WTC_9-11Deze week is het precies dertien jaar geleden dat zo’n 3000 onschuldige burgers stierven bij de grootste aanslagen op Amerikaanse bodem aller tijden. Volgens de Amerikaanse overheid en de mainstream media was dit het werk van Osama bin Laden, een terroristenleider die vanuit een grot in Afghanistan leiding gaf aan een operatie waarin negentien militante moslims vier vliegtuigen kaapten en die vervolgens in het World Trade Center, het Pentagon en een weiland bij Shanksville vlogen. Deze actie zou er vervolgens voor gezorgd hebben dat WTC-torens 1, 2 en 7 instortten. Er is echter wel een probleem met deze samenzweringstheorie: het is nogal ongeloofwaardig. Er zitten namelijk diverse gaten in het verhaal, het hangt aan elkaar van toevalligheden en diverse natuurwetten zouden die dag gebroken moeten zijn om het te laten kloppen. Pas als de Amerikaanse overheid de onderstaande vragen overtuigend zou kunnen beantwoorden, dan valt het verhaal misschien weer serieus te nemen:

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, waarom gedroeg de minister van Defensie zich daar dan totaal niet naar?

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door een buitenlandse macht, dan zou je verwachten dat de minister van Defensie alles eraan zou doen om zijn manschappen aan te sturen en het land zo goed mogelijk te verdedigen. Nadat minister Rumsfeld echter hoorde over de aanslagen op het WTC nam hij gewoon deel aan zijn wekelijkse briefing van de CIA, en nadat een vliegtuig het Pentagon binnen was gevlogen ging hij naar buiten om de reddingswerkers te helpen en de aanwezige media wat heldhaftige plaatjes van hem te laten schieten. En dat terwijl hij als enige bevoegd was om passagiersvliegtuigen uit de lucht te laten schieten.

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, waarom vernietigde de regering dan zoveel informatie gerelateerd aan die aanslagen?

Het Pentagon vernietigde 2,5 terabyte aan informatie over het Able Danger-programma dat vier van de kapers al twee jaar vóór de aanslagen identificeerde als bedreiging voor de Verenigde Staten. Ook liet het de volledige eerste opgave van kolonel Anthony Shaffer’s boek met informatie over datzelfde programma opkopen en vernietigen. Daarnaast vernietigde de financiële waakhond SEC haar documentatie over het onderzoek naar de verdacht grote aankopen van put-opties op American Airlines-aandelen in de dagen voor 11 september. Voor de duidelijkheid: twee van de vliegtuigen die gekaapt werden op die dag waren van American Airlines. En de CIA vernietigde maar liefst 72 videobanden van ondervragingen van vermeende Al Qaeda-leiders die in verband werden gebracht met de aanslagen.

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, waarom deed de 9/11-onderzoekscommissie dan zo weinig moeite om de feiten daarover te achterhalen?

Volgens diverse 9/11-klokkenluiders, waaronder de al eerder genoemde kolonel Shaffer en FBI-medewerker Sibel Edmonds, waren de bevindingen van de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de aanslagen gebaseerd op leugens en vriendjespolitiek. Zelfs veel van de leden van die commissie hebben dat in de loop der jaren toegegeven. Daarnaast hebben ook diverse voormalige CIA-agenten de bevindingen van de 9/11-commissie sterk in twijfel getrokken. Zo beschreef William Christison, die maar liefst 29 jaar voor de CIA werkte, het rapport van de commissie als “een grap”.

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, waarom is er dan zo weinig bewijs voor?

