Klaas Mulder schreef Pakkenproletariaat over de illusie van betere banenPakkenproletariaat-Klaas-Mulder en de mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De obsessie van de overheid om zoveel mogelijk hoger opgeleiden te kweken voor banen die er niet zijn. Vervolgens nemen ze laaggeschoolde banen in waardoor LBO’ers en MBO’ers niet meer aan de bak komen. De doctorandus als ober, de juriste achter de bar.

Het aantal HBO’ers en universitair geschoolden is van 1 % in 1960 gestegen naar 27 % in 2013. En de ‘ambitie’ van de politiek is om op 40 % te komen. Banen voor al die knappe koppen zijn er alleen niet. In rap tempo volgt in het bedrijfsleven reorganisatie na reorganisatie. Faillisementen, automatisering, marktverandering (internet) en uitbesteding naar het buitenland doet de rest.

De grotere vraag naar arbeid door de pensioengolf van de baby boomers – de wortel die de politiek het volk jarenlang voorhield – is een sprookje. De functies van gepensioneerden worden in het bedrijfsleven simpelweg geschrapt. Bij de immer uitbreidende overheid (‘nooit personeel genoeg’) zal er nog wel vervangen worden al gaat ook hier de wal het schip keren. Als er 1000 mensen met pensioen gaan, levert dat in de meeste sectoren slechts 100 vacatures op.

Van de banenplannen van de overheid hoeven we het ook niet te hebben. Die leveren alleen banen op bij de bemiddelingsbureau’s die makkelijk hun zakken vullen met belastinggeld. Mulder schrijft: ‘Tragisch genoeg zitten jongeren gevangen in een schoolsysteem dat hen alleen maar voorbereidt op de witte-boordenbanen die de komende jaren in grote getale zullen sneuvelen. Het zal niet lang duren tot het besef doorbreekt dat de schoolplicht een onwettige toepassing van het machtsmonopolie van de staat is.’

Oplossingen ziet Mulder in een meer marktgerichte benadering als investeren in de talen en vaardigheden die er in de internationale markt toe doen. Hij schat in dat er in het onderwijs moeiteloos 30 % budget geschrapt kan worden. Het inperken van overheidsuitgaven (ook bij de ambtenarensalarissen) en loskomen van koopkrachtplaatjes plus de ideologie van werkverschaffing. Zelfeducatie en dicht bij je klanten zitten (vakmanschap en dienstbaarheid) waardoor je het minst te vrezen hebt van outsourcing en automatisering.

12 REACTIES

 1. het is niet alleen zo, dat jongeren gevangen zitten in een dergelijk schoolsysteem, het is ook zo dat banen waarbij je zeg maar een overall draagt nauwelijks aanzien hebben.

  er zijn nog nauwelijks bekwame monteurs, timmerlieden en metselaars, juist die banen worden exclusief uitgevoerd door autochtonen, allochtonen zien er helemaal niets in .

  veel leerlingen onderschatten wat er nodig is om een hoog loon te kunnen verwerven, stoppen voortijdig maar willen wel rijk worden en dat zonder vuile handen te maken.

 2. Het is logisch dat steeds meer jeugdigen het hbo en universiteit prefereren boven het mbo of lager onderwijs gezien ze daar meer kans hebben op een hoger salaris. Als we kijken naar de piramide structuur is er echter veel te weinig kans op een baan en zou je zeggen dat op basis van die structuur juist meer mbo-ers en vakmensen nodig zouden zijn. Helaas voor die mensen worden de meeste van dit soort banen binnen 50 jaar weg geautomatiseerd. Binnen deze tijd zal werkloosheid alleen maar groeien.
  Wat nodig is om werkloosheid tegen te gaan is een compleet nieuwe manier van leven. Meer focussen op zelfvoorziening zodat men niet meer afhankelijk is van geld. Er moet een gestructureerd medium komen waarop is te zien welke banen waar nodig zijn zodat studenten zich makkelijker kunnen orrienteren en positioneren op de arbeidsmarkt.
  Er moet een visie komen voor de lange termijn zodat iedere burger weet waar we als maatschappij staan en waar we heen gaan in de toekomst. Er moet ook meer gefocust worden op samenwerking zowel tussen burgers als corporaties.
  Het enige middel dat op de korte termijn kan zorgen voor meer werkgelegenheid zijn radicale veranderingen. Soms moet je eerst iets slopen voor je weer kan bouwen.

