10 REACTIES

 1. Het kapitalistische systeem is het meest verderfelijke systeem wat er bestaat. Het zorgt ervoor dat staatsmacht omgevormd wordt tot corperate power. Bedrijven bepalen in plaats van dat burgers bepalen.

  Het is een uiting van het huidige paternalistische systeem, het mannelijke ratio gestuurde systeem. Waar geld belangrijker is als mensen.

  Als je in de media leest dat ouden van dagen uit het bejaardenhuis gesodemieterd worden, om zo het bespaarde geld aan failliete banken te geven weet je hoe het gesteld is met de sociale moraal bij het lands bestuur.

  De waanzin gaat steeds verder, nu al wordt al het internet verkeer van de burgers door de landelijke spionagediensten opgeslagen en doorzocht.
  Vind de overheid dat frauderende bankbesturen vrijuit dienen te gaan en worden spionering camera’s toegelaten om frauderende burgers te betrappen.

  De behoefte tot controle van het verstand (paternalisme, logica, linker hersenhelft) is immens. Het verstand is namelijk een druk baasje, het is heel de tijd bezig met zijn werk: het oplossen van problemen. En als er dag geen problemen zijn, dan gaat het verstand problemen verzinnen om zichzelf toch bezig te houden.

  Dan krijg je redenaties als dat de overheid alles van iedereen moet weten, want iedere burger kan wel een terrorist zijn.

  Tja, de basis van het verstand is: ANGST! Angst om de macht te verliezen.

  Gelukkig zal dit systeem steeds meer nare trekjes gaan vertonen zodat het uiteindelijk in zal storten.

  Dan gaan we over naar het matriarchaat, leven vanuit compassie, vertrouwen en menselijkheid.

  Richard [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Charles [2]: Je verwart kapitalisme met corporatisme (economisch fascisme). Een kapitalistische samenleving kent een 100% scheiding tussen economie en staat of is geheel staatsloos. Onze huidige maatschappij is een mengelmoes van economisch fascisme en socialisme. De dingen die je beschrijft over het redden van banken, corporate power en een overheid die controle wil over haar bevolking en mensen angst wil aanpraten zijn kenmerken van een fascistische maatschappij. Met kapitalisme heeft dat in het geheel niets van doen.

  Charles [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Richard [3]:
  Een 100% scheiding tussen economie en staat is klinkklare onzin, want dat zou inhouden dat bedrijven geen enkele vorm van belasting betalen en op geen enkele manier van zaken die met de algemene middelen betaald worden gebruik kan maken. (wegen, werknemers die eerst staatsonderwijs gevolgd hebben)

  Kapitalisme is het verzamelen van geld ten behoeve van 1 individu , het is een never ending story.
  Er zijn andere never ending story’s, zoals elkaar helpen, elkaar ondersteunen.
  Dat is al vanaf het ontstaan van de mensheid het doel.

  Richard [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Charles [4]: Het zou zelfs betekenen dat niemand belasting hoeft te betalen. Een 100% scheiding is wel degelijk mogelijk. De geschiedenis heeft aangetoond dat zaken als infrastructuur en onderwijs volledig privaat geregeld kunnen worden.

  Kapitalisme is niet “geld tbv 1 individu”. Kapitalisme houdt in dat ieder mens volledige beschikking heeft over zijn eigen leven en de eigendommen die hij op rechtmatige wijze heeft verworven. Binnen een kapitalistische samenleving kunnen en zullen mensen elkaar ook op vrijwillige wijze hulp en ondersteuning bieden.

  Charles [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Richard [5]:
  Beste Richard,

  Je schrijft: “De geschiedenis heeft aangetoond dat” welke geschiedenis dan?

  Bedrijven zijn er om winst te maken en de geschiedenis laat zien dat uiteindelijk bedrijven geen enkel(!) middel ongebruikt zullen laten om die winst te maximaliseren.

