220px-Destroyer_of_worldsGisteren dus even op cursus geweest. Cursus over fiscaliteit wel te verstaan. Een update naar aanleiding van de plannen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Het moet overigens nog blijken of die ongeschonden de eindstreep halen, maar toch is het moeite waard om er nu al iets over te zeggen.

De volgende trends zijn te signaleren:

– We krijgen steeds meer stille surveillance. Uw auto bijvoorbeeld, wordt bijna overal gevolgd. Als het niet met camera’s langs de snelweg is, dan is het wel via de flitsauto’s van de fiscus, het nationale autopaspoort (NAP), automatische nummerplaatherkenning etc. Belangrijk om te weten is dat de fiscus toegang heeft tot al deze informatie, dus ook bekeuringen van het CJIB. De fiscus heeft een beter overzicht van de plaatsen waar u met uw auto bent geweest dan uzelf, bij wijze van spreke dan. De ratio van deze Totalüberwachung is het bestrijden van de fraude met kilometeradministraties om de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak te omzeilen.

– Naast de fiscale boetes die er al zijn voor het niet bijtellen voor privé-gebruik door de werkgever komt er een aansprakelijkheid in privé voor een bestuurder van een BV als deze onvoldoende toezicht houdt op het privé-gebruik van de auto van de zaak door werknemers als daardoor de bijtelling ten onrechte wordt ontlopen (NB De bijtelling moet door de werkgever in het loon worden verwerkt.) De auto blijft dus een melkkoe van formaat, ook de lease-auto. Werkgevers zullen het concept auto-van-de-zaak opgeven en alleen nog auto’s ter beschikking stellen aan werknemers als dat echt niet anders kan, zoals met servicevoertuigen.

– Nu belastingverhogingen geen extra inkomsten meer opleveren – de verhoging van accijns op bier en wijn kost per saldo zelfs inkomsten – en bezuinigingen steeds moeilijker te vinden zijn, ligt de nadruk op het naar voren halen van inkomsten. Men spreekt eufemistisch van het vrijmaken van ‘beklemd’ vermogen. In 2013 waren dat de tegoeden uit de levensloopregeling. In 2014 zijn de stamrecht-BV’s aan de beurt. Ik schreef daarover al eerder hier. De verwachting is dat na de stamrecht-BV’s de fiscale oudedagsreserve (FOR) aan de beurt is om ‘ontklemd’ te worden. De FOR is een aftrekpost die zelfstandigen kunnen claimen. Uiterlijk bij het staken van de onderneming moeten zij die aftrek dan weer bij de winst optellen. Per saldo levert de FOR dus uitstel van belasting op. Door zelfstandigen in staat te stellen die faciliteit voortijdig af te kopen – tegen een voordelig tarief natuurlijk – haalt de overheid belastinginkomsten naar voren. Zou de afkoop van pensioenen – of op zijn minst een verruiming van bestaande afkoopmogelijkheden – deel uitmaken van een toekomstig belastingplan 2015 of 2016? Het zou best kunnen.

– Als een combinatie van bezuinigen op verstrekkingen en uitkeringen, belastingverhogingen, meer eigen bijdragen en het naar voren halen van inkomsten is uitgewerkt zal de confiscatoire fase aanbreken. In dit verband zijn de pensioenpotten van Nederland een primair doelwet. Gewoon omdat daar veel geld zit. Het is als het ware de zilvervloot van onze tijd, zij het dat ‘we’ (lees: de overheid) dan van ‘onszelf’ stelen in plaats van van het Spaanse Rijk.

– Er moet iets gebeuren aan de hypotheekschuld van Nederlanders. Het totaal van de schuld bedraagt meer dan 650 miljard euro (!). Schattingen zijn dat de waarde van de onderpanden (vooral woningen) circa 200 miljard lager ligt dan het bedrag van de schuld. Dat betekent dat een bank als de Rabobank die een grote speler is op de hypotheekmarkt, minder solide is dan iedereen denkt, om het maar eens voorzichtig te zeggen. De ING staat er ook niet zo geweldig voor. Als er een grote bank in Nederland omvalt, kunnen de andere banken de depositogarantieregeling (maximaal 100.000 euro per rekeninghouder bij die bank) niet dragen. Dat wordt dan dus geheid een haircut voor de spaarders, net als bij de Cyprus-crisis. Geld dat meer risico loopt dan spaargeld – zoals ledencertificaten van de Rabobank – kan bij een bankencrisis als eigen vermogen worden aangemerkt. Het gevolg is dat de ‘spaarders’ als aandeelhouders worden behandeld en hun geld kwijt zijn. Wie spaargeld heeft en een hypotheek, doet er het beste aan de schuld zoveel mogelijk af te lossen. Lagere maandlasten zijn het gevolg en dat is een rendement dat de overheid niet af kan pakken als de bank in de problemen komt.

