Een groep Duitse professoren verenigd in Europolis sleept de EU voor deeuro-zone-crisis-chained-debt rechter. Aanleiding is de Bankenunie die geen rechtsgrondslag heeft in de Europese verdragen en zodoende een inbreuk op de grondwet is. Ofwel, de ECB kan straks de Volksbank in Flensburg controleren en de Duitse belastingbetaler moet Europese banken gaan ‘redden’.

Prof. Markus Kerber van Europolis: ‘de Bankenunie is de eerste stap naar het verantwoordelijk stellen van de Duitse belastingbetalers om garant te staan voor buitenlandse banken die buiten het nationale bankentoezicht staan. Het gezamelijke bankentoezicht is het voorlopige ‘hoogtepunt’ van het zelfbenoemde regime in Brussel.’

Kerber’s kritiek richt zich op de schending van Europese verdragen. ‘De Bankenunie druist in tegen de grondwet en de regels voor een gemeenschappelijk bankentoezicht ontberen iedere basis van autorisatie. Bondsminister Wolfgang Schäuble (CDU) misleidt het publiek over de risico’s van de Bankenunie en de Bondsdag slaapt rustig verder.’

De grondwettelijke klacht richt zich ook tegen de SSM regelingen (Single Supervisory Mechanism – uniform bankentoezichtmechanisme). De ECB gaat begin november het toezicht over circa 120 grote instituten in de eurozone overnemen. Daarbij krijgt het de bevoegdheid om het toezicht op iedere andere bank in de eurozone over te nemen als zij dit nodig acht. Ook dit is niet gedekt door EU verdragen, zegt Kerber.

Het oorspronkelijke doel van de bankenunie was om via de ESM slechtlopende banken in crisisstaten te reorganiseren. De directe bankenkapitalisering zou op 60 miljard euro begrenst zijn. Echter nu is er al een (EU) discussie om een dochteronderneming aan de ESM te hangen die krediet op de markt kan gaan opnemen. Eind vorig jaar werd bekend dat de Europese financiële ministers overwegen dat deze ESM dochter ook voor banken buiten de Eurozone ‘verantwoordelijk’ kan zijn. Daarvoor moet het ESM verdrag veranderd worden.

Bulgarije wil als eerste niet-Euroland toetreden tot de bankenunie. De Bulgaarse aankondiging kwam enkele dagen na de bankrun op de op 4 na grootste bank van het land. Met toegang tot de Europese geldpot zou de binnenlandse bankencrisis ‘verlicht’ kunnen worden.

Het Duitse Federale Constitutionele Hof heeft zich in februari dit jaar bezig gehouden met het omstreden OMT programma van de ECB. Hierbij kan de Europese Centrale Bank niet alleen staatsobligaties uit crisislanden maar uit alle EU landen opkopen. Daarbij veroordeelden de rechters met een meerderheid van 6 op 2 dit ECB aankoopprogramma als illegaal.

Met deze salamitactiek wordt de bureaucratische invloed van de EU stiekem constant uitgebreid. Een goed initiatief van Europolis om hier actie te ondernemen. Kan dit vanuit Nederland gesteund worden door het EU burgercomité ?

 

 

 

3 REACTIES

 1. 1. Ongeoorloofde staatssteun
  Ingevolge artikel 107 lid 1 VWEU4
  geldt:
  Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke
  vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde
  ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne
  markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.
  Om het volgende te voorkomen;
  nl.wikipedia.org

Comments are closed.