avatar-MMAPDat wordt weleens beweerd, want “als alles volgens de vrije markt zou gaan, ligt bedrog, fraude en criminaliteit overal op de loer”. Door de fanatiekelingen tegen de vrije markt meteen gevolgd door: “er moet controle zijn door een centraal lichaam”. En daarmee wordt de roverheid die onfeilbare partij met louter integere mensen bedoeld.

Dus als wij in de vrije markt op elke hoek van de straat en bij elke overeenkomst bedonderd zouden kunnen worden, dan is dat een verkeerd systeem. Dan zouden we niet krijgen waarvoor we betalen. En is er geen controle en correctie op wanpraktijken. U kent dit soort uitlatingen vast wel. Een zelfreinigende werking omdat consumenten met hun voeten kunnen bepalen waar ze hun producten en diensten afnemen, door simpelweg elders te gaan “shoppen”, is dan totaal onwaar.

Nee…, dan de goede roverheid. Dáár worden we vrolijk van. Getuige onderstaande drie willekeurige voorbeelden die mij afgelopen week opvielen zonder er bewust naar te zoeken.

Voorbeeld 1: Wij betalen méér dan het volle pond (ongeveer 4 keer meer) aan het aanleggen en onderhouden van de Nederlandse infrastructuur, als dat er daadwerkelijk terugvloeit in die infrastructuur. Grofweg rooft de roverheid tussen de 13 en 16 miljard euro per jaar van de gebruiker van auto en wegennet, versus de maximaal 4 miljard die er terug in terecht komt. Als ik dan lees dat er steeds meer claims komen voor schade door slechte wegen tijdens vorstperiodes (klik) vraag ik mij af, waarom we circa 4 keer teveel betalen voor een product dat we terug krijgen dat niet eens 100% goed is, laat staan 4 keer zo goed gezien de verplichte sponsoring ervan. Of leveren ze gewoon slechte kwaliteit en besteden ze een deel van het teveel geroofde belastinggeld aan het uitbetalen van claims?

Voorbeeld 2: In het geroofde geld voor onze veiligheid (hét nummer 1 argument voor mensen om de roverheid te verdedigen, want “wie legt anders de dijken en sluizen aan?”) zou je verwachten een nagenoeg 100% goede dienstverlening te krijgen. Helaas: de veiligheid van sluizen en gemalen laat in 45% van de gevallen te wensen over (klik). Pardon? Wél 100% geld roven en nauwelijks iets meer dan de helft service/producten leveren? Waarom betalen wij 100% voor maar 55% veiligheid?

Voorbeeld 3: De ANWB publiceerde in haar jongste uitgaven van hun ledenblad “Kampioen” (nummer 9, september 2014) een overzicht over de veiligheid van de provinciale wegen. U weet wel, die grotendeels 80 km/uur wegen waar de meeste ongelukken gebeuren. Nu liggen die ongelukken natuurlijk ook aan het rijgedrag, maar hoe komt het dat de roverheids-mantra, om alles voor ons burgertjes “hufterproof” en veilig te maken blijkbaar niet werkt? Getuige de cijfers van de ANWB, waar in te lezen is dat 79% van de rijbanen op provinciale wegen onvoldoende van elkaar gescheiden zijn, 88% van die wegen te smal is en er op 80% van die wegen potentieel gevaar te dichtbij staat. Ofwel van de door ons betaalde centen wordt respectievelijk 21%, 12% en 20% wél gescoord voor onze veiligheid.

*******************************************************************

Schokkend nietwaar? Dat er menen zijn die naar de stembus rennen zodra ze dat weer mogen, om o.a. voor hun betutteling en veiligheid te stemmen. Dat zulke mensen in de (nog) vrije economische sectoren de bedrijven bijna aan de schandpaal nagelen wanneer die maar 80%-90% van hun beloften waarmaken, maar scores als 55% tot zelfs maar 12% blijkbaar gewoon vinden? Nota bene die laatste slechte scores uitgevoerd, gepland, gefinancierd en gecontroleerd van geld dat niet vrijwillig is betaald, maar onder dwang is geroofd.

Ja ja…, we hebben “écht een roverheid nodig” om ons te beschermen en om eerlijk zaken te doen. Vertrouwen in hun naaste burgers, om de vrije markt in evenwicht te krijgen en houden voor wat betreft prijs/kwaliteit verhouding hebben ze niet, die staatsreligie-gehandicapten. Maar wél het blinde vertrouwen in dát kleine deel van diezelfde burgerbevolking die het schopt tot beleidsmaker/politicus in dienst van de roverheid. Misselijkmakend, zowel die immorele ambtenaren als ook het volk dat er voor kiest/stemt. Om fraude en bedrog te voorkomen…

15 REACTIES

 1. De schapen hebben dan ook altijd over ‘de rijken’, die naar het schijnt, hen altijd geld af hebben geperst, en hen uitbuiten.
  De volgende stap is het Basisinkomen, waar velen zo om bedelen, en welk ‘de rijken’ zouden moeten betalen.

 2. MMAP: Het is duidelijk dat de geleverde kwaliteit voor het door de overheid afgedwongen budget ondermaats is. Er schemert ook blinde haat in je artikel door. Kennelijk heb je een blinde haat opgebouwd tegen de Roverheid (de r is kennelijk belangrijk, het woord wordt diverse malen herhaald in je artikel, je hamert er echt op) en verachting voor mensen die blind vertrouwen hebben in deze overheid, het volgzame steemvee. Lees je artikel nog eens door om dit verifiëren.

