EUSSR_Sikkel-sterIn de aanloop naar de Europese verkiezingen rollen en tollen diverse media
over elkaar heen om de eenzijdige berichtgeving aan de burgers te verkopen.
Aangestuurd door de politiek luidt het credo: de EU heeft ons veel welvaart
gebracht.

Maar de vraag die dan opkomt, waar is die welvaart terechtgekomen. Met bijna
700.000 mensen die zonder baan zitten kun je niet spreken van een welvaart.
Ook het actualiteitenprogramma EenVandaag gaf aan dat Nederland maar 6
miljard contributie betaald en weer 2 miljard terugkrijgt. Terwijl de
werkelijke afdrachten al vele malen verhoogd zijn en nu al bijna 8 miljard
zijn.

Je zou van een goede media verwachten dat ze aan feiten onderzoek doen en
controleren of dit wel de juiste cijfers zijn. Je zou van de media
verwachten dat ze objectief verslag doen van alle kenbare feiten.

Waarom becijfert de media niet wat de Europese Unie ons daadwerkelijk als
Nederlandse burger / samenleving kost. Waarom heeft ze het niet over de
accijnzen die Nederland over de goederen die van buiten de EU naar Nederland
komen, dat daar accijns over wordt afgedragen en die accijns gaat conform de
regelgeving vanuit de EU rechtstreeks naar Brussel. Ja, we mogen 25%
inhouden voor de administratie.

Maar het bedrag dat we jaarlijks aan de EU overmaken ligt tussen de 8 en 14
miljard euro.

Waarom vertelt de media niet over het feit dat Justitie jaarlijks 8 miljard
per jaar extra kwijt is aan criminaliteitsbestrijding, veroorzaakt door de
open grenzen. Daar hoor je niets over, waarom niet.

Waarom vertelt de media niet dat door de arbeidsverdringing door goedkope
buitenlandse arbeidskrachten er meer dan 600.000 personen een uitkering
krijgen die wij als burger toch met zijn allen moeten ophoesten. Als je dat
berekent kost dat de Nederlandse belastingbetaler circa 600.000 x 40.000
euro hetgeen een totaal bedrag is 24 miljard euro.

(Denk dat de werkelijke kosten inclusief administratie en rechtszaken etc.
hoger liggen)

Waarom brengt de media dat niet eens voor het voetlicht en confronteert
politici met deze bedragen. Bedragen die veroorzaakt zijn door de open
grenzen en de Europese Unie.

Waarom vertelt de media niet dat de geraamde kostenpost 8+14+8+24 miljard
is, bestaande dus uit de contributie + accijnsafdracht +
criminaliteitsbestrijding + arbeidsverdringing is een totaal van meer dan 50
miljard.

Dat de werkelijke kosten vele malen hoger zijn dan de politiek ons wil doen
geloven.

Waarom vertelt de media niet dat alle bedragen die zijn overgemaakt naar de
Zuidelijke landen is gebruikt om de buffers van de banken te vergroten en
dat de burger in grote armoede leeft. Dankzij de EU en haar regenten uit
politiek en bankwezen.

Waarom vertelt de media niet het hele verhaal en doet ze onderzoek om aan te
tonen dat de politiek niet de juiste cijfers bekend maakt en confronteert
politici met dit gegeven.

Waarom vertelt ze niet dat door deze verarmoedisering Nederland het
welvaartsniveau van de Zuidelijke landen gaat naderen. Dat de welvaart
blijkbaar bewust om zeep wordt geholpen. Dat door de open grenzen
ondernemers wel gedwongen worden om hun moederbedrijf in een goedkoop land
te vestigen ten einden nog iets over te houden.

Door de vele mensen die nu met een uitkering thuiszitten kan er straks niets
meer gekocht worden omdat ze net genoeg hebben om te overleven. Dus de
welvaart die eens bestond draait uit op een grote menselijke ramp vol
armoede.

Simpel gesteld: als je een rotte appel in een bak met gezonde appels gooit,
raakt / gaat die bak wel rotten en sleept elke frisse appel wel in het
verderf mee. Zo zal het op termijn ook gaan met onze welvaart.

Besef waar U op 22 mei aanstaande bij de Europese verkiezingen voor kiest.

Meer Europa, betekent minder welvaart. U hoeft geen econoom te zijn om dat
te becijferen.

ingezonden door Sjef Smeets (site) via info@vrijspreker.nl

7 REACTIES

  1. @Burnitall [1]:

    Heb deze cijfers van de overheid overgenomen en uit de regelingen vanuit de EU. Het is even zoeken maar ook u kun ze van het internet afplukken. Ik ga echt geen cijfers gebruiken die niet kloppen. Dat zou een doodsteek zijn en daar waag ik me niet aan. Het eerlijke verhaal moet verteld worden, anders niet.

    Moet wel eerlijk zijn dat er soms iets gepubliceerd wordt en dan weer snel uit de roulatie wordt genomen. Dat wel.

  2. Waarom de media niet objectief is? Omdat ze in handen is van de overheid, banken en kerken. Wij krijgen louter te zien wat zij willen dat wij zien. En niets is wat het lijkt, niets! Hoe meer men duikt in hoe deze wereld echt werkt, hoe complexer het wordt. Verkiezingen zijn ook al zo’n geweldig instrument om ons zoet te houden; Iedereen waarop we mogen stemmen is vooraf geselecteerd. Wij mogen niet meedoen aan deze selectie. Wij mogen dus niet écht kiezen. We mogen stemmen, een wezenlijk verschil. Als we het voor het kiezen hadden, hoeveel van de huidige ministers hadden dan uw keuze gehad?

    Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

  3. Uitstekende analyse van de werkelijke feiten. Het beste is om op 22 mei niet te gaan stemmen. Onze democratie wordt verkwanseld door lieden die van mening zijn dat ze er beter van worden als ze bij de ‘BRUSSELSE DICTATUUR” gaan behoren.

Comments are closed.