kruiwagen-met-geldEenieder verdient een eerlijke behandeling. Ook misdadigers. De rechter staat vaak voor moeilijke keuzes. Hoe om te gaan met iemand als Volkert van der Graaf? Uiteindelijk is zijn straf van 18 jaar bevestigd door het gerechtshof. Onlangs is hij na 12 jaar vrijgelaten. Wat heeft deze detentie de maatschappij gekost?

De kosten van een etmaal detentie worden geregeld op 200 euro geschat (link) (link) (link). De kosten om iemand gedurende een jaar op te sluiten bedragen dan 73 duizend euro. Sluit je iemand 12 jaar op, zoals Volkert van der Graaf, dan kost dit iets meer dan 870 duizend euro. En dan ga ik uit van een normaal gevangenis regime.

Is dit model waarbij de dader op kosten van de maatschappij wordt opgesloten niet een aanvullende klap in het gezicht van de slachtoffers? Iemand pleegt agressie en krijgt vervolgens gratis een dak boven zijn hoofd en drie maaltijden per dag.

Hoe kan je dit verkopen naar de belasting betalende burger?

In een libertarische samenleving zou het verdienpotentieel van Volkert van der Graaf maximaal uitgenut worden zodat hij zijn eigen detentie betaalt en tevens aan de nabestaanden een schadevergoeding kan verschaffen. Iemand als Volkert zou toch duizenden euro’s per dag kunnen opbrengen, al is het alleen al als een attractie op een braderie of een jaarmarkt waar men tegen betaling hem in een bak water kan doen kieperen of eventueel eieren of andere producten kan laten koppen.

Het is juist een teken van gebrek van beschaving om een maatschappij te laten opdraaien voor de detentie kosten van een misdadiger die met zijn acties een schaduw over een land heeft geworpen. Zijn actie heeft er mede toe geleid dat het debat over de multiculturele samenleving is verstomd. Om deze samenleving dan bijna een miljoen euro te laten betalen om hem op te sluiten is een brug te ver.

24 REACTIES

 1. Inderdaad, een samenleving hoeft niet op te draaien voor onzinnig dingen zoals detentie. Maar…

  In een libertarische samenleving zou het verdienpotentieel …

  Is het een libertarische gedachte om geweld met langdurige dwang te beantwoorden? Lijkt me strijdig met principes als vrijwilligheid.

  In vroeger tijden was de oplossing simpel. Heb je iemand vermoord? Dan gaat je kop eraf of wordt je opgehangen. Veel goedkoper, in lijn met libertarische principes en als bonus gaat er ook een preventieve, afschrikkende werking vanuit. Immers, het is een stevig signaal naar wannabee daders.

  Conformeren we ons aan een hedendaags dogma dat doodstraf per definitie slecht zou zijn? Of zoeken we naar manier om een samenleving effectief zuiver te houden zonder onnodige lasten voor goedhartige medemensen?

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 2. Het uitgegeven geld wordt weer verdiend door anderen, dus het klinkt dramatischer dan het is. Als we de vrijwprekers mogen geloven, gaan we terug naar de Middeleeuwen, waar je een (vermeende) misdadiger mag laten lynchen.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [2]: Het uitgegeven geld wordt weer verdiend door anderen, dus het klinkt dramatischer dan het is

  Weet je wat? Ik neem je al je geld af en dan mogen anderen het verdienen en uitgeven….. Prima deal toch……. Jou je geld met dwang afnemen komt dan in een positief licht te staan want je stelt anderen in staat geld te verdienen……. Je moet hier gewoon open in zijn en niet dramatisch doen….Als ik je geld gewapenderhand kom afpakken….. Het doel heiligt toch de midddelen……

  Vilseledd [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [1]: De vraag is inderdaad of het rechtvaardig is als iemand die een daad van ultieme agressie heeft gepleegd uiteindelijk na vrijlating beter af is dan zijn slachtoffer.