  Je wilt realistisch zijn over geld en kwaliteit. Wees dat dan ook op andere punten. Ga maar na:
  – Hoeveel mensen denken daadwerkelijk en zelfstandig na?
  – Hoeveel mensen vormen zelf hun gedachten zonder anderen na te praten?
  – Hoeveel mensen nemen zelf beslissingen en hoeveel mensen laten het actief of passief aan anderen over om beslissingen voor hen te nemen?
  – Hoeveel mensen hebben slecht praatjes (klagen) tegenover hoeveel mensen die daadwerkelijk handelend optreden?
  – Hoeveel mensen kiezen de makkelijkste weg, de weg van de minste weerstand?
  – Hoeveel mensen hebben nagedacht en kiezen een moeilijkere weg die op termijn veel beter uitpakt?
  – Hoeveel mensen beseffen hun natuurlijke verantwoordelijkheid over bijv. hun eigen leven, de natuur rondom hen en t.o.v. hun gezin, familie en de samenleving? Welk deel daarvan neemt deze verantwoordelijkheden serieus, wat zich vertaalt in bijv. behulpzaam en beschermend gedrag?

  Als je over dit soort dingen nadenkt, dan kan met evenveel recht (als een ‘roverheid’ die onder dwang geld afhandig maakt en gehoorzaamheid eist) stellen dat de meeste mensen geen vrijheid waard zijn. Ze denken niet na, doen niet wat nodig is voor een goed bestaan voor zichzelf en anderen, zouden bij vrij spel gekke dingen gaan doen die schadelijk uitpakken (zoals onverstandige uitgaven, overmatige consumptie etc.). Mensen die hun hele leven als gekooide dieren in een Zoo hebben geleefd hebben een lange weg te gaan om in de vrije natuur, vrij en zelfstandig, te overleven en een goed bestaan op te bouwen. Vanuit dat perspectief gezien is het maar goed dat er een overheid is, die hoewel corrupt toch nog enige orde (de orde van een roversbende of kapers) weet te bewaren en beslissingen voor mensen neemt die niet in staat zijn die zelf te nemen.

  Begrijp me goed; ik vind dat een mens een menswaardig bestaan zou moeten hebben. Dat is een ander bestaan dan dat van een hond. Maar er moet wel iets in die mens zitten en zich ontwikkelen, wat ervoor zorgt dat men een dergelijk bestaan daadwerkelijk waard is, verovert en daarna verdedigt. Tot die tijd is het goed dat de situatie is zoals ‘ie is.

  Tot slot: Kijk a.u.b. even naar comment 20 en 21 onder dit artikel.

  Patrick [5] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

 3. Sorry hoor MMAP maar ik vindt het niet echt een sterk artikel.

  De vrije markt werkt alleen als er ruimte is voor voldoende concurrentie.
  – in theorie is de overheid een vehikel voor het forceren van concurrentie – waarbij de overheid als taak heeft de concurrentie tussen de uitvoerende marktpartijen te bevorderen en het volk als taak heeft de overheid te vervangen met een “verse overheid” indien deze niet voldoet.

  Uiteraard functioneert deze theorie niet in onze huidige realiteit, de overheid faalt in het bevorderen van de concurrentie door vriendjespolitiek en het creatie van drempels voor toetreding tot deze markten.

  En het volk faalt in het vervangen van de overheid omdat ze iedere keer gewoon uit hetzelfde vaatje tappen, dit laatste komt dan weer omdat de overheid zo groot is en door de geforceerde herverdeling er zo veel mensen belang hebben bij de status quo dat er vrijwel geen onafhankelijke partijen meer over zijn, als er al een onafhankelijke partij opstaat is deze kansloos tegen het politieke kartel.

  Uiteraard blijft een deel van deze bezwaren ook bestaan bij een minimale overheid die zich beperkt tot infrastructuur maar dat beperkt zich niet tot de overheid! ook of eigen juist in de “vrije markt” zijn er bepaalde sectoren waarbij kartelvorming eerder norm als uitzondering is.

  En laat dit nou net in de historische context op een vorm van infrastructuur van toepassing zijn! Sinds de innovatie van de container is het iets minder maar de internationale zeehandel is al eeuwenlang het domein van kartels.

  Maar goed wat ik wou ik zeggen; dat het huidige systeem zuigt spreekt voor zich maar dan is niet echt een goede reden om “alles” te privatiseren.

 4. Wow Nico,

  U geeft wel erg af op de huidige mens.
  U vindt dat onderdrukking, misleiding en stelen door de overheid een goed idee?
  Ook vindt u dat slechts heel weinig mensen zelfstandig denken, handelen en geen anderen napraten, beslissingen nemen en vele niet echt bijster slim zijn gezien uw zinsnede:

  Maar er moet wel iets in die mens zitten en zich ontwikkelen, wat ervoor zorgt dat men een dergelijk bestaan daadwerkelijk waard is, verovert en daarna verdedigt. Tot die tijd is het goed dat de situatie is zoals ‘ie is.

  Dus in uw ogen zijn wij allen het niet waard op dit moment gezien het feit dat u constateert dat de huidige mens dit niet in zich heeft.
  Erg enge uitspraken hoor van een persoon die zich op deze manier uitlaat over “het klootjes volk”.
  De geschiedenis heeft ons geleerd dat deze denkwijzen hele nare gevolgen kan hebben op het voort bestaan van hele samenlevingen.
  Neer kijken op andere mensen, waarmee uw betoog doorspekt is,
  vind ik geen goede en zuivere zaak.
  Uw denkwijze is wel heel compact en past meer in een dictatoriaal regime.

