Zorgen_makenVoor een gezonde geest is het zeer goed om de onheilsprofeten uit het verleden te confronteren met de realiteit. Ik groeide op in het AIDS tijdperk. Condooms waren opeens heilig, Sexuele voorlichting voor pubers was levensreddend. Het voortbestaan van de mensheid was niet langer gegarandeerd.

Niemand echter die nuchter analyseert hoe het zover heeft kunnen komen en hoe het komt dat we nog steeds bang worden gemaakt voor aids. In 2012 stierven in Nederland in totaal 44 mensen aan de gevolgen van AIDS. Er stierven dat jaar 1700 mensen meer door zelfmoord en 100 mensen meer door moord dan wel doodslag.

Voor zover het ooit een epidemie was is die bedwongen. Er zijn in Nederland minder dan vijfduizend doden door AIDS gevallen. Waarom wordt dit aan niemand verteld? Waarom horen we niet dat er minder dan 1 AIDS dode is per week?

Waarom is nooit verteld dat het risico bij onbeschermde vaginale sex met een geinfecteerde vrouw slechts 5 op de tienduizend gevallen is? Wiki alhier. Kortom, je moet een besmette vrouwelijke partner hebben en daar moet je duizend keer sex mee hebben wil je een 50 procent kans hebben op besmetting. Het enige feit uit dit lijstje dat gecommuniceerd wordt is dat babies bij een besmette moeder 25 procent kans hebben om HIV geinfecteerd te raken. Dit feit melden is nog steeds bevorderlijk voor fondsenwerving.

Hoe zit het nu in Afrika? Meer dan 30 procent van de bevolking van landen als Zimbabwe en Botswana zouden HIV geinfecteerd zijn. Het effect zou ondanks de nodige aids remmers toch een spectaculair sterven moeten opleveren. Controleert u alhier de bevolkingsomvang van Botswana, en alhier die van Zimbabwe. Merk op dat Zimbabwe door een epische vorm van economisch wanbeheer wordt geteisterd en dus totaal zou moeten leeglopen. Is niet geheel het geval. Het bevolkingsaantal is weer stijgende. Zuid Afrika laat ook een stijgende tendens zien. Van de totale bevolking wel te verstaan.

Nu is er met statistiek veel te bewijzen en de getoonde grafieken van de geselecteerde Afrikaanse landen vertonen een nogal schokkerig verloop. Het valt echter niet te ontkennen dat het grote sterven ten gevolge van massale HIV infecties gewoon uitblijft. Ofwel de massale HIV infecties zijn fantasie, ofwel de mortaliteit van HIV / AIDS is overschat.

De onheilsprofeten hebben ons weer eens goed bang gemaakt, zoals wel vaker is gebeurd en nog steeds gebeurt en als we het toestaan ook in de toekomst blijft gebeuren. Helaas evalueert men dit niet zodat de huidige en toekomstige onheilsprofeten nog steeds ruim baan krijgen.

8 REACTIES

 1. AIDS was (is nog steeds) ook de knuffelziekte van de politiek. Iedereen die volgens de staatsdoctrine ‘zielig’ was, leek er extra vatbaar voor en vandaar de hysterische propagandacampagnes er over. Qua marketingstrategie en -succes kun je AIDS wel een epidemie noemen. Was daar nou ook al een AIDS monument ergens? Of ging dat toch niet door?

 2. Ratio; verfrissend. Soms zijn er onheilsprofeten, soms ook profeten die met goed nieuws komen 😉

  De vraag is natuurlijk wie van de twee in deze situatie een realitisch beeld schetst. Eigenlijk niet zo moeilijk; overheidspropaganda en financiële belangen versus een ontnuchterende boodschap.

 3. @Pteranodon [5]: AIDS is intussen een chronische ziekte geworden ipv een dodelijke. Ik beweer in dit artikel niet dat het niet bestaat, ik heb een buurman zien aftakelen aan deze ziekte, het lijkt wel degelijk te bestaan, maar is gewoon enorm opgeblazen.

 4. AIDS is op zich geen ziekte. Het is de paraplu waar gemakshalve een aantal aandoeningen zijn gehangen die je krijgt als je HIV besmet zou zijn. Dit alleen ter verbetering van de verkoopcijfers van diverse medicijnen. Ja, bij een x aantal mensen is het immuunsysteem dusdanig verzwakt, dat zij daardoor een aandoening krijgen. En als je dan ook nog een sterk in twijfel te trekken HIV test hebt ondergaan, dan heb je ineens AIDS. Er wordt niet op het HIV virus getest, maar op antistoffen die er op zouden wijzen dat het virus aanwezig is. Dat is het protocol… En in de bijsluiters van de testen staat dat zij niet zomaar als afdoende mogen gelden om het virus aan te tonen.

 5. afnemende mortaliteit is goed verklaarbaar. Beleidsdocumenten voor populatieplanning voorzagen in AIDS. (Club van Rome).

  Decennia is het patentrecht gebruikt om de groepen met de minste weerstand (ondervoeden, armen) toegang tot betaalbare medicijnen te ontnemen. Die truc is recentelijk niet meer houdbaar gebleken.
  Minder nodig ook, omdat voor populatieplanning (politiek correcte term voor eugenetica; crypto-eugenetica) inmiddels voldoende goedkope alternatieven zijn ontwikkeld.
  This was part of a program run from 1972 under management of The Rockefeller Population Council, World Bank, WHO, en de Norwegian government.
  ´are just a modified Malthusian approach that much more discreetly reduces populations through vaccines and GMOs´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus).
  http://www.infowars.com/bill-gates-monsanto-and-eugenics-a-corporate-takeover-of-global-agriculture

  Gmo’s, edible vaccins, stealth vaccins. Erasmus Universiteit had succes met het voor mensen zeer virulent maken van de vogelgriep. (programma wordt door de VS betaald …..):
  http://naturalsociety.com/scientists-weaponize-deadly-bird-flu-consider-releasing-results/#ixzz2yqwRRDkr

  De vogelgriep wordt meer en meer in de gentech labs gebruikt om virussen geschikt te maken voor mensen. Ebola is de laatste succesvolle killer die ontwikkeld is.
  Het gaat hard. Het moet slagen voor teveel mensen doorkrijgen wat de bedoeling is. Na de het uiteen doen vallen van de USSR heeft het westen nagenoeg alle labs in de Russische Federatie overgenomen, voor deze doelen.
  http://www.blackherbals.com/emerging_technologies_ge_biological_weapons.htm

  Bevolkingsreductie is reeds integraal voorwaarde voor leningen van het IMF.
  Onze regering staat bekend als fervent promotor van gmo’s, ook in Nederland. Wil alle beperkingen slopen.

  VPRO zend do. a.s. n.b. nog weer een verkapte propaganda uit van het propaganda apparaat van de eugenitica lobby. De bekende bangmakerij retoriek – van teveel mensen, alsmaar blijvend groeiende populatie; en dat daar echt iets aan moet worden gedaan. De greep van de globalisten op politiek, media én universiteiten is immens, en onmiskenbaar.

Comments are closed.