uit Taxsense: http://tinyurl.com/cvek9hx

GEEF  EienbelangParticulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen gebruik maken van de multiplier in de Geefwet. Wij van LIFHAS (IBAN NL95ABNA0497967944) zijn voor de verandering blij met deze regeling, want dat geeft u extra mogelijkheden om de Libertarische Stichting voor Human Assistence, te steunen en wij daarmee ons werk verder kunnen uitbreiden.

Staatssecretaris Weekers en minister Bussemaker hopen dat deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25% meer aftrekken dan er gegeven wordt. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot € 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot € 625.

Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: ‘Cultuur, Daar Geef Je Om’. Op www.daargeefjeom.nl is informatie te vinden over de extra aftrek en wijst de Geefwet: http://tinyurl.com/cf48e4e de weg door de fiscale faciliteiten. Wat let je?

Door nu aan de Libertarische Stichting Lifhas te geven, krijgt u meer belastingaftrek dan u geeft.
En mocht u over het maximum van 2014 heen wille gaan, in januari gaat er weer een nieuwe mogelijkheid voor u open.

6 REACTIES

  1. @peter [2]:
    Klopt. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de boef waardoor je minder aan hem betaalt, is voor mij toch net iets anders dan met hem in zee gaan.

  2. Misschien kunnen we er onze libertarische icoon Toine Manders mee ondersteunen in zijn strijd tegen de overheid. Naar ik begrepen had, zal er ooit wel een rechtzaak tegen hem zijn maar ondertussen heeft ie in afwachting een soort beroepsverbod. Dat is natuurlijk pure broodroof met nare financiele consequenties voor hem en zijn gezin tot gevolg.
    Hem steunen in afwachting van zijn proces lijkt me dan ook een libertarische daad bij uitstek. Helemaal leuk als dit dan fiscaal aftrekbaar is. Dan betaalt de staat indirect toch aan de steun aan hun eigen tegenstander 🙂
    Hoe dan ook, als LIFHAS aankondigt Manders tot goed doel te verheffen, wil ik graag een duit in het zakje doen.

Comments are closed.