  Zolang er personen zitten op plaatsen van waaruit wetten en beslissingen worden genomen die op deze manier denken zal de wereld geen betere plaats worden dan een gevangenis voor vele ten gunste van weinigen, waaronder u zelf.

  Easymoney [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [2]: Nico, jij schrijft dat je kunt stellen dat de meeste mensen geen vrijheid waard zijn… Dat mensen niet zelfstandig denken of beelden vormen, en daarmee dus blijkbaar beslissingsrecht verliezen.

  Ergens kan ik me voorstellen waar deze gedachten vandaan komt, maar om op basis daarvan rechten te ontmenen is in mijn bescheiden mening ronduit schandalig.

  Anderzijds is het tot op zekere hoogte reguleren van vrijheden van belang om een samenhang en structuur te creeren waar éénieder zich veilig binnen kan bewegen.

  Is het hebben van rechten, vrijheid? Is het hebben van vrijheid een recht?

  Is het hebben van een mandaat gelijk aan het hebben van éénzijdige zeggenschap? Is het hebben van éénzijdige zeggenschap het verkregen mandaat?

  Het is een glijdende schaal. Wij geven de overheid zeggenschap en dat zeggenschap komt voort uit door de burger aan de overheid overgedragen rechten.

  Mijn mening is dat er een probleem van schaal (verhouding) is. De overheid moet ons beschermen tegen zaken die wij, in ons individuele leven niet tegen zouden komen.(stel Belgie valt aan) Moet zaken organiseren die wij als individu niet georganiseerd zouden krijgen. (stel dat iedereen zelf het stukje stoep of weg voor de deur of naar zijn of haar werk zou moeten asvalteren) En wij hebben de overheid het geweldsmonopoly gegeven. (stel dat iedereen voor eigen rechter zou moeten spelen)

  Problemen ontstaan als de overheid doorschiet in de gekregen mandaten. Het aanleggen van een spoorlijn bijvoorbeeld. Europeesche politici vinden het een goed idee met nieuwe hogesnelheidslijnen europeesche centra te verbinden. Ik ken niemand die daar specifiek om gevraagd heeft. U? Toch gaat binnen het verkregen mandaat de minister van transport deze plannen verwezelijken. Uiteraard met alle vreeselijke gevolgen van dien. Echter KAN dit omdat het budget, gedekt door het gehele volk, ongelimiteerd is.

  De controleerbaarheid van de overheid gaat ook verloren bij schaalvergroting. Het controleren van lokale overheid is wellicht te doen, van de landelijke overheid wordt al lastig en de europeessche overheid is door Jan met de Pet natuurlijk helemaal niet meer te controleren.

  Feit blijft dat wij deze “lui” het mandaat geven. En tot het water velen van ons aan de lippen staat, blijft dat waarschijnlijk zo.

  En Nico, intellect heeft daar niets mee van doen.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. @kukumatz [4]: Ik heb de bijdrage van Nico 2 keer gelezen, gezien uw opmerkingen.
  Ik heb geen leugens of onwaarheden in zijn betoog kunnen ontdekken.
  Laten wij eerlijk wezen, de massa van de burgers denkt niet na, wilt geen verantwoordelijkheid nemen, heeft een deel van zijn eigen persoonlijke en economische leven overgedragen aan de staat. Dit is de realiteit.
  Maar het is erger, de massa kan waarschijnlijk niet meer overleven zonder overheid, en de burgers die het hardste gillen dat zonder overheid er chaos en geweld, zijn ook de burgers die deze chaos en geweld zullen veroorzaken.
  Hoe denkt u dat deze ‘sociale’ burgers hun rechten komen ophalen als het geld er niet meer is of waardeloos wordt??
  De burgers die het hardste gillen om het ‘recht op …’ zullen bij verlies van die rechten, direct stemmen op nazi’s of fascisten. Het waren de gewone Duitsers en italianen die op die gekken stemden!!

  kukumatz [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Easymoney [6]:

