Tussen 1830 en 1843 waren er belastingopstanden in Ierland en Wales. De rebecca warsIerse Tithe war speelde tussen 1830 en 1836 en ging over gedwongen kerkbelasting. De Rebecca Riots in Zuid en Midden Wales betrof een serie protesten tussen 1839 – 1843 van boeren tegen belasting- en tolheffing.

Tithe verwijst naar een tiende deel van bezittingen die naar de kerk gaan. In Ierland gingen de bezittingen van de RK kerk in de 16e eeuw over in de handen van de Engelse koning Henry VIII. De katholieke Ierse bevolking betaalde in feite voor de Anglicaanse kerk en na 1829 verplicht voor beiden. In 1822 ging de Ierse staat deze Tithes afdwingen met bezoekjes aan markten waarbij er vee en landbouwproducten in beslag werden genomen.

Dit leidde tot een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid afgewisseld met gewelddadige opstanden. In 1831 was de eerste gewelddadige confrontatie met over en weer slachtoffers. In december van dat jaar werden 12 politieagenten in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Het conflict bereikte zijn climax in 1834 toen gewapende Ierse politie aangevuld met Britse legertroepen urenlange vuurgevechten hielden waarbij 12 doden en 42 gewonden vielen. Dit om een openstaand bedrag van 40 shillings te innen.

Uiteindelijk werd de Tithe in 1838 door het parlement gereduceerd met een kwart en kon het via de huur aan de landeigenaar betaald worden. Deze gedeeltelijke opheffing en eliminatie van de omstreden beslaglegging eindigde het gewelddadige karakter van de Tithe War. Deze onderdrukkende heffing werd uiteindelijk via de Irish Church Act opgeheven in 1869.

De Rebecca Riots kregen hun naam omdat mannen zich verkleden als vrouwen en met geschminkte gezichten tolpoorten aanvielen. Na diverse mislukte oogsten bleven de belastingen stijgen totdat er een kookpunt bereikt was onder de bevolking van Wales. De eersten die aangevallen werden waren de gehate tolpoorten.

De wegen in Wales waren bezaaid met tolpoorten – ook de kleinere – waar niet alleen de lokale bevolking onder leed. Als je een lading kalk kocht in de haven van Cardiff dan was je 10x dat bedrag kwijt om het over de weg naar een boerderij in het binnenland te krijgen.

In 1839 werden de eerste tolpoorten verwoest bij Yr Efail Wen waarna vele anderen volgden. De overheid stuurde militairen naar het gebied om de protesten te onderdrukken. Vanaf 1843 werden de opstanden minder en werd er meer gepraat.

De Rebecca Riots waren een leiderloze opstand van onderdrukte boeren. Een belangrijk socio-politieke gebeurtenis in Wales die aanzet gaf tot een nieuw zelfbewustzijn in die streek. Als gevolg van de Riots gingen de toltarieven omlaag en werd het tolsysteem in de Turnpikes Act in 1844 veranderd.

 

11 REACTIES

 1. Wat zijn onze kansen als we nu een Tithe-revolte beginnen? De huidige overheid is bewapend met tanks en automatische wapens. Burgers mogen alleen enkelzijdig geslepen messen dragen niet langer dan pakweg 7 cm. Het verschil in weerbaarheid met de burgerbevolking is groot. Aan de andere kant zijn burgers veel sneller te mobiliseren en is de denkkracht en creativiteit van de burger nu vele malen groter dan vroeger.

  Dan geldt ook nog de macht van het getal. Een individu die belasting weigert maakt geen kans. Een opstand van 5% kan met inzet van politie-eenheden uit naburige gemeentes nog wel neergeslagen worden. Maar wat als 50% van een middelgrote stad domweg weigeren belasting te betalen?

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Igor [5] reageerde op deze reactie.

 2. Ik heb geen idee wat ze zullen doen. Misschien sturen ze Job Cohen voor een thee party.

 3. @Prepperoni [1]:
  De grote vraag is inderdaad “het aantal”.
  Wat zou er gebeuren als een dergelijke proef gedaan zou kunnen worden: (met mogelijke variaties)
  –Zoek een bepaalde belastinguitgave waar al veel stille weerstand tegen is.
  –Reken uit (met bewijzen) hoeveel % dat is per belastingbetaler.
  –Probeer toezeggingen te krijgen van mensen om dat % van hun aanslag af te trekken, en ook te doen als er x % toezeggingen zijn.
  –En dan uitvoeren.

  Misschien moet er nog bij een extra toezegging om elkaar te helpen in het geval dat een enkeling wordt gepakt door een overmacht!! ???