  Sander [4] reageerde op deze reactie.

 3. Roverhedrn denken: hoog opgeleiden zijn produktiever en verdienen meer en dan romen wij meer belasting af. Daarom selecteren ze overal hoog opgeleiden aan de poort.

  Dat is een denkfout, een eiland met alleen maar professoren, loopt helemaal mis. Ze kunnen niet eens produktief zijn, omdat ze de hele tijd bezig zijn met schoonmaken/de tuin doen/het dak repareren/vuil verbranden/koken/etc.etc.

 4. @Sander [4]:
  YES, YES,
  VANDAAG BEGINNEN.
  WIE DOET VOORSTEL VOOR ACTIE?

  Gisteren op TV iets over regering waarbij ene Samsom optrad en die poneerde dat alles wat de regering vanaf nu nog mag doen, is “werk. banen scheppen”
  Die knullen leren het nooit!
  Ik houd mijn hart vast voor het resultaat.

 5. “De grotere vraag naar arbeid door de pensioengolf van de baby boomers – de wortel die de politiek het volk jarenlang voorhield – is een sprookje. De functies van gepensioneerden worden in het bedrijfsleven simpelweg geschrapt.”

  Dat praatje dateert al van de jaren ’90. Het eerste praatje was, dat in 1999 er veel leraren met pensioen zouden gaan en er veel nieuwe banen voor leraren zouden komen. Die zijn er gekomen, maar waren wel snel weg. Nog steeds zijn er afgestudeerden uit de jaren negentig, die van contractje naar contractje zeulen en waarbij de onderwijsinstellingen het UWV als vakantiefonds gebruiken.

  In 2009 zei een meisje tegen me, dat er binnenkort (dat is nu nu) veel babyboomers met pensioen zouden gaan en er veel banen ‘vrij zouden komen’ (alsof het plekken in de bus zijn). Ik had haar toen gezegd, dat ze dat niet hoefde te verwachten en vertelde haar het 1999-lerarenpraatje. Deze banen, veelal ambtenarenbanen worden niet meer opgevuld, omdat de meeste babyboomers in deze banen vooral zaten te hobby’en als ze er al niet de kantjes. Kennelijk zijn Nederlandse overheidsinstanties niet zo gek om nieuwe, jonge hobbyisten aan te nemen. Het liefst hebben ze een batterij uitzendkrachten, die ze dan een paar vaste banen als worst voor de neus houden, waardoor ze allemaal hard gaan rennen.

  “Die leveren alleen banen op bij de bemiddelingsbureau’s die makkelijk hun zakken vullen met belastinggeld.”

  Lezenswaardig, maar in het Duitsch (daar komen betere boeken uit op dit gebied dan in Nederland), is “Die Ascozialen” van Walter Wüllenweber. Boven- en onderklasse ruïneren (de laatste iets minder bewust of willens en wetens dan de eerste) de maatschappij. De Finanzindustrie voor de Oberschicht und die Hilfsundustrie für den Unterschicht zijn de grootste slokops. Dan heb ik het niet over (rijke) ondernemers, die een goed Geschäftsidee omzetten in een mooi bedrijf, maar voor de puissant rijke elite, die liever belegt dan onderneemt en waarbij de belegging nog weinig tot niets te doen heeft met maatschappelijk nut. De ondernemer praat met mensen; de belegger ‘praat’ tegen een beeldscherm.

  “Oplossingen ziet Mulder in een meer marktgerichte benadering als investeren in de talen en vaardigheden die er in de internationale markt toe doen.”

  Ik zie een oplossing in het sterk beperken van geld binnenhalen zonder prestatie, te beginnen met de bovenklasse. Dit moet echt geïnvesteerd (en niet belegd) worden, zodat er ook weer werk is voor iedereen, die kan werken. De mogelijkheden om slapend rijk te worden moeten eenvoudigweg sterk beperkt (liefst op nul gesteld) worden.

  “Tragisch genoeg zitten jongeren gevangen in een schoolsysteem dat hen alleen maar voorbereidt op de witte-boordenbanen die de komende jaren in grote getale zullen sneuvelen.”