  Hoe ik denk dat deze ‘sociale’ burgers hun rechten komen ophalen?
  Welnu, hoe komt het dat deze mensen ‘sociale’ burgers zijn geworden, niet omdat zij hiervoor, uitzonderingen daargelaten, gekozen hebben maar erin gedrukt zijn door de kleine groep van ‘niet sociale’.
  Mensen die het verdienen en bezitten van grote sommen geld en materialisme meer waard vinden dan mensen.
  Deze personen noemt men nu met een duur woord CEO en Managers, die elk ‘sociaal gevoel’ achter het behang geplakt hebben en mensen c.q. werknemers als slaven behandelen.
  Als deze slaven hier dan tegen in opstand komen worden zij via allerlei slinkse wegen ontslagen en afgevoerd.
  Heb zelf , helaas, bij zo’n bedrijf gezeten waar het huidige management en directie totaal geen mededogen heeft met zijn werknemers.
  Voordat ik beticht word van haat jegens mijn voormalige werkgever, ik heb hier 41,5 jaar gewerkt en heb de cultuur van sociaal zien omslaan naar ‘a’- sociaal beleid.
  Deze werkgever was er een waar mensen graag werkten en iets over hadden voor het bedrijf en het bedrijf iets terug deed voor zijn werknemers tot het moment dat er dure managers aangetrokken werden die totaal geen affiniteit hadden met het bedrijf en mensen als Fte’s zagen, dus geldbedragen.
  Omslag was dat werknemers alles over moesten hebben voor het bedrijf zonder dat het huidige management iets over had voor deze zelfde werknemers.
  Wie een grote mond had, dus opkwam voor zijn recht, veroverde sociale aanspraken en bereidt was hier voor te vechten, werd in samenwerking met directie en uwv door hetzelfde management de laan uit geschopt.
  Vele rechtszaken tegen gehad en telkens verloren, echter onder het mom van “verstoorde werkverhouding” alsnog de dwarsligger de laan uit schopte.
  Dus wat u aanbrengt als zijnde realiteit, de massa van de burgers denkt niet na, wilt geen verantwoordelijkheid nemen, en hun leven overgedragen hebben aan de staat lijkt mij een ietsje te kort door de bocht want diezelfde staat heeft jaren lang leugens gepromoot, eigen huis, auto voor de deur, gezinnetje, en een goed pensioen, verzorging en vul maar in, en staat nu aan de kant van de werkgevers met investeringen in het bedrijf, liefst robots (indien mogelijk) en een simpelere ontslag procedure , lagere lonen enz.
  Leeftijd discriminatie mag niet, probeert u als 55+ maar eens opnieuw een baan te krijgen maar u moet wel volgens de staat doorwerken tot 67+.
  Dus wat u schrijft dat mensen niet nadenken, ik vermoed dat de mensen eerder verder denken dan dat de staat lief is en om deze figuren onmiddellijk te bestempelen als potentiele stemmers op nazi’s of fascisten vind ik wel heel diep gezonken.
  Het waren Duitsers die na de 1e wo geen eten hadden, geen toekomst voor zichzelf en hun kinderen konden opbouwen door het wurg contract dat de andere landen Duitsland hadden opgelegd, het verdrag van Versailles, lees dat maar eens door.
  Het waren geldschieters uit de US, zoals de familie Bush en anderen uit GB, die miljoenen pompten in de opkomst van Hitler, zij zagen wel iets in zijn plannen voor een “Groot Europa” als 1 staat.
  Dat dit gelukkig niet gelukt is in de opzet die later door Hitler gewild werd is een goede zaak.
  Echter, is er nu iets veranderd, Groot Europa (EU), bestaat nu toch en de beslissingen worden nu ook gemaakt door buitenlandse leiders, Duitsland, Frankrijk en Brussel en natuurlijk de US.
  Deze laatste heeft alle touwtjes in handen, bijna overal ter wereld, en ontneemt zijn onderdanen op geraffineerde wijze hun vrijheden en probeert overal ter wereld landen die onder hun macht te krijgen.
  Ga mij dus niet vertellen dat dezelfde mensen die het hardst gillen ook degene zijn die overal chaos en geweld veroorzaken.
  En als een overheid luistert naar zijn onderdanen, zoals de Ned. Staat inwoners van Ned. pleegt te noemen, dan zal er geen chaos en geweld komen.
  Als alles dan eerlijker verdeeld word en een ieder een mogelijkheid krijgt om te leven dan, mijn beste Easymoney, zie ik het leven optimistisch tegemoet.
  Nog even voor alle zekerheid, ik werk niet meer vanwege mijn leeftijd en heb geen haatgevoelens naar wie dan ook toe.
  Heb echter wel mijn bedenkingen van de bedoelingen van CEO’s, Ministers, Managers en zakkenvullers in Brussel.

  Wens u tenslotte nog een fijn weekend toe.

 8. @kukumatz [4] en Patrick [5]:
  In de kern moet iemand die zwak of laf is en geen verantwoordelijkheden neemt gewoon niet mopperen. Dat is niet eerlijk, niet sportief. Het alternatief is sterk en moedig worden, en verantwoordelijkheden nemen. Het is het één of het ander.

  Dus je denkt, beslist en handelt zelf en leidt de omstandigheden, of je laat het aan een ander over en wordt door de omstandigheden geleidt. Da’s niet erg moeilijk om te snappen dunkt me.

  kukumatz [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [8]: Deze reactie is niet veel zeggend.
  U doet nog steeds voorkomen alsof half nederland debiel is en niet in staat zelf te denken, handelen.
  Schaart u zichzelf onder de klasse, die wel sterk en moedig zijn en verantwoordelijkheid nemen?
  Het überhaupt al te denken dat u iemand in een hokje stopt als: zwak, laf en geen verantwoording, lijkt mij geen goede zaak.
  Het is een “hogere” en een “lagere” klasse creëren.
  Dit lijkt wel op de klasse indeling in India, als je bij de laagste klasse hoort heb je geen recht van spreken of bestaan.
  Er zijn hele generaties geweest die deze vorm van “betere mens” aanhingen en de halve wereld afgeslacht hebben in hun dominantie.
  Dus Nico begeeft u zich met uw commentaar op een scheef plat waarvan het afglijden erg eng is.
  Verder geeft u aan dat het een 1 – 2 tje is volgens u en bevindt u zich natuurlijk aan de betere kant van de lijn?
  Nogmaals het heeft niets met snappen te maken echter wel met het omlaag halen van andere personen, is toch ook niet zo moeilijk lijkt me.
  Maar indien u op deze manier een superioriteit en degenererend denken over andere mensen wilt weergeven kan ik u alleen maar zielig vinden in uw omgang met andere mensen.