  Voorbeeld, iemand steekt iemand anders bewust en zonder aanleiding de ogen uit. Zit een aantal jaar in detentie. En wordt daarna vrijgelaten. Is het dan rechtvaardig naar het slachtoffer toe dat deze dader beter af is dan het slachtoffer? De dader kan immers nog steeds zien.

  Er wordt steeds gezegd dat oog om oog achterhaald is. Maar is dat terecht? Is het een teken van beschaving dat het slachtoffer slechter af is dan de dader nadat de dader is opgepakt en gestraft? Als iemand mij een oog uitsteekt heb ik dan niet het recht om de dader dit ook te laten ondervinden? Een essentieel onderdeel voor een juiste straf is genoegdoening voor het slachtoffer. De rechtvaardigheidsgevoelens van het slachtoffer dienen voorrang te krijgen op die van de dader. Welke maatschappij heeft het recht me de genoegdoening te ontnemen?

  Meer Vrijheid [5] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 5. In fact, in the Middle Ages generally, restitution to the victim was the dominant concept of punishment; only as the State grew more powerful did the governmental authorities encroach ever more into the repayment process, increasingly confiscating a greater proportion of the criminal’s property for themselves, and leaving less and less to the unfortunate victim. Indeed, as the emphasis shifted from restitution to the victim, from compensation by the criminal to his victim, to punishment for alleged crimes committed “against the State,” the punishments exacted by the State became more and more severe. As the early twentieth-century criminologist William Tallack wrote,

  It was chiefly owing to the violent greed of feudal barons and medieval ecclesiastical powers that the rights of the injured party were gradually infringed upon, and finally, to a large extent, appropriated by these authorities, who exacted a double vengeance, indeed, upon the offender, by forfeiting his property to themselves instead of to his victim, and then punishing him by the dungeon, the torture, the stake or the gibbet. But the original victim of wrong was practically ignored.

  Or, as Professor Schafer has summed up: “As the state monopolized the institution of punishment, so the rights of the injured were slowly separated from penal law.”

  Vilseledd [9] reageerde op deze reactie.

 6. Boven die 870.000 komen nog de gratis rechtsbijstand etc.
  En is er nog insult boven injury, want meneer van der G. krijgt nu ongetwijfeld een uitkering en heeft recht op huursubsidie.

 7. @Ratio [4]:

  “Sharia now!” zeker? Gelukkig zijn we een stuk beschaafder en ook welvarender dan de achterlijke landen, waar men dit inderdaad doet.

  @Meer Vrijheid [6]:

  En daar meent weer iemand, dat dit een Engelstalig forum is.

 8. “In een libertarische samenleving zou het verdienpotentieel van Volkert van der Graaf maximaal uitgenut worden zodat hij zijn eigen detentie betaalt en tevens aan de nabestaanden een schadevergoeding kan verschaffen.”

  Het gevolg van dergelijke scenario’s is wat je nu in de US ook op sommige plaatsen al volop gebeurd: De onderkant van de samenleving is gratis arbeid voor wie ze maar vangt, iedere dakloze sloeber is een potentiële slaaf die een hoop geld oplevert, niet alleen leid dat tot veel onrecht naar deze groep mensen maar ook tot concurrentie vervalsing, wat vervolgens meer leid tot meer werkelozen en meer daklozen, een vicieuze cirkel.

  Ik ben trouwens voorstander van de doodstraf voor moordenaars, als je schade aanricht die je niet kunt herstellen en het slachtoffer niet bij machte is zelf de strafeis de bepleiten is de doodstraf het de-facto antwoord, een eventuele “genade” zou verleent kunnen worden door de nabestaanden van het slachtoffer, een eventuele executie mogen nabestaanden indien gewenst ook zelf uitvoeren. Monetaire compensatie is wat mij betreft hier niet aan de orde – bij diefstal of vernieling is dit natuurlijk wel het geval. Bij mishandelingen is het slachtoffer de maatgevende partij wat betreft straf/compensatie.

