450px-Stolpen-Tax.officer.deskLezers van de Vrijspreker herinneren zich ongetwijfeld de invoering van de zogenaamde crisisheffing. Dat was een extra belasting van 16% op looninkomens voor zover deze hoger zijn dan € 150.000, te betalen door de werkgever. Voor een werknemer met een loon van bijvoorbeeld € 200.000 moest de werkgever opeens € 8.000 extra afdragen en nog wel met terugwerkende kracht, want de heffing werd in 2013 geheven over loon dat was genoten in 2012.

In 2014 werd deze “eenmalige” heffing met een jaar verlengd, tot grote woede van veel werkgevers.

Deze heffing treft vooral werknemers die in dienst zijn bij hun eigen BV. Zij zijn namelijk tevens aandeelhouder en dus gerechtigd tot de netto-winst van de BV, hun werkgever. Hierdoor betalen zij deze heffing per saldo uit eigen zak. Werknemers in de publieke sector of zij die geen eigenaar zijn van het bedrijf waar ze in dienst zijn merken er niets van. Het is immers de werkgever die deze heffing moet dragen. De regeling fungeert voor ondernemers met een eigen BV als een greep uit de winstreserve, via de loonheffing.

De ergernis in kringen van ondernemend Nederland bleek voor onze politici geen hindernis. Dat is ook logisch, want zoveel ondernemers met een eigen BV en een inkomen van meer dan € 150.000 zijn er niet. En barricaden opwerpen in de straten doet die groep al helemaal niet, want te druk en ook teveel te verliezen (nog wel, denk ik dan).

Maar ik heb een idee. Aangezien de crisis nog steeds niet over is (geloof vooral de praatjes van onze politici niet), kunnen we de crisisheffing ook voor 2015 en 2016 eenmalig toepassen. Alleen deze keer op inkomens van politici en bestuurders. Dus alle gekozen vertegenwoordigers van de drie bestuurlijke niveau’s, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters, provincieopperhoofden, ministers, staatssecretarissen etc. vragen we een crisisbijdrage van, laten we zeggen, 16% van hun tegemoetkoming, schadeloosstelling, compensatie en hoe zulke beloningen allemaal nog meer heten.

Het politieke inkomen verhogen we voor het berekenen van de bijdrage met een forfaitair bedrag voor genoten verstrekkingen in natura, zoals volledig verzorgde uitstapjes, werk- en studiereizen, feesten en jubilea, gratis kaartjes voor concerten en evenementen en niet te vergeten de talloze diners, recepties en – al dan niet aangeklede – borrels. Bij het berekenen van deze forfaitaire bijtelling hanteren we natuurlijk de waarderingsregels van de Wet op de loonbelasting, want die gelden voor iedereen in Nederland, ongeacht ras, klasse of stand, dus dat is wel zo fair.

Ook wachtgelden en pensioenen van oud-politici en -bestuurders vallen onder deze bijdrageregeling, want ook dat is politiek inkomen. Bovendien geven we zo gestalte aan de intergenerationele solidariteit binnen de bestuurlijke wereld. De bijdrage wordt geheven middels inhouding op het inkomen, want als het een kostenopslag wordt betaalt de gemeenschap het weer en dat is nu eens een keer niet de bedoeling.

De opbrengst van deze bijdrage storten we een fonds waaruit een referendum over het Verdrag van Lissabon wordt bekostigd. Per slot van rekening hebben we dat nog steeds tegoed, want soevereiniteit overdragen zonder de instemming van het volk is in strijd met het beginsel van de volkssoevereiniteit dat onder meer is neergelegd in het Plakkaat van Verlatinghe, en dat is nog altijd de enig echte constitutie van Nederland.

Nou, is dat niet een origineel idee? Benieuwd wat onze politieke kaste ervan vindt.