  Verder sluit in mijn commentaar met u een heel fijn weekend nog toe te wensen.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [2]: Nico, ik deel je minachting voor de meute.
  MAAR … de massa is slechts verworden tot wat ze is door toedoen van de roverheid.
  Immers als je a) van in je wieg tot in je graf betuttelt wordt en geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen en b) minstens 12 jaar lang verplicht geindoctrineerd werd door diezelfde roverheid die er vakkundig voor gezorgd heeft dat je niet zelfstandig nadenkt, dan is het resultaat, wat je om je heen ziet.
  Het is net als een leeuw die vanaf zijn geboorte in een kooi in de zoo leefde. Laat hem los in de jungle en binnen de week is ie dood. Niet omdat leeuwen van nature niet in staat zouden zijn in de jungle te overleven, maar omdat ze totaal tam geworden zijn door hun eerdere jarenlange vrijheidbeperking annex makkelijk leventje.

  De situatie is momenteel zoals ze is. Maar er is een groot verschil tussen IS en OUGHT.
  We mogen een foute IS nooit als argeument gebruiken om een foute status quo te verdedigen, immers dat zou betekenen dat instandhouding van om het even welk onrecht gerechtvaardigd zou kunnen worden alleen maar met het argument dat het nou eenmaal zo is en verandering moeilijk is.
  Misschien zijn op slavernij gebaseerde economien wel heel stabiel maar is dit een reden om het principieel foute systeem dan maar in stand te houden?

  Zo is het ook met de hedendaagse kudde kiesvee.
  Helaas is die door toedoen van de roverheid verworden tot wat ze is en overnight het roer brutaal omgooien en een minarchie of AK installeren zou m.i. dan ook probelemtisch en onverantwoord zijn.

  Maar dit bereiken blijft wel degelijk het doel. In elk geval het mijne en ik meen ook van Hub en de vrijsprekers.
  Hoe dit te bereiken?
  Wel, d.m.v. een serie stapjes en stappen in de goede richting.

  Bv. beginnen met ontwikkelingshulp afschaffen. Dat bespaart 5 mrd. Prima, meteen de belastingen verlagen.
  En ik zou zeggen, maak het systeem vooral ook transparanter.
  Ga dus niet alle IB tarieven pro rata verlagen om 5 mrd te besparen op IB, neen, schaf bepaalde zaken volledig af.
  Dan zijn de zaken doorzichtiger, en administratief makkelijker. Dat werkt drempel verlagend.
  Ik ben er zelfs grote fan van om de belasting op arbeid pas als allerlaatste te reduceren.
  Schaf eerst een reeks kleinere zaken af. Zaken die veel minder opbrengen maar minder bekend zijn, waar mensen zich in moeten verdiepen en waardoor ze zich laten ontmoedigen bij allerhande (LT)plannen.

  Ook een stokpaardje: herstel het pensioen in zijn oorspronkelijke gedachte dat wil zeggen. Maak het tot een verzekering tegen de financiele risico’s van onverwacht zo oud worden, dat je daar niet redelijkerwijze je hele financiele levensplanning had op ingericht.
  Een pensioen op 65 werd door Bismarck nl. ingevoerd op het moment dat amper 5% van de mensen die leeftijd ooit zou halen.
  Zoiets als het aantal mensen dat 90 wordt vandaag de dag.
  Als de gemiddelde levensverwachting van een 20-er die aan het begin van zijn carriere staat inmiddels ca. 75 jaar is, wat is dan de kans (of in financiele termen “het risico”) dat je 66 wordt en dus na je 65 nog geld nodig hebt? Wel, weliswaar geen 100% maar wel dermate hoog dat je daar mag van uitgaan en je er dus zelf kan voor sparen. Anderzijds, wat is de kans dat iemand pakweg 105 wordt en dus eerst 104 al waarna hij nog geld nodig heeft voor dat laatste jaat? Nou, die is zo gering, dat het onredelijk zou zijn dat iemand zijn hele leven lang uiterst gierig leeft om niet blut te zijn op zijn 104 en zijn laatste jaar in bittere armoede te moeten doorbrengen.
  Dus tegen dat uiterst kleine risico is het verstandig je te verzekeren.
  Tussen de 65 en de 104 ligt ergens een punt vanaf het welke je kan zeggen dat het zinloos is hiervoor zelf te sparen. Waar precies? Wel alleszins boven de gemiddelde verwachting van 75. Afhankelijk van welk percentage kans je neemt als afkappunt, kan je argumenteren of het al ligt bij 80 jaar of pas bij 95 of zo, maar in elk geval veel hoger dan waar het nu ligt.
  Normaal gezien zou je zeggen: prima, verzeker je maar, maar goed, wie kan garanderen dat een verzekeraar waar je op je 20e mee in zee gaat op je 90e (en later op je 105 als je inderdaad zo oud wordt) nog bestaat (na resp. 70 en 85 jaar!)? Dus wat mij betreft is een AOW door de staat prima.
  MAAR dan wel ten vroegste ingaand vanaf je 80e of zo (en stijgend met de toenemende levensverwachting).
  Welnu, als je van vandaag op morgen dit invoert, dan staan plots vele 60ers voor blok.
  Immers i.p.v. over 5 (of 7) jaar een pensioen te krijgen (zoals hen hun hele leven werd voorgehouden) zouden ze nog eens 15 jaar extra moeten wachten en daar hebben ze de centen niet voor opzij gelegd. Als we ervan uitgaan dat ze op hun 70e inderdaad jiet meer in staat zijn nog enigszins productief te werken, dan hebben ze dus een enorm probleem.
  Dus abrubt de AOW-ingangsdatum op 80 zetten (en tevens alle bestaande uitkeringen van 80minners stopzetten) kan je gewoon niet maken.
  Maar je zou wel de ingangsdatum geleidelijk aan kunnen optrekken, bv. elk kwartaal 1 maand erbij. Zodoende dat mensen de tijd hebben om bij te sparen.
  Dus is het nu op 67? Prima, eind 2015 ligt de ingangsdatum op 67 en 5 maand. En in 2030 al op 72 en 5 maand en in 2040 op 75 en 9 maand.