Hoewel de autoriteiten en de media binnen enkele uren na de aanslagen al ‘wisten’ dat Bin Laden de verantwoordelijke was, is er in werkelijkheid zeer weinig bewijs voor. Volgens de BBC is er geen direct bewijs, hoogstens indirect bewijs. Ook de FBI heeft toegegeven dat er geen bewijs is, nadat zij gevraagd werd waarom 11 september niet bij de misdaden stond waarvoor Bin Laden gezocht werd. Er zijn diverse video’s opgedoken waarin Osama bin Laden zou toegeven wel verantwoordelijk ervoor te zijn, maar die zijn volgens journalist Eric Margolis – één van de weinige westerse journalisten die Bin Laden daadwerkelijk ooit ontmoet heeft – nep. Dat is trouwens ook voor hen die Bin Laden niet ontmoet hebben vrij duidelijk. Op de meest bekende ‘bekentenistape’, uitgegeven door de Bush-regering na groeiende druk om met bewijs te komen, is te zien dat de man die Bin Laden moet voorstellen een kleinere neus heeft en plotseling rechtshandig in plaats van linkshandig is. De 9/11-commissie is dan ook zo verstandig geweest om die filmpjes als bewijslast te vermijden, al kwamen zij in plaats daarvan met net zo frauduleus bewijs. Zij leggen de link tussen Bin Laden en de aanslagen met name op basis van de bekentenissen van Khalid Shaik Mohammed, die de aanslagen namens Bin Laden gepland zou hebben. Echter zijn die bekentenissen tot stand gekomen door veelvuldige martelingen, zo is hij ruim 100 keer ‘gewaterboard’. Mohammed zei achteraf dat hij zijn bekentenissen verzon om het martelen te doen stoppen. Dit wordt bevestigd door zijn ‘bekentenis’ tijdens die verhoren dat hij verantwoordelijk is voor de moord op journalist Daniel Pearl, een moord die hij niet begaan bleek te hebben.

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, waarom werden zijn familieleden dan kort na 11 september uit de Verenigde Staten gevlogen?

Vele familieleden van Osama bin Laden woonden in de Verenigde Staten. De broer van Osama, Shafig bin Laden, was op de ochtend van 11 september zelfs op een conferentie met George Bush senior. Kort na de aanslagen werden zij terug naar Saudi-Arabië gevlogen, mogelijk zelfs in opdracht van Osama bin Laden. Hoewel de familieleden nuttige informatie over de verblijfplaats van Bin Laden zouden kunnen hebben, en sommige van hen in het verleden onderzocht werden door de inlichtingendiensten, deden de Amerikaanse autoriteiten toch geen enkele moeite om hun vlucht te voorkomen.

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, hoe kon WTC-toren 7 dan instorten?

WTC-toren 7 werd niet geraakt door een vliegtuig, maar toch stortte het in de middag van 11 september in. Dit zou volgens de officiële rapporten het gevolg zijn van kantoorbranden, maar dat is technisch gezien onmogelijk. Volgens de meer dan 2000 architecten en ingenieurs die zich hebben aangesloten bij de organisatie Architects and Engineers for 9/11 truth is zoiets nog nooit voorgekomen en tart het diverse natuurwetten. Wat is dan wel de oorzaak? Controlled Demolition. De onlangs overleden Nederlandse explosievenexpert Danny Jowenko is daar zeer duidelijk over. Aangezien zoiets weken van tevoren gepland moet worden kan Bin Laden daarvoor niet verantwoordelijk zijn. WTC-toren 7 was namelijk zeer goed beveiligd, ondere andere omdat het kantoren van de CIA en de rampendienst van de gemeente New York bevatte.

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, hoe konden WTC-torens 1 en 2 dan instorten?

Dat klinkt als een vreemde vraag, want de vliegtuigen zijn toch verantwoordelijk voor de instorting van de twin towers? Volgens de overheidsinstantie NIST zou de inslag van de vliegtuigen en de branden die daarna volgden geleid hebben tot het instorten van een relatief klein deel van de pilaren, die vervolgens de torens omlaag brachten. Ook dit is echter onmogelijk, aangezien de WTC-torens in bijna vrije val en volledig symmetrisch omlaag kwamen. Zoiets kan alleen bereikt worden als nagenoeg alle steunpilaren tegelijkertijd kapot gemaakt worden, en dat kan weer alleen door gebruik van explosieven. En er is veel bewijs dat die stelling ondersteunt. Zo is er door meerdere onderzoekers (nano-)thermiet – onderdeel van explosieven – gevonden op de rampplek. Daarnaast zijn enorm hoge temperaturen gemeten op de rampplek, zelfs weken na de aanslagen, en die kunnen door kerosine- en kantoorbranden niet veroorzaakt zijn. Ook hebben meer dan honderd getuigen explosies en lichtflitsen gehoord in de seconden voordat de torens instortten. Het is dan ook niet verrassend dat veel experts, waaronder bekende architecten van wolkenkrabbers, denken dat de torens door explosieven zijn neergebracht. Wat betekent dat? Het voorbereiden van controlled demolition duurt weken en vergt veel mankracht, zeker bij zulke grote gebouwen als de WTC-torens. Al Qaeda-leden hadden zoiets dus nooit kunnen doen zonder daarvoor opgepakt te worden.

