politie_geweldIn welk land speelt zich het onderstaande af?*****

In Rusland?? Nederland?? Of Amerika??*****
AANWIJZING: Het is een NOS bericht! *****

Waar ligt Hambaken??

NOS:
In de wijk Hambaken is een grote politieactie aan de gang. Iedereen die de wijk in of uit wil, wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld openstaande boetes.
De actie begon rond 06.00 uur. Zo’n honderd agenten en werknemers van de gemeente, de Belastingdienst en uitkeringsinstanties zijn erbij betrokken.

Leerplicht
In eerste instantie gaat het vooral om verkeerscontroles. Later op de dag zal er worden aangebeld bij huizen, om te controleren op zaken als leerplichtverzuim en fraude met uitkeringen en belastingen.

Een gemeentewoordvoerder zegt dat Hambaken een wijk is met “een opeenstapeling van problemen en overtredingen op allerlei gebieden”. Rond 08.30 uur waren er al een kleine twintig auto’s in beslag genomen en ongeveer tien scooters en brommers.

De actie zal een groot deel van de dag duren.
Bij de actie zijn meerdere instanties betrokken.
———————————————————-

Ik las dit voor het eerst bij de reacties 1 t/m 4 op artikel:

Libertarisch beleid


Deze verwijzing verdient bredere verspreiding. Met dank aan “Musjes” .

21 REACTIES

 1. Wikipedia: Razzia

  Een razzia is een door de overheid (politie, leger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen. Het woord zou uit het Arabisch stammen (غزوة spreek uit: ghazwa) en zoveel betekenen als invasie, bestorming of militaire expeditie. In het Nederlands taalgebied is het woord tijdens de Duitse bezetting algemeen verbreid geworden.

 2. Een moeder kon haar auto laten staan vanwege een openstaande “belastingschuld” van € 1800,00. Dat geld moest ze terugbetalen aan de belastingdienst omdat het kinderdagverblijf voor haar kinderen failliet ging en de belastingdienst dat bedrag rechtstreeks maandelijks aan het kinderdagverblijk overmaakte. De belastingdienst eist nu dat geld in 1 keer terug wegens niet geleverde diensten, maar niet van het kinderdagverblijf maar van de moeder.

  Een goed voorbeeld van hoe de belastingdienst haar eigen falen afwentelt op niets vermoedende burgers.

 3. @mario [4]:

  Spannend verhaal die misdaad van de politie.
  Ik ben zeer benieuwd hoe dit afloopt.
  Misschien is het mogelijk er een artikel voor de Vrijspreker over te maken?

 4. Ik was met stomheid geslagen toen ik dit bericht vanmorgen las en ben er nog niet over uit welk totaal ziek idee hier achter zit om met zoveel machtsvertoon een complete wijk af te zetten en binnen te vallen.

  Hier zijn vergelijkingen met 40-45 zeer zeker op hun plaats.

  Is de overheid hier zijn eigen incompetentie aan het rechtzetten, omdat men te veel crimineel buitenlands tuig binnen heeft gelaten? Is het de bedoeling dat de overheid hiermee de rest van NL duidelijk wil maken dat men random wijken naar believen kan afsluiten en de bewoners van zo’n wijk de stuipen op het lijf mag jagen? Wil de overheid een volksopstand uitlokken? Wil de overheid respect die ze al jarenlang is verloren mee afdwingen? Wil de overheid dat we een confrontatie aangaan met geüniformeerde SS ambtenaren? Woont er een oud vriendje van Joris Demmink van Marokkaanse afkomst in de wijk die men maar niet kan vinden? Je moet maar raden wat er achter deze imponeer actie zit, maar dat het een heel gevaarlijke en zorgelijke actie is mag duidelijk zijn. De boodschap is vaag en te gelijk helder, iedereen in dit land kan worden in zijn eigen huis worden aangehouden, opgepakt, opgesloten, geplukt en rechteloos worden gemaakt als de overheid zijn zinnen daarop heeft gezet omdat de buren wellicht niet deugen.

  De overheid is gevaarlijk en zeer nazistisch bezig en beseft schijnbaar niet dat zij zelf schuldig is aan veel wat er mis gaat en is in de wereld door grenzen voor iedereen te openen en nette en hard werkende NL’ers het leven onmogelijk te maken en door fals flag oorlogen te voeren en totaal onschuldige mensen te vermoorden in landen waar ze helemaal niets heeft te zoeken. De overheid en politiek zijn tot op het bot verrot en corrupt en zorgen er voor dat dit land dieper en dieper in de problemen komt. Miljarden stromen weg en de autochtone bevolking nu dus ook nog even vogelvrij verklaart omdat de overheid nu en in het verleden totaal heeft verzaakt.