  Goed, hiermee kan dus fors bespaard worden.
  Daarmee kunnen de belastingen verlaagd worden en kan de burger meer het heft in eigen hand nemen. Schaf vooral vermogens(winst)belasting af. Want hoe kan een mens serieus een spaarpotje opbouwen als dat spaarpotje zelf voortdurend wordt afgeroomd?

  Overigens: voor de goede orde. Pensioen op je 80 betekent dus niet dat je tot je 80 moet werken. Heb je voldoende gespaard op je 60e, dan kan je alvast ophouden met werken. Sommigene misschien eerder en anderen wat later. Het staat dus eenieder dus vrij om zijn eigen leven in te richten maar wel op eigen kosten. Alleen wie onverwacht en onvoorzien zo oud wordt dat ie daar redelijkerwijze toch niet zijn hele levensplan kon op afstellen, kan dan t.z.t. nog beroep doen op de staat. Wie had immers kunnen denken dat ie 104 zou worden?
  Maar 65 wordt je z.g.a. zeker (althans ruim 80% kans of zo voor een 20er).

  En verder kan je heel veel bereiken door het aan de vrije markt over te laten, dan is de burger goedkoper uit en krijgt ie betere kwaliteit.
  Denk aan telefonie vandaag de dag of toen PTT er nog het monopolie op had. Idem luchtvaart. Voor de Vlamingen onder ons: monopolie van SABENA destijds versus de situatie vandaag (en zelfs die laatste is nog niet geheel vrij, net zomin als telecommunicatie trouwens).

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 11. @kukumatz [9]:
  Mensen zijn niet debiel, maar hebben ‘gewoon’ (met dank aan het schoolsysteem) afgeleerd om zelf na te denken.

  Mensen zijn wel in staat te handelen, maar hebben geen navolgbare voorbeelden daarvan gezien. Doordat mensen actief afgeleerd is zelfstandig na te denken, zullen ze ook niet beslissen handelend op te treden. Het één is het gevolg van het ander.

  Maakt dat mensen slecht? Nee. Verdeelt dat mensen in klassen van superieur of inferieur? Nee. Wat mij betreft hebben alle mensen dezelfde waarde en hebben ze de potentie om waardig te gaan functioneren door actief na te gaan denken en handelend op te treden. Andersom is het de keuze van mensen zelf om zichzelf te (laten) verlagen naar een onwaardige positie.

  Het is niet mijn bedoeling om mensen in hokjes te stoppen, behalve als het gaat om goed- of kwaadaardig gedrag. Dat zijn de enige categoriën die voor mij bestaan. Daarbij merk ik op dat kwaadaardig gedrag best een halt toegeroepen kan worden. Er zijn daarbij in het meest gunstige geval twee keuze’s: Ermee stoppen of gestopt worden.

  Mensen weten veel dingen niet, omdat er niet over gepraat wordt. Van taboe’s hou ik niet. Spreken over zwakte en kracht, lafheid en moed, al dan niet opgenomen en ingevulde eigen verantwoordelijkheid vind ik daarom een noodzaak. Anderen vinden dat geen goede zaak. Waarom? Is dat een mooie manier om te zeggen dat men niet wenst iets onder ogen te zien?

 12. @Scrutinizer [10]:

  Kennelijk is er een misverstand gerezen:
  ik deel je minachting voor de meute

  De mensheid (niet meute) wordt door mij niet geminacht, maar hooggeacht. Ik veronderstel namelijk, omdat ik in schepping geloof, dat mensen een waardige positie zouden moeten innemen. Of ze dat daadwerkelijk doen is wat anders. Doet de mens dat niet, dan acht ik dat betreurenswaardig.

  Hier een meningsverschil:
  de massa is slechts verworden tot wat ze is door toedoen van de roverheid

  Daar denk ik anders over. Mensen hebben zich laten onderwerpen. Daar is een onderwerper voor nodig en mensen die het toelaten dat ze onderworpen worden. De schuld 100% naar de onderwerper schuiven is niet fair. Met de term roverheid heb ik wat moeite. Het is inderdaad zo dat overheden van mensen roven (= onder dreiging van … afhandige maken). Maar de term schuift alle verantwoordelijkheid naar de overheid. Niemand die nadenkt over de eigen keuzevrijheid om jezelf te laten beroven.

  Het is inderdaad zo dat als je opgegroeid bent in een situatie van onvrijheid, het – vanuit dat beperkte perspectief – niet zo logisch en vanzelfsprekend is om jezelf vrij te vechten. Ook zal het niet makkelijk zijn om de nieuw verkregen vrijheid te handhaven en verdedigen, of om te leren gaan met nieuwe vrijheden en verantwoordelijkheden.

  Wat er is, is heel wat anders dan wat er zou moeten zijn.

  Je noemt wat stapjes in de goede richting. Daarbij kanttekeningen:

  – Ontwikkelingshulp veronderstelt een overheid. Waarom dan nadenken over de uitgaven van de overheid? Niet de uitgaven zijn het probleem, maar het bestaan van overheden. Corrupte heersers die ontwikkelingshulp ontvangen en andere heersers die de pretentie hebben om te helpen maar in werkelijkheid hele bevolkingen afhankelijk houden om zodoende grondstoffen te kunnen plunderen.