Als de Verenigde Staten werkelijk aangevallen werden door Osama bin Laden, waarom is het enige concrete plan voor grote aanslagen dan afkomstig van de Amerikaanse autoriteiten en niet van Al Qaeda?

Er is nooit een concreet plan gevonden bij de vermeende kapers. Volgens de FBI hebben zij geen enkel papieren spoor achtergelaten, wat extra opmerkelijk is omdat de ‘kapers’ ook geen computers hadden. Het enige serieuze plan voor een aanslag met een Amerikaans vliegtuig is dan ook niet bij hen ontdekt, maar bij de Amerikaanse overheid. Operation Northwoods, goedgekeurd door de top van het Pentagon, was een plan waarin werd voorgesteld dat de CIA een passagiersvliegtuig zou opblazen, burgers zou doodschieten op de straten van Washington en Miami en bomaanslagen zou veroorzaken. De schuld voor al die doden zou vervolgens bij het communistische regime van Fidel Castro worden neergelegd en gebruikt als excuus om Cuba binnen te vallen. President Kennedy, die een jaar later werd doodgeschoten, hield het plan gelukkig tegen en openbaarde het voor de hele wereld. Die operatie an sich is natuurlijk geen bewijs voor de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid bij de aanslagen op 11 september, maar het maakt het wel een stuk minder ondenkbaar.

Naast bovenstaande zijn er nog vele andere onbeantwoorde vragen over de aanslagen op 11 september 2001. Waarom was bijvoorbeeld het plan voor de invasie van Afghanistan al op 4 september van dat jaar klaar? En hoe kon het paspoort van één van de kapers – door een vuurwolk heen -vrijwel ongeschonden op de stoep van het WTC vallen terwijl er van hem zelf niet veel meer over was? Waarom simuleerde het Pentagon in de jaren voorafgaand aan 11 september vrijwel precies wat er gebeurde op die dag? En misschien wel de belangrijkste van allemaal: hoe konden vier passagiersvliegtuigen ongestoord ver van hun koers vliegen in het best bewaakte luchtruim ter wereld?

Zolang al die vragen niet serieus beantwoord worden is er geen enkele reden om het officiële 9/11-verhaal nog langer te geloven…

Gale Boetticher

Met speciale dank aan James Corbett, van wiens artikel ik de structuur heb overgenomen voor dit stuk.

23 REACTIES

 1. Ik ben er van overtuigd dat 9/11 een inside job was. Wat ik me alleen wel afvraag: Wat was het beoogde doel van de architecten van 9/11? Was het de bedoeling om de VS inwoners te mobiliseren om WO3 te ontketenen, maar dan op grote schaal? En zo ja, wat was (is) dan het ultieme doel van WO3? Welke belangen zijn er mee gediend? Afgezien van het feit dat er teveel mensen rondlopen, immers een oorlog dunt de totale wereldbevolking wel lekker uit.

  Is er iemand die daar eens wat gedachten over kan delen?

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  MMAP [7] reageerde op deze reactie.
  appie b. broek [8] reageerde op deze reactie.
  pcrs [15] reageerde op deze reactie.

 2. Deze gefingeerde aanval had nog een voordeel, namelijk het snel opruimen van twee afgeschreven torens die vol zaten met asbest. Door de instorting kwam er 400.000 ton asbest vrij. Het op deze manier opruimen van de torens was tien vliegen in één klap, er zaten veel voordelen aan en feitelijk maar weinig nadelen. Tja, waarom zou je dan niet kiezen voor deze ‘oplossing’?

