze zouden toch als bevrijders onthaald moeten zijn?

Het is erg vriendelijk van Obama dat hij nou voor het eerst laat doorschemeren dat Amerikanen hun eigen geld stukken beter kunnen besteden dan de overheid. Een opmerkelijke uitspraak voor iemand die de baas van die overheid wil worden, maar wie wil er nou geen lagere belastingen? Zelfs de meest kersrode socialist betaalt vrijwillig geen rooie cent extra belasting voor ‘de goede zaak’. Als hij al z’n eigen geld afstaat is de overheid wel de laatste partij die het in zijn hand voelt vallen, hoezeer de socialist ook een voorstander is van hoge belastingen. Dusdanig zelfs dat het gewapenderhand afgenomen moet worden van burgers.

Obama heeft hier wel een groot probleem: de huidige staatsinkomsten zijn al bij lange na niet dekkend om de uitgaven te betalen. Die worden stomweg met obligaties of gedrukt geld gefinancierd. Zelfs de grootste sukkel weet dat als je meer geld uitgeeft dan binnenkrijgt je schulden opbouwt en in de problemen komt tenzij je later het tegenovergestelde doet: meer binnenharken dan uitgeven. De huidige Amerikaanse staatsschuld is al bijna genoeg om Azië te kunnen kopen en als we de uitgaven waar de VS zich toe verplicht hebben in de toekomst – Medicare en Medicaid bijvoorbeeld – erbij betrekken is het helemaal duidelijk dat de VS volkomen failliet zijn. Er komt een keer een generatie die geen zin heeft tien jaarsalarissen aan staatsschuld terug te betalen en zodra dat gebeurt kan Obama’s opvolger naar de curator. Dat gebeurt met iedereen die zijn schulden niet meer kan terugbetalen en ik betwijfel of de VS de schuldsanering in kunnen.

De Amerikaanse staat geeft – net als vrijwel elke democratische staat – steeds meer geld uit dan het jaar ervóór, dus het bedrag dat de staat misloopt aan belastinginkomsten zal geleend moeten worden. De problemen worden dus alleen maar verder de toekomst in geschoven, maar over vier jaar is Obama’s termijn toch weer afgelopen en daarna zien ze wel weer verder. Voor burgers is het natuurlijk aanlokkelijk om hun schulden door anderen te laten betalen en degenen die uiteindelijk moeten betalen bestaan toch nog niet, dus die kunnen niet eens protesteren.

De oplossing zit ‘m natuurlijk in het verminderen van de staatsuitgaven, dan komt er zonder enige vorm van toverij ruimte om de belastingen te verlagen. Dat houdt in dat Obama en Romney geen cadeautjes meer kunnen uitdelen om stemmen te kopen. In een democratie zal zoiets dan ook niet snel gebeuren, zelfs niet in staten die nauwelijks democratisch zijn zoals de Verenigde.

Tijd dus om het onmogelijke te doen: de hele democratie ter discussie stellen. Hier preek ik voor eigen parochie, dus het is te hopen dat de rest van Nederland tot hetzelfde inzicht komt.

2 REACTIES

  1. Een curator is niet van toepassing op souvereine staten. Dus is het (gedeeltelijke) default (zie Griekenland) of weginflateren door nog meer $$ bij te drukken (huidige pad).

Comments are closed.