  Zoals ik al eerder heb bepleit zijn diensten die “altijd” het directe gevolg zijn van negatieve acties niet geschikt voor de vrije markt. Deze redenering is niet tot stand gekomen omdat het niet winstgevend geëxploiteerd kan worden maar om dat de gevolgen van exploitatie door de markt desastreus zijn, er is iemand vermoord, door zou niemand profijt van moeten hebben.

  Wat betreft compensatie van slachtoffers zijn we het eens maar van het “maximaal uitnutten van het verdienpotentieel van criminelen” gaat mijn nekhaar recht overeind staan – de grens tussen relaxte anarchisten en lieve nap-libertariers wordt hiermee overschreden, dit is het domein van de anarcho-capitalisten, neocons en robber baron republikeinen, optimale exploitatie van alles en iedereen, ik vermoed dat de voorstanders van vrije markt orgaanhandel het ook een supergeil idee vinden want de combinatie van vrije orgaanhandel en het maximaal uitnutten van het verdienpotentieel van criminelen maakt iedere kansloze wereldburgen in de huidige markt al gauw een een paar ton waard.

  Misschien iets te veel ratio, have a little heart when using your brain.

  Hart [16] reageerde op deze reactie.

 9. Afhankelijk van welke libertarische stroming je nastreeft kan je ook stellen dat het juist van belang is dat de overheid (financieel) last heeft van criminelen. Zo blijft de overheid een prikkel houden om criminaliteit te bestrijden (al dan niet i.s.m. private partners).

  THX-1138 [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Liberty City [11]:

  Zolang de overheid zich opwerpt als criminaliteitsbestrijder hebben burgers het recht de overheid daaraan te houden.

  Dus bij slecht functionerende politie (oplossingspercentage vaak minder dan 15%) en bij een slecht functionerende reclassering (recidive vaak meer dan 60%) de vervolgschade gewoon op de overheid verhalen.

  Overigens hebben in een libertarische samenleving andere mensen niets met zo’n zaak te maken (of hooguit via hun gezamenlijke verzekeraar). Het gaat tussen dader(s) en gedupeerde(n).

  Dus als bijv. de gezinsleden van een vermoordde huisvader diens verdiencapaciteit node missen dan zal de dader die moeten compenseren. Daarvoor zullen er commerciële aanbieders komen die de schuld aan de nabestaanden afkopen en kampen met dwangarbeiders exploiteren voor hun eigen winst.

  Een veroordeelde hoeft nooit bang te zijn dat de exploitant van de dwangarbeid meer zal vragen dan de rechter heeft opgelegd. Het is immers een vrije markt. Daarin zijn zowel de nabestaanden en de rechtbanken klant bij de werkkampen. Als een werkkamp zijn klanten niet goed bedient gaat het failliet.

  Hebben de nabestaanden geen behoefte aan financiële compensatie dan kunnen ze uiteraard de doodstraf eisen (of oog om oog, tand om tand). De lokale wetgeving zal vervolgens bepalen wat hier de mogelijkheden zijn. Die lopen dus van geen enkele repercussie bij moord tot volledige schadevergoeding of de doodstraf.

  http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

  Vilseledd [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Vilseledd [8]: Ik heb de bijdrage van ratio goed gelezen. Jouw opmerking bij punt 3 klopt inderdaad, de mensen die in de gevangenis werken verdienen hun brood ermee. Dat de gevangenis gefinancierd wordt door belastinggeld zal jouw wel duidelijk zijn. Dat ratio daar fel op reageert, heb ik begrip voor.
  Jouw opmerking bij punt 8 is ook correct, moord en diefstal zijn verschillende onderwerpen. Echter…
  Stel dat ratio jouw berooft, hij gaat auto’s kopen en het overige geld opzij leggen. Hij wordt gearresteerd en veroordeeld. De overheid legt op basis van de wet beslag op de gestolen goederen en het geld.
  De gevangenis waar ratio in zit, moet jij en de rest van de samenleving betalen, behalve ratio. Ratio betaalt niets, want hij heeft niets. Je gestolen geld krijgt je ook niet terug. Erger nog, je zult zelf een civiele procedure moeten starten waarbij je waarschijnlijk ook nog moet bewijzen dat Ratio jouw bestolen heeft.
  En ratio, hij wordt vrijgelaten wegens goed gedrag na 1 a 2 jaar.
  Dan kom jij Ratio tegen; die trekt zijn beurs, en zegt tegen jouw; bedankt voor het geld wat ik nu ga uitgeven. Doei.
  Ik denk dat je dan gevoelsmatig door de grond zakt. Als genoeg mensen dit overkomt, krijgen we inderdaad de middeleeuwen terug.

