In tegenstelling tot wat men zou vermoeden in deze economische crisis doet Zwitserland het uitstekend in vergelijking met Nederland of de EU. De propaganda die men gewoonlijk hoort vanuit de politiek dat we de afgrond in storten als we de eurozone zouden verlaten of uit de EU zouden stappen is natuurlijk klinkklare onzin en gebaseerd op extreme Eurofiele propaganda zonder enige aantoonbare wetenschappelijke onderbouwing.Zwitserse vlag

Het frequent door politici aangehaalde Instituut als het CPB telt uiteraard niet als wetenschappelijk, omdat men sinds hun bestaan er zoveel heeft naast gezeten in hun economische ´voorspellingen´. Dat is het probleem met econometrie in het algemeen, het heeft niets met de realiteit te maken, maar zijn puur extrapolatiemodellen van bepaalde bestaande trends, meer niet. Dat is waar het CPB aan lijdt en moet dus niet als wet van Meden en Perzen worden beschouwd, wat men in de politiek te vaak doet, waardoor de geloofwaardigheid in deze zelfde politiek vrijwel tot een nulpunt is gedaald.

Om de huidige situatie verder uit te leggen is er een nieuw document verschenen over de Zwitserse economie, geheel onderbouwd met economische feiten. We zullen deze even doornemen.

Zwitserland heeft de franc gekoppeld aan de euro en een verdrag gesloten met de Europese Unie, maar is nog steeds in staat om handelsbetrekkingen met landen buiten de EU af te sluiten. Net als Nederland is Zwitserland voor het overgrote deel afhankelijk van export, waar de financiële sector maar een beperkt deel van uitmaakt, zo´n 10% van het BBP. Het internationale bankgeheim werd ingevoerd in1934 om de Fransen in de gelegenheid te stellen hun kapitaal veilig te stellen voor inbeslagname door de toenmalige Franse socialistische overheid. Het normale lokale bankgeheim was reeds 300 jaar aanwezig.

BBP Zwitserland

De schuld tijdens de economische crisis is omlaag gegaan van 53% naar 36% van het BBP. De Nederlandse staatsschuld is juist gestegen van 45% in 2007 naar 73% nu, mede onder invloed van de schuldfinanciering van de hogeschuldlanden binnen de eurozone.

Zwitserse staatsschuld

Hieronder ziet men de nominale economische groei versus landen als Duitsland, VS en Frankrijk. Dankzij het buiten de EU te blijven heeft Zwitserland weinig last gehad van de economische crisis over de laatste vijf jaar en heeft zich intussen ontpopt als een groeimotor.

BBP Groei Zwitserland
Hun sterke munt heeft geen nadelige gevolgen gehad voor de exportgroei over de afgelopen jaren, sterker nog deze is alleen maar gestegen en het handelsoverschot is daarbij eveneens omhoog gegaan.

Handelsoverschot Zwitserland

Kijken we naar de werkloosheid, dan heeft Zwitserland de laagste werkloosheid van alle ontwikkelde landen in het westen en komt het uit net boven de 3%. Deze 3% is transitorische werkloosheid en heeft geen structureel karakter, met andere woorden deze bestaat uit voornamelijk mensen die tussen twee banen inzitten. De langetermijnwerkloosheid is verwaarloosbaar. De werkloosheid in de EU is explosief gestegen in dezelfde periode.

Zwitserse werkloosheid

Om een idee te geven van de veiligheid van de Zwitserse economie hoeft men alleen maar te kijken naar de waarde van de obligaties en de rente daarop. Deze obligaties zijn een van de meest gewilde veilige havens in de wereld en de rente reflecteert deze waarde. Hoe lager de rente op staatspapier, hoe veiliger de obligatie.