Paul Verhaegh

12 REACTIES

 1. Prima idee Paul; al was het maar uit SOLIDARITEIT, want dat is toch het toverwoord voor afromen?

  Politici, bestuurders en andere hotemetoten in de publieke sector zorgen altijd heel goed voor zichzelf.
  En daarom denk ik dat dit idee geen draagvlak zal krijgen in de bestuurlijke regionen die hierover beslissen. Snijden in EIGEN vlees is er niet bij; snijden in ANDERMANS vlees des te meer.

 2. Waarom zetten we de leden van de roverheden niet allemaal op een modaal inkomen? Dan ondervinden ze aan den lijve wat de effecten van hun beleid zijn. Dan hebben ze geen rekenmodellen met medianen en dergelijke nodig.

 3. @Hub Jongen [3]:
  Maar dan wel een top-heffing, want dat maakt het pas echt een TOPidee!!!

  En over die eerlijke verdeling gesproken waar politici de bek over breken: wellicht controversieel op deze site, maar toch aangedurfd:

  http://www.nachthemel.nl/index.php/26-werk-inkomen/267-cpb-korting-op-bijstanduitkering-levert-meeste-banen-op

  En vergeet ook vooral ook niet om hier te kijken:
  http://www.krapuul.nl/samenleving/731603/hoe-banken-uw-spaargeld-stelen-en-in-een-moeite-door-hun-personeel-dumpen/

  Wat mij betreft: een meesterwerkje!

 4. Sinds wanneer mag er in de kerk gevloekt worden? Trouwens, het idee lijkt sympatiek. Maar… ´De politiek´ wil dit natuurlijk wel, maar dezelfde politiek zorgt er natuurlijk voor dat zijzelf daarvoor weer gecompenseerd worden middels een regel die zijzelf in het leven roepen. Kortom: ook in dit geval wordt het een forse sigaar uit eigen doos. ´Jan met de pet´ wordt geplukt. Tot op de laatste veer, tot op het allelaatste haartje!

 5. Als je in dit land geen geld hebt ben je blij met een sociale uitkering. Als je daarna weer wel geld hebt weten te verwerven door eigen inspanningen, bijvoorbeeld ingevolge een ondernemerschap, dan weet je je geconfronteerd met de overheid: de grootste rover sinds mensenheugenis.

  Toch, als je beide situaties aan den lijven hebt meegemaakt, dan zeg je niet “die verrekte uitzuigers van uitkeringstrekkers”. Nee, je kijkt naar de (R)overheid… Naar die meest onbetrouwbare ‘zakenpartner’ denkbaar.

  En hoe zal dat toch komen?!

 6. Het lijkt mij dat al deze lieden eveneens ieder tenminste twee asielzoekers in huis kunnen nemen. Gewoon omdat zoiets EeRlIjK is. Eerlijk & Rechtvaardig.

  Als mijn geen lege zolderkamer heeft, dan is er nog vast wel een plekje te vinden in de slaapkamer van hun oudste dochter, voor deze lieve ontheemde schatten. Welke ouders dromen nou niet van zo veel solidariteit, zo vlak voor kerstmis??? Ik zeg: Doen!

 7. “Benieuwd wat onze politieke kaste ervan vindt.”

  Werkelijk?

  “Prima idee” “Ja, briljant idee” “Maar dan wel een top-heffing”

  Echt waar? Wat heb je aan zulke ideeën dan?

  Iedereen kan wel zulke ideeën opperen, maar je negeert dat je het niet voor het zeggen hebt, het niet voor het zeggen krijgt en het hele doel van libertarisme is dat niemand het ooit meer voor het zeggen krijgt om zulk soort wetjes te maken.

  Met die onduidelijke koers die hier gevaren wordt is het ook geen wonder dat het schip nooit aankomt en niemand instapt.

 8. Als het aan mij ligt is het alleen nog (verplicht) vrijwilligerswerk.

  Misschien betalen ze dan procentueel alsnog meer belasting dan ze nu daadwerkelijk doen.

Comments are closed.