  Bij mij wekt deze nazistische actie de indruk kop dat NL out of control is en de economie binnen nu en zeer korte tijd wel eens totaal zou kunnen instorten.

  Fred Vd Sanden [7] reageerde op deze reactie.
  Sander [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Musjes [6]: “Bij mij wekt deze nazistische actie de indruk kop dat NL out of control is en de economie binnen nu en zeer korte tijd wel eens totaal zou kunnen instorten.”

  Goed gezien, let the games begin! De kat in het nauw maakt steeds gekkere sprongen, alleen de schapen willen het nog niet zien…

 6. Interessant. Ook het artikel in comment 4. Wat vooral interessant is, is het gemopper in deze comments. Want….:

  Een mensenleven wordt aan het begin, bij de geboorteregistratie geconfisqueerd door de overheid. Daarmee eigent de overheid zich het recht toe om eenzijdig wetten op te leggen.

  Hoe oud zijn jullie?

  Hoeveel jaren gehoorzamen jullie als brave burger wetten en ‘de sterke arm’?

  Als het antwoord meer dan 0 is, betekent het dat jullie deze situatie aanvaardbaar hebben geacht. Anders had de situatie namelijk niet (meer) bestaan. Mopperen is een zwak schijnvertoon, hypocrisie, want de werkelijkheid over wat iemand vindt blijkt uit wat ‘ie doet.

  Wie de wet uitschrijft, kan ALLES doen wat hij wenst. Weleens gehoord van een politieagent of politicus die de bak inging?

  Het artikel in comment 4 is best interessant. Ik distilleer hieruit een creatieve methode om geld op te halen. Loop zonder aanleiding een tuin in, liefst bij mensen die net als jullie wat sputteren maar wel gehoorzamen en … voila. 250 + 180 euro in de kassa. Als mensen daarna gaan klagen bij de dader (overheid), dan weet je vooraf al de uitslag. Die gaat om formaliteiten. Er wordt een verdenking als aanleiding verzonnen, maar het strafbare feit van niet meewerken en mopperen blijft bestaan.

  In vroeger tijden overleefden mensen bepaalde situaties niet. Tegenwoordig heeft de overheid van allerlei dingen niet leuker gemaakt (vandaar wat gesputter), maar blijft het voor haar makkelijk!

  Iedereen krijgt de heerser die hij verdient!
  En alleen wie het daadwerkelijk verdient kan vrij worden! Vrijheid moet je waard zijn.

  G.Deckzeijl [20] reageerde op deze reactie.

 7. @Musjes [6]: Wat mijzelf betreft wil ik nog het volgende aan jouw observaties toevoegen: Elke wet, letterlijk elk kabinetsbesluit, en elk kabinetsvoornemen van de voorbije 10/15 jaar staat diametraal, haaks, op mijn persoonlijke inzichten. Conseqent en onafgebroken, ongeacht de kamersamenstelling. En dan vraag ik me af: hoeveel Nederlanders ervaren iedere dag weer opnieuw het zelfde als ik zelf? Hoe groot is de algemene volkswoede? En dan denk ik samen met jou dat de trein idd is ontspoort. Hij is al lang in het ravijn gestort, het wachten is nog enkel op de onvermijdbare knal!

 8. AAN DIVERSE REACTIES HIERBOVEN:
  Een aantal reacties, vooral NICO klinken “verwijtend”: zoals ” eigen schuld dikke bult. Had je maar eerder wat moeten doen”

  Maar dat is wel een goedkoop verwijt. Want ik neem aan dat de meeste mensen pas geleidelijk in de huidige situatie gekomen zijn en zich ook pas geleidelijk zijn gaan realiseren hoe erg ze bedrogen, tot slaaf gevormd zijn.

  Verwijten heeft geen zin. Nu een plan maken om dingen te doen en daar heel veel mensen bij zien te betrekken.