  Prepperoni [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]: We gaan dat grote getal nog niet halen. Hoewel de belastingdruk de 75% nadert, slikt het NL-volk het als makke schapen. Ik zie de mensen nog niet hun vinexhuizen uitstormen, gewapend met koekepannen en deegrollers om de belastingambtenaren te lijf te gaan. Waarom? We hebben het eenvoudigweg te goed. Zodra echter de schijnwelvaart wegvalt omdat QE niet meer werkt, zal het tij keren. Dan komt de massa vanzelf, door honger gedreven. Laten we daar op wachten. Het lijkt romantisch om vaandelzwaaiend voorop te lopen en de martelaar uit te hangen, maar de kans is groot dat we nu worden weggezet als radicaal groepje egoïsten en zonder publiek protest worden opgesloten.

  Ik vind je idee van solidaire hulp erg sympathiek. Wellicht kan zoiets ook preventief: een pool van belastingweigeraars die continue wisselt van elkaars woning. De persoon die gezocht wordt op zijn/haar eigen adres is daardoor steeds niet aanwezig.

 5. @Prepperoni [1]:
  Nee hoor, gewapende opstand is nog steeds mogelijk, kwestie van creatief zijn, de molotov cocktail is een bekend voorbeeld maar zou kan ik er nog wel 50 bedenken, tanks en f-16 zijn niet bijzonder effectief in een burgeroorlog en ik denk dat de militairen ook niet staan te trappelen op de eigen bevolking te schieten.

 6. “ik denk dat de militairen ook niet staan te trappelen op de eigen bevolking te schieten”

  Ten eerste doen psychopaten die kozen voor een carriere als huurmoordenaar niets liever (mits er geen risico is een bekende/geliefde neer te knallen) en ten tweede is het standard practice om ordetroepen uit een ander deel van het land de klus te laten klaren, juist omwille van de barriere om niet op “eigen” mensen te willen schieten.

  Dat is universeel.
  Zo worden bij manifestaties in Brussel doorgaans ordediensten uit Luik ingezet.
  En zo was het destijds op Tian An Men niet de legereenheid van Beijing maar een van (ik meen) Dongbei die de klus kwam klaren.
  Machthebbers wereldwijd kennen dit principe en passen het toe.
  Nil nove sub sole.

  Igor [8] reageerde op deze reactie.

 7. Vroeger moesten ze misschien op markten hun belasting in natura scoren, omdat de informatie misschien niet zo helder was over wat iemand bezat. Tegenwoordig is het gelukkig zo dat de overheid duidelijke informatie heeft over werkelijk van alles en nog wat, zodat die bij mensen thuis kan vragen aan de burgers om hun plicht te doen.
  Dus die invallen op de markten zijn gelukkig verleden tijd.

 8. @Scrutinizer [6]:
  Tja ik was voor het gemak de EU even vergeten, dat is inderdaad problematisch. Maar dan nog, overheid is heel kwetsbaar als er draagvlak voor revolutie zou zijn leggen we de overheid zo plat.

 9. Onze maatschappij is nu kwetsbaarder dan toen, we vergeten dat tegenwoordig alles elektronisch gaat met een beetje krachtige E.M.P.s schakel je hele gedeeltes overheid uit. Een F-16 valt als een baksteen uit de lucht, als zijn elektronica het niet meer doet. En pantser voertuigen worden blind hierdoor. Communicatie gaat tegenwoordig elektronisch, schakel je deze uit, dan is de overheid bijna weerloos tegen de grote meute van de bevolking. Vooral als de bevolking geen leider heeft in dit geheel.

 10. Actievoeren hangt uitsluitend af van massale bereidwilligheid, aangestuurd door jarenlange ergernissen.
  Ik preek uit ervaring. De keren dat ik heb moeten horen…
  “je doet er toch niks tegen” en soortgelijke repressieve toleratie… zijn niet meer te tellen.
  Voetbal, da’s pas belangrijk in dit landje. O wee, als een voetbalwedstrijd niet wordt uitgezonden, zelfs afgelast.
  Dan zijn de rapen gaar.
  Steeds duurder wordende autobrandstoffen is ook een punt van discussie. Ze wéten dat het bijna ieder jaar omhoog gaat, maar ze vergeten dat ze machtiger zijn dan ze denken.
  http://tinyurl.com/cd7p4r7
  Maw: als bv. alle automobilisten één week de auto zouden laten staan(en dan ook echt allemaal), moet ik me sterk vergissen als de prijs van een liter eurosuper niet omlaag gaat.
  Nog maar eentje, de sterftaks.
  http://tinyurl.com/pbgbwlk

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Meneer Storm [10]:

  Eerst moeten meer mensen leren (durven??) de feiten te zien.
  Dan lijkt me dat de boosheid de bereidwilligheid kan oproepen.

  En dan nog duidelijk maken dat “het volk” machtiger is dan “de staat”

Comments are closed.