avatar-MMAPOver het naderende Zwitsrese goudreferendum hebben we hier al meer aandacht aan besteed. Wat mij opviel in een berichtje van donderdag 27 november was de benadering/houding van verschillende belanghebbers, zie hiervoor dit artikel.

Hier laten de belanghebbers nu precies zien waar de verdorven moraal ligt: uiteraard bij de (in dit geval Zwitserse) roverheid en de Zwitserse Centrale Bank (SNB), deze twee partijen “gruwen van het idee”, volgens het artikeltje. Die zien met een koppeling van de Zwitserse Frank aan goud natuurlijk hun valsemunterij in rook opgaan.

Het artikel meldt: “zou de bank juist niet meer goed kunnen inspelen op hachelijke situaties in de wereldeconomie”. De SNB reguleert nu de waarde van de Zwitserse Frank door middel van het kopen van euro’s. Hiermee voorkomt de SNB een te grote stijging van de waarde van de Zwitserse Frank en daaraan gekoppeld een te dure export.

Mooi hè? Gewoon toegeven dat je de waarde van je eigen munt naar beneden haalt, door (waardeloze) euro’s in te kopen.

Mooi hè? Dat instanties als een roverheid en een centrale bank zich zó duidelijk in de kaart laten kijken en als van de dood zo bang zijn dat de nationale munt zich gaat binden, al is het maar voor een paar procent, aan een edelmetaal dat niet zomaar met een druk op de knop te vermeerderen is.

Ik hoop van harte dat de Zwitsers massaal vóór de koppeling met goud kiezen. En vooral dat het de aandacht heeft van de Zwitsers. Anders dan in Nederland, heeft een referendum in Zwitserland nog enigerlei waarde voor de politiek. Dus misschien bereiken ze er iets mee.

Eerlijk gezegd vind ik een referendum net zo’n achterlijk middel als verkiezingen. In de meeste gevallen doen de “gekozenen” toch gewoon wat zij zelf willen en blijken hun beloften achteraf gewoon leugens, interesseert het de “gekozenen” geen ene zak wat u en ik vinden en is het niets meer dan een systeem van “de meerderheid legt haar dwang op aan de minderheid”.

Geeft het Zwitserse referendum van aanstaande zondag een “NEE” over de koppeling met goud, dan gebeurt er verder niets interessants. Wordt het een “JA”, dan ben ik benieuwd wat er, zowel in Zwitserland als ook in de rest van de wereld, gaat gebeuren, met name omtrent het besef van de burgers over goud, geld, politieke valsemunterij, enzovoorts.

7 REACTIES

 1. Beste is dat je zelf de munt moet kunnen kiezen die het beste bij je past.
  Keuze moet je hebben, dan komt vanzelf het beste bovendrijven.

 2. Nederland heeft voor 14 miljard aan goud maar de staatsschuld is 400miljard. Waar zit de dekking van die schuld?
  Als ik een huis koop met een lening via de bank is datzelfde huis het onderpand. zonder dat onderpand krijg ik de lening niet eens en bij staken van betalen word het huis dan ook in beslag genomen. Hoe doet de regering dat? Is het bruto nationaal produkt misschien het onderpand? Zo ja, dat is voor een groot deel geld van de burgers (via belastingen) en dus moeten diezelfde burgers opdraaien voor de achterstanden in betaling door de regering middels bezuinigingen? Als IK het fout doe moet ik er voor boeten. Doet de regering het fout moet Ik er voor boeten.

  Joseph Kétèll [3] reageerde op deze reactie.
  Matthijs [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Matt [2]: Dat verschil is ontstaan door de jarenlange kunstmatige onderdrukking van goud dmv goudderivaten. In een vrije markt zou de prijs van goud van nature zijn echte (veel hogere prijs) hebben.

 4. @Matt [2]: Het goud is nu zoveel waard, als de pleuris echt uitbreekt, kunnen we omze schulden er zo mee aflossen

 5. @Joseph Kétèll [5]:
  Warempel!
  Het FD titelt:
  “‘Oerconservatieve’ Zwitsers bedreiging voor eindejaarsrally op lokale beurs

  Het voordeel is dat je nu zeker weet dat zelfs het FD zijn lezers politiek wil beïnvloeden.

  Als je een abonnement hebt zou je een naar de hoofdredactie kunnen schrijven en vragen aan welke kant zij staan.

 6. @Joseph Kétèll [5]: Heerlijk hè? En hoe is de publieke opinie daarover? Schaart zich dat meteen achte de houding dat alle Zwitsers conservatief zijn? Of zou er iemand eens gaan nadenken over al die verdraaide news-speak?

  Het is om te janken, maar toch geniet ik hiervan. Heerlijk.

Comments are closed.