  De VS is goed in het ensceneren en spelen van verdekte en zieke spelletjes met heel zware gevolgen waarbij een mensenleven geen enkele rol speelt. En het ergste van alles voor ons is dat wij hier in de EU worden geregeerd door de door hen geïnstalleerde marionetten die praten uit naam en handelen onder druk van de VS.

  De VS toeter verder: “Hé, Putin wil jij eens luisteren en je aansluiten bij onze zieke geesten in het westen en ophouden je te verzetten tegen ons met je F…BRICS” “….En hé, EU, willen jullie na MH17 nu wel begrijpen dat wij bepalen wat er wel of niet gebeurd!!”

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 3. …toetert/gebeurt

  Enfin, feitelijk gezien is er één echte waarheid en die zit in onze portemonnee. Is die leeg dan heeft overheid en de macht goed zijn werk gedaan, zit er nog wat in dan heeft de overheid en de macht nog niet goed zijn werk gedaan, het kan altijd beter!. De scholen en uni’s doen in ieder geval goed hun werk http://www.youtube.com/watch?v=E-Y9RVhnvFs Zag wel één niet gehorige slaaf op 0.52 min.

 4. @Pendragon [1]:
  Geen idee. Dat wordt fantaseren zonder BEWIJS!
  Maar fantasieën, kunnen wel waar worden!

  Wat gaat er gebeuren als Amerika in de derde wereldoorlog zit als de volgende presidentsverkiezingen zijn? Kan Obama dan gewoon aanblijven ???

  —Is de oorlogsdreiging in de Oekraïne goed of slecht voor de EU-politici?
  Is de dreiging die er nu is goed of slecht om stemvee te overtuigen dat de EU sterker moet worden?

  Het kan goed zijn dergelijke dromen te overwegen, maar zoek er dan wel de FEITEN bij. Bewijzen.

 5. Het grootste probleem met deze problematiek is dat het allemaal verband houdt met elkaar. Sec naar 9-11 gekeken zijn er voldoende feiten voor handen om één ieder er van te overtuigen dat het officiele verhaal niet klopt. Gevolg daarvan is dat er niet alleen een heroverweging moet plaatshebben beteffende de aanslagen, maar betreffende zo ontzettend veel meer.

  Dan is er dus een aanslag gepleegd op de eigen bevolking, is de aanleiding voor de oorlog een leugen, zijn er honderduizenden mensen op valse voorwenselen omgebracht, hebben miljoenen amerikanen, britten en europeanen zich achter deze verschrikkingen gesteld, hebben om actie, lees massamoord op valse gronden, gevraagd. Is er een oorlog tegen terreur gestart die op werkelijk niets is gebasserd. Zijn onze hoogste organen diep en diep corrupt. En ga zo maar door. Daar de meeste gewone mensen geen psychopaten zijn, zijn deze realisaties te veel om op te nemen. Een gezond mens dat tot deze realisatie komt kotst zich helemaal leeg en is weken zoniet maanden van de kaart.

  Het feit dat er op eenvoudige wijze kan worden aangetoond dat het officiele verhaal van 9-11 niet klopt is één. Iemand tot de realisatie brengen dat hij of zij al deze gevolgen heeft gesteund, er om gevraagd heeft, is gewoon te veel.

  Dit is naar mijn mening waarom 13 jaar na dato er nog geen doorbraak is. Waarom er door de MSM niet meer over gesproken wordt enz..

  We worden geregeerd door psychopaten. Voorgelicht door angsthazen. Trappelen water in een zee van belangenverstrengeling.