Zwitserse obligaties

De Zwitserse CPI (consumentenprijsindex), vaak verward met en aangeduid als inflatie (monetaire groei) is het allerlaagste in het westen en zit nagenoeg op 0. Dit duidt op een economische non-inflatoire groei, die de lonen en winsten doen stijgen, maar geen prijsstijgingen of werkloosheid tot gevolg heeft. De absurde deflatie-angst van de ECB is hier natuurlijk niet van toepassing, omdat prijsdeflatie een normaal onderdeel vormt van elke vrije markt via de productieve groei. Ergo, hoe meer productie, hoe lager de prijzen, vooral bij de afwezigheid van de door de centrale bank geïnstigeerde geldgroei zal de prijsdeflatie nog prominenter zijn.

Zwitserse CPI

Zwitserland heeft vanwege haar onafhankelijke status en vrijemarkteconomie het summum behaald in de westerse wereld, wat eigenlijk vergelijkbaar is geweest met de Oost-Aziatische tijgers over de afgelopen 50 jaar en een terugkeer is naar de welvaartsverhoging van de laat 19e eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog. Deze periode was er een van ongekende groei in handel, welvaart en voorspoed. Dit alles werd vernietigd door deze Grote Oorlog, waardoor het staatsinterventionisme, corporatisme en socialisme tot bloei zijn gekomen resulterend in twee verwoestende wereldoorlogen, twee enorme depressies en de opkomst van verschrikkelijke ideologieën, zoals communisme, fascisme en nazisme die aan honderden miljoenen mensen het leven hebben gekost.

De conclusie van het Zwitserse economische succesverhaal is daarom voor alle landen als volgt verwerkt in een 10 punten plan:

1. Politieke onafhankelijkheid, dus geen creatie van een superstaat

2. Vrije kleinere landen hebben altijd een hogere economische groei dan grote landen

3. Handelen met de gehele wereld zonder beperkingen

4. Een strenge immigratiewetgeving, waarbij banen voor de onderklasse behouden blijven

5. Geen militaire avonturen in het buitenland wat een kaalslag betekent voor elke economie

6. Lage belastingen in de vorm van een vlaktaks met een hoge belastingvrije voet, waardoor vooral de minder bedeelden geen of nauwelijks belastingen betalen en volledig de vruchten van de arbeid kunnen realiseren

7. Decentralisering van de overheid, waarbij bestuurders dichter bij de burger staan en altijd primair verantwoording moeten afleggen aan hun kiezers

8. Een directe democratie in plaats van een vertegenwoordigende democratie bijvoorbeeld. referenda en periodieke volksraadplegingen in plaats van politieke partijmechanismen en bijbehorende persoonsverheerlijking

9. Open markt ten aanzien van producten en diensten

10. Een bemoeienis alleen met de eigen economische problemen en deze zelf ook oplossen

Als we kijken naar onze eigen economie, dan ziet men duidelijk dat het lidmaatschap van de EU en de eurozone grote negatieve effecten hebben gehad op onze economische groei en voorspoed. De eurozone is de achilleshiel van onze economie, omdat het een openeinde-regeling is om de financiële problemen van andere landen als gevolg van deze euro op te lossen via de verschaffing van een oneindige stroom kapitaal richting andere staten. Dit alles gefinancierd met kapitaal uit belastingen of behorend aan de producerende sector  Dat is een recept voor een ramp van ongekende grootte en heeft alle voordelen die de EEG hadden opgeleverd vrijwel teniet gedaan.

Daarom blijft het klassiek-liberale credo in stand met als uitgangspunt: De overheid is immer dienstbaar aan het volk, doch het volk is nimmer dienstbaar aan de overheid. Dat betekent dat de politiek altijd ondergeschikt is aan het volk en de eerste nooit het mandaat heeft om de soevereiniteit over te dragen zonder duidelijke goedkeuring van het volk. De onlangs overleden Engelse Labour-politicus Tony Benn had hier een interessant standpunt over wat ik volkomen deel.

Dat is de werkelijke tragiek van de moderne Europese economische geschiedenis.