  In een van de door libertariërs vaak aangehaalde boeken, “Wat heeft de overheid met ons geld gedaan” wordt dit probleem expliciet genoemd:

  “De kwaliteit van het geleverde werk zal tijdens een inflatieperiode ook om een meer verfijnde reden afnemen: mensen raken verslingerd aan “word-snel-rijk”-programma’s, wat in een tijd van steeds toenemende prijzen wel binnen hun bereik lijkt te liggen, en minachten vaak bescheiden
  werk.”

  Het geweld tegen dienstverleners, mensen met bescheiden banen, zou hier wel eens uit voort kunnen vloeien. Het publiek beschouwt ze als mensen, bij wie ‘iets mis’ gegaan is, anders waren ze geen buschauffeur, verkeersregelaar of conducteur.

  Bertus [10] reageerde op deze reactie.

 6. Zeker 50% van een universiteit is lucht.
  Voor de productieve mensen zijn ze nu en later een oorzaak
  van hogere belastingen.

  Kunst en cultuur
  Archeologie
  Godsdienst
  Sociologie
  Physiologie
  Communicatie
  Talen
  Letteren
  Etc,..

  Voor overige en meestal technische of medische richtingen
  is het aantal buitenlandse studenten er hoog.
  Hiermee help je de concurrent in het zadel
  met Nederlands belastinggeld.

  Een college van bestuur kijkt naar
  het aantal studenten en niet naar het
  landsbelang.

  Elke dag staat er wel een onzinnig onderzoek in de krant
  waar onze maatschappij geen baat bij heeft.

  Misschien moet er een onderzoek komen naar het nut of effect van de vele onderzoeken.

  Naam * [9] reageerde op deze reactie.

 7. Het lijkt mij dat die 27% ‘hoger opgeleiden’ alleen maar kunnen bestaan dankzij het verlagen van exameneisen e.d.

  Ik las eens dat maximaal 10-15% van de bevolking (ik weet niet of dit wereldwijd geldt) in staat is om hoger onderwijs te volgen, laat staan dat zij dat doen. Het verschil is van het “ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom” niveau.

  @Romee [8]:
  Van veel opleidingen kun je uberhaupt het bestaansrecht in twijfel trekken. Naast bezigheidsfaculteiten kan ook minstens de helft van het kunstonderwijs worden geschrapt. En wat is het bestaansrecht van de rest van het HBO, afgezien van banen voor bureaucraten? Dat lijkt mij moor door echte marktwerking op te lossen.

 8. @Vilseledd [7]: Beleggers zijn kapitaalverschaffers. Bedrijven hebben kapitaal nodig. Bedrijven zorgen voor meerwaarde en daarmee rendement. Als rendement uitblijft, is er geen belegger die in dat bedrijf belegt. Beleggers hebben wel degelijk economisch nut. Beleggers zorgen voor je pensioen. Ook nuttig. Zo maar wat dingen over beleggers.

  Vilseledd [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Bertus [10]:

  Een betrokken kapitaalverschaffer, die ook daadwerkelijk maatschappelijk het verschil wil maken, zou ik eerder investeerder dan belegger willen noemen. De echt rijke beleggers zijn echter niet geïnteresseerd in de maatschappij en beleggen in bedrijven, die zelf ook weer beleggen. Het enige belangrijke is het rendement. Van oudsher heeft die kapitaalverschaffer inderdaad die rol, maar tegenwoordig is het ontaard in het inteeltsysteem, dat we nu kennen. Ook het totale belegde vermogen is een aantal malen meer an de wereldbevolking in één jaar kan produceren.

 10. Het zijn de hogere opgeleiden van de afgelopen 30 jaar in de regering die verantwoordelijk zijn voor de staatsschuld.

  Een hoge opleiding is geen enkele garantie om goed
  om te kunnen gaan met geld.

  Diegene die dat wel kon heeft zijn verkiezingsbelofte en beleid aangepast aan de grootste gros van de kiezer die ook niet met geld om kan gaan om toch maar te blijven regeren.

  Het is een mismatch tussen onderwijs en de werkelijkheid/praktijk

Comments are closed.