 6. Ik vergelijk de politiek op wereldniveau graag met een kleuterklas.
  De grootste pestkop, met de grootste mond, die de sterkste van de klas is, en van papa en mama een vrijbrief krijgt zich naar believen te gedragen. Die pestkop zoekt een paar meelopers en heeft vervolgens alle zeggenschap.
  Als deze pestkop wat uithaalt en alle kinderen in de klas weten dat hij het was, wie is er dan bereidt op straffe van een flink pak slaag na school tijd, zijn mond open te doen.
  Ook al neemt de juf iedereen afzonderlijk bijzich, dan zal zij waarschijnlijk de waarheid achterhalen. Echter de gedragingen in de klas zullen er niet door veranderen.
  En wat als de juf het eigenlijk wel prettig vindt dat er een overzichtelijk hirachische structuur in het klasje heerst? En wat als dit (on)bewust voor iedereeen in de klas duidelijk is…

  Er zal in dit senario een wonder nodig zijn om tot een andere verstandhouding te komen.
  De éénling die dit aanziet en die dit probeert te veranderen zal binnen de klas nooit worden geaccepteerd. Zal door de klasgenootjes die zich drukker maken om hun eigen postie, ook al weten zij dat deze eenling gelijk heeft, worden geridiculiseerd en uitgestoten.

  Ook de kleuterklas hangt aanelkaar van eigenbelangetjes.

  Onbezldig ruifvuller [12] reageerde op deze reactie.
  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Pendragon [1]: Zoek de doelstellingen eens op van de Bilderberggroep en veel vragen zullen antwoorden krijgen. Er heeft hier op Vrijspreker ooit eens een boekverslag gestaan van Daniel Estulin’s boek over Bilderberg, daar stonden die doelstellingen ook vermeld. Met de zoekfunctie vind je dat vast wel.

 8. @Pendragon [1]:Dat een oorlog de bevolking ‘wel lekker’ uitdunt….Ik denk niet dat men hievoor ‘9/11’ heeft georganiseerd. m.i. was ‘9/11′ niets anders dan de gong van de eerste ronde van de oorlogen, revoluties etc. in N-Afrika, het Midden-Oosten en Afghanistan waardoor we nu met die zgn.’ISIS’ zitten opgescheept. ‘9/11’ is dan ook beslist niet uniek in de wereldgeschiedenis maar werd gecreeerd om de ‘publieke opinie’ een draai van 180 graden te laten maken. Wat ‘9/11′ was voor Bush, was het zgn.’Tonkin-incident’ voor Johnston en ‘Pearl Harbour’ voor Roosevelt!

  appie b. broek [9] reageerde op deze reactie.

 9. @appie b. broek [8]: aan bovengenoemde Amerikaanse presidenten moet die van Barak Obama nog worden toegevoegd, althans dat zou blijken uit het feit dat de VS een energie-agenda hadden klaarliggen om de leveringen van gas door Rusland aan Oekraine over te kunnen nemen. Dit zou dan ook het ‘vreemde’ gedrag, het niet beschikbaar stellen van sateliet-beelden, van de VS kunnen verklaren.

 10. @Vilseledd [10]: Het gaat hier niet om doden te voorkomen, maar om wat het goedkoopste is en dat gecombineerd met andere belangen, zoals angst aanjagen. De belangen komen allemaal uit bij dezelfde kliek die het echt voor het zeggen heeft achter schermen als trekpop Obama, Bush en meer van die zielepieten. Echte presidenten die wat willen veranderen tegen de zin van de “elite” in worden doodgeschoten, in het kleine Nederland is iets degelijks ook gebeurd met Pim Fortuin: 2 verschillende kalibers kogels in zijn hoofd; lees: Moord namens de kroon).

 11. Dat is een interessante video. Je ziet echt zo’n cruise missile vliegen en in het Pentagon slaan.

 12. @Pendragon [1]: De dreiging van buitenaf is nodig om de grenzen dicht te kunnen gooien en de politiestaat in te kunnen voeren (denk aan TSA en DHS een departement dat uit het niets opeens het grootste departement werd). Dit is weer nodig omdat de regering de eigen bevolking de duimschroeven aan gaat draaien en deze willen ontsnappen. Het aantal mensen dat hun citizen ship opgaf is dan ook enorm aan het stijgen en daarom zijn daar onlangs de kosten van verviervoudigd.
  http://www.dailypaul.com/325350/400-rise-fee-to-renounce-us-citizenship-goes-up-fourfold-to-2350
  Daarnaast zijn er bedrijven die de benen willen nemen uit de VS (hoogste corporate tax ter wereld) zoals onlangs met BurgerKing. Uiteindelijk moeten die grenshekken echt de bevolking en vooral de ondernemende en belastingbetalende bevolking tegen houden bij het vluchten. Net zoals de Berlijnse muur ooit nodig was om te voorkomen dat mensen uit de Sovjetunie naar het westen vluchtten. De manier om zo’n muur te bouwen is om een gevaar van buiten op te koken.
  http://www.schumer.senate.gov/Newsroom/record.cfm?id=355296