11 REACTIES

 1. @Joseph Kétèll [2]: Ik stem op Artikel50 Joseph, zij zijn klassiek-liberaal en willen een systeem gebaseerd op het Zwitserse model. Dus niet alleen de eurozone en EU verlaten, maar ook een hervorming van het Nederlandse politieke stelsel.

 2. mooie analyse.

  nr 10 lijkt me niet nodig. als de Staat zich niet bemoeit met de economie zijn er ook geen problemen.

 3. “. . . Het internationale bankgeheim werd ingevoerd in1934 . . . ”
  ONBEGRIJPELIJK EN DOM (VOOR zWITSERLAND)is dat de Zwitsers nu door de knieën gaan en dat het bankgeheim ook daar wordt opgeheven
  Zij zijn bereid om nu spaarcenten van buitenlanders aan de lokale regeringen door te geven.
  Al vraag ik me af hoe dat kan in hun grondwet.
  Is daar wel een referendum over geweest?

  igor [10] reageerde op deze reactie.

 4. Het zou van moed getuigen van onze “media” als bovenstaand stuk in de discussies over een “verenigd Europa” meegenomen zou worden.

 5. Beste Meneer Spits. Waarachtig een helder en goed leesbaar stuk. Zelfs ik begrijp wat er staat. Ik zou me kunnen voorstellen dat de politici in Den Haag dit ook lezen. Voor een weldenkend mens is het duidelijk: Uit de EU levert Nederland meer voordelen op dan nadelen. Het is eigenlijk net zo als een bedrijf… Als je minder uitgeeft dan er binnenkomt maak je winst. Kennelijk snappen de Zwitsers dat. En … Nederland heeft dat vroeger ook begrepen. Maar dat was in de tijd dat het volksbelang nog centraal stond. Nu is dat allemaal anders. Nu staat het belang van bedrijven en banken centraal…

  Perfect stuk…

 6. @Joseph Kétèll [2]:
  idd doe net als Spits en stem mee op Artikel 50.

  en voor de “niet stemmers” , stap over uw schaduw heen en stem voor deze keer op Artikel 50. Samen met de UKip wordt dit dan een machtig interessante tijd.

 7. @Hub Jongen [6]:
  Ik weet het niet en ben ook nieuwsgierig… eens even kijken.

  “Under pressure from the G20 and the OECD, the Swiss government announced in March 2009 that it will abolish the distinction between tax fraud and tax evasion in dealings with foreign clients.[7] The distinction remains valid for domestic clients. Any bank employee violating a client’s privacy could be punished quite severely by law. After signing 12 new double taxation treaties in accordance with the international standard set by the OECD, Switzerland was removed from the grey list of non-compliant tax jurisdictions”

  The OECD originated in 1948 as the Organisation for European Economic Co-operation (OEEC),[1] led by Robert Marjolin of France, to help administer the Marshall Plan

  Of terwijl het is allemaal dezelfde post breton woods stront die via het financiele systeem de wereld in zijn greep houd, via allerlei andere aanverwante organisatie, IBRD, IDA, IFC, MIGA, IMF.

  http://whirledbank.org/ – verouderde website maar nog altijd vol met info met een grappige presentatie.

  De OECD is een orwelliaans gedrocht, het internationaal ministerie van alles zeg maar, ze publiceren tussen de 300 en 500 boeken per jaar.

  Oh zal wel toeval zijn maar het hooft kwartier van de OECD: Château de la Muette, is in 1920 gesloopt/herbouwd, door een rothschild.

  Internationale mafia, wie er precies aan de touwtjes trekt is eigenlijk niet zo heel belangrijk.

 8. Er wordt van uit gegaan dat het volk per definitie wars is van overheid. Het stemgedrag hier vertelt een heel ander verhaal en daarom zijn we niet als Zwitserland. Dit heeft dus maar voor een klein deel met de EU te maken maar met de mentaliteit hier om zich er bij aan te sluiten.

Comments are closed.