– De ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting worden aangepakt, linksom of rechtsom.

– Last but not least: de eigenwoningaftrek gaat eraan geloven. De vraag is niet of, maar wanneer en hoe. Het vervallen van de aftrek kan gepaard gaan met de invoering van een vlaktaks in box 1. De woning verhuist in dat geval naar box 3, waar voor de eerste woning een vrijstelling zal gelden tot een zeker bedrag.

Wat is de beste manier om hierop te reageren? Spreiding van risico natuurlijk. Niet alle eieren in een mandje. Dus niet al het spaargeld bij één bank stallen, maar bij verschillende banken. Niet al het geld in ‘bakstenen’ (lees: onroerende zaken) steken, want met stenen of dakpannen kun je bij de bakker niet betalen. Houd altijd voldoende liquide middelen aan om een aantal maanden vooruit te kunnen. Omgekeerd is het niet handig om vermogen alleen in de vorm van liquide middelen aan te houden, vooral met het oog op een bankencrisis of confiscatie door een overheid.

Internationale spreiding is een andere – belangrijke – optie. Hetzij het internationaliseren van ondernemingsactiviteiten dan wel zelf in meedere landen gaan opereren. Het vergt wel de nodige planning en een zekere aanlooptijd, maar wie eenmaal internationaal actief is, is minder kwetsbaar.

Het is niet altijd op voorhand duidelijk waar de grootste dreiging vandaan komt. Het enige wat we zeker weten is dat overheden wanhopig op zoek zijn naar geld en dat de meeste banken niet (meer) solvent zijn als het er op aan komt. Blijf dus beweeglijk, net als een bokser die om zijn tegenstander danst.

Paul Verhaegh

6 REACTIES

 1. De volgende stap zal zijn dat de overheid de toekomstige belastingen op pensioenen zal gaan innen bij de pensioen fondsen.Dit kan maar éénmalig en als dat gebeurd weet je dat er stront aan de knikker is.
  Particulieren en bedrijven zullen tevens om die 100.000 Euro drempel te vermijden steeds meer kleinere rekeningen openen, dus uiteindelijk zullen er nog amper rekeningen zijn waar meer dan 100.000 euro op staat. Men zal niet anders kunnen dan ook de rekeningen die zich onder die drempel bevinden aan te spreken.Verdeel geld over diverse landen en banken. Investeer in onroerend goed. Koop aandelen van supermarkten en andere levensmiddelenbedrijven. Energie is ook interessant. Want overheden zullen straks nog maar één antwoord hebben op hun geld dilemma:De schulden weg inflateren.

 2. “Werkgevers zullen het concept auto-van-de-zaak opgeven en alleen nog auto’s ter beschikking stellen aan werknemers als dat echt niet anders kan, zoals met servicevoertuigen.”

  Dat is ook de bedoeling; de verkapte vorm van beloning was niet de bedoeling. Wat moet een kantoormuis of PC-eend nou met een auto van de zaak. Ik kreeg vroeger wel eens verzoeken om het ‘gemis’ van de auto van de zaak in het pensioen te verwerken.

  “In dit verband zijn de pensioenpotten van Nederland een primair doelwet. Gewoon omdat daar veel geld zit.”

  Maak je borst maar nat, want de politici hebben ontdekt, zoals ook Roi terecht opmerkt, dat er uitgesteld belastinggeld in zit. Dat willen ze, zoals ze dat zo mooi zeggen, ‘naar voren halen’. Maar iets zegt me, dat ze de belofte niet kunnen houden, dat ze de uitkering onbelast laten.

 3. Je kan onderhand beter een moordenaar of pedofiel zijn dan een kwartje (als die nog bestonden) te weinig opgeven aan de belasting. Het laat wel zien (plus argumenten hierboven) hoe wanhopig de politiek is om hun eigen systeem, met wachtgeldregelingen, in stand te houden.

Comments are closed.