 13. @Patrick [6] en a href=”#comment-380697″>Onbezldig ruifvuller [12]:

  De vergelijking met de kleuterklas van Patrick is een goede. Onbezldig ruifvuller begrijpt denk ik niet goed wat Patrick bedoelt. Misschien is het goed om er nog een andere metafoor tegenaan te gooien.

  Er bestaan mensen en dieren. Mensen zijn van een andere orde, vandaar het woord ‘menswaardigheid’. Het woord ‘dierwaardigheid’ bestaat niet.

  Er zijn mensen die andere mensen behandelen als honden die middels beloning en straf geconditioneerd kunnen worden (denk aan het schoolsysteem) om zich onnatuurlijk te gedragen. Lees; als productiemiddel, belastingopbrengd object etc. Wie niet doet wat hen op intimiderende wijze wordt toegeblaft, wordt in een hok gezet.

  Er zijn mensen die zich als honden (van een regering) gedragen. Ze grommen, blaffen en bijten. Het laatste middels wapenstokken, pistolen etc. Denk aan sommige ambtenaren, agenten, soldaten etc. Er zijn ook mensen die zich als alfa mannetjes gedragen. Ze willen de baas zijn en merken dat een systeem van hiërarchie best nuttig is. De één kruipt voor wie boven hem gesteld is, de ander blaft en bijt naar wie onder hem gesteld is. Werkt effectief.

  Wat klopt er niet in dit verhaal? Mensen zijn geen dieren. Een mens die een waardig bestaan heeft is vrij, doet niet aan offensief geweld om een alfamannetje te steunen of uit te hangen, respecteert en handhaaft eigendomsrecht.

  De kink in de kabel: Mensen hebben zich laten wijsmaken dat ze veredelde dieren zijn en gedragen zich daarom als dieren, niet als mensen. De eerste stap naar een menswaardig bestaan; het aangepraatte idee dat je een veredeld dier bent van je afwerpen en je als een heus mens gaan gedragen.

 14. Met andere woorden er blijven heel veel vragen onbeantwoord en dat bevreest mij enorm.

 15. 9/11: A Conspiracy Theory:
  http://youtu.be/yuC_4mGTs98

  “Op de ochtend van 11 september 2001, overweldigden 19 mannen, gewapend met stanleymesjes de passagiers en de militair getrainde piloten van vier commerciële vliegtuigen. De 19 mannen drongen daarop het zwaarst verdedigde luchtruim ter wereld binnen, en vlogen daar langer dan een uur rond zonder te worden lastig gevallen door ook maar één enkel onderscheppingsvliegtuig. De hele actie werd geregisseerd, met behulp van een satelliettelefoon en een laptop, door een man in een grot aan de andere kant van de wereld, die regelmatig nierdialyse nodig had.

  Deze 19 kapers, vrome religieuze fundamentalisten die graag alcohol drinken, cocaïne snuiven, en samenwonen met strippers met roze haren, zijn erin geslaagd om 3 gebouwen in New York met 2 vliegtuigen neer te halen, terwijl in Washington een piloot die nog niet kon omgaan met een eenmotorig Cessna vliegtuig in staat was om een 757 in een 8000 voet aflopende 270 graden kurketrekkerbocht te vliegen tot hij precies gelijk met de grond uitkwam en het Pentagon raakte precies in het kantoor van de begrotingsanalisten waar defensiemedewerkers bezig waren met het mysterie van de 2,3 biljoen dollar, waarvan minister van Defensie Donald Rumsfeld op een persconferentie de dag ervoor, op 10 september 2001, had aangekondigd dat die “verdwenen waren” uit de schatkist van het Pentagon.