  – Pensioen gaat uit van keuzes die anderen voor je maken. Wanneer, hoeveel, etc. Het geld wat daarvoor gespaard wordt lever je bij anderen in, geef je in hun beheer. Dat is de kat op het spek binden. De kat gaat onvermijdelijk proberen het spek op te vreten. Idem met pensioenen. Het best mogelijke pensioen is geen pensioen. Niet betalen, niet aan anderen in beheer geven, anderen geen mogelijkheden bieden om het pensioenspek op te vreten. Er zijn andere wegen om ervoor te zorgen dat je niet eeuwig hoeft te werken voor geld en op een zelf te kiezen leeftijd een tandje terug kunt gaan.

  – Vrije markt; die is er vanaf het moment dat er geen overheden meer zijn. In plaats van spelers in de markt te bespreken is het handiger om de regulering een halt toe te roepen. Daartoe is maar één weg, de opheffing van overheden. Wereldwijd wel te verstaan.

  Geen overheden wereldwijd lijkt lezers op deze website wellicht enigzins ambitieus. Maar ja, het alternatief is je schikken in de situatie. De tussenweg; klagen, mopperen en sputteren is niet zo sportief noch realistisch dunkt me.

  Ergens in een religieus boek kwam ik een aardige tekst tegen. Die gaat ongeveer zo: “Je bent niet warm, noch koud. Omdat je lauw bent zal ik je uit mijn mond spuwen.”

  Vertaling; je kunt je schikken of gaan vechten. Maar er tussenin is een vorm van lauwheid die anderen onpasselijk maakt. En dat… is de huidige toestand van het libertarisme.

  Scrutinizer [13] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [12]: Nico,

  Over misverstand gesproken: ook ik heb respect voor de mensheid ALS DUSDANIG. Maar wel minachting voor het huidige niveau van wat ik niet anders kan omschrijven als de meute. Echter, de schuld daarvan ligt bij de vermaledijde roverheid.

  Verder schrijf je: ” Mensen hebben zich laten onderwerpen. Daar is een onderwerper voor nodig en mensen die het toelaten dat ze onderworpen worden. De schuld 100% naar de onderwerper schuiven is niet fair.”
  Toch wel. Voor een misdaad is alleen de misdadiger schuldig, niet het slachtoffer.
  Bovendien hebben de meeste mensen zich net zomin laten onderwerpen als een neger die op een plantage geboren werd. Zo heb ik bv. nooit de invoering van het belastingstelsel “laten gebeuren”, want dat was reeds voor mijn geboorte een feit (net als 1001 andere misdaden van de roverheid).

  “Met de term roverheid heb ik wat moeite. Het is inderdaad zo dat overheden van mensen roven (= onder dreiging van … afhandige maken). Maar de term schuift alle verantwoordelijkheid naar de overheid.”
  Inderdaad. De verantwoordelijkheid ligt bij de dader.
  Een goed georganiseerde bende die zichzelf het geweldsmonopolie heeft verschaft en een ongewapende menigte slachtoffers eenzijdig haar wil oplegt. Ik zie geen verschil met Don Corleone en ga ook niet zeggen dat er sprake is van gedeelde schuld wanneer zijn slachtoffers hem “beschermgeld” betalen.

  – Ontwikkelingshulp veronderstelt net zomin een overheid als voedseldistributie. Albert Heijn slaagt hier prima in zonder ministerie van dat ervoor moet zorgen dat ik op mijn dagelijkse portie brood kan rekenen en mijn Italiaanse buurvrouw op haar dagelijkse portie pasta.
  Het probleem is dat naast vrijwillige private initiatieven waar burgers zelf kunnen besluiten aan te doneren, de roverheid ons geld afperst en dat vervolgens ook nog eens aan allerhande bevriende dictators schenkt. Maar al besteedde ze het wel goed, dan nog heeft zij niet het -morele- recht om in NL mensen te beroven, zelfs niet voor dat goede doel. Het doel heiligt NIET de middelen.

  – Pensioen. Wellicht is hier wat spraakverwarring ontstaan tussen Hollands en Vlaams. Wat ik wil zeggen is: een staatspensioen (in NL AOW genoemd) is ontstaan als verzekering tegen de financiele gevolgen van onverwacht wel heel erg oud te worden. Daar is niets mis mee. De manier waarop Bismarck het zag is prima. Probleem is dat door niet aanpassen van de ingangsdatum aan de stijgende levensverwachting het gaandeweg een soort uitkering is geworden voor de laatste jaren van eenieders leven, terwijl het absurd is om iets wat met quasi zekerheid op je afkomt niet zelf anticiperend te regelen. Daar was het niet voor bedoeld maar dit kost ons nu bakken vol geld. En het probleem is dat mensen niet eens begrijpen dat dit indruist tegen de bedeling.
  Bijna iedereen heeft het over zijn “welverdiende oude dag” alsof het de bedoeling was dat je via de staat geld opzij zou zetten en dat later terug te krijgen. Neen. De bedoeling was zelfbedruipend te zijn maar in extreme gevallen (als je wel heel erg oud werd, nl. zo oud dat je dat niet redelijkerwijze had kunnen evrwachten) om dan een uitkering te krijgen. Een verzekering tegen een onverwacht financieel risico dus. Maar da’s iets heel anders dan weten dat je naar verwachting 75 gaat worden en vanaf je 65 willen leven op kosten van de staat.
  Maar goed. We zijn het erover eens dat er heel andere methoden zijn om later rond te komen.
  Daar ben ik persoonlijk ook mee bezing want ik ben 100% zeker dat over 25 jaar als ik aan de beurt ben, ik van de staat niets hoef te verwachten.