  Vilseledd [15] reageerde op deze reactie.

 12. @THX-1138 [12]:

  “Een veroordeelde hoeft nooit bang te zijn dat de exploitant van de dwangarbeid meer zal vragen dan de rechter heeft opgelegd. Het is immers een vrije markt.”

  Natuurlijk moet die daar bang voor zijn, want wat zal het een rechter of een nabestaande in een dergelijk systeem nu kunnen schelen, of de dwangarbeider niet nog eens extra uitgebuit wordt? Aan misdaad zitten twee kanten. Aan de ene kant is ieder mens verantwoordelijk voor zijn daden en dient hij de gevolgen te dragen. Aan de andere kant kan hij het slachtoffer zijn van de omstandigheden, zoals een psychische aandoening en maatschappelijke omstandigheden.

  “Die lopen dus van geen enkele repercussie bij moord tot volledige schadevergoeding of de doodstraf.”

  Dat is dus waanzin ten top. De nabestaanden hoeven maar te roepen: “We zijn blij, dat we hem kwijt zijn,” en de moordenaar gaat vrijuit.

  Word eens volwassen.

  THX-1138 [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Hart [13]:

  “De gevangenis waar ratio in zit, moet jij en de rest van de samenleving betalen, behalve ratio. Ratio betaalt niets, want hij heeft niets.”

  Zo eenvoudig is het niet meer in Nederland. Iedere gevangene moet werken anders wordt het je te pletter vervelen en geen bijzondere dingen als TV en shag meer. De vergoeding is veel minder dan het minimumloon. De gevangene betaalt dus wel degelijk terug met arbeid.

  “Dan kom jij Ratio tegen; die trekt zijn beurs, en zegt tegen jouw; bedankt voor het geld wat ik nu ga uitgeven.”

  Ook dat is al lang niet meer zo; de overheid heeft de bevoegdheid om te ontnemen wat de veroordeelde crimineel niet kan verklaren. Je zou wel gelijk kunnen hebben, dat ze daar niet al te voortvarend gebruik van maken.

 14. @igor [10]: De oplossing die Ratio stelt, is niet wat u denkt. De slachtoffers worden gecompenseerd en niet de samenleving. Hij heeft geen betoog gemaakt voor gratis werk voor anderen of het wegconcurreren van banen. Daarbij wat in Amerika gebeurt, is door de overheid op die manier geregeld. Dit is niet wat de schrijver beoogt. Hij wilt dat de slachtoffers worden gecompenseerd. Dus als de dader werkt, moet hij geld verdienen om de slachtoffers te compenseren. Dus geen gratis werk.

  Waarom zou monetaire compensatie niet aan de orde zijn, maar het neerschieten van de dader weer wel, desnoods door de nabestaanden. Dit betekent dus dat de nabestaanden zelf maar hun financiële toekomst moeten regelen. Na 12 jaar zal G vrijkomen, en weer de mogelijkheid krijgen om een inkomen te verdienen. Stel dat G na een aantal in een betere en riantere positie zit dan de nabestaanden. De moord heeft hem een fortuin gebracht. Tja, lijkt mij dat hij profijt heeft van…
  Krijgt de staat dan het geld, oftewel het voordeel, of dan toch maar uitkeren aan de slachtoffers?