  Gelukkig, wisten nieuwslezers binnen enkele minuten wie het gedaan had, de experts wisten het binnen een paar uur, de regering wist het binnen een dag, en het bewijs viel letterlijk bij de FBI op schoot. Maar om de een of andere reden eisten een heleboel gekke samenzweringstheoretici een onderzoek naar de grootste aanslag op Amerikaanse bodem in de geschiedenis.

  Het onderzoek werd vertraagd, was ondergefinancierd, opgezet om te mislukken, een belangenconflict en een doofpot van het begin tot het einde. Het was gebaseerd op getuigenissen die verkregen waren door marteling. De verslagen van deze getuigenissen werden vernietigd. Er werd geen aandacht besteed aan WTC7, Able Danger, Ptech, Sibel Edmonds, Osama bin Laden en de CIA, en het feit dat er op precies hetzelfde moment als de gebeurtenissen plaatsvonden een oefening in de vorm van een simulatie aan de gang was waarbij gekaapte vliegtuigen zich in gebouwen boorden. Er werd gelogen door het Pentagon, de CIA, de regering-Bush en wat Bush en Cheney betreft… nou ja, niemand weet wat ze vertelden omdat ze getuigden in het geheim, ‘off the record’, niet onder ede en achter gesloten deuren.

  De onderzoekers namen niet de moeite om te kijken naar wie de aanslagen gefinancierd had, omdat die vraag van “weinig praktische betekenis” is. Toch heeft de 9/11 Commissie alle vragen die het publiek had, briljant beantwoord (behalve de meeste van de vragen van de familieleden van de slachtoffers) en gaf de schuld aan allen die verantwoordelijk waren (hoewel dat niet zo ver ging dat mensen hun baan verloren). Op deze aanslagen kon men niet voorbereid zijn of adequaat reageren, omdat “niemand zich voor kon stellen dat vliegtuigen in gebouwen zouden kunnen vliegen”, behalve het Pentagon en de FEMA en NORAD en de NRO.

  De DIA vernietigde 2,5 TB aan data over Able Danger, maar dat is OK, omdat het waarschijnlijk niet belangrijk was.

  De SEC vernietigde hun verslagen van het onderzoek naar de handel met voorkennis voor de aanslagen, maar dat is OK, omdat de vernietiging van de verslagen van het grootste onderzoek in de SEC geschiedenis slechts een onderdeel is van de routine van de verslaglegging.

  NIST heeft de gegevens die zij gebruikten voor hun model van de WTC7 instorting als vertrouwelijk bestempeld, maar dat is OK, omdat als we zouden weten hoe ze hun model van die instorting gemaakt hebben, dat “de openbare veiligheid in gevaar zal brengen”.

  De FBI heeft betoogd dat al het materiaal in verband met hun onderzoek naar 9/11 geheim moet worden gehouden voor het publiek, maar dat is OK, omdat de FBI waarschijnlijk niets te verbergen heeft.

  Deze man heeft nooit bestaan, noch is wat hij te zeggen heeft uw aandacht waard, en als je iets anders beweert, ben je een paranoïde complottheoreticus en verdien je het om door de hele mensheid te worden genegeerd. Hetzelfde is aan de hand met hem, hem, hem, en haar. (En haar).

  Osama Bin Laden woonde in een grot in de heuvels van Afghanistan, maar is op de een of andere manier ontsnapt. Toen was hij ondergedoken in Tora Bora, maar is op de een of andere manier ontsnapt. Daarna woonde hij jarenlang in Abottabad, waar hij de spot dreef met het meest uitgebreide inlichtingen vangnet bestaande uit de meest geavanceerde technologie ter wereld, voor 10 jaar. Hij gaf ongestraft de ene na de andere video uit (en werd in de loop der tijd steeds jonger), voordat ze hem uiteindelijk vonden tijdens een gewaagde SEAL team inval die niet op video werd opgenomen, waarin hij zich niet verzette of zijn vrouw gebruikte als menselijk schild, en waarbij deze speciale troepeneenheid in paniek raakte en deze ongewapende man doodde, terwijl hij vermoedelijk de beste bron van inlichtingen over die lafhartige terroristen op de planeet was. Daarna dumpten ze zijn lichaam in de oceaan voordat ze het ook maar aan iemand hadden verteld. Vervolgens stierven een paar dozijn van de leden van dat team bij een helikoptercrash in Afghanistan.