  “Geen overheden wereldwijd lijkt lezers op deze website wellicht enigzins ambitieus. Maar ja, het alternatief is je schikken in de situatie. De tussenweg; klagen, mopperen en sputteren is niet zo sportief noch realistisch dunkt me.”
  De lezers hier zijn doorgaans wel bekend met het anarcho-kapitalisme en zien dit doorgaans ook wel al ideaal. Tevens zijn ze realistisch genoeg om te weten dat dit niet vanavond voor het laatavond journaal reeds een feit zal zijn. Ook nit morgenmiddag, noch volgende week en zelfs niet volgend jaar reeds. Mijn punt is. Zelfs al willen we dit en proberen we aan de weg te timmeren, dan nog is dit werk van lange adem. Ondertussen is elk stapje in de goede richting winst en dus moeten we daar zeker naar streven.

  “De tussenweg; klagen, mopperen en sputteren is niet zo sportief noch realistisch dunkt me.”
  Dit is juist de meest realistiche weg.
  Immers de 2 extremen zijn onrealistisch dan wel onwenselijk.
  Het ene extreem zou zijn dat ik pertinent principieel weiger de blauwe enveloppe ingevuld terug te sturen onder het mom “het is mijn geld en niet alleen betaal ik niks maar het gaat je zelfs geen zier aan om hoeveel het gaat want het is immers van mij en ik ben niemand verantwoording schuldig”. Wel, dit is de snelste weg naar een ontvoering en door de roverheid. Immers als ze met een heel team ME’s voor mijn deur staan dan ben ik daar niet tegen opgewassen, ook al zou ik gewapend zijn, wat ik overigens niet ben.
  Maar dat wil niet zeggen dat ik dan maar blij moet zijn en alles met de smile accepteren. Waarom? Ik leef niet volgens het principe dat brute kracht een rechtvaardiging is, dus waarom zou ik afpersing met de smile moeten accepteren alleen maar omdat mijn vijand over meer vuurkracht beschikt?
  Neen, ik betaal weliswaar pragmatisch (al is het maar om mijn vrouw niet tot weduwe te maken) maar dat wil toch niet zeggen dat ik -DUS- instem met Don Corleone en geen reden tot mopperen heb?
  Tuurlijk heb ik die en hopelijk kan ik anderen inspireren. Immers het liefst wat mijn vijand wil is complacency en een domme meute die alles zomaar accepteert en zich zelfs keert tegen de enkeling -uit eigen rang- die zich verzet.
  Het is dus belangrijk medestanders te winnen. Maar daarom is het wel belangrijk dat de andere slachtoffers niet berusten of zelfs blij zijn dat ze belasting mogen betalen na voldoende indoctrinatie. Het is dus zeer belangrijk de onvrede onder medeslachtoffers te blijven voeden. Dat verhoogt de kans op een verandering ook al gaat dit zeer langzaam maar beter langzaam dan helemaal niet en zoals gezegd: snel is niet realistisch.

  Wat de auteur van een religieus boek zoal vindt, zal me verder worst wezen. Als het goed onderbouwd is, prima, zoniet dan is het gewoon nonsense. Ik verbrand niet graag mijn mond maar verlam ook niet graag mijn tong door een te koud ijsje. Lauw is wat mij betreft het ideaal, ongeacht of een ander onpasselijk wordt wanneer ie niet zijn mond verbrandt.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 14. @Scrutinizer [13]:
  Dank voor je reactie. In de kern verschillen we op het punt van de verantwoordelijkheden van de dader en het slachtoffer van mening. Jij stelt dat de dader 100% verantwoordelijk is, ik beaam dat en voeg eraan toe dat het slachtoffer verantwoordelijk is zichzelf te verdedigen en terug te vechten om te voorkomen dat hij slachtoffer wordt.

  In het staartje daarvan komen wat andere dingen.

  Als iemand in onvrijheid geboren is en zich daarvan bewust wordt, is hij mijns inziens niet ontslagen van zijn verantwoordelijkheid zichzelf te verdedigen en terug te vechten om zichzelf alsnog te bevrijden.

  Ontwikkelingshulp is discutabel, en mijns inziens alleen goed wanneer het leidt tot zelfstandigheid i.p.v. afhankelijkheid. Wordt het betaald met verplicht af te dragen geld (belastingen), dan is er niets niet pluis. Komt het geld bij corrupte heersers, dan is er geen sprake van welke hulp dan ook.

  Bij pensioenen gaat het mij erom of mensen zelf iets regelen, volledig in eigen beheer, of dat ze een spreekwoordelijke kat op het spek gaan binden door al dan niet gedwongen taken en verantwoordelijkheden aan anderen te ‘delegeren’.

  De genoemde tussenweg die jij voorstaat acht ik zinloos. Er gebeurt feitelijk niets wat de situatie daadwerkelijk verandert. Laatst had ik een kameleon op mijn hand. Een beestje wat zijn kleur aanpast aan zijn omgeving en qua verdediging niets meer kan dan wegvluchten of blazen. Wel een nuttig beestje, maar niet een krachtig beest wat een duidelijke positie inneemt. Op eenzelfde manier zijn klagers vooral handig om bijv. opruimwerk te doen, maar niet geschikt om veranderingen door te voeren in de samenleving.

Comments are closed.