  Dat klinkt niet zo moeilijk, maar wat kan iemand doende een baan heeft, getrouwd en een paar kinderen.
  Op het moment dat hij/zij begint iets te doen, komt een troep agenten, pakt he/haar op en zet hem in verzekerde bewaring.
  Gewoon één voor één!
  En met het grote risico dat veel andere actievoerders bang worden en niets doen. (i.v. m. vrouw, huis, baan, kinderen, ouders etc)

  Nodig is een veilig plan dat pas op moment van voldoende sterkte totaal in werking gaat.
  In die tussentijd kunnen “veilige” plannen gedaan worden:
  -Schrijf artikelen.
  -Publiceer de slechtheid van roverheden
  -Leer anderen de waarde van vrijheid
  -Maak meer lezers van de Vrijspreker
  -Bedenk andere (veilige) acties en publiceer die hier waardoor meer mensen mee gaan doen.

  Dit lijkt de enige reële weg. Vooral educatie!!!

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [11]:
  De vraag is altijd weer hoe dingen geïnterpreteerd zouden moeten worden. Daar hou ik mijzelf steeds meer mee bezig.

  Denk niet dat mijn comment verwijtend was bedoeld. Dan heb je mij verkeerd begrepen.

  Je hebt gelijk als je zegt dat je in een situatie wordt geboren en je jezelf langzamerhand bewust wordt van wat er nu werkelijk gebeurt. Het verschijnsel dat het binnenlandse leger, ook wel politie genoemd, mensen die zich gaan verweren liefst één voor één zullen zullen oppakken is volkomen logisch. Immers, legers (of het nu politieagenten of soldaten worden genoemd) hebben het niet zo op groepen of gewapende mensen. De machtsverhoudingen moeten liefst zo ongelijk als mogelijk blijven.

  Wat ik vooral probeerde aan te geven is dat veel mensen wel denken of sputteren, maar niet doen. Je kunt tot in het oneindige blijven voorlichten en bewust maken, maar dat zal de situatie niet veranderen. Voor daadwerkelijke verandering zal vroeger of later zal de situatie praktisch een halt toegeroepen moeten worden. En het lastige is dat mensen altijd het liefst zien dat afgeschoten kogels bij anderen terecht komen. Dit weten overheden natuurlijk ook wel. Scholing (iets anders dan onderwijs) is er dan ook op gericht om de ‘spirit’ van mensen uit te doven. Een paar jaar naar school en mensen hebben een nauwelijks geneesbaar ‘learned helplessness’ syndroom te pakken.

  Dus ja, de situatie is dan alles bij elkaar best lastig. Maar wat ik vooral wilde aangeven; klagen over hoe slecht iets is, of klachten indienen bij de dader van geweld zullen niets brengen. En ook andere dingen – zoals voorlichten etc. – brengen niets, tenzij gevolgd door daadkrachtige corrigerende maatregelen.

  Dat is iets om over na te denken, en dat was dus de aanleiding om mijn comment 8 te schrijven. Zodat we de situatie voor de verandering gaan interpreteren voor wat ‘ie daadwerkelijk is.

 10. @Hub Jongen [11]:

  En met het grote risico dat veel andere actievoerders bang worden en niets doen. (i.v. m. vrouw, huis, baan, kinderen, ouders etc)

  Zit ‘m hier niet precies de kneep?
  Potentiële actievoerder worden niet bang, ze zijn al bang.
  Ze zijn bang om van alles en nog wat te verliezen.
  Alleen iemand met een sterke ‘spirit’ laat zich niet door angst beperken.

  En daar zit ‘m dan een volgend probleem. De samenleving is dankzij overheidspropaganda doorspekt met mensen die denken dat ze dieren zijn (vanwege een religie genaamd evolutionisme). Alleen wie beseft dat hij als mens een waardige positie hoort in te nemen zal een dergelijke sterke spirit hebben of krijgen. Dat is althans wat ik ervan denk.

  Evolutionisten moeten goed beseffen dat ze als verondersteld dier 2 keuzes hebben; jezelf onderwerpen aan een alfa mannetje of zorgen dat je een alfa mannetje wordt. Vanuit mijn perspectief geredeneerd is dat allebei minderwaardig.

  Hub Jongen [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [14]:
  OK, een mens kun je onder “dieren” bvb is tegenstelling tot “planten”
  Maar een mens is een dier met “conceptioneel vermogen”, een mens KAN denken. (Ook al doet hij het niet altijd!!)