  Dit is het verhaal van 11 september, u aangeboden door de media die u de harde waarheden heeft verteld over JFK en couveuse baby’s en massavernietigingswapens en de redding van Jessica Lynch.

  Als u vragen heeft over dit verhaal … dan bent u een knettergekke, paranoïde, aluminiumfolie hoedje dragende, honden misbruikende baby-hater en wordt u verguisd door iedereen. Als u houdt van uw land en/of vrijheid, geluk, regenbogen, rock en roll, puppy honden, appeltaart en je oma, dan zul je nooit je twijfels uitspreken over welk deel van dit verhaal dan ook, aan wie dan ook. Nooit.

  Dit is een openbare aankondiging van de vrienden van de FBI, CIA, NSA, DIA, SEC, MSM, het Witte Huis, NIST, en de 9/11 Commissie. Omdat Onwetendheid Kracht is.”

  Musjes [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Vilseledd [10]:

  Denkt u dat een overheid werkelijk is geïnteresseerd in mensenlevens? Het mag dan wel zo lijken, maar een mens is een bijkomstigheid en ondergeschikt aan economische belangen.

 17. @Vilseledd [10]:

  Denkt u dat een overheid werkelijk is geïnteresseerd in mensenlevens? Het mag dan wel zo lijken, maar een mens is een bijkomstigheid en ondergeschikt aan economische belangen.

  Wederom is mijn reactie in rook opgegaan en is reactie 19 niet die van mij. Probeer het nogmaals.

 18. @pcrs [18]:

  Ik ben altijd blij als mensen de controverse durven op te zoeken en staan voor wat ze zeggen en denken, dit is één van de manieren om de gevestigde leugenaars en moordenaars te ontmaskeren. Het is alleen jammer dat veel mensen weglopen voor de waarheid en de leugen zijn gang kan gaan omdat harde bewijzen zouden ontbreken. Alleen vind ik het heel vreemd dat het establishment van alles kan roeptoeteren via msm en nergens met echt harde bewijzen komt en wij alles maar voor waar moeten aannemen. Maar als de rollen worden omgedraaid en truth seekers met vragen komen dan worden ze of genegeerd of weggezet als idioten. Zo krijgen we dus nooit de waarheid boven tafel tenzij we blijven doorhameren op de smerige praktijken van de macht zullen meer en meer mensen wakker worden en uiteindelijk wel meer boven tafel krijgen.

 19. Dat de ‘boeken’ voor wat betreft ‘9/11’ nog niet kunnen worden gesloten, en er zijn instanties die niets liever zouden willen bewijst wel het bericht op http://wordunity.me ‘Grote overwinning! Man in U.K. wint rechtszaak tegen BBC vanwege cover up bij 9-11.

  ‘Tony Rooke weigerde zijn TV rekening te betalen omdat de BBC verkeerde feiten naar voren bracht bij de 9-11 aanslag. Het is inmiddels wereldwijd bekend dat de BBC, 20 minuten voordat het gebouw 7 in elkaar klapte al de melding gaf dat dit gebouw door een gecontroleerde explosie in elkaar storten later die dag’.

  ‘Hij presenteerde de BBC bewijsmateriaal aan de rechter, samen met een reeks ander bewijs…’

  Is dit geen idee om het ‘ongeluk’ van Danny Jowenko, de Nederlandse explosievenexpert die als eerste beweerde dat gebouw 7 door een ‘gecontroleerde ondermijning’ was ingestort, d.d. 16 juli 2011, te onderzoeken.

  Dit geldt dan eveneens voor het vliegtuigongeluk, Buffalo U.S.A. 14.2.2009, waarbij Beverly Eckert, woordvoerster van families en nabestaanden van slachtoffers van 9/11, om het leven zou komen!

  Er is dus nog heel wat werk aan de ‘winkel’, maar dankzij ‘google’ hoeven wij daar de deur niet meer voor uit!

Comments are closed.