Eerlijk1Eindelijk weer eens een goed stuk over „democracy”!  Deze keer een artikel van 

Nick Ottens in de Dagelijkse Standaard. *****
Nick vraagt daarin terecht of een meerderheid wel genoeg is om beslissingen door te drukken.*****

 

Dat gebeurt echter dagelijks in „ onze democratie”.

 

 

De definitie van de democratie de wij hebben, is: „De (Nederlandse) democratie is een gewelddadig systeem van samenwerken waarin de meerderheid de minderheid dwingt om haar orders op te volgen.” 

 

In de Nederlandse praktijk zien we dagelijks dat er overheidsbesluiten worden genomen met een meerderheid van 50% plus één. En de minderheid ( 7.999.999 + mensen) worden onderdreiging van geweld verplicht om te gehoorzamen.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/06/is-een-meerderheid-genoeg?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=98f11d7115-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-98f11d7115-296397733   

In dit artikel geeft Nick Ottens een aantal voorbeelden hoe idioot (en zelfs hoe onhaalbaar) deze procedure in werkelijkheid is.

En dat niet alleen in Nederland, ook in andere landen waar dit systeem zogenaamd als het enige ware wordt geprobeerd.

Oplossingen door dit percentage te veranderen zullen ook niet voldoen. 75% die de overige 25% dwingen blijft eveneens fout en in strijd met het „Non Agression Principle) NAP!

De enige bekende oplossing die nu bekend is, is het aantal zaken waarover een overheid mag beslissen, kleiner te maken en met verstand terug te brengen naar nul.

Reeds diverse keren schreven hierover in de artikelen: „ De weg naar Vrijheid”  met als een eerste grote stap het afschaffen van „ overheids-ontwikkelingshulp” ; en tegelijk de hele club van Ploumen privatiseren en alles laten overnemen. 

–Alles begint dan met gewoon doorgaan.

–Maar de overheid heeft 5+miljard euro besparing.

–En iedereen die wil kan vrijwillig zoveel betalen als hij/zij zelf wil.

De overheid wordt kleiner, de burger krijgt een pietsie meer vrijheid. De maatschappij begint een pietsie meer moreel en eerlijk te worden.

5 REACTIES

 1. Democracy is when two wolves and a sheep decide
  what’s for dinner.

 2. Hoop doet leven.
  Heb ge duld het duurt maar even, voordat ze je het genade
  schot geven.

 3. Meer dan de helft van de kiesgerechtigden blijft thuis. Voornamelijk omdat men er geen enkel vertrouwen meer in heft.

  Alles wat in de policitek beslitst wordt is dus een minderheidsbeslissing, die onder bedreiging van geweld en/of vrijheidsberoving wordt afgedwongen. Fascisme dus.

 4. Maar er is meer!
  We gaan de democratie exporteren naar “minder ontwikkelde landen”.
  Het volk daar zal nooit begrijpen waarom ze zelf niks meer te zeggen hebben over dingen waar ze dat vroeger wel hadden.
  Zij zien ons, terecht, als bezettingsmacht in hun land.

 5. Was het maar zo dat we onder een dictatuur van 51 % leven. Als voorbeeld de huidige regering: 2 partijden ruilen beslisgebieden uit, zaken die gewoon strijdig waren met het eigen verkiezingsprogram.
  We leven – dank zij het regeeraccoord – onder een dictatuur van ca 26 % van de kiezers.
  Maar ook de mensen die op een partij getemd hebben, zullen het gegarandeerd niet voor 100 % eens geweest zijn met de daarin vermelde plannen.
  Democratie is gewoon een dictatuur van de minderheid.

Comments are closed.