  Wat is erop tegen om een maximale vergoeding te eisen bij moord. Is moord niet een finale misdaad? Sinds wanneer hebben de libertariers ooit verkondigd dat het okay is om de organen te verkopen van veroordeelde misdadigers die in leven dan wel dood zijn. In China gebeurt dat wel. Een misdadiger is nog steeds een mens, die in bezit is van zijn lichaam. Ongeacht dat deze is veroordeeld voor een misdaad.

  igor [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Hart [13]:

  “Dan kom jij Ratio tegen; die trekt zijn beurs, en zegt tegen jouw; bedankt voor het geld wat ik nu ga uitgeven.”

  Van een advocatensite

  http://www.dehaanstrafrecht.nl/nieuws/396-wel-plukken-van-een-kale-kip

  “De officier van justitie mag aan de hand van een berekening een schatting maken van hetgeen zou zijn verdiend met de criminele activiteit. In werkelijkheid ligt dit verdiende bedrag vaak veel lager (als er überhaupt al iets is verdiend). In de rechtszaal wordt dit ‘verdienen’ vaak door verdachten ontkend. Maar het is ook aan de verdachte om aan te tonen dat de opbrengst in geld minder of er zelfs helemaal niet is geweest. Vaak is het erg moeilijk om dit aan te tonen. De rechter gaat vaak mee in de berekening van de officier van justitie. Dat betekent dat de veroordeelde veel meer geld moet terugbetalen dan hij heeft verdiend.”

  Hier geldt dus al omkering bewijslast.

  “Hoe dan ook, indien een ontnemingsvordering wordt toegewezen zul je je levenlang achtervolgd worden door het CJIB die de vordering namens de Nederlandse staat int, ook als je geen inkomsten hebt.”

  Maatschappelijk gezien is dit de doodstraf. Je ketent echter wel iemand zijn leven lang aan de bijstand.

  Hart [19] reageerde op deze reactie.

 16. @Vilseledd [14]:

  “Natuurlijk moet die daar bang voor zijn, want wat zal het een rechter of een nabestaande in een dergelijk systeem nu kunnen schelen, of de dwangarbeider niet nog eens extra uitgebuit wordt?”

  Dan begrijp je blijkbaar niet hoe een vrije markt werkt. 😉

  In de eerste plaats werkt die volgens het NAP. Dus als iemand zich niet aan zijn afspraken houdt dan zorgt de markt er voor dat de frauderende partij daartoe wordt gedwongen dan wel de gedupeerden moet compenseren.

  In de tweede plaats is het voor een dienstverlener economische zelfmoord om zijn klanten te belazeren. Zoiets raakt al snel bekend en dan gaat iedereen naar de concurrentie.

  In mijn voorbeeld zijn de nabestaanden afhankelijk van de commerciële rechtbank om de dader veroordeeld te krijgen. De rechter moet echter wel een acceptabel vonnis uitspreken omdat hij anders geen klanten meer krijgt. Dat betekent, dat hij de zaak zorgvuldig zal moeten beoordelen. De verdachte kan immers ook onschuldig zijn en als hij een onschuldige veroordeelt krijgt hij van diens verzekeraar geen werk meer.

  Daarnaast stuurt hij een veroordeelde naar zo’n werkkamp om de nabestaanden te kunnen compenseren. Maar als dit kamp de veroordeelde meer laat werken dan waartoe hij is veroordeeld is er sprake van fraude en dus inbreuk op het NAP. De veroordeelde kan dan een claim tegen het kamp indienen en die wordt dan weer afgehandeld door een rechtbank naar zijn keuze (of de keuze van zijn verzekeraar).

  Daarnaast zal de rechter die hem in de moordzaak had veroordeeld in de toekomst geen veroordeelden meer naar dat frauduleuze kamp sturen, want er is geen verzekeraar die zijn klanten naar een rechtbank laat gaan die hen opzadelt met hogere kosten dan strikt nodig is.

  Ik heb het al vaker benadrukt, maar het grote voordeel van een vrije markt boven een gereguleerde is, dat de vrije markt zelfreinigend is.

  “Aan de ene kant is ieder mens verantwoordelijk voor zijn daden en dient hij de gevolgen te dragen. Aan de andere kant kan hij het slachtoffer zijn van de omstandigheden, zoals een psychische aandoening en maatschappelijke omstandigheden.