  En dan ontstaan de situaties dat bedrijven miljoenen, miljarden dood geld op een bankrekening hebben verzameld.
  Geld waarvoor burgers afscheid namen van hun familie, afscheid namen van de opvoeding van hun kinderen, afscheid namen van de verzorging van hun ouders. Afscheid namen van hun vrijheid.

  Verder laat de geschiedenis zien dat vooral arme mensen willen delen met elkaar.

  Geld en meer geld doet iets heel raars met mensen, het zorgt dat ze er meer en steeds meer van willen hebben.

  Richard [7] reageerde op deze reactie.
  Johnny Feelgood [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Charles [6]: In de 19e eeuw werden in delen van de VS de wegen commercieel aangelegd en geëxploiteerd. De vraag naar infrastructuur was enorm door de industriële revolutie en de trek naar het westen. Lokale overheden beschikten niet over voldoende middelen om wegen aan te leggen. Ook spoorwegen werden succesvol privaat aangelegd. Gedurende de hoogtijdagen hadden de spoorwegmaatschappijen ongeveer 10.000 particuliere beveiligingsmedewerkers in dienst. Zelfs deze taken werden dus privaat geregeld. In Engeland was 60% van de wegen privaat aangelegd. De belangrijkste wegen -de zogenaamde backbone- bestond grotendeels uit private wegen. Zelfs dijken werden vroeger succesvol privaat aangelegd, zoals gedurende de middeleeuwen in het Duitse Frisia. Stadsparken, straatverlichting, netwerken voor telefonie, gas en elektriciteit. Ook dit alles werd privaat en zonder subsidie en zonder tussenkomst van overheden geregeld gedurende de 19e eeuw. Deze goed functionerende markten werden uiteindelijk de nek omgedraaid door overheidsinterventie, subsidies, verplichte vergunningen en vriendjespolitiek tussen sommige ondernemers en lokale overheden. Sommige ondernemers beloofden lokale bestuurders een flinke deel van de winst als die overheidsfunctionarissen er voor wilden zorgen dat de concurrentie buitenspel gezet zou worden.

  Charles [9] reageerde op deze reactie.

 7. Geld en meer geld doet iets heel raars met mensen, het zorgt dat ze er meer en steeds meer van willen hebben.
  @Charles [6]:

  Wat is daar mis mee?
  Als je iets produceert, product of dienst waar werkelijk vraag naar is, dan zal je al naar gelang je talent en inzet uiteindelijk financieel gewaardeerd worden.

  Wil je meer geld, dan zal je meer mensen van dienst moeten zijn, innoveren en investeren.

  Charles [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Richard [7]:

  Dank je wel Richard voor je toelichting.
  Dit is waar ik al voor vreesde: “Deze goed functionerende markten werden uiteindelijk de nek omgedraaid door overheidsinterventie, subsidies, verplichte vergunningen en vriendjespolitiek tussen sommige ondernemers en lokale overheden.”

  En ik denk ook dat er onderlinge prijsafspraken werden gemaakt.
  Verder weet ik ook dat in the UK, de spoorwegen een van de meest uitgebreide was. Pas toen het in overheidshanden kwam werd en de service en het netwerk minder.

 9. @Johnny Feelgood [8]:

  Daar heb je helemaal gelijk in er zijn mensen die leven om te werken en er zijn mensen die werken om te leven.

  Ik denk dat het leven meer is dan geld verdienen en ik vraag me ernstig af wie er nu bij gebaat is dat bijv. Apple ieder jaar miljarden winst maakt en ondertussen de werknemers in China dermate afbeult dat de werknemers moeten beloven dat ze geen zelfmoord in de fabriek zullen plegen.

  Die miljarden winst is geld wat opgebracht is door mensen die voor dat geld gewerkt hebben. En dus minder tijd bij hun ouders, hun kinderen en hun geliefden konden zijn.

  Ik vind het prima, maar het grote geheel overziend is het gewoon waanzin !

Comments are closed.