  En daar kan het begin van wakker worden gestimuleerd, getrieerd worden door educatie.
  En er zijn nog weinig mensen die Vrijheid (= ontbreken van geweld door andere mensen) begrijpen.
  Pas als ze het begrijpen, kunnen ze het verlangen krijgen om in een vrije wereld te leven.
  En dan kan effectief aan die vrijheid gewerkt worden.
  De enkelingen die het nu begrijpen, kunnen wel al (redelijk veilt!!) aan de strategie werken.
  En trachten hun eigen kennis te vergroten!)

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 12. @mario [4]: En daarom ligt er altijd! 60 kilo Bull (opgefokte) te wachten…je komt die tuin wel in..maar niet meer uit…laatst 2 agenten aan de tuin gehad…gingen niet door het hek ivm die meloen met tanden! O ja, dat is pas de hond! ik ga gerust mee ..maar wel met een rede….Kijk, daar is mijn opa niet voor gesneuveld.

  peter [17] reageerde op deze reactie.

 13. @peter [16]: ps. Ik woon vrij afgelegen zonder buren in een stukje niemands land…in de stad zou dit niet kunnen ivm buren, kinderen en ander gespuis.

 14. @Hub Jongen [15]:
  We begrijpen elkaar nog niet goed helaas. Maar dat kunnen we veranderen 😉

  Je noemt ‘wakker worden’ en herhaalt hoe belangrijk educatie is. Dat ben ik ten dele met je eens. Natuurlijk moeten mensen zich ergens van bewust worden, bepaalde dingen gaan begrijpen om vervolgens op een wijze en liefst kractige manier te kunnen gaan handelen. Maar, diverse New Agers hebben het altijd over ‘wakker worden’ en ik begin er allergisch voor te worden. Waarom? Al die wakkere mensen doen niets. Dus wat het het dan voor zin? Iemand die wakker wordt kijkt eens om zich heen en stapt vervolgens uit zijn bed om iets te gaan uitvoeren. Maar al die zogenaamd wakkere mensen komen bij mij over als óf luie mensen, óf laffe mensen, óf mensen die aan hun bed geketend zijn zodat ze geen kant opkunnen en niet tot daden kunnen overgaan.

  Je hebt het over strategie, maar geen enkele strategie die niet uitgevoerd wordt is ook maar ergens goed voor.

  Waar het op neer komt is dat mensen heus wel dingen weten, maar kennelijk niet de kracht verzamelen om ketenen van zich af te werpen. Een oorzaak daarvan zit in het verhaal of een mens een soort van dier is, of daadwerkelijk een mens, van een andere klasse, verheven boven allerlei verschijnselen. Bezoekers van deze website hebben er gemiddeld geen benul van hoe belangrijk dat is. Ik heb het geprobeerd aan pcrs uit te leggen, zie de comments onderr dit artikel op deze website.

  Ik raad je aan dit eens goed door te lezen en goed te overdenken, want hier zit m.i. een belangrijke sleutel om door te kunnen pakken. Een bepaald begrip levert namelijk de noodzakelijk drijfkracht op om te kunnen doen wat noodzakelijk is.

 15. Aan allen,

  en wat te denken van dit gebeuren? Erg bizar.

  http://privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/binnenlands-nieuws/politie-en-justitie/13629-opstelten-geeft-achterbakse-praktijk-toe-beboete-lowlandsgangers-wisten-niets-van-strafblad.html

  Bij mijn weten is een directe betaling van een boete, zonder tussenkomst van een rechter, een schikking en kan dit nooit tot een vermelding in een strafblad leiden. ????? (Sorry, ben nu wel erg naief.)

  Zie dit als “bekeurde” maar eens terug te draaien.

  Bob.

 16. @Nico [8]: Hoe kom je aan die 250+180 euro?
  En waarom denk je dat iedereen zomaar vreemden op zijn erf tolereert? Ik trap ze er meteen van af.
  Maar ergens moet ik je gelijk geven. De meelopers, de makke schapen(laat ik ze maar zo noemen) waar jij op doelt, wonen in m’n eigen wijk. Een grote bek achter de geraniums maar actie ondernemen? Ho maar. Een sprekend voorbeeld: huurders van Nederland. ZUM KOTZEN, wat een leger katuitdeboomkijkers is dat. Hier heb je wat te lezen, geef ’t maar door:
  http://tinyurl.com/lhr8wrm
  Ook zo leuk: privacy…
  http://tinyurl.com/ntxhrsx

Comments are closed.