  Dat laatste is een ernstig misverstand. Als iemand wilsonbekwaam is geldt het NAP niet. Voor de rest ben en blijf je zelf verantwoordelijk. De stelling, dat iemand slachtoffer kan zijn van de omstandigheden is wetenschappelijk weerlegd. Proefpersonen in exact dezelfde omstandigheden kozen ieder voor een andere aanpak.

  =====

  “Dus u slaat uw vrouw en u steelt af en toe een auto?“
  “Ja, ik ben nu eenmaal erg gemakkelijk te beïnvloeden.”
  “Bent u dan ook zo gemakkelijk te beïnvloeden om eens een taalcursus te volgen of om te leren een muurtje te metselen, zodat u dan niet meer hoeft te stelen?“

  ~ Theodore Dalrymple (aka Anthony Daniels, Britse gevangenispsychiater)

 17. @Vilseledd [17]: Ik zal het kort houden: je kunt maar beter geen slachtoffer zijn.

  Na jouw uitleg, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de schrijver van het stuk gelijk heeft.

 18. @Hart [16]:
  Ik zie niet in hou je gevangen moet laten werken zonder dat er ergens iets scheef loopt, of iemand verdiend marge op dwang arbeid, of het is concurrentie vervalsing tegen de mensen die hetzelfde werk vrijwillig voor een eerlijke prijs willen doen.

  Op zich heb ik geen probleem met compensatie maar het lijkt mij persoonlijk nogal respectloos om het verlies van een leven te compenseren met een bak geld – en hoe werkt dat dan bij extreem rijke moordenaars? even aftikken en weer door en aan de andere kant de dakloze dader die levenslang dwang arbeid mag verrichten? Er zitten nogal wat haken en ogen aan!

  Er zijn libertariers die voorstander zijn van een vrije orgaanmarkt, de link met private rechtspraak en het verkopen van organen van gevangenen is inderdaad nog niet gemaakt, maar 1+1= nog altijd 2, het uitbuiten van (onschuldige!) 3e wereld bewoners was in ieder geval geen obstakel dus ik kan mij niet voorstellen dat gevangen die opgezadeld worden met een schuld dan niet de “keuze” krijgen om hun organen te verkopen.

  Was trouwens niet mijn bedoeling om dit alles bij ratio in de schoenen te schuiven maar het “maximaal uitnutten van het verdien potentieel” vindt ik een nare zin, het soort van newspeak die je ook in overheids communicatie zou kunnen tegenkomen zeg maar.

  Mijn reactie is ook niet echt van toepassing op volkert, wat mij betreft komen moordenaars niet vrij, levenslang zonder uitzicht op vrijlating is inhumaan, zinloos en heel erg duur, de logische conclusie is dus de doodstraf.

  De bezittingen van de moordenaar zouden naar de slachtoffers kunnen gaan.

  THX-1138 [21] reageerde op deze reactie.

 19. @igor [20]:

  “iemand verdiend marge op dwang arbeid”

  Is prima, iedere dienstverlener heeft immers voldoende marge nodig om de investeerders rendement op hun kapitaal te geven en om te investeren in innovaties.

  “het is concurrentie vervalsing tegen de mensen die hetzelfde werk vrijwillig voor een eerlijke prijs willen doen.”

  Welnee. Een dienstverlener die dwangarbeid aanbiedt op de vrije markt doet dat in concurrentie met normale bedrijven. Het ligt voor de hand dat dwangarbeid in een vrije markt eenzelfde uurtarief krijgt, of zelfs hoger, als vrijwillige arbeid. We hebben hier immers gezien dat het houden van gevangenen bijzonder duur is. Het werkkamp zal de gevangenen zo kort mogelijk binnen de muren willen houden om de totale kosten per gevangene te beperken. Met een hoog uurtarief is de schuld het snelst terugbetaald. Het zal dan vooral om werk gaan dat weinig andere mensen kunnen of willen doen.

  “hoe werkt dat dan bij extreem rijke moordenaars? even aftikken en weer door en aan de andere kant de dakloze dader die levenslang dwang arbeid mag verrichten?”

  Nee, daklozensafari’s voor de rijken zijn niet mogelijk. Het zijn immers de nabestaanden, c.q. de factoring bedrijven die zich als zaakgelastigde van de vermoordde dakloze opwerpen, die kunnen bepalen wat de compensatie zal zijn. Zie de Friedman link in [12]. Dat kan dus ook de doodstraf zijn.

  “ik kan mij niet voorstellen dat gevangen die opgezadeld worden met een schuld dan niet de “keuze” krijgen om hun organen te verkopen.”

  Uiteraard is dat een optie. Maar ieder mens die zijn organen verkoopt zal tegen de financiële opbrengst de gezondheidsrisico’s moeten afzetten. Dat is voor een veroordeelde niet anders dan voor een gewone burger. Best mogelijk, dat iemand liever een nier afstaat dan een jaar dwangarbeid te moeten doen, maar uiteindelijk blijft het een vrijwillige beslissing.

  “het “maximaal uitnutten van het verdien potentieel” vindt ik een nare zin”

  Hoezo? Iedereen is daar toch mee gebaat? Ook de veroordeelde, want die hoeft dan zo kort mogelijk te ‘zitten’.

  “wat mij betreft komen moordenaars niet vrij, levenslang zonder uitzicht op vrijlating is inhumaan, zinloos en heel erg duur, de logische conclusie is dus de doodstraf. De bezittingen van de moordenaar zouden naar de slachtoffers kunnen gaan.”

  Wat er met een moordenaar en diens bezit gebeurt is helemaal niet relevant voor de samenleving. Het is een zaak die uitsluitend gaat tussen de gedupeerde(n) en de dader(s). Best mogelijk dat daar dienstverleners, zoals werkkampen en executiebedrijven, op inspelen.

  In een vrije markt is het de klant die bepaalt. Maatwerk dus, en geen onbevredigende grijze middelmaat zoals een overheidsrechtsysteem altijd levert.

  igor [22] reageerde op deze reactie.

 20. @igor [22]: “ik heb helaas geen libertarische roze bril”

  Jammer, dat je de libertarische visie te optimistisch vind.

  Het is prima als je bezwaren opwerpt (denk aan de klassieker: wat gebeurt er met de armen, zieken en zwakken in de samenleving als er geen overheid meer is die voor ze zorgt?), maar stel je dan ook open voor mogelijke alternatieven, zoals de vrije markt (die de meeste mensen helemaal niet kennen en waar ze toch allemaal een mening over blijken te hebben).

  Dat vereist wel een clean sheet. Dwz het is niet aan ons om te bepalen hoe een vrije(re) samenleving er uit zou moeten zien. De (letterlijk) enige voorwaarde die libertariërs stellen is dat mensen elkaar vrij laten.

  =====

  “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”

  – Henry Grady Weaver, author of a classic book on freedom, The Mainspring of Human Progress

 21. @Ratio [4]:
  Kleine kanttekening: Is genoegdoening relevant? Gaat het niet om rechtvaardigheid, het weren c.q. blokkeren van kwaadaardig gedrag?

  Stel er is iemand vermoord (iets anders dan doden uit zelfverdediging) of verkracht. Bestaat er dan genoegdoening? Of kunnen mensen maar ‘tevreden’ zijn met een rechtvaardige straf zijn? Wellicht op een dusdanig manier dat de dader geen volgende schadelijke gedragingen naar goedaardige medemensen meer kan verrichten (doodstraf, verbanning naar gevangeniseilanden zoals Australië)?

  Let wel; het gaat mij om principes. De situatie van Volkert interesseert me totaal niets, vooral omdat ik zeer betwijfel of hij überhaupt de dader is. Het zal me niets verbazen als hij gewoon een goed beloonde zondebok is en de hele gang van zaken rondom hem niets meer is dan een rookgordijn wat de werkelijkheid verhult.

Comments are closed.